Najbolja obrana od virusne pandemije je konzervativizam

0
1071

Lijekovi neće biti djelotvorni zauvijek niti u svim slučajevima. Protiv virusa i nisu djelotvorni: virusi su prejednostavne građe i previše skloni mutacijama da bi se protiv njih moglo učinkovito boriti bilo lijekovima bilo cjepivima.

 

Najbolja obrana od virusne pandemije su konzervativizam, autarkija i “ksenofobija”.
Povijesno gledano, sve epidemije i pandemije – Justinijanova kuga, Crna Smrt, HIV i druge – su se širile putovanjem, posebno trgovinom. Trgovački brodovi su sa sobom donijeli štakore, a štakori bubonsku kugu.

Sa druge strane, HIV se širi najviše zahvaljujući dvama čimbenicima: 1) gospodarskoj nerazvijenosti i 2) seksualnoj slobodi. Gledajući svjetsku kartu učestalosti HIV slučajeva, najbolje stanje je u Finskoj, Litvi, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Turskoj, Pakistanu, Kini, Mongoliji, Južnoj Koreji, Japanu i Filipinima. Većina tih država dijeli dvije karakteristike:

1) visok životni standard, 2) razmjerno visok društveni konzervativizam u usporedbi sa drugim državama sličnog životnog standarda.
Jasno je stoga da su parohijalizam i društveni konzervativizam najbolja obrana od HIV epidemije i drugih seksualno prenosivih bolesti.

No HIV nije jedina prijetnja. I bolesti koje se prenose drugim putem se može suzbiti promicanjem društvenog konzervativizma i parohijalizma, jednostavno zato što bolest za širenje zahtijeva medij. Ako se taj medij prekine, bolest se ne može širiti.

Toni.Šušnjar