Sudsko rasulo: Presuda protiv nepostojeće pravne osobe, deložacija po dugu prethodnog vlasnika, krivotvorena procjena, nepostojeća stranka…

0
16736

Dana 20. siječnja 2019. godine na Nova TV objavljeno je priopćenje Udruge sudaca Ogranak Zagreb,  kojim ta Udruga  (bez poznatog potpisnika navedenog priopćenja) javnosti priopćava svoj stav u pogledu prosvjeda Udruge Veronika Vere pod nazivom „Tko je ubio Pravdu?“ održanom pred zgradom Općinskog građanskog suda Zagreb, u srijedu 16. siječnja 2019. godine.

IMG-3d5d349013a98ae4ba7c5573ad1fd546-V

U navedenom priopćenju Udruga sudaca Ogranak Zagreb, između ostalog, poziva se  i na zakonsku i ustavnu obvezu sudaca da sude po zakonu i Ustavu, imenujući pri tom prosvjednike „skupinom nezadovoljnika!“

Ovim putem Udruga Veronika Vere – za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa, čije je osobno pravo, pravo zajamčeno Statutom, te  pravo zajamčeno Ustavom i Konvencijom,  da legalno prosvjeduje, i da ukazuje na određene nepravilnosti u radu sudaca, poziva suce da sude po zakonu i po Ustavu Republike Hrvatske.  Iz priopćenja Udruge sudaca zapravo se iščitava da bi pojedini suci Republike Hrvatske najradije ušutkali određeni dio populacije, koja je doista nezadovoljna radom nekih sudaca, ali isključivo iz razloga jer su odluke tih sudaca protivne zakonima i Ustavu RH, a što se u svako doba može i dokazati. Upravo Udruga Veronika Vere – za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa, ne očekuje, niti zahtijeva da suci sude izvan Ustava i zakona RH, već se svakodnevno i ustrajno zalaže za to da suci sude po zakonima Republike Hrvatske i nepristrano.

IMG-609aa92093cae7fe3fd73b3d5b6ff92f-V

Na žalost, podaci iz pojedinih sudskih predmeta kojima raspolaže Udruga Veronika Vere jasno i nesumnjivo upućuju na to da su pojedine sudske odluke donešene suprotno zakonima i Ustava  RH, ali i protivno sudskoj praksi.

Predsjedništvo Udruge Veronika Vere i njeni članovi voljeli bi kada bi se Udruga sudaca Ogranak Zagreb s jednakim žarom zalagala za ispravak nezakonitih sudskih postupaka i za kažnjavanje onih sudaca koji ne poštuju zakone i Ustav RH, kao što se zalaže za to da opravda nezakonitosti koje su utvrđene pri radu pojedinih sudaca. Činjenica da pojedini suci sustavno krše zakone Republike Hrvatske, i da redovito zaobilaze zakone pri donošenju svojih odluka ukazuje prije na to da možda imaju sinkopu, obzirom da je većina sudskih odluka javno dostupna, kao i zakoni Republike Hrvatske, i da svaki građanin može i sam procijeniti je li neka odluka donešena po zakonima Republike Hrvatske ili nije.  Udruga sudaca ni jednom se nije oglasila u slučajevima u kojima se jasno, nedvojbeno i sa konkretnim slučajevima i činjenicama izašlo u javnost o nezakonitim presudama, ali redovito se oglašava u onim situacijama kada treba vrijeđati osnivače Udruge Veronika Vere i njezine članove, nazivajući ih „nezadovoljnicima“ a što se može protumačiti kao da se radi o dokonim besposličarima, što sigurno nije točno.

Obzirom da su se suci, putem Udruge sudaca Ogranak Zagreb, sami oglasili pozivajući se na to da suci moraju suditi po zakonima Republike Hrvatske i po Ustavu RH, ovim putem ih opet pozivamo, i to javno, da doista i sude po zakonu, jer niže navedeni predmeti, jasno dokazuju o kolikom opsegu korupcije i sprege ima u sudstvu, a posljedično se, zbog korupcije,  donose i genocidne sudske odluke ili se pak onemogućava pristup sudu kako se nečije pravo pred sudom ne bi niti dokazalo. Podsjećamo vas, da je onemogućavanje pristupa sudu protivno i odredbi Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe koji u članku 6. st. 1. jamči pravo na pravično (pošteno) suđenje koje pravo obuhvaća „pravo na sud“ a kojem je važan aspekt pravo na pristup sudu. Isto tako vas podsjećamo da je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasbourgu donio presudu u predmetu Narodni list protiv RH, u kojoj izrijekom stoji da su suci javne ličnosti i da su kao takvi itekako podložni opravdanoj kritici.

Nije toliko problem što Udruga sudaca Ogranak Zagreb proziva Udrugu Veronika Vere i naziva ih „nezadovoljnicima“, veći je problem što upravo među sucima ima velik broj nezadovoljnika koji se ne mogu pomiriti sa činjenicom da im se priječi suđenje po zakonima i Ustavu,  i  pokušava se na njih utjecati, ali suprotno navodima Udruge sudaca, to ni na koji način ne čine članovi Udruge Veronika Vere, već javnosti dobro poznati politički moćnici i interesne skupine, a i poneki kolege suci, a kad se sami suci pobune protiv takve prakse, onda bi to trebalo imati puno veću težinu, zar ne?  Svakodnevno u javnosti pratimo istupe sudaca Kolakušić, Rogić i Turudić, a koji šokiraju činjenicama o hrvatskom pravosuđu, koji suci su u više navrata precizno objasnili „kako pravosuđe ne funkcionira“. Svatko tko prati sadržaje na temu pravosuđa može puno toga doznati i shvatiti o „kompjutorskoj dodjeli sudskih predmeta“, o „slučajnom odabiru stečajnih upravitelja“ i sl., a svi koji su upoznati sa radom suda i sudaca znaju da te metode „slučajnog odabira“ nemaju nikakve veze sa stvarnošću, što možemo dokazati i konkretnim činjenicama.

Članovi Udruge Veronika Vere, na prosvjedu održanom dana 16. siječnja 2019. godine pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pozvali su se upravo na riječi vaših kolega, suca Turudića koji je javno naglasio da u Hrvatskoj „nevin može biti osuđen a kriv oslobođen“, kao i na riječi suca Kolakušića koji je više puta naglasio da se pred sudovima u Hrvatskoj donose „genocidne presude“.

Uostalom, kao nepobitne činjenice naših tvrdnji pozivamo vas da se očitujete na slijedeće činjenice:

  1. Kako komentirate da je u predmetu broj P-28/16 potvrđeno presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-4507/17 postupak se vodio protiv nepostojeće pravne osobe, odnosno protiv pravne osobe koja nije bila upisana u sudski registar. Tek po pravomoćno okončanom sudskom postupku, Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se pravna osoba (stečajna masa) upisuje u sudski registar, iako zakon propisuje da pravna osoba stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar, a brisanjem iz sudskog registra gubi pravnu osobnost. ZPP pak propisuje da se postupak ne može voditi sa parnično nesposobnom strankom, odnosno sa nepostojećom strankom?
  2. Kako komentirate da je u postupku Ovr-1993/2016 potvrđeno odlukom Gž-Ovr – 114/17 Županijskog suda u Zadru vlasnik deložiran iz svojeg doma zbog duga prethodnog vlasnika nekretnine, koji je nekretninu prodao deložiranima, i koji je tijekom sudskog postupka sudu dostavio ovjerene kupoprodajne ugovore i druge dokumente kojima dokazuje da je on (ovršenik) nekretninu prodao i da su vlasnici nekretnine treće osobe. Iako Ovršni zakon propisuje da ukoliko treća osoba dokazuje javnobilježničkom ispravom, presudom, ili nekim drugim javnim aktom da je vlasnik nekretnine koja je predmet ovrhe, da sud u ovršnom postupku može odlučiti o pravu treće osobe – Općinski sud u Zadru nije trećim osobama uopće dozvolio da pred sudom dokažu svoje pravo, dok je sutkinja davala pisane upute ovrhovoditelju koga treba ovršiti. Čitav ovršni postupak su proveli bez trećih osoba, a na koncu, proveli su ovršni postupak i deložaciju protiv osoba koje su stranci i govore isključivo njemački jezik, dostavljajući im sve odluke na hrvatskom jeziku, i komunicirajući s njima hrvatskim jezikom, pa ljudi nisu niti razumjeli što im se zapravo događa, sve dok nisu završili na ulici?
  3. Kako komentirate da se u predmetu kod Trgovačkog suda u Zagrebu broj R1 385/14 nalazi krivotvorena sudska procjena nekretnine, za koju je sam vještak Bernard Mahečić,  koji je naveden u procjeni naveo da je ista krivotvorena i da nikad nije izradio tu procjenu, ali da za tu krivotvorinu ne mari ni predsjednik suda Nino Radić, ni sutkinja Maja Hilje, iako se jako dobro zna tko je krivotvorenu procjenu dostavio u spis, i o svemu su dokazi u spisu.
  4. Kako komentirate, da suprotno odredbama Stečajnog zakona čl. 9. st. 2. sudska pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.)a koja treba javno objaviti na oglasnoj ploči suda, ne objavljuju se javno, već se odluke donose i provode tajno, i to u predmetu broj R1 385/14, u kojem niti jedna odluka suda nije objavljena na oglasnoj ploči, a odgovornu osobu nisu u stanju kontaktirati čak i da spava na sudu, obzirom da unatoč višekratno dostavljenih podnesaka, do kraja se u spisu navodi da s odgovornom osobom – nisu uspjeli stupiti u kontakt. Tko je tu lud, i tko tu sudi po zakonu RH?
  5. Kako tumačite da se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi predmet broj P-3837/2009 u kojem stranka ne postoji, niti postoji stečajna masa iza brisane pravne osobe, niti stečajni upravitelj ima ovlasti stečajnog suca o nastavku vođenja parnice, ali se parnica i dalje vodi, i to uz aktivno sudjelovanje bivšeg stečajnog upravitelja. Tko plaća stečajne upravitelje koji „volontiraju“ u sudskim postupcima i sudjeluju u njima bez ikakve sudske odluke?
  6. Kako komentirate predmet broj P-5673/17 Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u kojem predmetu je bila donešena odluka u prvom stupnju, nakon čega je Županijski sud ukinuo prvostupanjsku odluku i vratio predmet na ponovno postupanje, ali sutkinja odbija dopustiti vođenje sudskog postupka navodeći da drugostupanjski sud nije u pravu?? Istovremeno odbija vlasniku stana pravo na vođenje sudske parnice radi dokazivanja ništetnosti ugovora o kupoprodaji, iako za nekretninu čiji je on vlasnik postoje čak 4 različita kupoprodajna ugovora za koje je sudski vještak izradio nalaz da su svi krivotvoreni? Znači li to da prvostupanjski sud podržava krivotvoritelje, a da odluke drugostupanjskog suda nemaju za suce prvog stupnja nikakav značaj?
  7. Prije deset dana na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu provedena je javna dražba u ovršnom postupku (prijašnji broj Ovr-1088/10 i Ovr-1936/09) Općinskog suda u Dugom Selu. Jedini problem u tim postupcima je što je ovršenik mrtav već nekoliko mjeseci, ali to nije zapreka Općinskom građanskom sudu da vode postupak i prodaju nekretninu?? Kako komentirate tu činjenicu?
  8. Pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu vodi se i postupak broj Ovr 3175/15 u kojem već točno 10 godina ne postoji ovršenik, koji uz to, ništa nije dužan ovrhovoditelju niti postoji ovršna isprava protiv ovršenika. Isto tako ne postoji niti dužnik već 11 godina, a ne postoji niti vjerovnik, dok je za ovrhovoditelja Županijski sud u Velikoj Gorici naveo da nema aktivnu legitimaciju. Sve te činjenice nisu zapreka Općinskom građanskom sudu u Zagrebu da uporno vode postupak protiv nepostojeće stranke,  da šalju pismena na razne adrese, s kojih se pismena ili vraćaju, ili ih primaju neovlaštene osobe. Možete li komentirati po kojem zakonu sude u tom predmetu, kao i u predmetu Ovr 937/15 kod istog suda?

Ukoliko imate interesa, dostaviti ćemo vam i druge podatke i činjenice o raznim sudskim predmetima, kojih je više tisuća.

Na kraju, moramo vas obavijestiti da ne samo da je Udruga Veronika Vere veoma dobro upućena u rad sudaca, kao i u one predmete koji vrve od nezakonitosti, te da je upravo na temelju tako stečenih spoznaja u Njemačkoj izrađen stručni rad koji opisuje katastrofalno loše stanje u hrvatskom pravosuđu, a koje nas svake godine vraća ne za korak, već za  kilometar unatrag.  I susjedne zemlje su nas prestigle u učinkovitosti primjene zakona, i u borbi protiv korupcije.  A vašu sigurnost u pravdu i pravičnost na hrvatskim sudovima,  u konačnici moramo razbiti i najnovijom viješću, da je predsjednik Udruge sudaca Turske osuđen na 10 godina zatvora zbog toga jer je bio pripadnik terorističke organizacije. Naravno, ne aludiramo pri tom ni u kom slučaju da bi predsjednici Udruge sudaca Ogranak Zagreb imali bilo kakve sličnosti sa predsjednicima Udruge sudaca susjednih zemalja, ali vas ipak podsjećamo i na slučaj predsjednice Sindikata pravosuđa, uprave i lokalne samouprave koja je osuđena na 7 godina zatvora zbog  organiziranog kriminala, pa dakle, ni hrvatski pravosudni djelatnici, očigledno nisu cijepljeni od kriminala.

Ističemo još jednom, da Udruga Veronika Vere za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa poštuje hrvatske sudove, ali ne poštuje one suce koji ne sude po zakonu i donose genocidne sudske odluke.

Nada Landeka

HOP