Državne službenike tjeraju na prisilni godišnji i još moraju napisati zamolbu kao da to oni traže

0
2536

Vlada pokreće pregovore o smanjenju i osnovica plaće, svih već ugovorenih materijalnih prava, koeficijenata i dodataka za zaposlene u državnoj i javnoj službi. Gradovi i općine trebaju štedjeti.

No ono o čemu vlada i njeni dodvornički mediji ne pišu je način na koji se tjera državne službenike i namještenike  da prisilno u ovo vrijeme, mimo svoje volje koriste polovicu godišnjeg odmora.

Mnogi su poslani na godišnji odmor u vrijeme krize oko koronavirusa.

Ali ono što ih je posebno razbijesnilo to nam pišu SLUŽBENICI ;  je činjenica da sami moraju napisati zamolbu za korištenje godišnjeg kako vlada ne bi imala problema sa sindikatima.

To se događa u pravosuđu, policiji, državvnim službama.

HOP