IMPERIJ PROFITA ŽELI 5 G NANO-CJEPIVOM KONTROLIRATI DRUŠTVO!

0
3080

image.png Piše: mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

 

EKSKLUZIVNO:

SLIJEDE LI REPRESIJA I ZATVORI ZA LIJEČNIKE, ZNANSTVENIKE I AKTIVISTE ZBOG AKTIVNOSTI I ŠIRENJA INFORMACIJA OKO 5G?

ŠTO NAM TO PRIPREMA VIJEĆE EUROPE?

Faktoraf(ci) sve provjeriti, nema neistine!

 

15. lipnja 2020. pisala sam tekst naslova:

PROBUDIMO SE NARODE!

IMPERIJ PROFITA HOĆE  5 G NANO-CJEPIVOM KONTROLIRATI DRUŠTVO!

GDJE SU PRAVA ČOVJEKA?

 Danas je 3. srpnja 2020., Vijeće EU ne zasjeda do 14. rujna 2020. (pola godine ne rade zbog korona krize!) , ali, uredno na „oglasnoj ploči“  – Službenom listu EU  donose KLJUČNE ODLUKE!

Zašto šutimo?

Zašto tehnička Vlada ne reagira? I ona samo poslušno donosi Uredbe sa zakonskom snagom u ovom vakumu vlasti ili bolje napisano bezvlašća.

Ajmo još jednom objaviti taj kobni članak 36. koji glasi (hrvatski):

 

“Pri uvođenju novih tehnologija kao što su mreže 5G/6G trebale očuvati sposobnosti tijela za izvršavanje zakonodavstva, tijela nadležnih za sigurnost i pravosuđa da učinkovito obavljaju svoje legitimne funkcije; UZIMA u obzir međunarodne smjernice o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje; ISTIČE važnost borbe protiv širenja dezinformacija u vezi s mrežama 5G, posebno uzimajući u obzir lažne tvrdnje da takve mreže predstavljaju prijetnju zdravlju ili da su povezane s bolešću COVID-19. ” 

Zanimljiv je detalj kako se i prije objave u Službenom  listu EU (dan nakon donošenja) sve našlo na službenim stranicama HUP-a – Hrvatske udruge poslodavaca  (lijepo su svi umreženi)  https://www.hup.hr/zakljucci-vijeca-o-oblikovanju-europske-d…

Ali to nije sve, 30.06.2020. donesena je nova Uredba o malim antenama za 5G. Pretpostavljam da se ovo “male” odnosi na MIMO tehnologiju. Ove postojeće mogu raditi i s 2,2 GHZ i s 3,6 GHz ( 4G i 5G),  pa se postojeća 4G mreža može nadograditi i bez zamjene antenskih sustava, a onda se nove 5G antene samo dodaju na zgrade, stupove javne rasvjete… bez iakavih urbanističkih dozvola. Umjesto da smo  mi uspjeli izboriti za legislative drugih članica ( građevinsku dozvolu za bazne stanice), EU se ugledala na nas.

S jedne strane Zakon da se ništa neće smjeti kazati protiv 5G, odnosno širiti “lažne vijesti da je štetna za zdravlje”,  s druge strane,  antene će se moći stavljati svugdje,  bez ikakvih dozvola.  Ovim će se “staviti izvan  snage svi prostorni planovi i svi pokušaji JLS da to pitanje uredi.  I obje odluke donose činovnici koje nitko nije birao, ne prolaze raspravu u EP.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-adopts-implementing-regulation-pave-way-high-capacity-5g-network-infrastructure?fbclid=IwAR3n4I0ApZHVTfIodksHI8B7876KxqE9JkLCqlVBtfKSnpWUewFPOuMbCSo

Naš zastupnik u EU parlamentu, Ivan Vilibor Sinčić je od strane HUZEZ upoznat sa svime i zasigurno je svjestan da je ključna stvar u EP “razmontirati”  ICNIRP – Međunarodnu komisiju za zaštitu od EM zračenja, koji su donijeli preporuke na koje se industrija poziva. ICNIRP je privatna NGO od 14 članova, koji su se sami izabrali (vidi se iz njihovog statuta da se novi članovi biraju uz preporuku dosadašnjih, kao u masoneriji). Oni u “revidiranim smjernicama ” iz 2020. potvrđuju smjernice iz 1998. i tvrde da nema bioloških učinaka i da 5G nije štetna.

Paradoks, s jedne strane 250 EMFscientist znanstvenika (www.emfscientist org), s par tisuća objavljenih radova (pogledajte listu imena i reference) koji tvrde jedno, s druge strane  14 likova koji se mogu indirektno, preko financiranja, povezati s industrijom,  te koji tvrde drugo.

U jednoj emisiji TV Laudato u kojoj je bila predstavnica iz HUZEZ-a  Josipa Jurčev – Sudac i članica uprave HAKOM-a , koja se pozivala na ICNIRP, Josipa Jurčev – Sudac je rekla da je ICNIRP privatna NGO, HAKOM-ovka predstavnica se iznenadila ( gledajući je, reklo bi se čak vrlo iskreno) i rekla je:  “neznam za to”. Treba potražiti snimku na društvenim mrežama.

U medijima se još dok se može, treba svakako pisati o ICNIRP-u. Naš zastupnik Sinčić je krenuo s pitanjima u EP i povezao se sa  Rivasi i Buchnerom (ima još par EU parlamentaraca koji postavljaju ta pitanja). Nažalost, izgleda  većina ih ipak nema pojma.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004567-ASW_HR.html

Žalosno je da u jednom takvom tijelu parlamentarci imaju kvotu koliko pitanja mogu uputiti , a problem je što dobiju birokratizirane odgovore. Slična pitanja postavilo je par MEP-ova senzibiliziranih za ovu temu, dobili su neusklađene odgovore, o čemu gospodin Sinčić ima informacije.

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004567-ASW_HR.html

EK je imala Odbor za nove i novo ustanovljene rizike (SCENIHR) koji je 2015. analizirao ” 700 studija” i zaključio da nema dokaza o štetnim biološkim učincima. Eliminirali su sve studije koje su tvrdile drugačije, između njih i istraživanja prof. Hardela, švedskog onkologa s Orebro university hospital . To je izvješće “podiglo prašinu”, tridesetak NGO je podnijelo prijavu, skupilo dokaze o sukobu interesa nekih članova SCENIHR-a (radili su istovremeno za ICNIRP i za industriju) , nije teško pogledati sve linkove i isto istražiti.

EK je 2016.  imenovala novi komitet SCHEER, u kojem znanstvenici nisu u sukobu interesa, koji je ukazao na moguće biološke učinke ( u svom Statementu), predložio prioritetno istraživanja tih rizika ( dakle različito od SCENIHR Final opinion  iz 2015.).

Problem je što EK nije službeno povukla SCENIHR Izvješće iz 2015. niti dala mandat novom komitetu da napravi svoje Izvješće.

I sad je paradoks, kad zastupnici pitaju o sukobu interesa, EK odgovara da u novom komitetu SCHEER nema sukoba interesa ( to je točno), ali daje izvješće starih  SCENIHR-a ( to se vidi iz linkova ) pa se stvara dojam da je novi komitet dao to izvješće.

Na to se upozorava u pismo koje je naš zastupnik Sinčić uputio EK.

Kako sve ovo postaje opasno te kako se sve odvija neviđenom brzinom i „ispod žita“, opet me na isto podsjeti članak s portala croativ online.

https://croativ.net/ekskluzivno-vijece-e-najavljuje-represij…

image.png

Mora se stalno i opet i opet sve vezano za ovu temu objavljivati, a ovaj tekst vrijedi svake pažnje stoga ga citiram:

Dugoročni program transformacije Europske unije nudi nam vrlo zvučne naslove modernih sveobuhvatnih programa za restrukturiranje EU, svih država članica i šire. Udarni naslovi tih programa su:  DIGITALIZACIJA  I   NEW GREEN DEAL. Naslovi DIGITALIZACIJA I NEW GREEN DEAL GOVORE MNOGO I PRESUDNO O BUDUĆNOSTI KOJA NAS ČEKA. MNOGE SU STRANKE U PREDIZBORNIM PROGRAMIMA IZNIJELE I SVOJ PROGRAM OSTVARENJA DIGITALIZACIJE I NEW GREEN DEAL-a  NEMAJUĆI POJMA ŠTO ON DONOSI UZIMAJUĆI U OBZIR SAMO PREDPOSTAVLJENI „GOSPODARSKI“ DIO TIH PROGRAMA.

NAŠI POLITIČARI SU VEĆ OD POČETKA POSTOJANJA SAMOSTALNE I NEOVISNE REPUBLIKE HRVATSKE POKAZALI DA SU NESPOSOBNI PRONIKNUTI DVOSTRUKI JEZIK SVJETSKIH MOĆNIKA I TEKSTOVA MEĐUNARODNIH UGOVORA U KOJIM SE JEDNO NUDI A NA DRUGO PRISILJAVA POD CIJENOM SANKCIJA I OPSTANKA. NA TAJ NAČIN JE HRVATSKA IZGUBILA GOTOVO CIJELI SVOJ SUVERENITET DOBIVŠI OBVEZE S MALO KORISTI.

AKO  DIGITALIZACIJA I GREEN NEW DEAL TAKO SJAJNI „GOSPODARSKI“ PROGRAMI KOJE BI SVATKO POŽELIO ZAŠTO JE VIJEĆE EUROPE PUTEM GLAVNOG TAJNIŠTVA VIJEĆA EUROPSKE UNIJE POSLALO SVIM DELEGATIMA ZAKLJUČKE S NASLOVOM: STVORITI OBLIK BUDUĆE DIGITALNE EUROPE, od 9 lipnja 2020. Na  24 stranice dokumenta  uznemirujući je članak 36 u kojem doslovce piše:

„ISTIČE SE, U OKVIRU ŠIRENJA NOVIH TEHNOLOGIJA 5 G / 6 G KAO VAŽNO DA SE SAČUVA SPOSOBNOST SNAGA PRINUDE I REDA, SNAGA SIGURNOSTI, TE SUDSKIH VLASTI  U PRIPRAVNOSTI VRŠENJA SVOJIH OVLASTI S OBZIROM NA  VODEĆE  MEĐUNARODNE  SMJERNICE KOJI SE TIČU UČINAKA MREŽE 5 G , A POSEBNO S OBZIROM NA TVRDNJE PREMA KOJIMA BI /TE MREŽE/ BILE PRIJETNJA ZDRAVLJU  I DA SU POVEZANE S EFEKTIMA COVID-19.:

STRESSES that the roll out of new technologies such as 5G/6G should preserve the abilities of law enforcement authorities, security authorities and the judiciary to perform their legitimate functions effectively. TAKES into account the international guidelines concerning the health impact of electromagnetic fields. EXPRESSES the importance of fighting against the spread of misinformation related to 5G networks, with special regard to false claims that such networks constitute a health threat or are linked to COVID-19

Udruga Alleanza Europea Stop 5 G je podnijela alarmantnu notu i stupili su u kontakt s europarlamentrcima iz Bruxellesa tražeći ocjenu i odgovor o zakonskom, političkom, građanskom i demokratskom značenju /ovoga akta/ koji je u stanju zaustaviti /u svakom kompetentnom središtu OTPOR/ najavljenim represivnim mjerama protiv aktivista, međunarodnih medicinskih i zdravstvenih organizacija, protiv slobode mišljenja svih koji se zakonito bore za obranu zdravlja kojemu prijeti WIRELESS.  DOŠLO JE DO TOGA DA SE SPAŠAVA TKO MOŽE:

EKSKLUZIVNO: VIJEĆE EUROPE NAJAVLJUJE REPRESIJU I ZATVOR ZA SVAKOG TKO RAZOTRIVA OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE  5 G. U OPASNOSTI SU LIJEČNICI, ZNANSTVENICI I AKTIVISTI…

>> HSP u ime kaštelanskih građana traži obustavu i zabranu uvođenja 5G mreža

ESCLUSIVO – Consiglio Unione Europea: repressione e galera per chi denuncia i pericoli sanitari del 5G. Rischiano medici, scienziati e attivisti

Evo razloga zbog kojih su nužne represivne mjere pri provođenju europskih programa za budućnost pod imenom  DIGITALIZACIJA I  NEW GREEN DEAL.

VRLO PAŽLJIVO PROČITAJTE STRUČNU STUDIJU S 41 REFERENCOM prof. dr. Claudie Warlhof  OD KOJE ĆE VAM SE SLEDITI KRV U ŽILAMA.

 PRISILNA VAKCINACIJA KOJA GENETSKI MIJENJA LJUDSKO TIJELO … KOJE NIJE VIŠE LJUDSKO

Autor: Prof. Dr. Claudia von Werlhof  

Compulsory Vaccination That Genetically Alters the Human Body … No Longer a ”Human Being”?

S engl. prevela prof. Kornelija Pejčinović

Hoće li nas vratari „Gate/s/keepers“ tzv. Corona – pandemic snaga nasilno vakcinirati nakon čega se više nećemo moći vratiti u normalu? Što se doista podrazumjeva pod „novom normalom“?

O ovom trenutku se o ovom pitanju inezivno raspravlja: postoje nagađanja, insinuacije, a onda i poricanja. Otpor se stvara u stanovništvu, ako ništa drugo, ovo je opomena.

Prema Dr. Claudii von Werlhof, sociologu i profesoru političkih znanosti, središnji problem ove rasprave još nije ni dotaknut.

Na trenutna zbivanja treba gledati u mnogo širem kontekstu. U svojoj analizi ona predviđa različite scenarije koji svi slijede već  postojeći, mnogo širi plan koji pripada transhumanizmu, izgledno neizbježnoj paradigmi 4-te industrijske revolucije.

„Mi smo ljudska bića a ne strojevei“ uzvikivao je jedan goovrnik za vrijeme prvosvibanjskih demonstracija u Beču i dobio veliki pljesak mnoštva. Ustvari, sve mjere koje su poduzete protiv korona virusa mogu se opisati jednom rečenicom:

Od nas se traži da se ponašamo kao da nismo ljudska bića nego strojevi.

Obeshrabruju nas da imamo bilo kakve suosjećaje prema drugome, da imamo svoje vlastite misli, svoj govor i mišljenje ili da djelujemo spontano. Ni govora  o tome da bi pjevali, plesali ili zajednički vježbali, ili da bi, možda,  rasli zajedno. Ne smijemo biti blizi jedan drugome, ni dotaknuti jedan drugoga, i na kraju, /moramo/ se maknuti jedan drugom s puta. Trebali bismo napustiti starije i indoktrinirati našu djecu idejama da su oni /djeca/ prijetnja baki i djedu tako da i oni nauče biti strojevi bez empatije.

Kao takvim bićima, nalik strojevima, jedina dopuštena emocije koja se čak i potiče jest STRAH od virusa koji bi nam mogao biti opasan kao kuga i svaki od nas se smatra potencijalnim nositeljem virusa. Na taj način strah se ukorijenjuje, strah od neprovođenja dovoljno brižljivih mjera zaštite nas samih od „kuge“ neprekidnim nametanjem higijenskih poruka o pranju ruku, općoj čistoći i dezinfekciji, odvraćanjem od tijela kao „prljavog“ koje se sad drži opasnim kako za nas tako i za druge.

Postajemo opasnost za sebe time što smo još živi, što imamo tijelo i organizam s osjetilima umjesto da budemo strojevi. Na taj način mi se počinjemo plašiti samih sebe.

Moramo sebe očistiti od tjelesnosti. Moramo osjećati odvratnost prema sebi i prema našoj tjelesnosti, a da i ne spominjemo one druge.

Iz tehnološke perspektive „ljudsko biće“ je zastarjeli model koji se hitno mora promijeniti. U tom procesu ona / on, kako se tvrdi, će biti „usavršeni“.

Koji su rezultati toga? Trebali bismo željeti biti više strojevi nego ljudska bića, više mrtvi nego živi, /ucijepiti osjećaj/ da je bolje biti u dobro osiguranoj tamnici nego živjeti u slobodi gdje nas vrebaju nevidljive i svepristune opasnosti koje nam /odasvud/ prijete.

OVO JE STVARNA TEORIJA ZAVJERE ODOZGO

Moja predpostavka je, da neprekidno širenje opasnosti od korona virusa djeluje kao teorija zavjere odozgo. Namjera joj je da terorizira do tog stupnja da pristanemo raditi ono što na drugi način nikada ne bismo prihvatili. Točnije /dresiraju/ nas da se bojimo neke navodne opasnosti iz prirode koja  je, navodno sada, masinvnim mjerama suzbijena i sad smo zaštićeni.

Štoviše, tvrdim da su odgovarajući postupci usmjereni da nas pretvore u bića koja će biti bolje opremljena protiv takvih navodnih opasnosti iz prirode. Na taj način bismo se pretvorili u „bolje“ opremljene ljude tj. znatno izmjenjeni na način stroja. Tako bismo prestali biti samo ljudska bića. To nam  omogućuje napredak medicine!

Plan ove promjene je zasigurno već dugo napisan, a to  je vidljivo posebno u promišljenom toku akcije koja se sada provodi. Daleko smo od toga da sve znamo. Korono-mania nije samo tako odozgo spuštena u svijet šale radi da bi dovela globus u mirovanje i da bi se sve vratilo u „normalu“ kakvu smo poznavali.

Očekivana tzv. „nova normalnost“ se ima stvoriti iz onog što već danas znamo. Ne namjerava se povratak na istu ekonomiju od prije korona virusa.

Mi ćemo ostati kod zadnje teme /o zdravlju/, one o našem fizičkom zdravlju koje je somatski /tjelesni/ dio problema, jer upravo ovaj dio ostaje potpuno neosvjetljen.

Jer i prije nego je zgotovljena dovoljno testirana vakcina govori se o programu masovne prisilne vakcinacije koja će se primijeniti na cjelokupno stanovništvo planeta i za to se isto tako pripremaju potrebne zakonske odredbe.

Ono o čemu raspravljamo ovdje više da nastavimo moju raspravu, nije u službi našeg zdravlja nego je u funkciji nove definicije onog što smo mi kao živuća ljudska bića i što ćemo biti  ili nećemo biti u budućnosti  s obzirom na provedbu ovakvog koncepta.

TRANSFORMACIJA NAS KAO LJUDSKIH BIĆA

Ovaj problem kao takav još nije predmet javne rasprave. Postojeća rasprava usredotočena je uglavnom na novac, na profit farmaceutske industrije i skandaloznim mjerama njegovog  povećanja. Drugi fokus je na pokušaju uspostave gotovo potpune kontrole nad ljudima, da bi se to postiglo i moraju se ukinuti sva njihovih prava.

Međutim, ono što još nije bilo u žarištu je „tehnološki progres“ koji se odvijao iza zatvorenih vrata i koji se sada primjenjuje. U pitanju je transformacija nas kao ljudskih bića. O toj temi se nigdje u javnosti nije raspravljalo. Nije se smatralo vrijednim javne rasprave.

„Tehnološki progres“ o kojem ovdje govorim ne koristi se samo za  „gospodarenje“ vanjskom prirodom,  njenim rastavljanjem i sastavljanjem i tako njenim pretvaranjem na nove načine u „drugu“ pretpostavljeno „bolju“ prirodu – STROJ – a to je također, paradoksalno izgledno i u pričuvi za nas koji smo navodno „ponos stvaranja“. Iz perspektive tehnološkog napretka „ljudsko biće“ je potrošeni model koji traži hitnu „transformaciju“ tokom koje će navodno bit „poboljšano“. Ljudska bića, predpostavlja se, postat će isto onakva  kakvi su „strojevi“.

Najprije smo o tome čuli kao o „cjepljenju“. Upravo je to u skoroj pripravi za nas kad nas budu uvjerili u strah od prirode, strah od drugih, i strah od samih sebe. Predpostavlja se da ćemo biti cjepljeni nečim, čak ako to i ne budemo htjeli, a svaki otpor će biti smatran „zaostalošču“ ili čak „okrutnošću“ /odbijanjem/ toliko najavljivane mogućnosti spasa od straha putem odluke o masovnim vakcinacijama  koje će nas osloboditi „kuge“.

U tom kontekstu to može značiti dvije stvari: pretpostavljeni gigantski multi milijardski dolarski posao, što je sasvim jasno. Zatim bi to mogla biti velika mogućnost pretvaranja čovječanstva u neku vrstu čovjeka– stroja –spodobe, kiborga ili „transhumane“ /stvorove/.

Stroj kao navodno poboljšana priroda, kao prirodna zamjena, je u skladu s najnovijim izmišljotinama i s ne- demokratskom i totalitarnom konstrukcijom.

RASPRAVA O USTROJENOM ČOVJEKU I O  LJUDSKIM STROJEVIMA

Rasprava sada započinje vrlo konkretnim načinima a ne kao fantazija kakva je bila u prošlosti. Razlog za to je očit: tehnološki napredak je došao do pronalaska stroja kao središnje tehnologije modernih vremena.  Strojevi su na putu da postepeno preuzmu sve oblike života. Stroj djeluje takorekuć  na imperijalistički način i ne zaustavlja se ni pred čim, ne zaustavlja se pred ljudskim bićima. Princip stroja je tu da preobrazi sve prirodno u stroj. To znači i nas koji već živimo pored „ stroja nad strojevima“/kompjutorom/. Mi moramo točno slijediti naredbe stroja kao da je dio nas, ili stroj neće ispravno raditi.

Budući da je stroj navodno bolji nego prirodna zamjena, /on/ kao pronalzak nije demokratska nego totalitarna konstrukcija. Stroj preuzima prednost nad prirodom i uvijek se traži nasilni čin za njeno razaranje. Međutim od postanka znanosti i njene nasilne metodologije znanost se uvijek branila tvrdnjom da je priroda „mrtva materija“, što naravno nije točno.

Ne trebamo biti iznenađeni da naš dodir sa strojem ima za posljedicu našu promjenu. Primjenjene  su brojne vanjske  mjere za mimetičko približavanje i prilagodbu tijela stroju – uključujući i „estetske“.

Dogodilo se ugrađivanje vještačkih udova, pa su čak i zamjenski organi ugrađeni u ljudsko tijelo. Dosada se, međutim, nije dogodila promjena ljudskog tijela iznutra, da bi se tijelo učinilo sličnim stroju ili uskladilo  sa strojem, ili čak transformiralo tijela u živi stroj u cjelini. Upravo je točno to sada u planu s novim tehnologijama. To je bilo u planu odavno.

Poznati američki sociolog Daniel Bell je izjavio:“Ljudi se mogu nanovo stvarati ili odbaciti, njihovo ponašanje se može kontrolirati, njihova svijest se može promijeniti.“ On time izražava svoj pozitivni stav, upravo kako to čine i njegove kolege s podrućja znanosti. Je li to naivnost? Otkuda inače dolazi taj oprimizam koji prati tehnološki napredak i koji je mnoge od nas spriječio da mu se suprostavimo?

KAKAV JE ODNOS IZMEĐU „PANDEMIJE“ I OVOG „NAPRETKA“?

Mi smo sada suočeni s činjenicom da  bi „pandemijsko“ moglo doista imati veze s takvim „napretkom“. U ovom trenutku izgleda kao da postoji plan vakcinacije čovječanstva i navodni pokušaj da se čovječanstvo oslobodi od bivanja taocem virusa.

Nakon svega vakcinacija sada nudi jedinstvenu priliku da uđe u toliko  tijela kao nikad dosad. I to je pogodna prilika da se u tijelo stavi nešto što će ga promijeniti iznutra. I dalje, to će učiniti tijelo upotrebljivim izvana, tj. povezanim sa širim tehnološkim sustavom, Mega – Strojem. Shodno tomu moraju se postaviti pitanja kakav tehnološki napredak se nudi u tom smislu.

Bill Gates, bivši čelnik Microsofta, koji je planirao svjetsku vakcinaciju želi vakcinirati 7.8 milijardi ljudi na planeti Zemlja, uključujući i trudne žene, novorođenčad kao i one koji se upravo oporavljaju od korone(!). Međutim, u međuvremenu, njemačka vlada se još nije odlučila prihvatiti predviđenu tzv. „kartu imunološkog ideniteta“.

Dalje, mora se voditi računa, u međuvremenu,  o sadašnjem nadzoru građana putem vještačke inteligencije, sustava kontrole – cenzure vještačkom inteligencijom na internetu, ukidanju slobode govora na internetu. Očito je da se očekuje da neće svatko biti oduševljen navodnim olakšicama koje vakcinacija može donijeti unatoč obećanja o slobodi putovanja i slobodi profesionalnog izbora koja mogu biti izazov. Suprotno tomu u slučaju odbijanja vakcinacije postoji opasnost da će ove slobode biti uskraćene, što nije ništa drugo nego ukidanje temeljnih ljudskih prava.

U postupanju s pandemijom i poslije nje naše zdravlje nije tema.

Našem zdravlju prijete daleko veće opasnosti, na pr., radioaktivnost, zagađenost česticama, glyphosat, hrana opasna po zdravlje i 5 G o kojem se nigdje ne govori. Ni propisane maske ne služe zdravlju, nego su mu protivne. One su opasne za zdravlje je mogu doveesti do samozaraze i uskratiti nam potreban kisik. Tako one mogu biti uzrok simptoma bolesti, a da i ne goovrim o psihološkim posljedicama. Uopće se ne radi o borbi protiv virusa, jer virusi neprekidno mutiraju i ne mogu se smatrati neprijateljem koji se može iskorijeniti vakcinom, bar ne dugoročno.

Nije logično i nije odgovorno poticati brzu masovnu prisilnu vakcinaciju do kraja 2020 a da nema nikoga tko bi imao zakonsko pravo i odgovornost za moguće štetne posljedice. Takve se posljedice događaju i kod vakcina koje su bile testirane godinama i koje se redovito propisuju. To znači da se ne radi o vakcinaciji u medicinskom smislu. Planirana vakcinacija se stoga može jedino objasniti na način da joj je sasvim druga svrha.

O ČEMU SE TU DOISTA RADI

Mi se trenutno nalazimo usred 4-te industrijske revolucije /Rockefellerove/. To znači masovno uvođenje i masovno širenje novih tehnologije: genetskog inženjeringa koje uključuje i sintetsku biologiju, vještačku inteligenciju i nanotehnologiju kao i geo – ineženjerstvo povezano s povećanim korištenjem elektromagnetskih tehnologija u višoj atmosferi zamlje i u našim tijelima.

Istovremeno u svjetlu trenutnog uspjeha kompanija koje rade s ovim tehnologijama, vojno-industrijskim kompleksom, može se prepoznati kakvo će biti novo restrukturiranje globalne ekonomije koje se koristi kontroliranim urušavanjem putem izolacije. To je sve.

Ekonomski model koji se sada promiče i oblikuje društvo je povezan s novim tehnologijama koje se zovu „GREEN NEW DEAL“. Pretpostavlja se da se radi o uvođenju postkapitalističkog, digital -globaliziranog i prirodi naklonjenom društvu.

Međutim, u tom kontekstu, zagonetno je, da se nove tehnologije naveliko smatraju „zelenim“ u što je uključena i nuklearna energija, nova industrijska revolucija i sredstva s njom povezana koja se namjeravaju uvesti i primijeniti ove tehnologije. Ovaj „deal – poslovanje“ koje je između ostalog zagovara EU Komisija, a posebno njene „zelene“ dijelove, upravo je suprotan.onomu što se tvrdi da jest. Kako to razumjeti?

Digitalizacije je novi projekt koji će -čudesno- dobiti opći pristanak, ustvari je izraz za nove tehnologije posebno u obliku „interneta  stvari“ IoT. To je digitalizirani MEGA STROJ s vještačkom inteligencijom u kojem će i kroz koji će  sve odgovarajuće „stvari“ biti kibernetički procesuirane.

Sada posvuda propagirana digitizacija upravo omogućava sve to. Svaka unesena „stvar“ ostavlja svoju „informaciju“ u IoT.  Ova informacije je „energija“ kojom IoT radi, tj. nju se smatra njenim uljem – tako ju  je kancelarka Angela Merkel nazvala figurativno se izražavajući.

IoT aktivnosti su unesene u sustav putem senzora koji se moraju podići na svoj opremi, zgradama, na čitavoj infrastrukturi, na vanjskom prostoru, kao i na ljudskim bićima za koja se predpostavlja da će biti povezana s IoT.

U radu IoT stroja sve informacije imaju „jednak tretman“ tj. stvarne informacije kao i ljudske informacije. Tako više nema nikakve razlike između tipa informacija

Kao rezultat, ljudska bića se ne smatraju drukčijim od ostalih informacija. Postoji software program koji regulira ove stvari, tj. informacije i može ih proslijediti ili izbrisati. Radi se kao na osobnom kompjuteru koji se koristi desetljećima.

Ono što je novo je činjenica da se ovo primjenjuje na nama. Mo smo oni koji bivaju pretvoreni u „stvari“ ili u „informaciju“ u IoT mega stroju.To znači da i mi sami trebamo biti opremljeni senzorima koji će prenositi naše aktivnosti. Mi možemo sudjelovati jedino na taj način ili biti pogodni za sudjelovanje u Mega – Stroju. Novo „sudjelovanje“ će biti predpostavka, novo pravilo za sve građane. Mobiteli i smartphoni su preteče toga.

„TRANSFORMACIJA LJUDSKE VRSTE“

Sada se predpostavlja da ćemo biti povezani sa strojem i unutar našeg tijela a ne samo izvana. Namjera je da postanemo dio Mega – Stroja IoT koji će i nas pretvorit u strojeve.

Zamišljeno je, da ćemo uskoro ne samo biti kao strojevi, a to znači da nećemo samo težiti za takvim ponašanjem, nego ćemo tehnički biti prisiljeni postati strojevi. Predvidivi, uračunljivi, svedeni/pripremljeni u svojoj kompleksnosti da budemo stavljeni u pogon, poslušni praktičnim prisilnim zahtijevima. Bit ćemo regulirani izvana, identično umnoživi, zamjenljivi, podložni kontroli, dovedeni do prozirnosti, neupitno zatvoreni u kontrolni sustav“ tako da djelujemo bez greške sto posto prema zahtijevima.

Da bismo mogli funkcionirati pouzdano kao strojevi moramo biti izmjenjeni na tjelesnom planu tj. unutar naših tijela. Vanjska prilagodba stroju, bezuvjetnu posluštnost, više nije dovoljna za sustav jer postoji „ostatak rizika od ljudskog bića“. Dio plana je da će nam se morati ugraditi različiti čipovi, onako kako se to čini već neko vrijeme sa životinjama. Moramo biti „vakcinirani“ senzorima i drugim uređajima za pohranu memorije ili mini strojevima uključujući i nanobots. Predviđa se da će takvi  takvi mini uređaji, uključujući i takve koji se mogu sami obnavljati, samo-proizvesti, i da će biti proizvedeni tokom ove godine.

Ovi postupci bi trebali biti „vođeni“, registrirani tako da ih se može vodi izvana, putem elektromagnetskih valova i uskoro putem satelita iz svemira. Moguće je da bi se ova procedura „mehanizacije“ mogla pretvoriti u napredujuće pretvaranje ljudi u strojeve. Model za praćenje i identificiranje osoba u ovom trenutku je ID2020 implant.

Ulog ovdje je ništa manje nego namjerno obrtanje cijele ljudske evolucije u kaos.

Ovaj pokušaj doseže vrhunac u razvoju nove vakcine kojom će se uz pomoć genetičkog inženjeringa izmijeniti ljudsko tijelo. To se namjerava učiniti direktno putem DNA ili indirektno putem mRNA.

Ovo se planira postići putem 3-trostupne injekcije kojom se osigurava razbijanje procesa odbacivanja strane DNA putem elektrooperacije tj.  unutarnjim elektro šokovima prisiljavajući stanice da otvore membrane stranoj DNA ili mRNA transmiterima.

Stoga bismo trebali biti silom pretvoreni u genetički modificirane organizme, GMO , i nagađajte što bismo mogli biti: Spodobe? Strojevi bez svoje volje? U konačnici više ne bismo mogli biti ljudi u posjedu svojih punih ljudskih sposobnosti.

Na kocki je ništa manje nego cjelina ljudske evolucije namjerno gurnute u kaos tako da ona temeljna vjera u ljudsko tijelo koju smo do sada imali postaje nemoguća. Nitko ne zna kako će tijelo reagirati i kakve će posljedice ovakva /tehnološka intervencija/ imati, ni kako se nositi s njom. Što ako se više ne možemo pouzdati na naše mogućnosti samoiscjeljenja ljudskog organizma?

Genetičke poruke koje je priroda ssačuvala tokom tisućljeća odvojenim će se izmješati i poludjele spodobe će nastavati budućnost. Šegrti molekularnih vještaca jedva čekaju da počnu s genetičkim preuređivanjem ljudskog bića… Ono što me užasava u ovom  je nepovratnost      /ireverzibilnost/ ovih procesa, komentira Erwin Chargaff, veliki kemičar, genetičar i kritičar genetskog ineženjerstva ovakve vrste i ovog tehnološkog napretka.

Izgleda da je sada došlo do točke da Jeremy Rifkin, bivši kritičar genetskog inženjeringa, a sada onaj koji preporučjuje Green New Deal – Zeleni Novi Pokret koji propagira uvođenje novih tehnologija, zaziva razumnu transformaciju ljudske vrste i stapanje kompjutorske tehnologije s genetskom prema moćnoj tehnološkoj realnosti.

Tako je on na zajedničkoj točci s Bill Gatesom.

Ovjedje se radi o „NOVOM STVARANJU SVIJETA“ i s tim i STVARANJE NOVIH LJUDI

To je druga priča o stvaranju koja izvire iz laboratorija i uvodi novu vještačku prirodu putem bio-industrije kojoj je namjera da zamijeni izvorni plan evolucije.

NOVI SVJETSKI POREDAK S NOVIM LJUDIMA?

Ako se ovo uspije provesti na globalnoj razini to će doista biti novi svjetski poredak, po sebi katastrofalan i nepovratno će uništiti naše pravo na fizički integritet, na integritet  našeg genetskog nasljeđa u budućnosti.

Ovakvo uplitanje će utjecati na CONDITIO HUMANA  tj. REPRODUKCIJU LJUDSKE VRSTE. Ovo bi se moglo bez pretjerivanja nazvati NAJVEĆIM MOGUĆIM ZLOČINOM PROTIV ČOVJEČANSTVA.

Međutim, čak ako uspijemo izmaći ovoj vrsti masakra kao ljudska bića nećemo moći izbjeći život sa sa Mega Strojem IoT. Kina je prva zemlja koja se istakla, ali na organizacijskoj razini, u stvaranju vanjskih oblika „mehanizacije ili u-stroj-avanja. Nije slučajno da se Kina ističe u pozitivnim navodima kao primjer budućeg razvoja. Osim problema političkog totalitarizma i eventualnih tehničkih transformacija ljudskog biće postoji i opći pravni problem.

LJUDSKA PRAVA – TEHNIČKI ZASTARJELA / NEPOTREBNA/

Kako u IoT nema razlikovanja između informacija o ljudskim bićima i sa svime se postupa kao sa „stvarima“ nas se više ne drži za ljudska bića unutar Mega – Stroja IoT. Zbog toga se naša prava kao ljudskih bića raspadaju u takvim uvjetima jer su tehnički „izlišna –/ zastarjela – nepotrebna/“. To se odnosi na temeljna ljudska prava a ne samo na slobode. Stvari, informacije i strojevi nemaju takva prava. U jednakom postupanju  koje se temelji na standardu „stvari“ takve će se prava rastvoriti a s njima i eventualni zakonski učinci koji se tiču skupa vještačkih genetičkih transformacija i  same Conditio Humana – Ljudske Vrste. S tehnološkim napretkom zakonodavstvo se može takorekuć izbrisati. Ili?

Mega – Stroj, kao i svaki drugi stroj je po definiciji je totalitaran, totalitaran je i po svojoj naravi i na taj način on predstavlja i oružje. On se sastoji od naredbi i posluha. Tko god ili što god nije poslušno postaje štetno samo po sebi.

Građanska praa su već znatno sužena ili su se raspala zahvaljujući izolaciji Corona pandemije. Dalje, očito je da nije u planu puna uspostava ovih sloboda. Čak što više, sama ljudska prava kao što je pravo na fizički integritet, ljudsko dostojanstvo mogu biti iduća koja će nestati, a na neki način čak i pravo na život. To je trajna logika u-stro-javanja. To znači da neće biti drugog života osim onog sa strojem koji se doista i definira kao takav. Jer sam stroj sada znači „život“ čak bolji oblik života. U takvom svijetu, ljudi su suvišni, čak ugrožena vrsta. Kako će se to odraziti na prateće zakonodavstvo?

U kontekstu novih tehnologija o tome se već mnogo govorilo i raspravljalo na dugačko i naširoko. Kad je u pitanju vještačka inteligencija ljudska prava nisu tema ni u općem ni na individualnom planu. Tako se postupa i u pitanjima genetskog inženjeringa i čak sintetske biologije – područja koje čak pokušava stvoriti ljudska bića vještačkim putem.

Na kraju postoji mogućnost kad smo mi u pitanju kao posebni „pronalazak“ da netko može, na primjer, zahtijevati patent, upravo onaj koji nas je genetički promijenio.

Ako bude priznat patent na ljudski život a ne samo  na živote životinja i biljaka, onda mi pripadamo  onome čije smo izumiteljsko djelo a ta nas osoba ima pravo i uništiti, može nas zbrisati, poništiti.

S Mega – Strojem koji se temelji na vještačkoj inteligencije to je već utvrđeno. Jedino u „zajednici“ IoT kao stroj mi smo nešto ili netko. Mi kao neovisni ne postojimo. Na taj način se ne možemo više smatrati slobodnim, suverenim i neovisnim „individuima“. (Čudno, neki ljudi to zovu socijalizmom.)

DEMOKRACCIJA I PRIRODA POSTAJU NEPOTREBNE?

Iz ove perspektive možemo sagledati zbog čega demokracija neće biti više nužna i više neće postojati. Zato što što stroj radi isključivo hijerarhijski i sam prema „praktičnoj prisili“ kao dio zatvorenog sustava. Prema toj definiciji nikakav etički ili moralni zakon u to ne može prodrijeti.

Nadalje, za Mega – Stroj spol, rod, roditelji, genealogija, rođaci više ne postoje jer u matrici nije planirano ništa od prirodnih činjenica. Sam Mega – Stroj je izraz vrste tehnologije koje pretvara ljudsku prirodu u stroj i ovaj proces razara prirodu nakon čega je „izmjenjuje“. Tako možemo vidjeti da stroj ne samo izranja iz /kao proizvod/ destrukcije nego nastavlja destrukciju. Na taj način sve biva izokrenuto: živa tvar se pretvara u mrtvu materiju, društvo se pretvara u zatvor a ljudi se pretvaraju u nešto mehaničko …

„Čarolija“ je u tome da se sva ova nova bića pojavljuju kao nešto „bolje“i prema Rifkinu „moraju biti predstavljena  i opravdana kao nastavak prirodnih principa i procesa.“

To je razlog zbog kojeg strojem stvoreno novo stvorenje postaje „green – zeleno“. Ono se samo naziva zeleno jer upućuje na zeleno – na živo. U toj inverziji /u tom obrtanju/ riječi u mnogim slučajevima uzimaju suprotno značenje od onog pređašnjeg.

MEGA – STROJ – ORUŽJE ZA „KONTROLU UMA“

Mega – Stroj kao svaki stroj je po definiciji totalitarn, a po naravi je ustvari oružje. Sastoji se od naredbi i posluha. Tko god ili što god nije poslušno postaje štetno. On/ona ne može nastaviti, „ruši se“ ili se dodaju točke dao on/ona više ne šalje informacije/podatke. Radi se prema Foucalutu o neprekidnom nadzoru ili kazni, o totalnoj kontroli svega i sposobnosti vršenja direktnog utjecaja izvana koji će  ići do „delet – brisanja“.

Čip, senzor ili nanobot može utvrditi mjesto i putem compjutorskog softwarea primiti informaciju. Takva informacija u obliku magnetskih valova i različitih frekvencija može biti usmjerena na mozak kao obliko „kontrole uma“. Dalje, uskoro će biti posvuda 5 G koja će nas povezivati sa satelitima sve do prođirene globalne elektromagnetske mreže – projekt „Starlink“. Onda ćemo biti u „izolaciji“odozgo a ne samo odozdo. Nejasno je kako ćemo uspjeti sve to preživjeti, možda jedino kao gotovo strojevi.

Međutim nama se govori da se to sve tiče našeg „zdravlja“. Čak i mala djeca su namjerno opterećeno s mogućom krivicom, da mogu prouzročiti smrt svojih djedova i baka jer ih traumatiziraju …

PLAN-demično: ORWEL „1984“ I HUXLEY-v „VRLI NOVI SVIJET“ U JEDNOM

Ne kažem da smo već na toj točci, ali smo na direktnom putu prema njoj. U zadnjih 40 godina se diskutira o ovome u profesionalnim krugovima i proces je utvrđen. Otud je neshvatljivo da ovih dana nema kritične rasprave o ovoj eksplozivnoj temi. NITKO NE RASPRAVLJA O NJOJ. Izgleda da će ovo biti put kojim će se ići na različitim nivoima za vrijeme i poslije pandemije, PLANdemije. Predpostaviti bilo što drugo bilo bi ne samo naivno nego i potpuno nestvarno.

BUDUĆA ULOG MEDICINE JE PRETVARANJE NAS U LJUDE STROJEVE ILI LJUDSKE STROJEVE

Buduća uloga medicine je da nas počne pretvarati u strojeve-ljude ili ljudske strojeve i prema junaku AI – vještačke inteligencije, Ray Kurzwellu „stopiti nas s kompjutorom“ i tako doprinijeti pobjedi „transhumanizma“. „Lijepi novi čovjek“ koji postoji u propagandi i alkemijskoj fantaziji „extropianaca – oni koji zagovaraju kraj ljudi“ je ustvari „poboljšani čovjek“ tako da više nije ljudsko biće.

Radi se o prezrivom raskidu između nas, sisavaca, dinosaura i pra želatine onih koji su još rođeni od majke i koji su navodno zastarjeli u evoluciji inteligencije. Pozdraljaju nas nova bogolika stvorenja koja su  nastala nasilnim razaranjem materije i svih njenih manifestacija  i koji vjeruju da su stigli ponovo do Big Banga i dalje i da mogu stvarati što god hoće po svojoj volji. To je naprosto umišljanje da su „očinski izvor života“ nasuprot porijeklu života od majke, to je kako se neopozivo žele postaviti danas.

Zašto danas nitko ne čita djela luđake AI – vještačke inteligencije, genetičkog inženjeringa i nano tehnološke scene? Oni su odavno počeli sve to pretvarati u stvarnost i u tom će se području stvarati milijarde dolara.

„NOVA EVOLUCIJA“ – EUGENIČKA CIVILIZACIJA – SA – „SINTETIČKOM LJUDSKOM RASOM“

Dugoročno navodna moguća nova evolucija više ne računa s nikakvim ljudskim bićima. Radije će biti naseljena s „post human“ – /s ljudima nastalim poslije čovjeka/ s ljudima „Homo Deus – Čovjek Bog /bogoliki/. Bogoliki čovjek po predspostavci će biti „čovjek – stroj“, tzv. „osebujnost – „Singularity“ koja će nadići ljudsko biće u negdašnjem smislu i koji će naodno preuzeti vodstvo nad samim svemirom. Vidi: Yuval Harari-a, autora Homo Deus /Čovjek Bog/, svjetski priznatog i omiljenog kod gotovih svih na vlasti od Obame do Merkel.

To je ono što nam junaci s polja novih tehnologija govore. Oni otvoreno pronose „eugeničku civilizaciju“ pa čai i „sintetsko čovječanstvo“, a Bill Gates slijedeći stope svog oca je odlučan voditi k tom cilju.Nije slučajno da on namjerava kombinirati AI tehnologiju s vakcinama i genetskim inženjeringom.

Znamo da je zainteresiran za eugeniku. I sam je rekao: vakcine služe i trebaju se i dalje koritstiti u smanjenju svjetskog stanovništva. Po toj logici depopulacija će biti tema diskusije. Ali čak i to nije sve.

Prije jednog stoljeća, Rudolf Steiner nas je opomenuo:

„Duša će biti uklonjena pomoću medicinskih sredstava. U bliskoj budućnosti biti će stvorena vakcina koja će utjecati na organizam počev od rane mladosti, a po mogućnosti već nakon rođenja tako da ljudsko tijelo ne postigne dušu i duh. Dva svjetonazora će biti suprostavljena na žestok način. Jedan svjetonazor morat će razmišljati kako razviti pojmove koji će omogućiti ljudima da se uhvate u koštac s pravom stvarnošću duše i duha. Drugi, nasljedovatelj današnjih materijalista će tražiti vakcine da tijelo učini zdravim na način da ovo tijelo prema granicama svoje konstitucije neće govoriti o tako glupim stvarima kao što su duša i duh, nego će insistirati u govoru o „zdravim“ načinima sila koje žive u strojevima i u kemiji, po kojima su stvoreni planeti i sunca unutar planetarnih maglina. To će se postići putem somatskih postupaka. Bit će prepušteno materijalističkim liječnicima da eliminiraju dušu iz čovječanstva.“

Tokom vremena oni transformirani će biti smatrani za „bolje“. Međutim, pitanje je koliko „zdraviji“ u širem smislu ovi bolji mogu biti? Ili će im nedostajati originalno tijelo i I ili duša i duh. Treća kategorija će se sastojati od onih koji su izbjegli tim mjerama, nano vakcinama Mister Gatesa i njegove djece. Rasprava o isključivanju neposlušnih je već počela. „Velika transformacija“ o kojoj svatko govor je doista u toku.

ZBOGOM LJUDSKOM BIĆU?

Zar ono /ljudsko biće/ nije uvijek bilo „zlo“?  Međutim, odsada je jasno tko je zao i to ne na beznačajan način nego radikalno zao. Starost čovječanstva od Anthropocena na koju je netko bio ponosan u našem vremenu na kraju će biti doba bez ljudskih bića? Ono što će ostati biti će „post – humanizam“ koji će nas konačno osloboditi od ludog „života“ …

Tehnološki napredak sad pokazuje svoje pravo lice. To je lice svetih „produktivnih sila“. Ali „Ludites“/Ludites  su protivnici strojeva i tehničkog napretka Op. K.P./ koji dovode strojeve u pitanje, zar nisu uvijek bili ismijavani kao zaostali.

Danas plaćamo za svoju poslušnost. Ona nam stoji na putu prave spoznaje onog što je bilo i što se stvarno događa i kakvo značenje nosi u sebi. Ovaj propust nam se sad vreća kući. Nitko nije za to spreman. Radi se o raspravi ni manje ni više nego o SAMOM ŽIVOTU, a ne zombi životu stroja koji podriva našu životnu snagu i snagu planeta.

Ova istinska tema o kojoj se radi je naš život naša životna egzistencia koju moramo braniti protiv besramne nove kreacije, protiv onih koji tvrde da imaju sposobnost poboljšati život izvan urođenih mogućnosti Planeta Zemlje i Majke Prirode.

Trebamo li nastaviti vjerovati takvim tvrdnjama? Sada se radi na prvom mjestu i uglavnom o nama? Vrijeme je sada dok još imamo mogućnost da opozovemo život iz smrti i destrukcije  da ne padnemo kao plijen u korist „tehnokratske ere“.

Ono što je zabrinjavajuće kod samozvanog „otpora“ da još nisu shvatili o čemu se danas radi , da je to više i iznad novca i moći. Istovremeno ja ih vidim posvuda kako izlaze iz rupa i mnoga bistra lica javljuju se u gomili i divni ljudi dižu svoje glasove. Oni vide što je potrebno učiniti i vide put kojim trebamo krenuti. I to je istinska radost.

Ovaj tekst je bio prvotno objavljen u Njemačkoj na  www.pbme-online.org, May 14th 2020. Translation from German by M.L.Oberem.

Prof. Claudia Von Werlhof je istaknuti autor, profesorica političkih znanosti i ženskih studija Sveučišta u Innsbrucku, Austriji. Istraživački je suradnik Center for Research on Globalization.

Notes:
1. https://gedankenwelt.de/das-overton.fenster/;precisely: Werlhof, Claudia von, 2020: Wir sind Virus! Auf/ on pbme-online.org; also in Neue Rheinische Zeitung, /April 29th

2. https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/lock-step-rockefeller-stiftung/

3. Bammé, Arno et al., 1983: Maschinenmenschen-Menschmaschinen, Reinbek, Rowohlt

4. Schirrmacher, Frank, 2013: EGO. Das Spiel des Lebens, München, Karl Blessing

5. Mumford, Luis, 1977: Mythos der Maschine, Frankfurt, Fischer (orig. The Myth of the Machine 1964/66); Ullrich, Otto 1990: Technik und Herrschaft, Frankfurt, Fischer

6. Merchant, Carolyn, 1987: Der Tod der Natur, München, Beck (orig. The Death of Nature)

7. Schirrmacher, Frank (Hg.) 2001: Die Darwin AG. Wie Nanotechnologie, Biotechnologie und Computer den neuen Menschen träumen, Köln, Kiepenheuer & Witsch; Moravec, Hans, 1988: Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence, Cambridge/London, Harvard University Press; Kurzweil, Ray, 2016: Die Intelligenz der Evolution. Wenn Mensch und Computer verschmelzen, Köln, Kiepenheuer & Witsch (orig. The Age of Spiritual Machines); Preston, Christopher, 2019: Sind wir noch zu retten? Wie wir mit neuen Technologien die Natur verändern können, Berlin, Springer (orig. The Synthetic Age, Cambridge 2018, MIT Press); Rifkin, Jeremy, 2007: Das Biotechnische Zeitalter, Frankfurt a.M./New York, Campus (orig. The Biotech Century, New York 1998, Tarcher/Putnam); Sorgner, Stefan, 2016: Transhumanismus, Freiburg, Herder

8. Bell, Daniel, 2007: Cover, in Sitter-Liver, Beat (Hg.): Utopie Heute, I, Fribourg/Stuttgart, Academic Press/Kohlhammer

9. „Mega-Machine“ is a term by Lewis Mumford from ”The Myth of the Machine”, 1964/1966.With this term he identifies the organisation of the empire of the pharaos in Ancient Egypt, which long before industrialisation and ‘machinisation’ in the modern sense, showed traits of a mechanical organisation of society, in which humans themselves were the ”machine”, similarly to armies. Today, the term Mega-Machine can be taken up again in order to describe the literal ‘machinisation’ of society and the form of integrating its members, even transformating them into machines, i.e. becoming a part of the larger machinery. The machine always stands for a strict hierachical, even totalitarian context.

10. Fikentscher, Anneliese und Neumann, Andreas, 2020:Per Androhung des Grundrechtentzugs zur Zwangsimpfung? In:Neue Rheinische Zeitung. May, 8th

11. Frazer, Ian: http://blauerbote.com/2020/05/07/professor-ian-frazer-there-has-never-been-a-vaccine-for-coronavirus-and-unlikely-there-will-ever-be-one/; Prof. Ioannidis, John: https://www.achgut.com/artikel/wer_hat_angst_vor_Professor_Ioannidis

12. https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=WJTOTdd0F0E&feature=emb_logo, accessed May 13th, 2020

13. Bertell, Rosalie, 2018: Kriegswaffe Planet Erde, Gelnhausen, J. K. Fischer (orig. Planet Earth. The Latest Weapon of War, London 2000, The Womens´ Press): Freeland, Elana, 2018:Under an Ionized Sky. From Chemtrails to Space Fence Lockdown, Port Townsend, Feral House; Werlhof, Claudia von (Ed.), 2020: Global Warning! Geoengineering is Wrecking Our Planet, Dublin, Talma (forthcoming)

14. Wolff, Ernst, 2020: https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o, accessed March 13th, 2020; Wolff, Ernst. 2014:Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs, Marburg, Tectum Wissenschaftsverlag

15. Rifkin, Jeremy, 2019: Der Globale Green New Deal, Frankfurt a. M., Campus (orig. The Green New Deal, 2019)

16. Werlhof, Claudia von, 2019:Schöne „grüne“ Digi-Welt? Oder: Die neue „grüne Revolution“? in: Neue Rheinische Zeitung, (724, Köln. November 6th, 2019) Morningstar against  the „Deal for Nature“, à la Greta Thunberg and the „Green New Deal“: https://nodealfornature.org

17. Rifkin, Jeremy, 2019, s. (15), p. 14

18. Genth, Renate, 2002: Über Maschinisierung und Mimesis, Frankfurt a.M., Peter Lang, pp. 110 ff.

19. Joy, Bill, 2001: Warum die Zukunft uns nicht braucht, in: Schirrmacher, Frank s. (7), pp. 31-71 (orig. Why the future does not need us)

20. Freeland, Elana, 2018, s. (12)

21. Koenig, Peter, 2020: The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is Agenda ID2020, on Global Research, March 12th, a.  https://www.nogeoingegneria.com/effetti/politicaeconomia/i-tentacoli-del-potere-dei-rockefeller-le-rivelazioni-di-aaron-russo/

22. The Children‘s Health Defense 2020: https://www.thelibertybeacon.com/covid-19-spearpoint-for-rolling-out-a-new-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/; Dr. Kaufman, Andrew, 2020: They Want to Genetically Modify Us with the COVID-19 Vaccine,  forbiddenknowledgetv.net, May 11th.Short version of Interview Spiro Skouras with Andrew Kaufman on May, 10th.https://www.youtube.com/watch?v=qy5FD0XameI, accessed on May 13, 2020, May 11th, Interview Summary by Spiro Skouras with Andrew Kaufmann on May 10th, 2020

23. Chargaff, Erwin, 1988:Unbegreifliches Geheimnis. Wissenschaft als Kampf für und gegen die Natur, Stuttgart, Klett-Cotta

24. Rifkin, Jeremy, 2007, s. (7), p. 34

25. Rifkin, Jeremy, 2007, s. (7), pp. 41; 33

26. Dupuy, Jean-Pierre, 2005: The Philosophical Foundations of Nanoethics, speech at the Nano-Ethics Conference, University of South Carolina, Columbia, SC, 2.-5.3., Ecole Polytechnique, Paris und Stanford University, pp. 19 f.

27. Werlhof, Claudia von, 2011: Die Verkehrung, Wien, Promedia; dies. 2010a: Fortschritts-Glaube am Ende? In Werlhof, C. v..: West -End, Köln, PapyRossa, pp. 88-129; Werlhof, C. v. 2010b: Gentechnik, moderne Alchemie und Faschismus, in Werlhof, C. v.: Vom Diesseits der Utopie zum Jenseits der Gewalt, Freiburg, Centaurus, pp. 171-209

28. Rifkin, Jeremy, 2007, s. (7), p. 34

29. Begich, Nick und Manning, Jeanne, 2001: Löcher im Himmel, Peiting, Michaels Verlag (orig. Angels Don´t Play this HAARP); Bearden, Tom, 2012: Skalar Technologie, Peiting, Michaels Verlag (orig. Gravitobiology);Krishnan, Armin, 2017: Military Neuroscience and the Coming Age of Neurowarfare, New York, Routledge

30. Tung, Liam, 2020: Elon Musk’s SpaceX: Now 1 million Starlink user terminals OKed for US internet service. ZDNet, March 24th.

31. Freeland, Elana, s. (13)

32. Kurzweil, Ray 2016, Subtitle

33. Sorgner, Stefan, 2018: Schöner neuer Mensch, Berlin, Nicolai publishing

34. Minsky, Marvin, 1988, Massachusetts Institute of Technology, MIT: Interview in the Documentary „Maschinenträume“ by Peter Krieg, s. Werlhof, Claudia von, 1991: Männliche Natur und Künstliches Geschlecht, Wien, Frauenverlag, pp. 54 f.

35. Kurzweil, Ray, 2016, s. (7); Moravec, Hans, 1988, s. (7)

36. Harari, Yuval, 2017: Homo Deus, München, Beck

37. Rifkin, Jeremy, 2007 s. (7); Preston, Christopher, 2019, s. (7)

38. Kennedy, Robert jr. against Gates: https://www.instagram.com/p/B-s-9ZiHOYP/, / accessed May 13th, 2020 ; s. a. Doktoren in Schwarz, Interview with Dr. Mikovits about Dr. Fauci: https://www.youtube.com/watch?v=XnrPboi8FPU, accessed May 13th , 2020; Interview Dr. Dietrich Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?v=5jUXxcaZegQ; Chossudovsky, Michel, 2020: After the Lockdown: A Global Coronavirus Vaccination Program, on Global Research, appr. May 5th; Engdahl. William, 2020: The Warp Speed Push for Coronavirus Vaccines, on Global Research, appr. May 10th ; Dr. Kaufman, Andrew, 2020: Sie wollen uns mit dem COVID-19-Impfstoff genetisch verändern: https://forbiddenknowledgetv.net/dr-andrew-kaufman-they-want-to-gentically-modify-ud-with-the-covid-19-vaccine/, accessed May,13th, 2020

39. Steiner, Rudolf, 1917:Vorträge in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917, Gesamtausgabe Band 177, pp. 97 f.

40. Brzezinski, Zbigniew, 1982: Between Two Ages: America´s Role in the Technotronic Age, New York, Viking Adult

41. For the English version a general reference to the „critical theory of patriarchy“:

Već smo svi zaboravili, prije svega mislim na one koji prate ovaj problem i s aspekta povezanosti  5G i buduće obveze cijepljenja protiv virusa (do nedavno smo virusnu gripu ili prehladu odležali doma uz litre čaja i C vitamina, a koliko čujem i danas je to preporuka liječnika)  na UVOĐENJE CENTRALNOG e-CIJEPLJENJA KARTONA REPUBLIKE HRVATSKE objavljenog još 5. listopada 2019. (zanimljiv termin, zar ne, sve su znali) .

Ministarstvo zdravstva priprema uspostavu Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH).

U travnju 2018. pokrenuto je prethodno javno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave, nakon čega je u travnju 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ministarstvo objavilo Dokumentaciju o nabavi uspostave Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH) – evidencijski broj nabave: 59/19 – OP.

Ovo su sve pripreme za uspostavu centralnog registra imunizacije u svakoj zemlji članici EU, koji bi se, kako predlaže Europska komisija u svojim dokumentima i strategijama vezanima za imunizaciju građana Europske unije, učinili dostupnima zdravstvenim radnicima i izvan granica matične zemlje. Dakle, podaci o cijepljenju svakog građana Europske unije dijelili bi se gotovo nesmetano unutar Unije.

U dokumentaciji o nabavi se navodi sljedeće:

Centralni e-cijepni karton eCIJEPIH imat će funkciju centralne pohrane podataka o cijepljenim osobama u Republici Hrvatskoj. Podaci u eCIJEPIH dobivat će se iz zaprimljenih informacija iz zdravstvenih ustanova i doktora medicine koji provode cijepljenje.

eCIJEPIH treba se uspostaviti na dva načina. Za cijepljenja provedena u higijensko-epidemiološkim službama HZJZ-a i županijskih zavoda za javno zdravstvo treba se napraviti kao web aplikacija, dok za ostale timove u zdravstvenim ustanovama kao i doktore medicine koji provode cijepljenje potrebno je uspostaviti web servise objavljene na eCIJEPIH kojima će njihove aplikacije moći pristupati.

… U okviru ovog projekta će se nova  e-usluga u sustavu e-Građani koja će građaninu omogućiti praćenje svih cijepljenja zajedno sa serijskim brojem cjepiva koje je primio te usporedbu s propisanim planom cijepljenja čime će građanin dobiti elektronički cjepni karton. Za malodobnu djecu roditeljima će se omogućiti, sukladno zakonskim i pod zakonskim aktima, pristup cjepnom kartonu njegova djeteta.  Druga nova e-usluga biti će za sve zdravstvene djelatnike koja će omogućiti uvid u cjepni karton građana. U slučaju prelaska djeteta od jednog izabranog liječnika drugom (na razini primarne zdravstvene zaštite-horizontalni prijenos) ili od jednog pedijatra na drugog,  ili promjenom cjepitelja (npr. rastom djeteta iz pedijatrijske skrbi/obiteljske medicine u preventivnu skrb  školske medicine ili unutar školske medicine)  zdravstveni djelatnici moći će preuzeti elektronički cjepni karton djeteta.

Ovim programom omogućuje se svim cjepiteljima i izabranim liječnicima uvid u procijepljenost njihovih pacijenata , kvalitetno praćenje procijepljenosti na razini službi u PZZ i distribucija zaštićenih skupnih podataka u HEO županijskih zavoda javno zdravstvo i HZJZ.

Neodazivanje na poziv ili odgađanje i odbijanje cijepljenja

U dijelu koji se odnosi na slučajeve kada se roditelji ili punoljetni učenici i studenti ne odazovu na cijepljenje, naručitelj usluge tj. aplikacije traži sljedeće:

Poziv na cijepljenje se trebaju slati iz lokalnih aplikacija pojedinih timova u zdravstvenim ustanovama i doktora medicine koji provode cijepljenje sukladno kalendaru cijepljenja te podacima o djeci/učenicima/studentima koji pripadaju tom timu. Poziv na cijepljenje se može slati putem škola ili direktno uručiti prilikom posjeta u ordinaciji. Primjer obrasca poziva za cijepljenje je naveden u poglavlju 2.4. Ovaj obrazac treba digitalizirati i prilagoditi da se osim u školskoj medicini koristi u timovima drugih djelatnosti. Ukoliko dođe do promjene ovog obrasca biti će potrebno implementirati i promijenjeni obrazac kada bude objavljen.

Ukoliko se dijete/učenik/student na isti ne odazove, tada tim mora moći poslati i drugi poziv, a nakon telefonskog razgovora s roditeljem/skrbnikom gdje se isti usmeno obavještava o potrebi cijepljenja.

image.png

Izrada sustava eCIJEPIH u skladu su s akcijskim planom Europske komisije o jačanju suradnje među državama u svrhu bolje procijepljenosti njena stanovništva. Roadmap on vaccination.

 

Posebno se naglašava da je to sve u svrhu bolje zaštite naše djece od zaraznih bolesti. Postoje čak i prijedlozi da se uvede “putovnica” ne kao službeni dokument, već kao popratni dokument kakav imaju kućni ljubimci (pet passport) koji putuju u inozemstvo. Službeno, iza svega stoji briga za zdravlje djece, jer je povećana mobilnost između država Europske unije pa se i roditelji s djecom sele iz države u državu, npr. iz Bugarske u Španjolsku, i bilo bi, po njima, zaista velika šteta da dijete propusti koje cjepivo.

image.png

Neslužbeno, međutim, primjećujemo da građani imaju sve manje slobode i prirodnih prava, a sve ih se više uvjetuje, prati i prisiljava.

 

Potpuno je nejasno, s obzirom da ne postoji zakon koji obvezuje liječnike cjepitelje na prijavljivanje ikome, na temelju čega je u Dokumentaciji navedena mogućnost prijave nadležnom Centru za socijalnu skrb u slučaju odbijanja cijepljenja.

 

Iz svega isto tako nije uopće jasno na koji način će uopće HALMED, HZJZ ili Ministarstvo zdravstva prikupljati podatke o nuspojavama cijepljenja, ako se oni neće slati zbirno u okviru mjesečnog izvješća.

Jedna od mjera za postizanje veće procijepljenosti unutar Europske unije je i proširivanje ovlasti za provođenje cijepljenja, što znači da cijepljenje obavljaju i ljekarnici i drugi zdravstveni djelatnici unutar zdravstvenog sustava. Te su mjere uvele neke zemlje EU, poput Portugala i Irske, a izvan EU to su Norveška i Švicarska. Obrazloženje je da su ljekarne smještene i u manje dostupnim mjestima, imaju prikladno radno vrijeme i ljekarnici mogu dati brze savjete.

 16. lipnja 2020. korporacija AstraZeneca postigla je sporazum s Europskim savezom inkluzivnih cjepiva „Europe’s Inclusive Vaccines Alliance“, IVA, na čelu s Njemačkom, Francuskom, Italijom i Nizozemskom, o isporuci do 400 milijuna doza cjepiv aprotiv bolesti COVID-19, Sveučilišta u Oxfordu , a isporuke počinju krajem 2020. godine. (izvor: Daniel Colnar, portal Dokumentarac, za slobodu i istinu)

image.png

A mislili ste da ćete lako iz zemlje u zemlju? Da ćete izbjeći iglu?

Varate se. Neće biti lako.

Živimo u potpunoj kontroli, opasna vremena su tu, a što poduzimamo?

Ljudi, gdje ste? Probudite se.

                                                                    Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

 

 

 

IZVORI:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:202I:FULL&from=EN

https://dokumentarac.com/covid-19/eu-potpisala-ugovor-za-isporuku-400-milijuna-doza-covid-19-cjepiva-sa-sintetickim-dnk-manipulatorom/

https://www.hup.hr/zakljucci-vijeca-o-oblikovanju-europske-digitalne-buducnosti.aspx

https://cijepljenje.info/uvodenje-centralnog-e-cijepnog-kartona-republike-hrvatske/?fbclid=IwAR2sIknVTcWQ5nOGHp35WJF896P1ZkZBsobIE34m9LTKKou3kXJv6MCFdxQ

https://croativ.net/ekskluzivno-vijece-e-najavljuje-represiju-i-zatvor-za-svakoga-tko-razotriva-opasnosti-za-zdravlje-od-5g-u-opasnosti-su-lijecnici-aktivisti-i-znanstvenici-10927/

https://www.hop.com.hr/2020/06/15/otkrivamo-dokumente-eu-otvara-mogucnost-represije-prema-svima-koji-sire-dezinformacije-u-vezi-s-mrezama-5g/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000873-ASW_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000221-ASW_EN.html

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004409-ASW_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004560-ASW_EN.html

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf

https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf (p.3 0-41)

 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/bias-in-the-assessment-of-electromagnetic-fields-emf/  (Annex 4)

http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/reply_ryan.pdf

https://www.icnirp.org/cms/upload/doc/statutes.pdf.

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html

https://www.commerce.senate.gov/2019/2/winning-the-race-to-5g-and-the-next-era-of-technology-innovation-in-the-united-states

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000873-ASW_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000221-ASW_EN.html.

ICNIRP RF EMF GUIDELINESS 2020 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf

STATUTES of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection https://www.icnirp.org/cms/upload/doc/statutes.pdf

The International EMF Scientist Appeal https://www.emfscientist.org/images/docs/International_EMF_Scientist-Appeal.pdf

https://europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf

https://www.degruyter.com/view/journals/reveh/33/3/article-p273.xml

Odgovor 5G   http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2018/06/reply_ryan.pdf