Čemu služe znanstvene institucije kada sve bolje “zna” Faktograf?

0
8177

Ovo nije intervju sa znanstvenikom nego ispitivanje u nekoj instituciji korektivnog karaktera; teze i tvrdnje dekana se čak stavljaju u navodnike u pitanju, što je nedopustivo, beskrajno bezobrazno i bahato od medija koji se ponaša kao da je patentirao istinu za sebe. Nevjerojatno mi je da to ljude u komentarima ne smeta previše – kao da taj ton intervjua nitko ni ne primjećuje! Moguće je i da je veći dio negativnih komentara obrisan jer nije skladu s fašističkim jednoumljem faktografa. U nekoliko je navrata dr. Pavelić ukazao na činjenicu da u znanosti nema dogmi, no faktograf se opetovano oglušuje na to. Usprkos isljedničkom tonu tog tzv. intervjua, dr. Pavelić je iznio u dlaku isto mišljenje kao i prije, apsolutno ništa nije ublažio ili korigirao u svom stavu, a to sve je učinio na opširan, argumentiran i kulturan način.

 

Ja sam još uvijek u nevjerici zbog tona tog tzv. intervjua. Da sa mnom netko tako razgovara u mojoj struci, sasvim sigurno ne bih autorizirala tako vođen intervju. A ako svew znaju bolje od drugih, neka sami sebe intervjuiraju, jer ovo je nasilje i fašizam.
Igor Drenjančević je najbolje opisao ovaj zastrašni intervju: “treba ukinuti HAZU, Faktograf je najstručnije leglo, po procjeni vlastitoj, treba uvesti ispitivanja pod svjetiljkom svakog znanstvenika dok to ne prizna”.

mr. Ingrid Runtić

HOP