OTKRIVAMO DOKUMENTE: EU otvara mogućnost represije prema svima koji “šire dezinformacije” u vezi s mrežama 5G

0
4875
5g

Listanje dokumenta u donjem lijevom uglu

 UPUĆENO PISMO VLADI

“Poštovani,

dostavljam Vam tekst vezan za zaista senzacionalnu činjenicu koja prolazi ispod radara u ovom trenutku vakuma vlasti u Hrvatskoj.

Molim da o istome izvijestite javnost te istzome posvetite osobitu pozornost jer se radi o dobrobiti našeg naroda i njegovoj budućnosti.
Pretpostavljam kako će te ipak naći vremena te istome posvetiti kako vremena tako i prenošenja istoga javnosti i iskazivanja vaših stavova o svemu.
Uz to napominjem nikako ne zaboravite članak 70. Ustava republike Hrvatske taj sad često spominjan članak Ustava koji kaže da svatko ima pravo na zdrav život.

Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

 

Nadam se kako vaše borbe u ovo izborno vrijeme neće biti jedini prioritet  te kako će te ovom globalnom problemu i opasnosti za naš narod posvetiti vremena i u svojim predstavljanjima na svojim skupovima s narodom.”

S poštovanjem, 

mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

Upravo mi je iz udruge HUZEZ poslan ovaj dokument- jedan šokantan dokument koji je nedavno usvojilo Vijeće EU. Pogledajte točku36;
otvaraju mogućnost represije prema svima koji  “šire dezinformacije  u vezi s mrežama 5G, posebno uzimajući u obzir lažne tvrdnje da takve mreže predstavljaju prijetnju zdravlju.
” Vijeće EU tvrdi da se priznaje samo ICNIRP ( 14 pro industrijskih znanstvenika koji su napravili ” međunarodne smjernice” i izjavili da 5G nema štetne učinke.)
Hoće li Vijeće EU narediti zatvaranje EMF scientist   znanstvenika?

SENZACIONALNO, A BEZ ZNANJA NARODA!
4+1 G i više – stiže!
GDJE JE VLADA RH? A SABOR?

Glavno tajništvo Vijeća Europe, Bruxelles, dana 9. lipnja 2020. uputilo je delegacijama Zaključke Vijeća, prethodni broj dokumenta: 8098/1/20 a riječ je o predmetu: Oblikovanje digitalne budućnosti Europe .
https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf

broj (OR. en), 8711/20, a upućuje se:
TELECOM 87
DIGIT 44 CYBER 89
COMPET 269
RECH 230
PI 35
MI 162
EDUC 254
JAI 482
ENFOPOL 137
COSI 95
SAN 195
DATAPROTECT 50

Iz udruge HUZEZ upućen je u javnost jedan šokantan dokument koji je Vijeće Europske unije usvojilo 9 lipnja 2020. Osobito valja obratiti pozornost na točke 36 i 37 kao i na adrese koje su naprijed navedene. Jel ovo prijetnja, uvođenje represija prema onima koji “šire dezinformacije u vezi s mrežama 5G, posebno uzimajući u obzir lažne tvrdnje da takve mreže predstavljaju prijetnju zdravlju.” Vrlo jasno Vijeće EU tvrdi da se priznaje samo ICNIRP sastavljen od 14 „pro industrijskih“ znanstvenika koji su pripremili „međunarodne smjernice“ i izjavili da 5G nema štetne učinke.
Zar je ovo moguće?
Zar brišu sve godinama unatrag utvrđene činjenice relevanstnih znanstvenih radova?
Zar zaboravljaju na izjave koje dolaze i iz mrežne industrije?

Tome sam nema dugo posvetila silno vrijeme istraživanja kao i tekst objavljen 15. svibnja 2020. na portalu HOP.com.hr

EKSKLUZIVNO: Najveće istraživanje o štetnosti 5g mreže i kršenju ljudskih prava napravljeno u Hrvatskoj


te istim dokazala vrlo egzaktnim podacima i izvorima, kao i brojnim konvencijama, uredbama i propisima o problemima s uvođenjem 5G tehnologija kao i štetnosti iste na zdravlje ljudi.
Zar je još Vijeće Europe zaboravilo iz 2011. svoju Rezolucije broj 1815 koja je identificirala mnoge probleme te ih regulirala u nekoliko točaka.

Tako u točki 5 Rezolucije 1815 se kaže: ….. S obzirom na porast izloženosti stanovništva, osobito ranjivih skupina kao što su djeca i mladi ljudi, ako se zanemaruju rana upozorenja, mogli bi nastati visoki ljudski i ekonomski troškovi.

U točki 8.2.1.: ….. Postaviti preventivni prag za razine dugoročne izloženosti mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima, u skladu s načelom predostrožnosti, ne prelazeći 0.6 V/m, a u srednjem roku smanjiti na 0.2 V/m.
Načelo dovoljnosti iste Rezolucije govori o minimalno dovoljnim emisijama zračenja, koje istodobno ne bi smanjivale funkcionalnost usluge.
Vijeće Europe tad je također preporučilo poštivanje načela dovoljnosti u svojoj Rezoluciji 1815.
…..Što se tiče standarda i granične vrijednosti za emisije elektromagnetskih polja svih vrsta i frekvencija, Skupština preporučuje prihvaćanje ALARA načela, koje pokriva toplinske i netoplinske (biološke) učinke elektromagnetskih emisija ili zračenja….
Načelo uključenosti podrazumijeva uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i građanskih organizacija u planiranju i realizaciji.
Tako u točki 8.4.4. iz Rezolucije 1815 Vijeća Europe govori se kako je nužno:
…..odrediti mjesta nove GSM, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max antene ne samo prema interesima operatera, u dogovoru s tijelima lokalne i područne samouprave, lokalnog stanovništva i udruga zainteresiranih građana.
Ovo područje pobliže regulira Arhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju te pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Konvencija je potpisana 25. lipnja 1998. u danskom gradu Aarhusu. Javnost treba biti informirana, osviještena te se mora uključiti kod donošenja odluka.
Hrvatski Sabor ratificirao je konvenciju u prosincu 2007. godine, a dijelovi konvencije ugrađeni su u niz domaćih zakona. Europska komisija (EK) usvojila je više direktiva koje su u vezi s Arhuškom konvencijom.

Jel nam to stiže vrijeme kad će Vijeće Europe narediti „hapšenje“ EMF-scientist znanstvenika?
The complete Press Release is here and it links to the recent letter to the UN Environment Programme (UNEP)

Zanimljivo je da je Bruxelles, jedna od regija u Belgiji koja ima najboljii model zaštite od EM u EU.

Stoga ovim putem izvještavam sve zainteresirane u Republici Hrvatskoj, prije svega narod koji o ovome ništa ne zna a nitko se ne trudi niti izvijestiti ga, kako ovo kao pitanje upućejm vlasti u Hrvatskoj te tražim u ime svih konkretne odgovore ali i ZAUSTAVLJANJE OVOG SILOVANJA U POSTAVLJANJU BAZNIH STANICA ZA 5G (i više) mrežu.

Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

Za one koji nisu popratili članak prilažem i sve izvore tada korištene i navedene:

USTAV RH NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14
Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja NN 91/10
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/14 i 31/19
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19
http://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/predstavnici-5g-industrije-potvrdili-da-ne-znaju-je-li-5g-siguran-za-koristenje
http://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/dr-martin-pall-5g-rizik-iz-znanstvene-perspektive
http://huzez.hr/home/vazne-vijesti/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije
https://www.poynter.org/international-fact-checking-networ…/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613329?dopt=Abstract
https://www.tportal.hr/tehno/clanak/stigla-je-hrvatski-telekom-prvi-uvodi-5g-tehnologiju-u-hrvatsku-foto-20180709
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5
http://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/svicarska-zaustavila-uvodjenje-5g-zbog-mogucih-negativnih-ucinaka-na-zdravlje
http://emedjimurje.rtl.hr/opcenito/maknut-antenski-stup-iz-sredista-murskog-sredisca

PRAVO NA SLOBODU GOVORA I KORIŠTENJE VLASTITOG PROSUĐIVANJA…


http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Precautionary+Principle
http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta11/eres1815.htm
http://www.azo.hr/ArhuskaKonvencija
www.emfsa.co.za

Reference i istraživanja potpisnika apela s Međunarodne konferencije u Reykjaviku :
Akdag MZ, Dasdag S, Canturk F, Karabulut D, Caner Y i Adalier N: Da li produženo radiofrekventno zračenje koje se emitira iz Wi-Fi uređaja izaziva oštećenje DNK u različitim tkivima štakora? J Chem Neuroanat 2016, doi: 10.1016 / j.jchemneu.2016.01.003.

Radna skupina za BioInitiative: BioInitiative 2012. Obrazloženje za Standard izloženosti javnosti na biološki osnovi za elektromagnetska polja (ELF i RF). Kadulja C i stolar DO (ur.). Bioinitiative, 2012. Dostupno na mreži: http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/

Buchner K i Eger H: Promjene klinički važnih neurotransmitera pod utjecajem moduliranih RF polja – Dugotrajna studija u stvarnim uvjetima [Izvorna studija na njemačkom jeziku]. Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2011.godine; 24: 44-57.

Calvente I, Pérez-Lobato R, Núñez MI, Ramos R, Guxens M, Villalba J i sur. Da li izlaganje okolišnim elektromagnetskim poljima izaziva kognitivne i bihevioralne učinke u dječaka starije životne dobi? Bioelectromagnetics. 2016; 37: 25-36.

Vijeće Europe (2011). Rješenje 1815 (2011): Moguće opasnosti elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML- en.asp? fileid = 17994 &

Coureau G, Bouvier G, Lebailly P, Fabbro-Peray P, Gruber A, Leffondre K i sur. Upotreba mobilnog telefona i tumori mozga u ispitivanju slučaja CERENAT. Okupiraj med. 2014. 71: 514-522.

Dasdag S, Akdag MZ, Erdal ME, Erdal N, Ay OI, Ay ME, Yilmaz SG, Tasdelen B i Yegin K: Učinci radiofrekventnog zračenja 2,4 GHz koje se emitiraju iz Wi-Fi opreme na ekspresiju mikroRNA u tkivu mozga. Int J Radiat Biol. 2015 91: 555-61.

Deshmukh PS, Nasare N, Megha K, Banerjee BD, Ahmed RS, Singh D, Abegaonkar MP, Tripathi AK i Mediratta PK: Kognitivno oštećenje i neurogenotoksični efekti kod štakora izloženih mikrovalnom zračenju niskog intenziteta. Int J toksikola. 2015 34: 284-90.

Hardell L, Carlberg M. Korištenje gledišta Hill iz 1965. za procjenu dokaza dokaza rizika za tumor na mozgu povezan s upotrebom mobilnih i bežičnih telefona. Rev Health Health.
2013 28: 97-106.

Hardell L, Carlberg M. Korištenje mobitela i bežičnog telefona i rizik od glioma – Analiza združenih studija nadzora slučaja u Švedskoj, 1997-2003 i 2007-2009. Patofiziologija. 2015 22: 1-13.

Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. Elektromagnetska preosjetljivost – sve veći izazov medicinskoj struci. Rev Health Health. 2015 30: 209-315.

Hensinger P. Veliki podaci: promjena paradigme u obrazovanju s osobne autonomije na uvjetovanost prema pretjeranom konzumerizmu. Umwelt-Medizin-Gesellschaft .. 2015; 28; 206-13

Fragopoulou A, Samara A, Antonelou MH, Xanthopoulou A, Papadopoulou A, Vougas K, Koutsogiannopoulou E, Anastasiadou E, Stravopodis DJ, Tsangaris GT, i dr.: Odziv proteome mozga nakon izloženosti cijelog tijela miševima na bazno zračenje mobilnog telefona ili bežične DECT , Elektromagn Biol Med. 2012; 31: 250-74.

IARC-ove monografije o procjeni kancerogenih rizika za ljude, svezak 102. Neionizirajuće zračenje, dio 2: Radiofrekventna elektromagnetska polja. Međunarodna agencija za istraživanje na

Rak: Lyon, Francuska, 2013. Dostupno putem interneta: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf.

Markovà E, Malmgren LO i Belyaev IY: Mikrotalasi s mobilnih telefona inhibiraju stvaranje fokusa 53BP1 u matičnim stanicama čovjeka nego u diferenciranim stanicama: Moguća mehanička veza s rizikom od raka. Okolišno zdravlje. 2010; 118: 394-9.

Megha K, Deshmukh PS, Banerjee BD, Tripathi AK, Ahmed R, Abegaonkar MP. Mikrovalno zračenje niskog intenziteta izazvalo je oksidativni stres, upalni odgovor i oštećenje DNK u mozgu štakora. Neurotoxicology. 2015 51: 158-65.

Nittby H, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson BR i Salford LG: Povećana propusnost krvno-moždane barijere u mozgu sisavaca 7 dana nakon izlaganja radijaciji s GSM-900 mobilnog telefona. Patofiziologija. 2009. godine; 16: 103-12.

OECD (2015). Studenti, računala i učenje: uspostavljanje veze, izdavaštvo PISA, OECD. Dostupno na: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-hr.

Sangün Ö, Dündar B, Çömlekçi S, Büyükgebiz A. Učinci elektromagnetskog polja na endokrini sustav u djece i adolescenata. Pediatr Endocrinol Rev. 2015; 13 (2): 531-45.

Spitzer M. Informacijska tehnologija u obrazovanju: Rizici i nuspojave. Trendovi u neuroznanosti i obrazovanju 2014; 3: 81-5.

Wyde M, Cesta M, Blystone C, Elmore S, Foster P, Hooth M, Kissling G, Malarkey D, Sills R, Stout M, et al.: Izvještaj o djelomičnim nalazima iz Nacionalnog toksikološkog programa Karcinogeneza Studije radiofrekventnog zračenja mobitela u Hsd: Sprague Dawley® SD štakora (izloženost cijelog tijela). Nacrt 5-19-2016. Američki nacionalni toksikološki program (NTP), 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1101/055699. Dostupno na mreži: http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf

Yakymenko I, Csybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kyrylenko S. Oksidativni mehanizmi biološke aktivnosti radiofrekventnog zračenja niskog intenziteta. Elektromagn Biol Med. 2016; 35: 186–202.

Arna Šebalj
HOP