Dok se u drugim zemljama zabranjuju u školama Wi-fi mreže, u Hrvatskoj se nameću kao jedino rješenje za „e- školu“ ZAŠTO?

0
1364
image.png

Hrvatska je u projekt “e- škole” krenula 2018., kasnije od većine europskih zemalja. Stjecanje i usvajanje  informatičkih vještina te korištenje novih tehnologija u nastavnom procesu izuzetno je važno kako bi se djecu što ranije i što bolje pripremilo za “digitalno doba” i osbosobilo za “poslove budućnosti”. Kod toga je još važnije sačuvati njihovo zdravlje, te izabrati tehnička i tehnološka rješenja koja neće predstavljati zdravstveni rizik.

Povezivanje i pristup internetu može se realizirati preko bežične lokalne Wi-fi mreže, kod koje se veza uspostavlja  putem radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja, odnosno emitiranih  elektromagnetskih valova  frekvencije 2.4 GHz, ali i povezivanjem preko žičanih (optičkih) mreža, koje u pravilu omogućavaju veće brzine, kvalitetnije i stabilnije veze, a što je najvažnije, ne izlažu djecu elektromagnetskom zračenju.

Zbog toga se u većini europskih zemalja izbjegavaju bežične mreže u školskim i predškolskim ustanovama. U nekim je zemljama, primjerice Francuskoj, to je zabranjeno zakonom, http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp u drugima postoje striktne nacionalne preporuke nadležnih ministarstava i zabrane na razini gradova ili regija. https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104272/Wireless-%20devices-%20infobrochure%20EN.pdfhttps://yle.fi/uutiset/osasto/news/authority_recommends_restricting_childrens_use_of_mobiles/5711701 https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1 . https://www.arpansa.gov.au/understanding-radiation/radiation-sources/more-radiation-sources/reducing-exposure-to-mobile-phones https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2011/13548a-eng.php https://www.thelocal.it/20160108/italy-town-turns-off-school-wifi-over-health-concernshttps://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/09/26/5606c8eaca4741a7658b4590.html

Važno je istaknuti da je 2011 g.  Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), nakon dvogodišnjih istraživanja svoje Međunarodne Agencije za istraživanje raka (IARC) proglasila radio frekvencijska elektromagnetska polja, dakle i polja kakva emitiraju Wi-fi uređaji,  mogućim uzročnikom raka kod ljudi (Grupa 2B). Ta klasifikacija znači da postoje ograničeni, nejasno potvrđeni dokazi karcinogenosti kod ljudi te nedovoljno potvrđenih dokaza kod eksperimentalnih životinja.https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf)

U slučajevima kada postoji znanstvena neizvjesnost, (kad opasnost još nije nedvojbeno dokazana, ali postoji znanstveno utemeljena sumnja o mogućim štetnim utjecajima na zdravlje i okoliš), WHO propisuje primjenu „načela predostrožnosti“ (Precautinary principle). To znači da odgovorne institucije moraju poduzeti sve potrebne preventivne mjere za sprečavanje mogućih neželjenih posljedica.

image.png

Takav su pristup zauzeli i Europski Parlament te Vijeće Europe. Te su institucije donijele Rezolucije u  kojima predlažu poduzimanje mjera za smanjenje utjecaja elektromagnetskog zračenja na ljude i okoliš te potiču davanje prednosti žičanim tehnologijama, posebno kad se radi o djeci, kao najranjivijoj skupini.

 (Council of Europe, Resolution 1815(2011) “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the   environment” http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994Europian Parliament 2008/2211 „ Health concerns associated with electromagnetic fields“ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN).

 U veljači 2017. je u Reykjaviku (Island) održana Međunarodna znanstvena konferencija na temu „ Djeca, vrijeme pred zaslonom, bežična tehnologija“ s koje je više od stotinu znanstvenika iz dvadesetak zemalja uputilo „Apel o bežičnim tehnologijama u školama“ (Reykjavik Appeal on wireless technology in schools https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDI2OTY2NTUyNzU4ODU2MDI0OTcBd0otWW84aHhDZ0FKATAuMQEBdjI).

Znanstvenici, učesnici Konferencije, izrazili su zabrinutost za zdravlje i razvoj djece u školama koje u nastavi koriste bežičnu tehnologiju. Naglasili su kako veliki broj znanstvenih studija ukazuje na značajne medicinske rizike uslijed dugotrajne izloženosti radio frekvencijskom zračenju bežičnih uređaja i mreža i onda ako je to zračenje daleko ispod referentnih razina preporučenih od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP). U Apelu se navodi: “ Izoženost baznim stanicama mobilne telefonije, Wi-fi  pristupnim točkama, pametnim telefonima, prijenosnim računalima i tabletima  može biti dugotrajna , ponekad i cjelodnevna,  kako kod kuće tako i u školi. Kod djece taj rizik može biti naglašen i zbog kumulativnog učinka tijekom cijelog životnog vijeka. Stanice u razvoju kao i one nedovoljno zrele, mogu biti osjetljivije na izloženost radiofrekvencijskom zračenju. Nije uspostavljena sigurna razina ovog zračenja, bazirana na znanstvenim istraživanjima, pa stoga ne možemo jamčiti sigurnost.

Osim rizika za rak, ta vrsta zračenja može također izazvati otvaranje krvno-moždane barijere i dopuštanje  ulaska otrovnih molekula u mozak, povredu neurona u hipokampusu (centru za pamćenje), snižavanje ili podizanje esencijalnih proteina uključenih u metabolizam mozga i reakcije na stres  te utjecati na neurotransmitere“.

U tom Apelu znanstvenici su  zatražili od vlasti preuzimanje odgovornosti za buduće zdravlje i dobrobit djece i pružili su punu podršku obrazovnim tehnologijama sa žičanim mrežama koje ne izlažu djecu potencijalno štetnom zračenju. Posebno su istaknuli važnost primjene proklamiranog WHO načela najmanje moguće  izloženosti  (ALARA principle- As Low As Reasonable Achievable ) .

 

Znanstvenici, sudionici Konferencije, su predložil i:

Praktična pravila za škole za djecu  i bežične tehnologije

·        Nema bežičnih mreža u predškolskim ustanovama, jaslicama i školama.

·        U svakoj se učionici se preporučuju izravni žičani ( kabelski) priključak za korištenje od strane nastavnika tijekom sata.

·         Preferirati  fiksne (žičane)   telefone za osoblje u predškolskim  ustanovama, jaslicama i školama.

·        Preferirati žičani pristup internetu i žičane pisače . U školama treba isključiti Wi-Fi postavke na sveukupnoj opremi.

·        Preferirati prijenosna računala i tablete koji se kabelom mogu povezati s internetom.

·        Ne dopustiti učenicima korištenje mobitela u školama. Mogu ih ili ostaviti kod kuće ili ih isključene, nastavnici mogu pokupiti prije prvog sata

https://www.wirelesseducation.org/reykjavik-appeal-no-wi-fi-…

image.png

Sve to bilo je poznato prije nego li je Hrvatska krenula s projektom “e-škole”, postavljanjem Wi-fi mreža u učionicama i masovnom primjenom tableta koji nemaju mogućnost priključka na optičke mreže.

To je učinjeno bez ozbiljne, objektivne, stručne javne rasprave i razmatranja realizacije projekta e-škola primjenom optičke infrastrukture.

Institut za medicinnska istraživanja i medicine rada (IMI ) i Carnet izdali su publikaciju „Wi-Fi u pilot projektu e-Škole“ https://pilot.e-skole.hr/wp-content/uploads/2018/01/Wi-Fi-u-… u kojoj su u poglavlju ” Uzrokuje li Wi-Fi štetne posljedice po zdravlje” navedene neistine i grube manipulacije činjenicama.

Na to je javnost  otvorenim pismom ravnateljici IMI-ja upozorila Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja (HUZEZ).

U pismu HUZEZ-a  stoji  “ U publikaciji se navodi kako je IARC, kao dio WHO svrstala radio frekvencijska elektromagnetska polja u grupu 2B (mogući karcinogeni). Nakon toga piše da je WHO, uzimajući u obzir mišljenje IARC-a , ocijenila kako ” ne postoje znanstveno utvrđeni dokazi štetnosti“. Kod toga je navedena poveznica na tu staru izjavu WHO iz 2006.g. ali nije dana poveznica na mišljenje IARC-a da se ne bi vidjelo kako je ono publicirano pet godina kasnije, u svibnju 2011. Neosporna je činjenica da je IARC provodio istraživanja u periodu od 2009-2011 i da je upravo na bazi objavljenih rezultata tih istraživanja promijenjena dotadašnja klasifikaciju „ nema dokaza o štetnosti (Grupa 3)“ u novu “ mogući karinogen za ljude (Grupa 2B). Slijedom navedenog, ne može biti istinit navod da je WHO za svoj stav iz 2006 ” uzela u obzir mišljenje IARC-a iz 2011. Željeli bismo vjerovati da se radi o grešci, a ne o svjesnoj i namjernoj obmani javnosti, s ciljem eventualnog pogodovanja interesima nekih ponuđača opreme.  Željeli bismo također naglasiti da HUZEZ pozdravlja i svesrdno podržava projekt e-Škola. Spornim smatramo jedino forsiranje bežičnog pristupa kao najpogodnijeg tehničkog i tehnološkog rješenja, bez da je o tome provedena ozbiljna i objektivna javna rasprava. Mišljenja smo da bi trebalo slijediti pozitivnu praksu i iskustva zemalja koje su ranije krenule u realizaciju takvih projekata. Činjenica je da se u sve više zemalja u Europi iz škola uklanja bežični pristup internetu i zamjenjuje ga žičanom (optičkom) mrežom, koja omogućava iste ili veće brzine prijenosa podataka, a ne izlaže djecu elektromagnetskom zračenju “.

U publikaciji IMI- ja I CARNET-a, sHO  kasififikacija radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja kao “potencijalnog karcinogena” nastoji se relativizirati na isti način kako to čine teleoperateri- tvrdnjom kako se u istoj grupi nalaze  crna kava, ukiseljeno povrće i tesana građa.

To je neistina, odnosno gruba manipulacija  koja se vrlo lako može provjeriti na stranici WHO https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications. Vidljivo je da je crna kava (page 5 – “Coffee , drinking“)  u Grupi 3 i da nije  klasificirana kao karcinogen. Za ukiseljeno povrće  specificirano je da se radi o tradicionalno azijskom načiinu (s page 16 – “Pickled vegetables (traditional Asian)“) i samo takav način pripreme može biti rizik za rak jednjaka ili želuca. Kod tesane građe rizik može biti drvena prašina (“Wood dust”)

Za radiofrekvencijska elektromagnetska polja, uključujućiI i bežične telefone, (Radiofrequency electromagnetic fields (including from wireless phones) navedeni su ograničeni dokazi za rak mozga i centralnog nervnog sustava  ( page 7 https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/07/Classifications_by_cancer_site_127.pdf

Nevjerojatno je kako je IMI, kao ugledna  javno zdravstvena ustanova kojoj je zadaća štititi zdravlje hrvatskih građana, olako, bez provjere prihvatila i ponavlja lažnu  marketinšku tvrdnju teleoperatera, kako je izloženost zračenjima radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja jednaki rizik za zdravlje  kao i  ispijanje crne kave.To je nedavno je u izjavi za HAKOM izrekla i  njihova viša stručna suradnica, dr.sc. Mirta Milić. https://www.hakom.hr/default.aspx?id=10362

No, čak i  kad bi crna kava bila potencijalni karcinogen, ostaje činjenica da je ona osobni izbor i roditelji bi mogli zaštititi djecu, dok u slučaju prisilne višesatne izloženosti Wi-fi mreži u školi, to nikako ne mogu učiniti.

Ako je IMI već želio dati usporedbu, bilo bi primjerenije da su naveli ispušne automobilske plinove (“ Engine exhaust”) ili duhansku dim, pasivno pušenje  (“Tobacco smoke, secondhand”) koji su istoj grupi potencijalnih karcinogena kao i  zračenje bežičnih mreža (Grupa 2B).

Roditeljima bi vjerojatno bilo puno lakše zamisliti što za djecu može značiti ako satima, danima, tjednima, mjesecima…sjede u prostoriji ispunjenoj duhanskim dimom ili ispušnim plinovima, nego kontinuiranu konzumaciju povrća ukiseljenog na tradidionalni azijski način.

Publikacija „Wi-Fi u pilot projektu e-Škole” znanstvena je i stručna podloga Ministarstvu obrazovanja za uvođenje Wi-fi mreža u škole.  Istinotost navedenij tvrdnji nitko iz Ministarstva zdravstva nije provjerio, a nitko nije uzeo u obzir niti preporuke o primjeni načela opreza kod izloženosti elektromagnetskim zračenjima i davanja prednosti zdravstveno sigurnijim tehničkim rješenjima.

Možda je jednostavno trebalo napraviti uslugu uvoznicima tableta i omogićitii im sigurno tržište. Te što je moguće više “zataškati” činjenicu da je zračenje bežičnih mreža zdravstveni rizik. To bi moglo ugroziti nečije poslovne interese i profit. Nije važno koju će cijenu platiti naša djeca.

Ministarstvo zdravstva je kao svoju obavezu propisanu Mjerom br.10 iz  Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu (koja je uvjet za za EU fondove) snimilo edukativni video s preporukama za korištenje mobilnih uređaja. Taj je video ostao dobro “ sakriven” na njihovim stranicama  i  potrebno je najmanje sedam “klikova “ da se do njega dođe. HUZEZ ga je objavio na svojoj stranici. Pozivamo, posebno roditelje i nastavnika da ga pogledaju i pokažu djeci.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=g5PeLTkI02Y…

Odbor za okoliš Hrvatskog Sabora, je na inicijativu bivšeg predsjednika, Ivana Vilibora Sinčića, održao prošle godine tematsku sjednicu posvećenu baznim stanicama I zaštiti od zračenja.  Na pitanje zašto MZ taj video nije učinilo javno dostupnijim, pomoćnica ministra, prim. Vera Katalinić-Janković, dr.med, odgovorila je da je to “zbog zaštite autorskih prava” (postoji snimka sjednice). Nije objasnila zašto bi se pregledavanjem edukativnog videa kršila “autorska prava”, kao ni da li sedam ”klikova” da bi se došlo do videa znači sedam puta manji prekršaj nego  kad bi poveznica bila na glavnoj stranici MZ.

Vjerojatni razlog “skrivanja” videa leži rečenici koja glasi “ ŠTETNA elektromagnetska polja najviše se emitiraju za vrijeme razgovora”. Činjenicu da su ta polja štetna, očito treba sakriti pod svaku cijenu.

Ministarstvo zdravstava godinama dopušta da u njegovom stručnom povjerenstvu koje predlaže Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, sudjeluju predstavnici telekom sektora. HUZEZ je pismom upozorio Ministra na mogući sukob interesa, navodeći  kako sudjelovanje u donošenju prijedloga Pravilnika predstavnika kompanija koje prema tom istom pravilnikom obavljaju komercijalnu djelatnost, može biti shvaćeno kao pritisak i utjecaj na neovisne stručnjake, članove povjerenstva”. https://www.huzez.hr/home/vazne-vijesti/huzez-upozorio-minis….

U drugim se zemljama otvoreno govori o riziku, provode edukativno informativne kampanje, poduzimaju mjere zaštite zdravlja građana, postoji niz preporuka nadležnih ministarstava institucija….

image.png

Primjerice, Rusko ministarstvo zdravstva nedavno je donijelo nova pravila za učenje na daljinu, digitalnu školu i učenje od doma , koja uključuju :

-zabranu Wi-Fi i bezičnog interneta u osnovnim školama

-zabrana smart uređaja za edukaciju

-preporuka korištenja knjiga za učenje od kuće, ne kompjutera

-preporuke o zabrani baznih stanica na području škola

https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-di…

 

U Francuskoj je nacionalna agencija ANSES još 2013. donijela preporuke za ograničavanje izloženosti građana, aposebice djece, zračenju bežičnih mreža. https://www.anses.fr/en/content/anses-issues-recommendations…

image.png

U Italiji je 2003. https://www.who.int/docstore/peh-emf/EMFStandards/who-0102/E…  Uredbom predsjednika Vlade,  načelo predostrožnosti izravno ugrađeno u zakonodavstvo kroz niže referentne granične razine (0.1 W/m2). Pravilnik MZ u Hrvatskoj dopušta 89 puta više zračenje na javnim površinama (8,9W/m2) te 16 puta unutar stanova, škola i vrtića.

image.png

U Njemačkoj je još 2007. Savezno ministarstvo za zaštitu od zdravlja preporučilo u školama žičane veze umjesto bežičnihhttp://www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

 

Pravni tim američkog  nacionalnog udruženja “Childrens Health Defense”  nedavno je podnio sudsku tužbu protiv Federalne Komisije za komunikacije (FCC) zbog odbijanja zahtjeva znanstvenika za snižavanje granica dopuštenog zračenja. https://www.prnewswire.com/news-releases/robert-f-kennedy-jr….

 

U Australiji je snimljen video “Wi-fi in schools- the Facts” koji zorno pojašnjava neke činjenice vezano za korištenje Wi-fi mreže u učionic. Video nažalost nema titlove na hrvatskom, ali vrijedi ga pogledati.  https://m.youtube.com/watch?sns=em&v=kmcAXZ-o1K4

.

I za kraj malo hrvatske stvarnosti, zašto je ne prenijeti čitateljima, svim zainteresiranima?

Radi se o našoj djeci, o nama samima. Zar će mo šutjeti? Dokad?

 

Ministarstvo obrazovanja zatražilo je, negdje 2016.  od Nastavnog zavoda Andrija Štampar

http://www.stampar.hr/hr/ima-li-projekt-e-skola-utjecaja-na-… )

organiziranje stručnog savjetovanja i  NZ Andrija Štampar  je organizirao tri takva panel predavanja.

Zanimljiva je “suradnja” hrvatske izvještajne agencije (HINE) koja je mjesec dana prije  objavila da se kreće s tabletima i bežičnim mrežama u školama . ( https://www.hina.hr/vijest/8640663 ).

Prvo predavanje organizirala je jedna privatna medijska agencija, zasigurno dobro plaćena od NZ Andrije Štanpara.  Bilo je prisutnih ljudi iz medija ali i nešto daleko zanimljivije, ciljanih predavača.  Moderatorica  predavanja bila  je dr. Matijana Jerković, koju, zbog njezinih istupima u medijima, većina upućenih u problematiku  smatra  lobisticom  teleoperatera.

Na kraju, zaključak tih predavanja, koja je potpisao dr. Zvonimir Šostar, bio je: utvrđeno je da nema dokaza štetnosti.

Dr. sc.  Ivica Prlić, fizičar s IMI-ja, jedan od žešćih telekom lobista je na pitanje:  „… ako nema nikakvih dokaza štetnosti, kao što  tvrdi , kako to da je WHO proglasio RF EM zračenja mogućim karcinogenom , dr. sc. Ivica prlić je odgovorio: „…. zato da bi dobili novce za nastavak projekta. „  Vrlo zanimljiv odgovor.

Dr. Prlić je to rekao kao moderator,  pred više od 100 ljudi.

Zanimljiva je i jedna javno prenošena priča  sa zadnjeg  predavanja,  opet o dr. sc. Ivici Prliću, fizičar koji se bavi ionizirajućim ( rendgenskim zračenjima ) izjavio je kako on može potvrditi da RF zračenje nema štetnih učinaka. Iz publike je dao riječ jednoj osobi koja mu je rekla kako zna da je od 11 znanstvenih radova koje je objavio kao ko-autor, a od kojih se 9 njih  odnosi na rendgensko zračenje, a u preostala dva zaključak je da je RF zračenje novi stresor u okolišu, i da mijenja strukturu krvnih stanica štakora.  Pitanje je nakon tih činjenica glasilo:  „….ako imate radove koji dokazuju to što ste upravo izjavili,  zašto ih ne objavite i tako osporite istraživanja  i  službeni stav Karolinskog Instituta, koji dodjeljuje Nobelovu nagradu, jer bi možda  postali nobelovac.?“

Dr. Prlić je tada ostao bez teksta, pocrvenio je, uzmucao se … a prepuna dvorana u gluhoj tišini  … uglavnom,  čovjek nije računao na nekoga tko će se potruditi preko  Research Gatea doći do njegovih radova  i  pročitati sažetke ….

Ovo je samo još jedan dokaz ali i savjet svima koji se igraju našim životima: ne lažite, sve znamo, ili možemo znati.

No, morat ćemo ovom problemu koji je sveprisutan u Hrvatskoj, ta povezanost lobista teleoperatera, ministarstava, NZ AŠ, IMI-ja,  znanstvenog kadra u službi teleoperatera , posvetiti jednu posebnu priču. Uskoro.

Na pitanja iz publike sa ovih predavanja u organizaciji NZ Andrie Štampara iz odgovora – komentara predavača dalo se zakključiti neke vrlo bitne stvari. Prije svega od dr. Macan, a i Zavalić koja je priznala da je studija dr. Larchla relevantna ali da nije dokazano da je EMR kancerogen nego ko-kancerogen (velika razlika!!!).  Ukratko, mogli bi se izvući neki zaključci nakon svega:

– Na predavanjima (simpoziju, ili što već jeste) sudionici su se izbjegli osvrnuti na najnovija istraživanja koja su nepobitno utvrdila vezu između EMR i nastanka nekih vrsta karcinoma.

– Na pitanja iz publike ipak su priznali da su ova istraživanja relevantna i da je u njima (Dr Larchrl sa sveučilišta u Bremenu) utvrđeno da je EMR ko-karcinogen, tj. da djeluje kao “okidač” za nastanak tumora u uvjetima u kojima se tumor ne bi razvio iako je organizam izložen drugim karcinogenima, i to pri desetak puta nižim nivoima EMR od onih koji su općeprihvaćeni kao sigurni.

– Mišljenje prisutnih liječnika (dr. Macan) je da bi se mjere predostrožnosti trebale poduzeti.

– Na pitanje, zbog čega se u projektu e-škola (ili kako već) inzistira na primjeni tehnologije bežičnog prijenosa podataka umjesto optičkih digitalnih kablova, koji osiguravaju puno veći kapacitet prijenosa podataka, stabilniju vezu, i ne predstavljaju rizik za zdravlje, odnosno zbog čega se inzistira na upotrebi tableta kada je svima poznato da su normalne radne stanice puno komfornije za rad, jeftinije, trajnije, nije bilo odgovora od strane sudionika!

 

Postavlja se pitanje kako to da je nasva tri predavanja , kao neosporni autoritet za ne ionizirajuće zračenje pozvani predavač bio dr. dc. Ivica Prlić, a ne netko od znanstvenika koji se aktivno bave istraživanjem učinaka emisija ne ionizirajuće radijacije na bio organizme te procjenom utjecaja dugoročnog izlaganja na povećani rizik promjena staničnih struktura (primjerice dr. sc. Ivančica Trošić, za razliku od dr.sc. Ivice Prlića, ima veliki broj „International peer- review“ radova s navedenog znanstvenog područja.)

Vrijeme je otkriti karte, vrijeme je da se na nekom idućem skupu iz ovog područja pozovu neovisni stručnjaci, znanstvenici s međunarodnom reputacijom, a ne “kolega” kojeg na trećem predavanju  dr. sc. Ivice Prlića (koji je opet bio u glavnoj ulozi) uz Hrvoja Mesića,  koji  inače  na  PMF-u, Odjelu za fiziku, pomaže  kod izvođenja pokusa.  Nije fizičar, ima SSS, a dr. Prlić ga oslovljava kolega s PMF-a pa prisutni imaju dojam kako je i to znanstvenik !!  U Hrvatskoj je i ovo moguće.

                        

image.png

Ne može se a ne citirati jedna zaista nesvakidašnja izjava znanstvenika, dr. sc. Ivice Prlića, koja je objavljena nakon završenih skupova u izvješću NZ Andrija Štampara, citat:

“ Dr. sc. Ivica Prlić iz Instituta za medicinska istraživanja pojasnio je kako je planet Zemlja kontinuirano u prirodnom elektromagnetskom polju kojeg stvara Sunce, odnosno da je uronjena u „kupelj elektromagnetskog i čestičnog zračenja”. Naglasio je kako Hrvatska ima uređenu situaciju po pitanju zakonodavstva na području zaštite od elektromagnetskog zračenja te da bi čak i u EU parlamentu mogli biti primjer drugim zemljama. Istaknuo je također kako bežični internet danas predstavlja svojevrstan standard te da ga se može naći na različitim lokacijama, uključujući javni prijevoz poput autobusa te ne vidi razlog zbog čega bi se škole trebale naći pod povećalom ukoliko se u njima koristi bežični internet.”

 

I na kraju, treba konstatirati kako svi moraju biti svjesni  kako među građanima sve više raste svijest o potrebi odgovornog korištenja mobilnih tehnologija. S obzirom da se to može kositi s komercijalnim interesima pružatelja telekomunikacijskih usluga, razumljiva su njihova nastojanja da se, uz suradnju pristranih ili možda nedovoljno informiranih stručnjaka ali sigurno dobro plaćenih stručnjaka, kreira javno mišljenje bez da se cjelokupno sagledaju  i uzmu u obzir svi aspekti  i rizici.

 

HOP

 

 

IZVORI:

1.WHO (IARC) Press Release ( http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf )

 

2. Karolinska Institut Press Release (http://electromagnetichealth.org/wp-

content/uploads/2011/02/Karolinska_Institute_press_release1.pdf)

 

3. Sažetak studije „Tumor promotion by exposure to radiofrequency electromagnetic fields below exposure

limits for humans“. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X15003988)

 

4. Sažetak studije „Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human

carcinogen (2A“). (http://www.spandidos-publications.com/ijo/46/5/1865)

 

5. Apel Kalifornijske liječničke asocijacije ( http://www.saferemr.com/2015/04/california-medical-associati…

calls.html)

 

6. Rezolucija Parlamentarne Skupštine VE 1815 (http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/

 

 HOP