Ako se zapelo na izboru predsjednika Vrhovnog suda kako možemo očekivati kvalitetnu reformu pravosuđa?

0
1322

ŠTO JE POLITIKA?

Pod dojmom jednog od boljih filmova posvećenih Nikoli Tesli, njegovoj nadrealnoj genijalnosti i izumima koji su tadašnjoj fizici bili nedokučivi.
Prvi puta su spomenuli elektro automobil koji je tada postigao brzinu od 145 km na sat, bežični prijenos električne energije na više kilometara udaljenosti, zraku smrti, antigravitaciju, itd. Dilemu američke administracije između atomske bombe i Tesline zrake kojom bi se svi avioni i projektili jednostavno srušili.
Uz cijeli niz fizikalnih otkrića i patenata, široj javnosti nepoznatih, ali fizičarima i elektrotehničarima itekako poznatih.
Predložen je za Nobelovu nagradu, a onda je prijedlog povučen!To je Politika!

IZBOR PREDSJEDNI/KA-CE VSRH

Nisam danas gledao Otvoreno, ali sam vidio tko su bili gosti i rečeno mi je o čemu su govorili.

Prema postojećem Zakonu, istekom mandata sadašnjem predsjedniku VSRH polovinom srpnja, vršitelj dužnosti predsjednika postaje njegov zamjenik.
Predsjednik DSV-a je javno izjavio da će v.d. predsjednik biti do kraja ove godine, a da će nakon toga v.d. predsjednika odrediti DSV.

Čitajući postojeći Zakon, nigdje nisam vidio da to negdje piše!

Inzistiranje na “svom” kandidatu, dovodi nas do apsurdne situacije koju Zakon nije predvidio.

Po meni je najbolja kandidatkinja dr. Lana Petto (Pete) Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda RH.

Do kada ta tragikomična predstava može trajati, ne znam.

Predsjednik VSRH bavi se u pravilu administrativnim poslovima (ne sudi u predmetima) i ne može bitno utjecati na postojeće stanje u pravosuđu, temeljem ovlasti koje ima.

Pravosuđe nam je najslabija karika i pod hitno ga treba reformirati i urediti na način da bude poput pravosuđa u zemljama razvijene demokratske Europe, npr. Njemačke.

Ako se zapelo na ovom, naoko jednostavno rješivom problemu, unatoč postojećem Zakonu koji nije savršen, kako možemo očekivati kvalitetnu reformu pravosuđa?
Svemoguća politika, daje si za pravo ne rješavati stvari koje su od ključne važnosti za stabilnost i dobro funkcioniranje države. Objašnjava nam  sud. vještak  D. Banović

 

Cirkus sa izborom

Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske se nastavlja!

Današnjim danom, na mrežnim stranicama Državnog sudbenog vijeća, objavljeni su životopisi i planovi rada kandidata za Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Niti jedan kandidat u svojoj biografiji ne navodi da je završio Školu za pravosudne dužnosnike.

 Naime, Zakon o sudovima i Zakon o državnom sudbenom vijeću, kažu da za suca Republike Hrvatske, može biti izabrana samo osoba koja ima:

– hrvatsko državljanstvo; i

– završenu Školu za pravosudne dužnosnike, nakon završenog Pravnog fakulteta i položenog pravosudnog ispita.

Ovo ne moraju dokazivati suci:

Peto Kujundžić Lana i Vuković Boris, jer su status suca stekli prije 31. prosinca 2012. godine.

 Kandidati: Rizvan Snježana, dr.sci Đurđević Zlata i dr. sci. Savić Šime, po javno objavljenim podacima, nisu završili navedenu Školu.

 Kao sada pomiriti opću odredbu zakona i odredbu članka 51. stavka 5. Zakona o državnom sudbenom vijeću?

 Članak 55a. istog Zakona, u stavku 2., traži da kandidati za suce Vrhovnog suda, koji nisu pravosudni dužnosnici, pristupaju provjeri znanja pred Vijećem koja se sastoji u izradi jedne ili više pisanih radnji.

Biti će zanimljivo saznati dan pristupa provjeri znanja od strane kandidata koji nisu pravosudni dužnosnici, rezultate koji su ostvarili, imena članova Vijeća koji će radove ocijeniti, kao i pročitati samostalne radnje na zadanu temu ili teme.

 I da, stav Predsjednika, nadležnog saborskog odbora i Sabora, o napisanim temama.- čitatelj M.Z.

HOP