Srb je bizantski naziv za Hrvate kršćane, Raška nikad nije bila kolijevka srpske državnosti!

0
11526
Srbijanci uporno tvrde da je Raška srbijanska pradomovina i da su tamo živjeli Srbi, ali nikada ne kažu: Tko su bili ti Srbi? Kakve sveze ima etimologijski Srbija i Raška? Kakve sveze Rašani imaju sa Srbijancima?
Raška je najprije bila hrvatska i janačka, potom je došla pod vlast Bizanta, a nakon propasti Bizanta je došla pod vlast Bugara.  Bizantu, nakon propasti rimskog Imperija, priklonila se Krajina koja se izvorno zvala Cervena,  dakle, Krajina, a oba naziva su ukazivala na carevinu Harvaču ili Hrvatsku. Krajina se zvao prostor Dioklecijanove provincije Dalmcije koja je uključivala prostor od Trsta sve do Drača.
Dračani su bili još poznati kao Traci, a prije toga su bili poznati kao Dard-ani, dakle, Harvač-ani i, što jasno ukazuje da su bili dio haravačke ili arijske civilizacije. Raška se izvorno zvala Arača, dakle, Haravača,  a odatle toponimi A-Rača i A-Raša, kao i prezimena Aračić, Račić, Rogić, Rašica, Rašić, Rakić, Rako, Rokić, Rajić, Rožić i mnoga druga.
Srb je bizantski naziv za Hrvate kršćane. Zašto? Upravo zato jer su Hrvačani ili Cerveni nametanjem kršćanstva postali Cerve, kasnije ih je Rim nazvao Serve, a Bizant ih je nazvao Srbi jer Bizant nije imao slova za glas V niti je imao slova za glasove Č, C ili H. Slovo  C u latinskom pismu je stalo za glas K dok je glas Č zamjenjivan glasom G.
Slično su Claveni postali Slaveni zamjenom C slovom S. U to vrijeme i latinsko i bizantsko pismo su imali slovo za glas S, ali nisu imali slovo za glas H pa je čudno kad Srbijanci danas tvrde da su Hrvati nastali od Srbijanaca ili Srba.
Ovo nam pokazuje koliko su pismo i pravopis nužni za razumjevanje povijesti civilizacija i modernih naroda i nacija. Bez toga ne možemo razumjeti antičku povijest, a to dozvoljava legendama  i mitovima, ako ih ne razumijemo, da je definiraju pogrešno. Mi, naime, danas i ne razumjemo ulogu mita u prijašnjim civilizacijama. Mit je najviše utemeljen na nekim stvarnim događajima i povezuje hrabrog i jakog  smrtnika sa odlikama astroloških bogova.

Srbijanci su izgradili svoju mitologiju na lažima, a zbog toga moraju stalno lagati o SPC u Raškoj, pa SPC od njih stvara svirepe krvnike. Srbijanci su danas žrtve SPC, a to su postali i prečki Srbi, pa SPC treba zabraniti zakonom djelovanje u RH.Tko su onda prečki Srbi ili Prečani? To su Hrvati koji su prihvatili pravoslavlje nakon osnivanja kraljevine Jugoslavija zbog kraljevskih privilegija – pašnjaka, mogućnosti zapošljavanja u državnoj upravi, miliciji i vojski. Oni i danas nose hrvatska imena i prezimena isto kao i bosanski muslimani.

 

Od hrvatskih pravoslavaca po prezimenima se razlikuju pravoslavni Cincari i Vlasi jer njihova prezimena su nadimci kao Gazivoda, Munižaba, Vatavuk i neka druga. Oni su bježeći pred Osmanlijama došli u Austrogursku, odnosno, na hrvatski teritotrij i služili u austrijskoj vojnoj krajini kao graničari i stočari. Oni se razlikuju od hrvatskih Vlaha, koji su bili poznati kao Čavari ili Avari i Čavali i Avali, a bili su jedna od dvije kaste u kraljevini Hrvatskoj. Drugu kastu su činili vladari, svećenici, učitelji, vojnici i pisari.

Dakle, Hrvati su u prošlosti bili još poznati kao Hraci (Harači) ili Traci jer su pod Bizantom prihvatili bizantsko kršćanstvo, a propašću Bizanta osnovali su carevinu Bugarsku koja je uključivala današnju Makedoniju i Srbiju sve do A-Bela Hrvata (Crada ili Grada), dakle, Beograda, a  zavladala je i Raškom nakon što je granica Crvene Hrvatske postala rijeka Drina 924. godine.

 

Kod Hrvata u Krajini i Italiji Abel se zvao Avel, dakle, Avil. Raška je najprvo bila dio carevine ili krajine Hrvatske. Kako je Raška bila pod bugarskom vlašću, imala je bizantsko kršćanstvo. Dušan Silni je preko bizantsko grčkog pisma etnik Cerve ili Serve nazvao Srbom i osvojio istočnu Hercegovinu, Duklu, Makedoniju i dio Albanije, koja tada nije postojala, iskoristivši borbu Bizanta i Bugara sa Osmanlijama. Tada je zatražio od carigradskog patrijarha da ga okruni za cara. Ne samo da ga je carigradski Patrijarh nije okrunio nego ga je izbacio  iz zajednice pravoslavnih crkava. Nakon toga je slao svoje emisare u Rim gdje je tražio da ga za kralja okruni Papa, ali je međuvremenu umro.  Dakle, on nikada nije bio okrunjen ni za cara ili kralja.

Dakle, Raška nikad nije bila srbijanska država, ali Bosna jest bila hrvatska. Naime, prije nego su Mađari, nakon Pakta Convente 1102. godine, zavladali Hrvatskom, njima se ranije suprostavio Petar Svačić i njega smatram tvorcem hrvatske države Bosne.

U Bosni je nastala i hirilica ili kirilica sa slovima za sve hrvatske glasove u odnosu na grčko bizantsko pismo kojim se služila bugarska carevina. U tu hirilici su ušla glagoljička slova za glasove koje nije imalo bizantsko grčko pismo, a ta hirilica je bila utemeljena na glagoljičkom pismu. Postoji mnogi dokazi kad se uklanjala glagoljica i zamjenivala hirilicom koju Hrvati često nazivaju bosančicom. Na temeljima te hirilice je nastala sva slavernska pravoslavna ćirilica. Međutim, pravoslavci pogrešno vjeruju da je ćirilicu stvorio Ciril u Sremu, što je apsurdno jer Srem tada nije bio dio  Bizanta već se nalazio pod franačkom vlašću kao obe Bele Hrvatske.

Premijer Plenković je u školama ukinuo hrvatsku anitčku i srednjovjekovnu povijest, skriva komunističke, partizanske i četničke svirepe zločine nakon završetka 2. Svjetskog rata  nad domobranima i svima onima koji nisu prihvaćali komunizam i komunističku otimačinu. Oni su pobili više od pola milijuna Hrvata, od toga najviše njih u cvijetu muškosti i tako preko Hrvatica uz pomoć vojske i milicije okupirali Hrvatsku. On krivotvori povijest obrambenog rata izjednačujući krivnju mada se radilo o srbočetničkoj agresiji uz pomoć četničke jugovojske i milicije. Danas hrvatsku povijest piše Pupovac uz asistenciju gospodina Plenkovića.

 

To je dovoljno razloga da se probudi članstvo HDZ i da demostrativno traži njegovu smjenu. Oni ne trebaju napuštati stranku ali na slijedećim izborima moraju glasati protiv HDZ-a jer jedino tako mogu sa vlasti skinuti nerazumnog i antihrvatskog Plenkovića.

Dokle će Srbijanci i SPC pljuvati po hrvatskom narodu i religiji, a Plenković na sve te uvrede ne odgovara jer ne poznaje povijest. Dakle, slijedeći hrvatski lider morao bi biti povjesničar jer povjesničar Tuđman je odolio svim lažima i podvalama komunističkih i četničkih elita  i stvorio nezavisnu hrvatsku državu koju danas ruši njegov HDZ.

Premijeru Plenkoviću, zar nije došao trenutak da odstupiš sa čela HDZ-a i da raspišeš izbore za Sabor jer tvoja Vlada nije demokratska ni kreativna. Ona stvara totalitarno društvo sa mnogim potezima koji Hrvatima oduzimaju dostojanstvo i suverenost.

Srećko Radović

HOP