Članak 144. Ustava omogućuje sabornicima ukidanje Republike Hrvatske!

0
1365

Na svojoj 4.sjednici održanoj 23.3.2019 godine HRVATSKI SABOR U SJENI donio je

ODLUKU

O POKTRETANJU POSTUPKA ZA IZMJENE I DOPUNE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I IZBORNOG ZAKONA

185
ZAHTJEV I. (VIII. PROMJENA USTAVA)

U Ustavu Republike Hrvatske postojeći

Članak 144.
“O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika“

To omogućuje da dvije trećine zastupnika HS mogu promijeniti Ustav!
Tako mogu, ako se „dogovore“:

189

Što to u biti znači?

-proglasiti Republiku Hrvatsku monarhijom ili kalifatom
-proglasiti bilo koga za hrvatskog kralja-kraljicu, uključujući i stoljetnog neprijatelja
-ukinuti instituciju Predsjednika
-ukinuti Dom Parlamenta (Sabora),  kao na primjer  Županijski Dom (što je već učinjeno)
-ukinuti Hrvatski Sabor
-ukinuti Republiku Hrvatsku

Iz gornjega je očito da bi s ovakvim Člankom 144 grupica “nestašnika“ mogla stvoriti za hrvatski narod pakao na zemlji, državu monstruma, recimo pod imenom “Zapadni Balkan“.

Da to spriječimo, predlažemo:

Članak 144.
1. Promjenu Ustava predlaže Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
2. Promjenu Ustava RH potvrđuje državni referendum izglasan s nad polovičnom većinom svih hrvatskih državljana s pravom glasa. U suprotnom, predložena promjena ustava RH je odbijena.
Predlagatelj Predsjedavajući

Tomislav Nürnberger /Ivan Valek

HOP