Migrantima se u šumi ostavljaju organizirano paketi hrane!

0
7051

Prema svjedočenju seljana sa područja Banovine migrante iz BiH vode kroz Hrvatsku dobro orgonazirane grupe vodiča.

Ovdje se ne radi o par osoba već o profesionalnim vodičima koji za to dobivaju veliki novac.

Sama situacija je još kompliciranija jer temeljna policija  ne čini ništa u svezi nastale situacije.

Na području Podgorja i mjesta Blatuše na šumskim stazama migrantima se ostavljaju organizirano paketi hrane, te kada sa svojim vodičima prolaze taj put na području Petrove gore preuzimaju pakete sa hranom. O tome mještani javno govore, ali policiju ta informacija previše ne dira.

Migranti imaju točno naznačene rute da ne bi ušli u minska polja što bi isto trebalo olakšati praćenje od strane policije. Provaljuju u prazne kuće i vikendice što znači da imaju i te informacije,  odnosno koje su kuće napuštene.

HOP