Nitko od današnjih Srbijanaca nije bio pismen niti je postojao pojam Srbin ili Srbijanac pod osmanlijskom vlašću do 19. stoljeća

0
6707

Dok Srbijanci svijetom promiču svoje povijesne i jezične laži, hrvatski humanisti i globalisti u isto vrijeme negiraju hrvatsku povijest i jezik te optužuju svoj narod za djela koja nije počinilo. Štoviše, najviše me zbunilo srbijansko povezivanje sa

 

Etrurcima od čijeg pisma je nastalo latinsko pismo – latinica.
Srbijanci su počeli gurati svijetu svoje povijesne i jezične laži početkom 19. stoljeća jer prije toga nitko od današnjih Srbijanaca nije bio pismen niti je postojao pojam Srbin ili Srbijanac pod osmanlijskom vlašću. Međutim, rijetki su hrvatski intelektualci koji su se srbijanskim lažima opirali argumentima dok ih je većina takve izmišljotine prihvaćala kao istinu. Isto se događa i danas.
Naime, neki Srbijanci preko toponima Ras u povijesnoj Raškoj, Etrurce nazivaju Rasenima. Tako se Ras u Raškoj povezuju sa toponimom Raša u Istri. Isto tako od naziva Ras nastaje i etnik Rus. To je za njih dokaz da su starogrčki i latinski jezik nastali od srbijanskog iliti slavenskog jezika. Očito je da te izmišljotine nemaju dokaze, ali ih Srbijanci nalazi u izmišljenoj etimologiji. Međutim, za razumjeti etimologiju treba puno više znanja. Tvorci srbijanske etimologije ne poznaju starija pisma ni način pisanja riječi, a bez toga nema nikakve etimologije.
Naziv Etrurac se sastoji od riječi četiri (eter) i riječi urac, koja je semitska i nastala je od izvorne haravačke riječi caru ili carv, što nam nedvojbeno pokazuje da su Etrurci na te prostore došli iz Egipta i Mezapotamije i da su poznavali astrologiju. Horoskop je još podijeljen na 4 kvadranta koji imaju različite odlike. Etrurci su u Europu došli dosta prije Liburna jer Liburni vuku porijeklo sa prostora Arameje ili Alevitije, odnosno, Levitije. Odatle dolazi i biblijsko pleme Levi ili Leviti. Bilo je 12 plemena,a isto toliko imamo i astroloških znakova.

Naziv Haravača nije označavao pleme nego civilizaciju koja je imala haravačku religiju i jezik. U toj religiji Haravača je bio duhovni Bog, jedinstven i moćan, a u horoskopu se nalazi izvan kruga horskopa. Sunce ili hara je bio bog svijesti unutar horoskopa, a planet zemlja ili vača je bila božica i majka fizičkih stvorenja i nalazila se u središtu horoskopa gdje ju je oplođivalo sunce koje se ”rotiralo” oko nje.
Očito, astrolozi su znali da se Zemlja vrti oko svoje osi, a možda nisu znali da se zemlja rotira oko sunca. Tako je ljudska zajednica bila podijeljena na dvije kaste, a religija je bila dvojna i vjerovalo se u reinkarnaciju jer riječ jana znači rođenje. Astrologija je bila prva čovjekova znanost koja je otkrivala prirodne pojave koje su pomagale razvoj civilizacije.

 

U prvom čovjekovom jeziku riječi su se sastojale od dva polusloga, primjerice, ta-va, a pojavom suglasničkog pisma se mijenja jezik. U novom pismu poluslogovi nestaju i ostaju samo suglasnici dok ponekad poluslogovi A, E, I, i U zamjenjuju izvorne suglasnike za koje novi jezik nije imao slovo. Tako se riječ haravača odrazila kao arva, arsa ili arta. Dolaskom Latina ovakve riječi ispuštaju početno slovo A i nastaju nove riječi rava, rasa i rata koje uvođenjem nominativa postaju rav, ras i rat. Dakle, etnici Rač, Ras, Raš, Rat, Rad, Rak ili Rag pripadaju haravačkoj civilizaciji isto kao i semitizirani nazivi Lač, Las, Laš, Lat, Lad, Lak ili Lag.
Slično je grčki naziv Aspalathos postao Spalato. Od ovog naziva nastaju toponimi Spoleto u Italji i Split. Dakle, dobivamo nove inačice od toponima Aspalathos. Semitsko slovo L je zamjenilo slovo R pa naziv Hervet postaje Helvet. Na semitskim prostorima glas Č se pisao slovom T. Naziv Helveč postaje Helvet, a od ovog naziva nastaju nazivi Kelt i Celt. Nazivi Kelti i Etruci najvjerojatnije označuju isto. Slično su Carveni postali Calveni. Calveni postaju Slaveni, a ispuštanjem prefiksi car i cal nastaju etnici Vani i Veni ili Vanati i Veneti.
Etrurci nisu imali slova B i G. Oni su glas V pisalo slovom F, a glas B je ušao u latinicu preko grčkog pisma. Slovo Č je najčešće u latinskom jeziku zamjenjivalo slovo G, a glas Č Etrurci su pisali slovom C. Etrursko slovo C u latinskom jeziku je označavalo glas K. Tako je riječ vrač postala vrag, a naziv Herveč postaje Cerve. Ovo su inačice koje možemo slijediti jedino ako poznajemo starija pisma i način pisanja riječi.

Dakle, Latini kršćani su Hereveče najprije zvali Cerve, što se kasnije odrazilo kao Serve. Prihvaćanjem kršćanstva Serve postaje Serbe pod Bizantom, što se preko novog suglasničkog pisanja odrazilo kao Srb. Ovo nam pokazuje da se naziv Srb odnosio na Hrvate kršćane. Prije toga religija se zvala u janača, anca iil anta. I jedni i drugi su živjeli u Cervenoj Hrvatskoj koja se prostirala od Drača u Albaniji do Raše sve do rijeke Save koja se još zvala Krajina. Logično je zaključiti da su ti Hrvati imali grčku liturgiju sve dok nisu postali vazali Rima. Dakle, kršćanstvo sa grčkom liturgijom je bila izvorna religija u Dioklecijanovoj Dalmaciji jer Krajina je bila pod vlašću Bizanta.
Propašću Bizanta granica Krajine se pomiče na rijeku Drinu 924. godine i Krajina dolazi pod jurisdikciju Rima u doba vladavine prvog Trpimiroviča. Sufiks MIR u hrvatskim imenima je povezan sa prvim Hrvatom Merovićem koji je kao Franak prihvatio kršćanstvo. Naziv Franak najvjerojatnije dolazi od riječi vranac. Tomislav je okrunjen za hrvatskog kralja 925. godine i sve pokazuje da nije pripadao dinastiji Trpimirovića. Njegovo ime je imalo sufiks LAV, a nikako slav. Pojam Slav ili Slaven nastaje kasnije. Njegovo prezime je bilo Tomica koje je postalo Tomis. Njegov otac se morao zvati Tome.

Hoće li se napokon javiti hrvatski jezičari i povjesničari i početi argumemntima pred svijetom negirati srbijanske laži. Može li ovaj vapaj razumjeti ministrica Divjak?

 

Srećko Radović

HOP