Onaj osjećaj, kad poduzetnik postane terorist i samoubojica! Gdje smo zakazali kao društvo u cjelini? Kazneno djelo “posredovanja”, kad netko kupi nešto po znatno nižoj cijeni od stvarne vrijednosti?!

0
3293

Ubijena stečajna upraviteljica htjela je prije tri dana jeftino prodati Kaloperovu imovinu. Za to je trebala dobiti 630 tisuća kuna

Trgovački sud u Zadru, po sutkinji Ardeni Bajlo kao stečajnoj sutkinji, rješenjem broj St-142/2018 od 20. studenoga 2018. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom MATKOL, d.o.o. za proizvodnju prehrambenih proizvoda, trgovinu i usluge, Šibenik.

Stečajnom upraviteljicom imenovana je Radojka Danek iz Šibenika. Tvrtku Matkol osnovao je 24. veljače 1999. Branko Kaloper iz Šibenika.

U obrazloženju sutkinja Bajlo navodi kako je Financijska agencija tom sudu 30. travnja 2018. dostavila prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom iz kojeg proizlazi da je društvo u neprekidnoj blokadi više od 120 dana s 831.702,66 kune nepodmirenih dospjelih osnova za plaćanje.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru od 4. svibnja 2018. pokrenut je postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka (prethodni postupak) nad dužnikom.

“Tijekom prethodnog postupka zastupnik po zakonu stečajnog dužnika je iskazao da dužnik ima imovine i to nekretnina i pokretnina, te potraživanja koja još nije naplatio”, navedeno je također u obrazloženju rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

“Obzirom da je utvrđeno postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze u smislu čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15 i 104/18), kao i obzirom da isti ima imovinu i to nekretnine, to je u smislu članaka 53., 54. i 55. Stečajnog zakona odlučeno o otvaranju stečajnog postupka, stoji u obrazloženju.

U izvješću stečajne upraviteljice iz veljače 2019. navedeno je da je prema dostupnim podacima iz bilance i popisa imovine stečajnog dužnika (19. studenoga 2018.) ukupna vrijednost imovine u aktivi bilance 12.797.491,86 kuna.

Ukupne obveze stečajnog dužnika na isti dan prema podacima iz bilance, a koje je navela stečajna upraviteljica u svom izvještaju, iznosile su 10.751.209,91.

“Usporedbom vrijednosti ukupne imovine koja je naplativa i iskazana u poslovnim knjigama stečajnog dužnika i obveza jasno je da je imovina veće vrijednosti od iskazanih obveza, stoga se može zaključiti, kada bi došlo do prodaje imovine, namirile bi se tražbine razlučnih vjerovnika, a postoji velika vjerojatnost da bi se namirile i priznate tražbine stečajnih vjerovnika”, navela je stečajna upraviteljica u izvještaju iz veljače 2019. uoči ročišta za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika i izvještajnog ročišta koja je Trgovački sud u Zadru, otvarajući stečajni postupak, zakazao za 4. ožujka 2019. i prije Skupštine vjerovnika.

Što se tiče planiranih troškova stečajnog postupka, stečajna upraviteljica u predračunu je navela da oni iznose ukupno 689.670 kuna od čega je 630 tisuća kuna bruto nagrada stečajnom upravitelju, uz pretpostavku da stečajni postupak traje 12 mjeseci.

Iz brojnih materijala u ovom postupku spomenimo i da je 3. srpnja 2019. godine održana Skupština vjerovnika na kojoj je većinom glasova donesena odluka da će se imovina dužnika unovčiti. Potom je i uredovni sud 4. srpnja 2019. donio rješenje o prodaju nekretnina koje čine stečajnu masu. Radilo se o poslovnom objektu s dvorištem u vrijednosti od 6.262.000 kuna, a donesena je i odluka da se deset vozila u vlasništvu dužnika unovči prikupljanjem pisanih ponuda.

U izvještaju stečajne upraviteljice o tijeku stečajnog postupka od 24. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. navedeno je kako je na trećoj elektoničkoj javnoj dražbi koju je provela Financijska agencija, a koji izvještaj o prodaji je dostavljen uredovnom sudu 24. kolovoza 2020. godine, prodana nekretnina površine 3986 m2 u Šibeniku, u naravi poslovni objekt s dvorištem, za iznos od 1.565.500 tvrtki iz Zagreba.

Na to rješenje uložio je, između ostalih, prigovor i Branko Koloper iz Šibenika i Pekare vidici d.o.o. Šibenik. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odbacio je te žalbe.

Iz spisa o ovom stečajnom postupku jedan od zadnjih je rješenje Trgovačkog suda u Zadru o sazivanju Skupštine vjerovnika za 27. siječnja 2021. u 9.45 sati. U zapisniku sa skupštine zapisano je kako je stečajna upraviteljica navela da su rješenja o unovčenju svake pojedine nekretnine stečajnog dužnika već prethodno donesena i da su postala pravomoćna, a da se temeljem skupštine vjerovnika unovčila samo jedna nekretnina za koju se smatralo da će biti dovoljna za podmirenje dužnikovih vjerovnika, no da je kupovina bila nedostatna te stoga radi namirenja vjerovnika predlaže nastaviti unovčenje preostalih 6 nekretnina.

Potom se u zapisniku konstatira da je u 9,51 sati u sudnicu ušao Branko Koloper, raniji zastupnik po zakonu stečajnog dužnika i inače vjerovnik u ovom postupku. Kaloper je naveo da ima punomoć za zastupanje sinova i da ujedno zastupa i Pekaru Vidici d.o.o. Šibenik čiji je zastupnik po zakonu.

Nakon toga je utvrđeno pravo glasa s obzirom na činjenicu da je na skupštinu pristupilo više od jednog vjerovnika.

Nadalje u zapisniku je navedeno:

“Stečajna upraviteljica dalje navodi da je potrebno donijeti odluku o ponudi za pokretnine koje se nalaze u hali koja je prodana a koja iznosi 40.000 kuna, a koje pokretnine nisu opterećene zalogom.”

“Branko Koloper ne slaže se s prijedlogom odnosno ponudom koju je iznijela stečajna upraviteljica smatrajući da je ponuda preniska, da je riječ o vrijednim pokretninama koje bi mogle postići vrijednost između 500.000 i 1.000.000 kuna. Predlaže zato da se svaki pojedini predmet procijeni i proda prikupljanjem ponuda bilo zbirno bilo pojedinačno.“

“Stečajna upraviteljica navodi da je riječ o raznovrsnim pokretninama što iziskuje i procjenitelje iz raznih područja, da je u svrhu procjene svih pokretnina dobila ponudu koja bi koštala oko 20.000 kuna što joj se učinilo visokim troškom postupka, pa procjena pokretnina nije izvršena.

Punomoćnica banke, najvećeg vjerovnika, predložila je da se u svrhu procjene nekretnina pribavi nekoliko ponuda i da se prihvati najpovoljnija, te da se procjena izvrši i nakon toga krene u unovčenje.

Stečajna upraviteljica navela je da situaciju usložnjava i činjenica da je hala u kojoj su nekretnine u međuvremenu unovčena i da bi bilo potrebno čim prije unovčiti pokretnine.

Branko Koloper navodi da bi se zbirno mogla prodati računala i uredska oprema koji vrijede 30.000 kuna.

Punomoćnica banke predložila je da se prihvati Kaloperov prijedlog i da se procjena izvrši samo u odnosu na pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda. Dalje predlaže da se uredska oprema i računala prodaju na način da se prikupe pisane ponude stečajnoj upraviteljici te da se pri svakom novom pokušaju prodaje cijena snizi za 10% od zadnje oglašene cijene.

“Branko Koloper navodi da prema njegovom mišljenju Ministarstvo financija koje ima razlučno pravo na 5 nekretnine koje bi se trebalo prodavati ima neznatnu tražbinu prema stečajnom dužniku obzirom da se namirivalo prodajom 10 vozila koja su sva unovčena. Zato predlaže da prije donošenja zaključka o prodaji utvrdi da li je Republika Hrvatska podmirena, a nakon čega će se i odlučiti o načinu unovčenja”, stoji u zapisniku.

Na kraju, Sud je utvrdio da su donijete sljedeće odluke:

“Pokretnine stečajnog dužnika unovčit će se prikupljanjem pisanih ponuda stečajnoj upraviteljici i to na način da se uredska oprema i računala prodaju po početnoj cijeni od 30.000 kuna i da se pri svakom novom pokušaju prodaje cijena snizi za 10% od zadnje oglašene cijene. Pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda procijenit će se nakon što stečajna upraviteljica prikupi barem dvije ponude pri čemu će prihvatiti najpovoljniju. Oprema će se unovčiti također prikupljanjem pisanih ponuda stečajnoj upraviteljici a da početna cijena bude ona utvrđena procjenom te da se pri svakom novom pokušaju prodaje ista smanjuje za 10% od prethodno oglašene cijene.”-piše portal HAZUD.hr

Saznanja koja mediji skrivaju;

 

Stečajna ekipa Šibenik
Kada već se novinari iz Šibenika rade  grbavi …

Svi podaci su iz sudskih registara pravosudje.hr – DAKLE JAVNI PODACI DOSTUPNI SVIMA PA I NOVINARIMA

Djelo d.o.o. Unešić – ovlaštene osobe Lucija Slamić – povezana sa dvije (2) pravne osobe, Tedi Slamić (ubijen jučer) – povezan sa sedam (7) pravnih osoba uključujući i Pekara Šibenik d.o.o.
Sabirač d.o.o. Šibenik – Mirjana Šparada – povezana sa dvanaest (12) pravnih subjekata uključujući i Štedionicu more d.d., Toni Šparada (ubijen jučer) povezan sa dvadesetjednom (21) pravnom osobom, uglavnom u likvidaciji ili kao likvidator, uključujući Karbon trgovina d.o.o.

Pišu  danas u novinama gospodin Roko Vuletić kao direktor poduzeća Iskra Brodogradilište Šibenik da je Radojka Danek tamo zaposlena za stalno kao financijska direktorica.

Idemo vidjeti što pravosuđe.hr kaže:
Iskra Brodogradilište d.o.o. Šibenik – ovlaštena osoba Roko Vuletić – povezan sa četrnaest (14) pravnih osoba među njima i NCP – Nautički Centar Prgin d.o.o. (tamo je bio prokurist) – gdje je isto radila i Radojka Danek kao šefica financija te gdje se ustalo kaznenim prijavama protiv g. Prgina zbog milijunske štete – utaje poreza !

Ako je Radojka Danek stečajna upraviteljica Matkol d.o.o. idemo  vidjeti što tamo piše u sudskom registru RH:

Matkol d.o.o. Šibenik u stečaju – jedini osnivač Branko Koloper, jedina osoba ovlaštena za zastupanje je stečajna upraviteljica Radojka Danek (ubijena jučer), a klikom na pokaži povezane subjekte slijedi ukazanje rvatskog čuda, hrvatskog sna o cca. 200 obitelji.

Prije nego navedem sa koliko je poslovnih subjekata Radojka Danek povezana kao stalni ili privremeni stečajni upravitelj treba podsjetiti da je stalno zaposlena kao financijski direktor u Iskra Brodogradilište Šibenik i da je trenutna gradska vijećnica – stanje prije masakra jučer !

Dakle ista Radojka Danek je povezana sa dvije stotine i jednim (201) privrednim subjektom dakle narodski firmom, poduzećem, …
Istovremeno je povezana sa dvijestotine i jednom firmom !!

Uključivo i NCP – Nautički Klub Primošten d.o.o., Šibenka export-import d.o.o., Uzorita d.o.o., Šimunov d.o.o., Đevrske centar d.o.o., Minitours d.o.o. (firma u vlasništvu oca od T. Šparade), Bucavac d.o.o., Alan Ford d.o.o., Šibenska maslina d.o.o., Auto Centar Ramadža d.o.o., Aluminij Šibenik d.o.o., Adria Maris Srima d.o.o., NCP- Brodoservis d.o.o., Bilice Promet d.o.o., Mocire trade d.o.o. i DANEK i dr., javno trgovačko društvo za stečajno upraviteljsku službu u likvidacij.

Samo od jedne – Vigens d.o.o. Zadar – je putem Trgovačkog suda u Zadru dobila nagradu od cca. 700.000,00 kuna ( sedamsto tisuća kuna).
Uglavnom sva poduzeća su sa područja Šibenika, Vodica, Zadra sa zaleđem. Ako se zna da se stečajni upravitelji biraju – dodijeljuju slučajnim kompjutorskim odabirom između tisuća registriranih stečajaca iz cijele RH (pa stečaj firme npr. iz Tisnoga vodi stečajac iz Varaždina) onda je statistička mogućnost istoga sedam puta manja od šanse da se osam puta zaredom dobije eurojackpot …
Sada se možemo nastaviti praviti blesavi  (zašto je Koloper poludio) i neka nam je dobri Bog svima na pomoći !-izvor K. S.

Sudski vještak D. Banović postavio je par pitanja javnosti i sudstvu u svezi ovoga predmeta:

Onaj osjećaj, kad poduzetnik postane terorist i samoubojica!
Gdje smo zakazali kao društvo u cjelini?

Da li bi  nekretninu procijenjenu na 10 milijuna kuna prodali za 40.000 kn da vlasnik ima pravo prvokupa na javnoj dražbi?

Kazneno djelo “posredovanja”, kad netko kupi nešto po znatno nižoj cijeni od stvarne vrijednosti.

Zakonom omogućeno stjecanje bez osnove uzima svoj danak u krvi?

 

Sjećate se ovoga?

 

 

Uskok je podigao optužnicu protiv stečajnog upravitelja Pere Hrkaća (1957.) i trgovačke sutkinje Vesne Malenice koje tereti da su s četvero suradnika stečajnim dužnicima prouzrokovali štetu od preko 45 milijuna kuna i pritom nezakonito ‘zaradili’ gotovo 13 milijuna kuna.

Osim Hrkaća i Malenice u optužnici za zločinačko udruživanje zbog gospodarskih kaznenih djela našla se i Hrkaćeva suradnica Tatjana Kušec te poduzetnici Miroslav MitakMilan Lučić i Josip Debić.

U optužnici podignutoj pred zagrebačkim Županijskim sudom tereti se i jedna tvrtka, izvijestio je u utorak Uskok ne navodeći imena optuženih.

Uskok tvrdi da je Hrkać, od 29. kolovoza 2008. do 15. studenoga 2017. u Zagrebu i Makarskoj, kao stečajni upravitelj više tvrtki te direktor tvrtke čiji je osnivač jedno od poduzeća u stečaju, povezao sutkinju zagrebačkog Trgovačkog suda Malenicu, svoju poslovnu tajnicu i stručnu suradnicu Kušec, Mitka kao stvarnog voditelja optužene tvrtke i još dva poduzeća te Lučića kao direktora dvije tvrtke i stvarnog voditelja poslovanja pet trgovačkih društava.

 Sjećate se ovoga slučaja?

….Realizaciju otimanja po uhodanim metodama pljačke u Hrvtskoj najčešće dovršavaju sudovi i suci. Jednom rječju, jednim rješenjem, pogreškama u pisanju ili pogrešnom primjenom  prava  odnosno neprimjenom zakona oni kroje sudbine Hrvata i odlučuju o „imati ili nemati“.

Tako i u situacijima već medijski razvikanih i ocrnjenih „predstečajnih nagodbi“,  odlukama državnih tijela pojedinac odlučuje o opraštanju milijuna kuna duga prema Državi i vjerovnicima i to zahvaljujući fiktivnim i izmišljenim tražbinama koje mahom dužnik sam sebi putem svojih tvrtki kćerki oprosti u predstečajnoj nagodbi (Mopar d.o.o., Monolit d.o.o., Monolitinvest Samobor d.o.o.) dok suprotno tome, zahvaljujući fiktivnim i izmišljenim tražbinama osobe koje su godinama crnčile da bi stekli imovinu u trenu ostanu bez nje (obrt Aleksandar Gašparić i dr.).

Aleksandar Gašparić od svoje petnaeste godine bavi se ratastvom i svinjogojstvom. Mukotrpnim i teškim radom izgradio je farmu vrijednu preko 15.000.000,00 kn, te ju opremio  suvremenim strojevima vrijednim preko 4.500.000,00 kn. Farma je godinama uspješno poslovala, a godišnja dobit je dosezala i preko 8.000.000,00 kn. Poput svih ostalih ratara i stočara u Hrvatskoj i Gašparić je poslovao na uhodan način. PP Orahovica d.d. je kroz Gašparić d.o.o.  kojem je Gašparić  osnivač kreditirala njegovu ratarsku proizvodnju isporukom sjemena, gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, što se na jesen, nakon ubiranja uroda redovito podmirivalo. Kao sredstvo osiguranja za isporučeno sjeme, gnojivo i zaštitna sredstva PP Orahovica uknjižila je založno pravo na imovini Aleksandra Gašparića. U isto vrijeme Gašparić je poslovao i preko obrta Farma Gašparić na kojoj farmi su se uzgajale svinje. Svinjogojstvo je raširio i putem kooperanata na susjednim imanjima.

inbound7736646731714188981

Ne čudi što je kvalitetno oformljen svinjogojski uzgoj koji je postizao fantastične rezultate u poslovanju zapeo „za zub“ i za oko PP Orahovici koja je 2010 godine ušla u sastav grupacije M-SAN http://www.hrvatski-dom.hr/novi-otkazi-u-pp-orahovica-i-prijetnje-novinaru-koji-istrazuje-pricu/ . Darko Dukarić, odgovorna osoba PP Orahovice i Aleksandar Gašparić sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji, i ugovor o najmu kojim su ugovorili da PP Orahovica unajmljuje uhodanu svinjogojsku farmu zajedno sa stokom i svim postojećim resursima za što je PP Orahovica imala obvezu plaćanja mjesečnog najma. Ugovor o poslovnoj suradnji obuhvaćao je poslovanje bazirano na godišjem planu, i krojen je po iskustvima i poslovnim rezultatima postignutim prethodnih godina na Farmi Gašparić, te je ugovoreno da godišnju dobit nakon podmirenja troškova PP Orahovica i Farma Gašparić, dijele po pola. Aleksandar Gašparić poznavajući mogućnosti i kapacitete farme koju je stvorio, te očekivanu godišnju zaradu i dobit od uzgoja svinja koju je i sam postizao, očekivao je redovni priljev od najma, te podjelu dobiti sukladno ugovoru.-piše HAZUD…

 

 

Pogledajte ovaj užas…

inbound6298106634433733905

Još pred godinu dana sam napisao sam Đuri Sessi da je naše pravosuđe “klaonica”.

Najnoviji događaji po neznam koji put potvrđuju tu stravičnu istinu.

Jer pravosuđe u kojem je 93% presuda nezakonito (kako sam dokazao temeljem 28 mojih predmeta koji su cijeli dostupni na Internetu i od kojih je 96% presuđeno nezakonito, uvijek naravno u korist stranke koja ima više novaca) jest – klaonica!
Link:

https://www.scribd.com/document/433160405/Otvoreno-pismo-Sessi-i-Turudi%C4%87u-dokazi-da-je-93-presuda-u-Hrvatskoj-nao%C4%8Digled-nezakonito

 djuro_sessa-375x195
 Što kažete na ovo?
Poziv na sud dobijete 2 sata prije ročišta(!), na ročištu zato tražite izuzeće sutkinje i sutkinja Bajzek usprkos tome nastavi postupati, pokušava ugurati vještaka u kuću. Pogledajte video. I to je još manja stvar. ZATO ljudi pucaju i pucaće još i više. Da su počeli pucati 1995. do sad bismo već bili prisiljeni postat normalna država jer u normalnoj državi se ne moraju stvari rješavat metcima. Kod nas se moraju i to nije normalno niti održivo. Takva zemlja ide u propast.
 inbound5221669314093396962
VIDEO:
inbound5838647959025959819
TVORNICA ZA 1 KUNU?
 inbound2376049829743229811
DOK JEDNIMA NEMILICE I BEZ IKAKVOG OSNOVA OTIMAJU, DRUGIMA DAJU ŠAKOM I KAPOM….. NA SVE TO NARAVNO, DRŽAVA ŠUTI, IAKO JE UPRAVO U OVOM SLUČAJU DRŽAVA OŠTEĆENA ZA 19.000.000,00 kn za novac koji je dijelio propali Fond za razvoj i zapošljavanje i Zavod za zapošljavanje, za koje otete novce nije nikada nitko odgovarao, a vjerovatno niti neće….
ZNAČI NEKRETNINU RAVEN d.o.o. OPTEREĆUJE DUG OD 19.000.000,00 KN, založno pravo Ministarstva financija koje je preuzelo potraživanje od propalog i ugašenog Fonda za razvoj i zapošljavanje
Prethodno su kao provalili u prostor i otuđili pokretnina u vrijednosti 8 milijuna kn https://www.tportal.hr/…/provalili-u-proizvodnu-halu…
Nakon toga slijedi prodaja nekretnine, koja na tri dražbe nije prodana. Slijedi prodaja za 1 kunu……. Bivši vlasnik ove tvrtke tako je do sada već četiri puta kupio svoju vlastitu imovinu……
1.2, Prodaja nekretnine
Nekretnina stečajnog dužnika unovčava se elektronskom javnom dražbom putem Financijske agencija.
Kao početna cijena prihvaćena je procijenjena vrijednost nekretnine u ovršnom postupku Ovr-264/15 kod Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima, u iznosu od 3.739.890,97 kn.
Zaključkom o prodaji utvrđeni su uvjeti prodaje nekretnine kako slijedi: Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 3.739.890,97 kn
Najniža kuporodajna cijena na
na 1.javnoj dražbi iznosi 2.804.918,22 kn, na
na 2. javnoj dražbi 1.869.945,48 k,
na 3.javnoj dražbi 934.972,74 kn i
na 4. Javnoj dražbi 1,00 kn .
Javna dražba održana je u vremenu od 29.01.2020.s početkom u 00:00 sati do 11.02.2020. u 2:,59:59 sati. Nije bilo zainteresiranih ponuđača
Javna dražba održana je u vremenu od 30.07.2020.s početkom u 00:00sati do 13.08.2020. u 23:59:59 sati. Ni na drugoj javnoj dražbi nije bilo zainteresiranih ponuđača.
Javna dražba održava se od 22.10.2020. s početkom u 00:00 sati do 04.11.2020. u 23:59:59 sati
PRIJEDLOZI ZA NASTAVAK STEČAJNOG POSTUPKA
Budući da je od imovine stečajnog dužnika za unovčenje preostala jedino nekretnina koja je predmet prodaje elektroničkom javnom dražbom putem FINE, predlaže se nastaviti sa prodajom nekretnine , te nakon prodaje i raspodjele kupovnine zaključiti stečajni postupak.
U Varaždinu, 26,listopada 2020.godine Stečajni upravitelj: Marija Domijan
 inbound2430514628103876168

 

-VI STE TI KOJI MORATE VODITI BRIGU O SVOJEM SUDSKOM PREDMETU, NITKO TO NEĆE UČINITI BOLJE OD VAS

Koliko vas je, od 2000 tisuće ovdje u grupi napravilo uvid u svoj spis na sudu?

Koliko vas zna na kojoj stranici spisa se nalazi koja isprava, dokaz, zapisnik?

Koliko vas prati radnje u svojem spisu (ne u tuđem kako se to neki zabavljaju) i reagira pravovremeno na te radnje?

Pratite li kad je rasprava i zovete li odvjetnika par dana prije da sve prođete, ili se sami pripremite kako biste bili u sve upućeni. Ako odvjetnik slučajno ne može zbog više sile doći na sud, ili ako ne daj Bože zaboravi, jeste li ikad otišli sami da ne izgubite svoje procesno pravo?

Znate li koji propis se primjenjuje u vašem postupku, koji zakoni su primjenjivi, svi ste online, koliko puta pročirate koju odredbu iz zakona koji se tiče vašeg slučaja, i sudsku praksu?

Primate li sudsku poštu i šaljete li prigovore i žalbe u roku? Prigovor na javnobilježničko rješenje možete napisati i sami.-piše Nada Landeka

inbound6373913761446210053
inbound1751650250546526256

Prema odredbi članka 67. stavak 1. ZS-a, Republika Hrvatska odgovara za štetu koju u obnašanju sudačke dužnosti nanese sudac građaninu ili pravnoj osobi svojim nezakonitim ili nepravilnim radom. I odredbom iz članka 106. Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 150/05) propisano je u stavku 1. da Republika Hrvatska odgovara za štetu koju u obnašanju sudačke dužnosti nanese sudac stranci svojim nezakonitim ili nepravilnim radom, te je u stavku 2. iste odredbe propisano da će Republika Hrvatska od suca zatražiti povrat isplaćene naknade, samo kada je sudac štetu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 

Pretpostavke odgovornosti države za štetu jesu nezakonit i nepravilan rad suda, postojanje štete koja je zbog toga nastala, ali i uzročna veza između nezakonitog i nepravilnog rada suda i nastale štete.

 

Cijena žalbe kod odvjetnika u parničnom postupku

Odvjetnici nagradu za svoje odvjetničke usluge obračunavaju prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12). Odvjetničkom tarifom su tako određeni i iznosi nagrada za cijenu žalbe kod odvjetnika ovisno o vrsti postupka u kojem je potrebno sastaviti i podnijeti žalbu. U slučaju da je odvjetnik ili odvjetničko društvo u sustavu PDVa, na iznos nagrade određen Tarifom potrebno je dodati PDV u iznosu od 25%.

Žalba protiv presude je jedan od redovnih pravnih lijekova te odvjetniku za njezin sastav pripada nagrada prema vrijednosti predmeta spora s povećanjem od 25 %.

To bi značilo da ukoliko je vrijednost predmeta spora do 2.500,00 kn cijena žalbe kod odvjetnika iznosi 250,00 kn uvećano za 25%. Ako je vrijednost predmeta spora od 2.500,01 kn do 5.000,00 kn cijena žalbe iznosi 500,00 kn uvećano za 25%. Cijena od 750,00 kn uvećano za 25 % za žalbu plaća se za vrijednost predmeta spora od 5.000,01 kn do 10.000,00 kn. Nadalje, ukoliko je vrijednost predmeta spora od 10.000,01 kn do 100.000,00 kn, cijena žalbe će iznositi 1.000,00 kn uvećano za 25 %. Iznos od 2.500,00 kn uvećano za 25% plaća se za vrijednost predmeta spora od 100.000,01 kn do 250.000,01 kn.

Ukoliko pak vrijednost predmeta spora iznosi od 250.000,01 do 500.000,00 kn za žalbu će se platiti 5.000,00 kn uvećano za 25%. Za vrijednost predmeta spora iznad 500.000,00 kn primjenjuje se matematička formula propisana u odvjetničkoj tarifi.

Ukoliko je odvjetnik u sustavu PDV-a, tada se na naprijed navedene iznose pribraja i PDV od 25%-piše N. Landeka.

HOP