Savjetnik u Ministarstvu Vanjskih Poslova prijavio korupciju dvaju ministarstava

0
5721

Priloženo sam slobodan proslijediti, na znanje i eventualno nadležno postupanje, predstavku danas dostavljenu na ime ovlaštenoga za obavljanje poslova glavnoga tajnika u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Petra Uzorinca (u formi požurnice za uvid u predmet), a iz koje je dokumentirano razvidna korupcija u državnoj upravi (konkretno, na relaciji Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – Ministarstvo uprave – Službenički sud u Zagrebu – Viši službenički sud), i to na primjeru progona za verbalni delikt, zbog kojega mi je od plaće već oteto 10.500,00 kuna, slijedom presude u kojoj se navodi da sam – „odgovoran što sam neutemeljeno naveo da je korupcija jedno od najvećih zala hrvatske službe vanjskih poslova te iskazao vjeru u potporu naporima za suzbijanje korupcije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, čime sam počinio tešku povredu službene dužnosti, opisanu kao iznošenje neistinitih tvrdnji kojima se narušava ugled Republike Hrvatske i službe vanjskih poslova“!

Marija-Pejčinović-Burić13062017

 

Uz navedenu predstavku priložio sam i dokaze (iz predmeta Upravnoga suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1793/18), iz kojih je razvidno kako su zaposlenici Ministarstva vanjskih i europskih poslova (poglavito Loreta Bertoša-Kušen i Damir Božić u suradnji s Rinom Eterović-Goreta) trgovali utjecajem te dogovarali tijek i ishod postupka na Službeničkom sudu u Zagrebu, pri čemu je u taj dogovor bio uključen i pomoćnik ministra uprave dr. sc. Mladen Nakić (zaposlenik MVEP-a od 2006. do 2017.), te pri čemu su članovi Vijeća Službeničkoga suda u Zagrebu (Sandra Kantolić, Davor Zdunić i Marija Kordić) te tajnik Suda Ivan Ćurić prije pisanja prvostupanjske „presude“ (22. veljače 2018.) bili, vezano uz danu temu, u intenzivnim kontaktima i s doista velikim brojem zaposlenika Ministarstva uprave, o čemu svjedoči i korespondencija u kojoj su, uz Mladena Nakića, sudjelovali i: Nada Budimir (viša upravna inspektorica u Službi za inspekciju državne uprave), Kristina Ratković (voditeljica Službe za inspekciju državne uprave), Branka Pavičić (načelnica Samostalnog sektora za upravnu inspekciju), Darija Gradski (voditeljica Službe za etiku i sustav vrijednosti), Klaudija Abramović (djelatnica Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu), Vesna Šikić-Odak (načelnica Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu), te Ivana Fišter (tajnica Kabineta ministra Lovre Kuščevića).

Istodobno, ovdje treba naglasiti i činjenicu da je drugostupanjsku presudu sutkinja Andrina Raspor Flis donijela slijedom lažnoga svjedočenja glavne tajnice MVEP-a Lorete Bertoša-Kušen, pri čemu sveukupnu situaciju najbolje ilustrira poruka inspektora Damira Božića dostavljena glavnoj tajnici Bertoša-Kušen 30. siječnja 2018. godine, tj. dan prije zakazane rasprave: – „Poštovana Loreta,zamolili su nas da složimo tekst e-mail poruke za koju je navodnodogovoreno da ju pošalješ tajniku službeničkog suda Ivanu Ćuriću, mail[email protected]na znanje g. Mladenu Nakiću“.

S poštovanjem,

Davorin Zagorščak

 

 

 


Šalje: Davorin Zagorščak
Poslano: 30. travnja 2019. 13:00
Prima: Petar Uzorinac
Kopija: Glavno tajništvo
Predmet: Zahtjev za uvid u predmet Ministarstva, KLASA: 080-04/15-01/93; POŽURNICA – dostavlja se

 

Zagreb, 30. travnja 2019.

 

 

MINISTARSTVO VANJSKIH I

EUROPSKIH POSLOVA

Glavno tajništvo

g. Petar Uzorinac, ovlašt. za obavlj. posl. gl. tajnika

 

 

Predmet:          Zahtjev za uvid u predmet Ministarstva, KLASA: 080-04/15-01/93

– POŽURNICA; – dostavlja se

 

 

Poštovani gospodine Uzorinac,

 

5. ožujka 2018. godine zatražio sam od Vaše predšasnice Lorete Bertoša-Kušen uvid u predmet Ministarstva, KLASA: 080-04/15-01/93, koji mi do dana današnjega nije odobren, i to po svemu sudeći jer Ministarstvo na taj način želi, protuzakonito, spriječiti dokazivanje u postupku na Upravnom sudu u Zagrebu (broj: UsI-1793/18). – Vjerujem da kao pravnik po struci možete shvatiti smisao članka 306. stavka 2. Kaznenoga zakona (- „Tko s ciljem da spriječi ili znatno oteža dokazivanje u postupku pred sudom, … te sakrije ispravu koja služi dokazivanju, … kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“) te da ćete ovom prigodom neodložno postupiti sukladno članku 20. Zakona o državnim službenicima (- „Državni službenik je dužan obavljati poslove učinkovito i pravodobno te u skladu sa zakonom pružiti pravnu pomoć izbjegavajući neopravdano složene i teško provedive postupke i sprječavajući situacije koje mogu dovesti do postupanja štetnog za očuvanje pravnog interesa stranaka ili države“).

 

Ujedno, ovom sam prigodom slobodan upoznati Vas i s razlozima koji su po svemu sudeći Loretu Bertoša-Kušen vodili u namjeri da spriječi dokazivanje na sudu, te koji su kao takvi više no razvidi iz dijela njezine službene komunikacije, na koju ovom prigodom usmjeravam i Vašu pozornost, uz zamolbu da uvažite i činjenicu kako je ministrica Pejčinović Burić prigodom stupanja na dužnost prisegnula da će – „dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske“ (članak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske), te da u tom smislu i Vi osobno postupite sukladno obvezi propisanoj za sve građane Republike Hrvatske u članku 204. Zakona o kaznenom postupku (a vezano uz članak 302. stavak 2. Kaznenoga zakona), kako Glavno tajništvo ne bi opetovano i nepotrebno kompromitiralo vjerodostojnost potpredsjednice Vlade i ministrice.

 

Konkretno, želim Vas obavijestiti i o slijedećem:

 

(I)        – 26. siječnja 2018. godine, Loreta Bertoša-Kušen dostavila je Službeničkom sudu u Zagrebu podnesak, KLASA: 080-04/15-01/93, URBROJ: 521-GT-01-01-17-13, u kojemu potpisuje lažne odnosno ničim dokazane tvrdnje kao što su:

 

(a)        – „Na taj način imenovani je počinio tešku povredu službene dužnosti, opisnu kao iznošenje neistinitih tvrdnji kojima se narušava ugled Republike Hrvatske i službe vanjskih poslova“ a da pri tome nije pružila baš niti jedan jedini dokaz, ili tek naznaku dokaza za štetu nastalu tim „narušavanjem“!

 

(b)        – „Dopis u kojemu je neistinito naveo da je korupcija jedno od najvećih zala hrvatske službe vanjskih poslova, čime je nesumnjivo narušio ugled Republike Hrvatske i službe vanjskih poslova, postupajući protivno uobičajenim načinima diplomatskog komuniciranja“ a da pri tome opetovano nije pružila niti jedan jedini dokaz kojim bi se pobijala, npr., tvrdnja Sigurnosno-obavještajne agencije da je – „korupcija i dalje izražen društveni problem koji dugoročno nagriza temelje hrvatske države“, ili pobijala tvrdnja predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović kako – „obeshrabruje činjenica da još uvijek ima korupcije u hrvatskom pravosuđu, a nažalost ima je i drugdje u državnoj upravi“ (https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska-i-svijet/clanak/id/517063/kolinda-vise-ne-riga-vatru-na-plenkovica-predsjednica-ublazila-kritike-na-racun-premijera-tvrdi-da-je-njegova-vlada-najmanje-odgovorna-za-danasnje-stanje-u-hrvatskoj).

 

(c)        – „Osim toga, formalni dokazi na koje se poziva i koje je u prilogu svojeg pisma naveo Zagorščak nemaju snagu dokaza u odnosu na istinitost njegovih tvrdnji da je iza ranije glavne tajnice Vesne Cvjetković ostao nemali broj mrlja, odnosno korupcijskoj piramidi ili korupciji, kao jednom od najvećih zala hrvatske diplomacije“, iz čega jasno i nedvojbeno proizlazi da si je Loreta Bertoša-Kušen, kao glavna tajnica Ministarstva (tj. zaposlenica tijela izvršne vlasti), nedvojbeno protuzakonito prisvojila ulogu suca u postupku, negirajući na taj način i odredbu članka 29. stavka 1. Ustava (- „Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama…“), i odredbu članka 4. Ustava (- „U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu“).

 

Ujedno, ovdje treba posebno napomenuti kako je ideja progona na Službeničkom sudu u Zagrebu motivirana upravo zaštitom „lika i djela“ prijateljice i predšasnice Lorete Bertoša-Kušen na mjestu glavne tajnice (– kao da su „lik i djelo“ Vesne Cvjetković za neke pojedince u Ministarstvu jednaki temeljnim vrijednostima navedenima u članku 3. Ustava Republike Hrvatske!), pa se tako, u konkretnom slučaju, Loreta Bertoša-Kušen otvoreno svrstala na stranu osobe koja je njoj samoj pogodovala nezakonitim rješenjima slijedom kojih je ona u Australiji boravila sa suprugom-veleposlanikom u Canberri, plaću primala u 247 km udaljenom Generalnom konzulatu u Sydneyu za rad u 2.302 km zračnom linijom udaljenom Aucklandu, a prema plaćenom oglasu u publikaciji „Melbourne City Living Guide 2015 istodobno je bila i – „Consul genaral“ na adresi – „Level 9, 24 Albert Road, South Melbourne 3205, 9699 2633[email protected]“ (https://issuu.com/magmediapublishing/docs/clg_book_2014-2015_final), pri čemu treba napomenuti da od Canberre do Melbournea autom treba putovati 661 km. Ujedno, u svezi s prethodno navedenim „radnim angažmanom“, treba imati na umu da ju Ministarstvo vanjskih poslova u svojim službenim priopćenjima tretira isključivo kao suprugu veleposlanika (http://www.mvep.hr/en/news/ambassador-damir-kusen-in-an-official-visit-to-tasmania,35761.html;http://au.mvep.hr/en/news/opening-of-the-heritage-fair-at-the-30th-anniversary-of-the-cardinal-stepinac,35771.htmlhttp://www.mvep.hr/en/news/ambassador-kusen-and-minister-mccormick-participated-at-charity-event-in,37907.html), a tako je tretirana i u australskom državnom protokolu, npr. – „His Excellency, Dr Damir Kusen, Ambassador of Croatia accompanied by Mrs Loreta Bertosa-Kusen (spouse)“ (http://www.dpac.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/244053/Official_Visits_2013-2014.pdf).

 

Napomena: Vezano uz boravak i rad Lorete Bertoša-Kušen u Australiji, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova do dana današnjega nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama vezanima uz „Iskaz interesa u kojem je objavljeno popunjavanje radnog mjesta konzularnog službenika u GK Sydney(?), za poslove koje je u Australiji i Novom Zelandu obavljala Loreta Bertoša-Kušen; Zapisnik Komisije koja je predložila izbor Lorete Bertoša-Kušen na mandat u Australiji; Odluku i Rješenje o upućivanju Lorete Bertoša-Kušen na mandat u Australiju; Ugovor o najmu stana u mjestu zaposlenja Lorete Bertoša-Kušen te Rješenje o povlačenju Lorete Bertoša-Kušen iz službe u Australiji“, dostavljen 14. ožujka 2018. godine.

 

(d)       – „Napominje se da (…) sama činjenica da je opisano djelo počinio za vrijeme dok su mu mirovala prava i obveze koje se stječu na radu i po osnovi rada ne utječe na njegovu odgovornost u konkretnom slučaju“, i to bez da Loreta Bertoša-Kušen navodi bilo koji zakonski propis iz kojega bi proizlazilo da Rješenje Ministarstva, KLASA: UP/I-112-01/14-02/4, URBROJ: 521-GT-01-02-14-1, od 2. travnja 2014. godine, kojim je – „Davorinu Zagorščaku priznato pravo na mirovanje prava i obveza koje se stječe na osnovu rada, od 14. travnja 2014. godine do prestanka rada bračnoga druga u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji“ (temeljem članka 61. Zakona o vanjskim poslovima), u dijelu koji se odnosi na „obveze“ podliježe bilo kakvom ili bilo čijem arbitrarnom tumačenju! I to pogotovo u svjetlu prethodnog „pravnog“ tumačenja Lorete Bertoša-Kušen kako – „formalni dokazi na koje se poziva i koje je u prilogu svojeg pisma naveo Zagorščak nemaju snagu dokaza“. (O tempora, o mores!)

 

(d)       – „Želimo izvijestiti Službenički sud kako je državni službenik Zagorščak, u pripremi za dolazak na raspravu zakazanu za 31. siječnja na niz adresa poslao tekst, presliku kojega dostavljamo u prilogu“, pa – „vodeći računa o toj činjenici, kao i sadržaju Poziva za praćenje rasprave, ne isključuje se mogućnost da će biti potrebno isključiti javnost“, iz čega je neupitno uočljiva i osobna zainteresiranost Lorete Bertoša-Kušen da se konkretni dokazi za korupciju u hrvatskoj službi vanjskih poslova sakriju od hrvatske javnosti, te da se „donositelja loših vijesti“ u tišini i daleko od oka javnosti osudi za tzv. verbalni delikt, a što je na kraju tako i učinjeno! (Napomena: Upravo u vrijeme „vladavine“ Lorete Bertoša-Kušen „osuđeniku“ je slijedom krivotvorene izvršnosti rješenja, po nalogu načelnice Mire Martinec, protupravno oduzeto 10.500,00 kuna od plaće!)

 

(II)       – 30. siječnja 2018. godine Loreta Bertoša-Kušen je u intenzivnoj komunikaciji (i posredstvom elektroničke pošte) u kojoj nastoji utjecati na ishod postupka pred Službeničkim sudom u Zagrebu (koji se održavao sutradan!), a u toj komunikaciji sudjeluju i pomoćnik ministra uprave dr. sc. Mladen Nakić (službenik u MVEP-u od 2006. do 2017.!), tajnik Službeničkog suda u Zagrebu Ivan Ćurić, te glavni inspektor službe vanjskih poslova Damir Božić, pri čemu iz te komunikacije treba izdvojiti slijedeće:

 

(a)        – „Poštovana Loreta, zamolili su nas da složimo tekst e-mail poruke za koju je navodno dogovoreno da ju pošalješ tajniku službeničkog suda Ivanu Ćuriću, mail [email protected]na znanje g. Mladenu Nakiću“ (Damir Božić na adresu Lorete Bertoša-Kušen; 13:06), a što samo po sebi predstavlja neoborivi dokaz o počinjenju kaznenog djela iz članka 295. stavka 1. Kaznenoga zakona (- „trgovanje utjecajem“ predstavlja kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina!), budući da su neke treće osobe (Rina Eterović-Goreta u ime ministrice Pejčinović Burić[?], i dr., osobno zainteresirane za prikrivanje korupcije u službi vanjskih poslova!) „zamolile“ glavnoga inspektora službe vanjskih poslova Damira Božića da intervenira prema tajniku Službeničkoga suda u Zagrebu Ivanu Ćuriću, s kojim je „dogovoreno“ da se odgovarajuća poruka dostavi i pomoćniku ministra uprave Mladenu Nakiću (bivšem zaposleniku Ministarstva vanjskih i europskih poslova!), koji formalno nema i ne bi smio imati nikakvih prava za utjecati na ishod postupka na Službeničkom sudu, ali sa svoje službene pozicije može itekako utjecati na suce, s obzirom da je sjedište Suda upravo u Ministarstvu uprave te s obzirom na činjenicu da je Ivan Ćurić u suštini i njemu podređeni službenik u tom istom Ministarstvu!

 

(b)        – „Prosljeđujemo e-mail poruku koju je Davorin Zagorščak tijekom jučerašnjeg dana proslijedio na niz adresa, uključujući i Ured predsjednice Republike Hrvatske“ (Damir Božić na adresu Lorete Bertoša-Kušen; 13:06), iz čega, slijedom nesumnjive zabrinutosti Lorete Bertoša-Kušen za ishod „suđenja“ koje se održava slijedećeg dana, proizlazi i da apostrofiranje Ureda predsjednice Republike Hrvatske svjedoči o svojevrsnom nepovjerenju prema toj državnoj instituciji (kako s njezine osobne razine tako i s razine Rine Eterović-Goreta odnosno s razine ministrice Pejčinović Burić[?]), i to posebice u kontekstu činjenice da o tome prema „dogovoru“ obavještava i pomoćnika ministra uprave Mladena Nakića (prethodno, od 2006. do 2017. godine zaposlenika MVEP-a!).

 

(c)        – „Neslužbeno, Davorin Zagorščak najavljuje dolazak nekolicine saborskih zastupnika i veleposlanika akreditiranih u Republici Hrvatskoj na sutrašnju raspravu pred Službeničkim sudom“, pa „slijedom iznesenoga nalazimo kako se stječu uvjeti za isključenje javnost“ (Damir Božić u poruci za Ivana Ćurića dostavljenoj na adresu Lorete Bertoša-Kušen; 13:06), a što ne predstavlja drugo doli iskaz nepovjerenja prema saborskim zastupnicima i iskaz zazora prema veleposlanicima zemalja članica Europske unije, od kojih se svim silama žele sakriti dokazi za korupciju u hrvatskoj službi vanjskih poslova. Istodobno, navedeno svjedoči i o dodatnom pritisku na tajnika Suda, Ivana Ćurića, budući da se poruka dostavlja „na znanje“ i pomoćniku ministra uprave dr. sc. Mladenu Nakiću, koji itekako može utjecati na sudbinu svojega podređenoga!!! (Napomena: Ovu poruku Damira Božića, zaprimljenu na svoje ime, Loreta Bertoša-Kušen u 13:47 prosljeđuje na elektroničku adresu Glavnog tajništva MVEP-a!)

 

(d)       Tekst prethodno spomenute poruke Damira Božića, sada s potpisom glavne tajnice Lorete Bertoša-Kušen, Glavno tajništvo u 13:55 dostavlja elektroničkom poštom na adresu Ivana Ćurića i Mladena Nakića, sukladno „zamoljenom“ isukladno „dogovorenom“!

 

(e)        Potom, u 14:23 Ivan Ćurić odgovara Glavnom tajništvu u predmetu – „Obavijest o započinjanju ‘procesa’ na Službeničkom sudu u Zagrebu (31. siječnja 2018.)“, pri čemu navodi da je – „isključenje javnosti iznimka“, pa u svezi s time moli da se – „u konkretnom slučaju objasne razlozi na kojima se temelji zahtjev za isključenje javnosti“.

 

(f)        Damir Božić u 14:59 dostavlja na adresu Lorete Bertoša-Kušen „obrazloženje“ u kojemu navodi da je – „Zagorščak u odgovoru na zahtjev za pokretanje postupka priložio 458 stranica dokumenata, najveći dio kojih sadrži osobne podatke niza osoba protiv kojih su podnesene predstavke, pritužbe i kaznene prijave“ te dodatno upozorava kako je – „vidljiva namjera Davorina Zagorščaka da na raspravi koristi dokumente koje je priložio svom odgovoru“, čime neposredno predodređuje i postupanje Suda na raspravi održanoj slijedećeg dana, na kojoj on osobno sudjeluje kao „pravni zastupnik“ po osobnom ovlaštenju ministrice Pejčinović Burić (KLASA: 080-01/15-01/93, URBROJ: 521-GT-01-01-18-14), iako nije pravnik po struci (a što navodi i na promišljanja u smjeru članka 313. Kaznenoga zakona!).

 

Potvrdu za konkretni utjecaj na Službenički sud odnosno prethodni dogovor (kao to i proizlazi iz priložene prepiske) nedvojbeno je dala i sama rasprava, tijekom koje sutkinja Sandra Kantolić nije dopustila razmatranje sadržaja niti jedne od 458 stranica priloga dostavljenih uz očitovanje na „optužni prijedlog“ (budući da je Loreta Bertoša-Kušen prethodno već presudila da – „formalni dokazi na koje se poziva i koje je u prilogu svojeg pisma naveo Zagorščak nemaju snagu dokaza“!), iako je u osuđujućem Rješenju lažno navedeno kako je – „tijekom dokaznog postupka izvršen uvid u dokumentaciju koja prileži spisu“ (str. 4. odlomak 3.). Stoga spomenuta činjenica o tijeku rasprave odnosno navođenje „dokaznog postupka“, kojega u suštini i nje bilo kao takvog(!), ne svjedoči drugo doli o nedvojbenoj realizaciji dogovora koji navodi i sam glavni inspektor Damir Božić (30. siječnja u 13:06), a u kojemu je prema zamolbi (Rine Eterović-Goreta uime Marije Pejčinović Burić[?]) unaprijed bila osujećena obrana „okrivljenika“, isto kao što je i unaprijed bila dogovorena osuda!

 

(g)        Loreta Bertoša-Kušen u 15:09 s adrese Glavnoga tajništva dostavlja Božićevo „obrazloženje“ na adresu Ivana Ćurića, a što samo po sebi predstavlja još jedan od dokaza za prethodno dogovoren i usuglašen pritisak na Službenički sud u Zagrebu, uz nedvojbenu potporu autoriteta pomoćnika ministra uprave Mladena Nakića (kao bivšeg službenika MVEP-a)!

 

Vezano uz angažman pomoćnika ministra uprave dr. sc. Mladena Nakića, ovdje treba upozoriti i na zahtjev „optuženika“ dostavljen elektroničkom poštom u pisarnicu Ministarstva uprave 24. siječnja 2018. godine, naslovljen na ime ministra Lovre Kuščevića, te urudžbiran u Ministarstvu uprave 26. siječnja 2018. godine (KLASA: UP/I-114-04/15-01/34, URBROJ: 15-18-21, Org. jed.: 515-30), a koji je Pisarnica Ministarstva uprave proslijedila administrativnoj tajnici ministra Lovre Kuščevića. I, usprkos činjenici da se na prvoj stranici predstavke (dostavljene na ime ministra uprave) jasno isticao slijedeći tekst: – „slobodan sam navesti i da sam vezano uz temu postupka (tj. ukazivanje na korupciju) izvrgnut učestalim pritiscima i prijetnjama, uključivo i prijetnju smrću klanjem, a što je kao takvo službeno evidentirano i u MVEP-u i u MUP-u!“, nitko od nadležnih nije našao za shodno reagirati propisanome u članku 204. Zakona o kaznenom postupku te vezano uz članak 302. stavak 2. Kaznenoga zakona, već je netko (Ivana Fišter?) tek stavio naljepnicu s tekstom: – „odgovoriti mu koja je uloga MU u odnosu na službenički sud“ te da je to – „SANDIN predmet ZAGORŠČAK“.

 

Napomena: Prijetnju smrću je kao takvu, bez bilo kakve na zakonu utemeljene reakcije, nezainteresirano konstatirala i sutkinja Sandra Kantolić (KLASA: P/I-114-04/15-01/34, URBROJ: 515-14/3-18-26, od 22. veljače 2018.): – „službenik navodi i da je tijekom službe u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ukrajini bio izložen mobingu i prijetnjama smrću“ (stranica 2. posljednji odlomak); – „službenik ističe da mu je u više navrata priječeno smrću zbog podnošenja tih prijava te da nije dobio odgovor niti na jednu svoju predstavku koju je u pogledu toga podnosio“ (stranica 3. pretposljednji odlomak)!

 

(III)     – 20. veljače 2018. godine, dakle prije donošenja prvostupanjskog rješenja(!), u predmet Službeničkog suda u Zagrebu elektroničkom porukom (na adresu svojega kolege u Ministarstvu uprave i tajnika Službeničkoga suda u Zagrebu Ivana Ćurića) uključuje se i viša upravna inspektorica u Ministarstvu uprave Nada Budimir, te navodi kako je – „od Vaših kolegica dobila informaciju da vodite taj predmet [Davorin Zagorščak – teška povreda službene dužnosti]“ pa – „moli da s ovim e-mailom upoznate suca koji vodi ovaj predmet te da s njime dogovorite na koji način moge tražiti zapisnik s rasprave, najprije radi uvida, a nakon toga radi donošenja odluke o mogućem poduzimanju drugih koraka glede zaštite osobnosti, privatnosti i profesionalnog integriteta“. (Napomena: U potpisu Nada Budimir navodi svoju službenu funkciju u Ministarstvu uprave te „e-mail za službeni kontakt [email protected] i e-mail za internu upotrebu [email protected]!)

 

Kopiju poruke dostavljene Ivanu Ćuriću viša upravna inspektorica Nada Budimir dostavlja na znanje i svojim kolegicama u Ministarstvu uprave: Kristini Ratković (voditeljici Službe za inspekciju državne uprave), Branki Pavičić (načelnici Samostalnog sektora za upravnu inspekciju), Dariji Gradski (voditeljici Službe za etiku i sustav vrijednosti), Klaudiji Abramović (djelatnici Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu), te Vesni Šikić-Odak (načelnici Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu), pa stoga i nedvojbeno proizlazi kako je Ministarstvo uprave, neovlašteno i protuzakonito, bilo neposredno uključeno u odgovarajući postupak Službeničkog suda u Zagrebu te kasnije u nezakonito potvrđivanje „presude“ na Višem Službeničkom sudu (sutkinja Andrina Raspor Flis), odnosno da je desetak zaposlenika Ministarstva uprave, u većoj ili manjoj mjeri trgujući utjecajem, sudjelovalo u sprječavanju postupka dokazivanja te nedvojbeno utjecalo i na konačnu odluku u postupku, jednako prvostupanjsku kao i drugostupanjsku.

 

Napomena: Isto tako, nedvojbeno je i da su službene osobe Ministarstva uprave sudjelovale i u kaznenom djelu krivotvorenja tzv. izvršnosti prvostupanjskoga Rješenja Službeničkog suda u Zagrebu, zajedno s nekim službenim osobama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (Mira Martinec, i dr.), za što je odgovarajuća kaznena prijava dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova!

 

(IV)     – 5. travnja 2018. godine Loreta Bertoša-Kušen je u službenom aktu Ministarstva, KLASA: 080-01/15-01/93, URBROJ: 521-GT-01-01-18-19, pod nazivom – „Davorin Zagorščak, postupak zbog teške povrede službene dužnosti – odgovor na žalbu, dostavlja se“ osobno potpisala navod kako – „Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ističe da je postupak koji je prethodio donošenju rješenja Službeničkog suda u Zagrebu, KLASA: UP/I-114-04/15-01/34, URBROJ: 515-14/3-18-26, od 22. veljače 2018. godine pravilno proveden, te da je rješenje Službeničkog suda pravilno i na zakonu osnovano“, čime je izravno negirala i odredbu članka 19. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (- „Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti), vezano uz odredbu članka 4. stavka 1. Ustava (- „U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu“) te vezano uz odredbu članka 5. stavka 2. Ustava (- „Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske“).

 

Također, u istom službenom dopisu od 5. travnja 2018. godine, Loreta Bertoša-Kušen je (u okvirima službenoga postupka koji se tada vodio na Višem službeničkom sudu, KLASA: UP/II-114-04/18-01/20) lažno svjedočila da je sporni Zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova za pokretanje postupka na Službeničkom sudu u Zagrebu (KLASA: UP/I-114-04/15-01/34, URBROJ: 521-GT-01-01-15-02) u Zagrebu 1. listopada 2015. godine „potpisala Vesna Pusić“, premda joj je više no dobro poznato da je ministrica Pusić od 23. rujna pa do 2. listopada boravila u New Yorku (http://www.mvep.hr/hr/mediji/priopcenja/,25472.html), pri čemu je i opće poznato da gospođa Pusić nije vladala nadnaravnim sposobnostima koje bi dopuštale da se istodobno fizički nalazi i u Zagrebu i u New Yorku!!!

 

Napomena: Slijedom odredbe članka 305. stavka 2. Kaznenoga zakona propisano je da će se – „kaznom iz stavka 1. ovoga članka [kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina] kazniti stranka u postupku, osim okrivljenika, koja dade lažni iskaz ako se na tom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku“, pri čemu treba imati na umu da se drugostupanjsko Rješenje Višeg službeničkog suda temelji upravo na lažnom iskazu Lorete Bertoša-Kušen (danom u aktu Ministarstva, KLASA: 080-01/15-01/93, URBROJ: 521-GT-01-01-18-19, od 5. travnja 2018.) – „da je isti [zahtjev] potpisala Vesna Pusić“, a što je kao takvo, odnosno kao istinito, prihvaćeno u drugostupanjskom postupku na Višem službeničkom sudu – „Vezano za tvrdnje službenika da zahtjev za pokretanje ovog postupka nije potpisao čelnik državnog tijela, uvidom u spis predmetautvrđeno je da navedena tvrdnja nije točna jer spisu prileži zahtjev [od 1. listopada 2015.] koji je potpisala tadašnja prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, a potpis je ovjeren pečatom br. 1 Ministarstva vanjskih i europskih poslova“ (sutkinja Andriana Raspor Flis u Rješenju, UP/II-114-04/18-01/20, 515-31/2-18-6, od 8. svibnja 2018.).

 

Poštovani gospodine Uzorinac,

 

osim što očekujem žurno i neupitno udovoljavanje zahtjevu za uvid u navedeni predmet (s obzirom da vjerujem kako osobno razumijete suštinu odredbe članka 5. Zakona o državnim službenicima, sukladno kojoj – „državni službenici u obavljanju državne službe postupaju na temelju zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona“), slobodan sam zamoliti Vas da potpredsjednicu Vlade i ministricu vanjskih i europskih poslova mr. sc. Mariju Pejčinović Burić podsjetite na prisegu koju je dala pred Hrvatskim saborom, da će – „dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske“!

 

U tom smislu molim Vas da njoj pojasnite i kako slijedom odredbe članka 34. Zakona o državnim službenicima Rina Eterović-Goreta ne može obavljati poslove tajnice Kabineta mvep (a na tu dužnost nije niti mogla biti imenovana, na što sam upozorio u podnesku dostavljenom 15. ožujka 2018.), budući da je kćerka stranoga diplomata službeno akreditiranoga u Republici Hrvatskoj, a taj diplomat predstavlja državu koju američki generali svrstavaju u sam vrh prijetnji NATO-u, čija je Hrvatska članica!

 

Također, molim Vas da i potpredsjednici Vlade i ministrici približite i smisao odredbe članka 5. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisana obveza sukladno kojoj je – „svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske“, a što uključuje i postupanje sukladno članku 204. Zakona o kaznenom postupku, i sukladno obvezama propisanima u članku 302. stavku 2. Kaznenoga zakona, kako se ne bi nepotrebno suprotstavljala javno proklamiranom opredjeljenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića da će – „pravna država, u smislu uređenja državne vlasti temeljem načela non sub homine sed sub lege, biti temeljni princip djelovanja njegove Vlade“ (https://vlada.gov.hr).

S poštovanjem,

Davorin Zagorščak, ministar-savjetnik

 

 

________________________________________________________________________

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.“ (Članak 46. Ustava Republike Hrvatske)

U prilogu:

 

1.         Dopis Lorete Bertoša-Kušen Službeničkom sudu u Zagrebu, od 26. siječnja 2018.

2.         Prepiska Lorete Bertoša-Kušen i Damira Božića s Ivanom Ćurićem i Mladenom Nakićem, od 30. siječnja 2018.

3.         Prepisaka Ivane Fišter („SANDIN premet ZAGORŠČAK“) u kojoj prosljeđuje u rad podnesak dostavljen na ime ministra uprave Lovre Kuščevića, od 24. siječnja 2018.

4.         Prepiska Nade Budimir s Ivanom Ćurićem, Kristinom Ratković, Darijom Gradski, Klaudijom Abramović i Vesnom Šikić-Odak, od 20. veljače 2018.

5.         Rješenje Službeničkog suda u Zagrebu, KLASA: UP/I-114-04/15-01/34, URBROJ: 515-14/3-18-26, od 22. veljače 2018.

6.         Dopis Lorete Bertoša-Kušen Višem službeničkom sudu, od 5. travnja 2018.

7.         Rješenje Višeg službeničkog suda, KLASA: UP/II-114-04/18-01/20, URBROJ: 515-31/2-18-6, od 18. svibnja 2018.

8.         Priopćenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova – „New York, 23. rujna 2015. – Ministrica Pusić sudjeluje na 70. zasjedanju Opće skupštine UN-a

9.         Krivotvorena tzv. izvršnost Rješenja Službeničkog suda u Zagrebu, od 13. lipnja 2018. godine

10.       Akt Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA: 080-01/15-01/93, URBROJ: 521-GT-01-01-18-10, kojim Mira Martinec 14. lipnja 2018. godine stavlja u postupak krivotvorenu izvršnost Rješenja Službeničkog suda u Zagrebu

11.       Kaznena prijava protiv načelnice Sektora za pravne poslove i ljudske resurse Ministarstva vanjskih i europskih poslova Mire Martinec, dostavljena MUP-u 24. siječnja 2019.

12.       Podnesak dostavljen Mariji Pejčinović Burić u svezi s prekoračenjem ovlasti od strane Damira Božića, uključivo i kršenje članka 34. stavka 2. Zakona o državnim službenicima vezano uz Rinu Eterović-Goreta, dostavljen 15. ožujka 2018.

13.       Zahtjev za pristup informacijama o zaposlenju Lorete Bertoša-Kušen u konzularnim uredima Republike Hrvatske u Australiji, dostavljen 14. ožujka 2018.

14.       Zahtjev za pristup informacijama o evidenciji radnoga vremena u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Sydneyu (od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017.), dostavljen 14. ožujka 2018.

15.       Podnesak dostavljen ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, od 10. siječnja 2019.

 

 

 


Corpo Diplomatico
HOP