Trideset interventnih policajaca angažirano za deložaciju dvije gluhonijeme osobe i starije gospođe

0
12307

Predsjedniče Ustavnog suda, predsjedniče Vrhovnog suda, okačite si pravo na žalbu i ljudska/ustavna prava MAČKU O REP – JER SU ILUZORNA I NESTVARNA

Dakle, bili smo šokirani činjenicom da sutkinja Maja Sarić nije donijela nikakvu odluku o prijedlozima i zahtjevima ovršenika i treće osobe, pisali smo prigovor predsjednicima viših sudova da ovršenici nemaju nikakvu pravnu zaštitu, u 14,07 h, dana 14.07. e-mail je zaprimljen kod Vrhovnog suda i Županijskog u Velikoj Gorici, i pazite sad, slavni šef egzekucije, neumoljivi i bešćutni Ljubomir Svalina predaje odvjetnici Sanji Dozet sudska rješenja, neposredno na početku deložacije 15.07.2021 u 10:00 sati. Znači pisali su čitavu noć sudska rješenja???? jer u e-spisu NIJE BILO PODATAKA DA SU RJEŠENJA DONESENA.

Je li se čitav sud u Novom Zagrebu angažirao oko pisanja, obzirom da pojedina rješenja imaju 13 stranica?

Istovremeno novi predsjednik ŽS u Velikoj Gorici piše Vrhovnom sudu ‘da SUTKINJA MARLJIVO RADI SVOJ POSAO I SVE RADI PO ZAKONU”

Predsjedniče Ustavnog suda, predsjedniče Vrhovnog suda, okačite si pravo na žalbu i ljudska/ustavna prava MAČKU O REP – JER SU ILUZORNA I NESTVARNA-piše Nada Landeka.

 

I UDRUGA VERONIKA VERE ZA POMOĆ I ZAŠTITU ŽRTVAMA PRAVOSUĐA POSLALA JE DOPIS VRHOVNOM SUDU RH, PREDSJEDNIKU SUDA, SA ZAHTJEVOM ZA NADZOR NAD RADOM SUTKINJE MAJE SARIĆ

Udruga Veronika Vere
Predsjednik Drago Raspudić, [email protected]

– Ž U R N O –

REPUBLIKA HRVATSKA
VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA

Ovršenici: Darko Strjački, Zaprešić, Rude Bosaka 9
Miljenka Strjački, Zaprešić, Rude Bosaka 9

i
UDRUGA VERONIKA VERE, za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa, Zagreb

podnose zajednički

ZAHTJEV
ZA NEPOSREDAN UVID U SPIS OVR 2688/2017
RADI NADZORA USLIJED NEZAKONITOG RADA SUTKINJE
I RADI POKRETANJA STEGOVNOG I KAZNENOG POSTUPKA
PROTIV SUTKINJE MAJE SARIĆ ZBOG PRISTRANOG SUĐENJA
I POGODOVANJA STRANCI U POSTUPKU
Poštovani predsjedniče Vrhovnog suda

Obraćamo vam se sa zahtjevom za neposredan uvid u spis Ovr 2688/2017 iz razloga jer smo uočili čitav niz nezakonitosti od strane uređujuće sutkinje u ovom ovršnom predmetu. Obzirom na činjenicu da je u ovom ovršnom postupku (koji treba biti strogo formalan i u kojem se mora primjenjivati načelo legaliteta), načinjeno niz nezakonitih radnji, pojavila se izravna sumnja u pristranost sutkinje Maje Sarić ovrhovoditelju, a što ćemo vam i dokazati u nastavku ovoga Zahtjeva.

Ovršni postupak broj Ovr 2688/2017 protiv ovršenika Miljenke i Darka Strjačkog vodi se radi predaje u posjed nekretnine na adresi Ul. R. Bosaka, Zaprešić i to kč.br. 5532/2 upisana u z.k. ul. 4311 k.o. Zaprešić po prijedlogu ovrhovoditelja RAIFFEISENBANK St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, OIB: 11609308792, Republika Austrija, A-8083-Sankt Stefan im Rosental, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Remenar & Remenar iz Zagreba. Ovrhovoditelj nije knjižni vlasnik nekretnine za koju je određena predaja u posjed.

Ovrha na nekretnini pod brojem Ovr 974/09 kod Općinskog suda u Zaprešiću pokrenuta je radi navodno neplaćenog potraživanja po ugovoru o kreditu broj 532.150 koji je ugovoren između ovrhovoditelja kao vjerovnika i ovršenika kao dužnika dana 12.06.2007. godine. Na temelju predmetnog ugovora dužnicima je vjerovnik trebao isplatiti 120.000,00 eur, međutim isplaćeno im je svega 40.000,00 eur. Ostatak po ugovoru o kreditu nije im nikada isplaćen, čemu su dužnici više puta prigovorili, no nakon što su prigovorili, umjesto sredstava za koje su zaduženi i na koja im je obračunavana i redovna i zatezna kamata, tamo vjerovnik/ovdje ovrhovoditelj pokrenuo je ovršni postupak ovrhom na nekretninama koje vrijede više od 400.000,00 eur-a.

Dužnici su podigli Tužbu radi utvrđenja nepoštenosti ugovornih odredbi ugovora o kreditu broj računa 532.150 od 12.06.2007. u smislu odredbi Direktive EU 93/13 i u smislu odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN 112/15).

Zakon o zaštiti potrošača (NN broj 96/03, 46/07, 79/07 u daljnjem tekstu ZPP) sadržava odredbe o nepoštenosti ugovornih odredaba te je prema odredbama ZZP koji je na snazi bio u vrijeme sklapanja predmetnog ugovora, posljedica nepoštenih odredbi NIŠTETNOST ISTIH, NA KOJU SUD PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.

Direktiva 93/13 Vijeća 93/13/EEZ od 05. travnja 1993. godine o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima osigurava jednaku zaštitu svim potrošačima na području Europske unije, ius cogens je za zaštitu potrošač i po hijerarhiji je iznad nacionalnih zakona.

Sve zemlje EU, sukladno Direktivi Vijeća 93/13 EEZ od 5. travnja 1993. godine osiguravaju da postoje primjerena i djelotvorna sredstva za sprječavanje stalnog korištenja nepoštenih odredbi u ugovorima koji prodavatelji robe i pružatelji usluga sklapaju sa potrošačima.

Iako je tamo vjerovnik/ovdje ovrhovoditelj isplatio dužnicima/ovršenicima svega 40.000 eur, ovrhovoditelj je pokrenuo ovršni postupak za čitav iznos iz ugovora o kreditu (120.000,00 eur plus kamate. U ovršnom postupku ovrhovoditelj je nastupio i kao kupac nekretnine, te je kupio jedini dom ovršenika za puni iznos potraživanja iz ugovora o kreditu, a svega dva mjeseca kasnije prodao je nekretninu Agenciji za nekretnine Severitas d.o.o. za iznos od 72.000,00 eur od čega je ta agencija platila samo 10.000,00 eur.

Sve navedeno, i vezano uz nepravilnosti i nezakonitosti u ovršnom postupku može se utvrditi neposrednim nadzorom u predmetu broj Ovr 974/09, Ovr 24/15 i Ovr 2688/17.

Naslovni sud je za dan 23.04.2021. godine bio odredio ovrhu, na terenu, na adresi Ul. Rude Bosaka 9, Zaprešić, a radi predaje nekretnine izgrađene na k.č. br. 5355/2 k.o. Zaprešić u posjed ovrhovoditelju.

Ovršni postupak broj Ovr 974/09 koji je kasnije dobio novi broj Ovr 24/15 a kasnije broj Ovr 917/2019 – PRAVOMOĆNO JE DOVRŠEN i doneseno je Rješenje o dovršenju ovrhe.

Dokaz: uvid u e-spis Ovr 917/2019

Članak 19.k Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN 102/15 propisuje:

(1) Ako se radi ostvarenja tražbine iz ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem vodi ovršni postupak protiv potrošača koji je podnio tužbu radi utvrđenja ništetnosti, sud će, na prijedlog ovršenika, odgoditi ovrhu do pravomoćnog okončanja postupka radi utvrđenja ništetnosti, ne ispitujući postojanje drugih zakonom propisanih pretpostavki o odgodi ovrhe na prijedlog ovršenika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ovrhovoditelj ne može uvjetovati odgodu ovrhe davanjem jamčevine.

(3) Prijedlog za odgodu ovrhe prema ovom Zakonu potrošač kao ovršenik može zatražiti neovisno od toga je li podnio prijedlog za odgodu ovrhe u ovršnom postupku koji je u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Općinski sud u Novom Zagrebu po sutkinji Maji Sarić međutim ignorira u cijelosti Prijedlog za odgodu ovrhe podnesen na temelju odredbi čl. 65 OZ-a (NN 93/14) st. 1., st. 4., st. 5. i ne odlučuje o istom, kao i sve druge razloge koji su naznačeni u Podnescima, iako Ovršni zakon čl. 65 OZ-a propisuje: ako je za neko područje oglašena prirodna katastrofa – ovrhe se neće provoditi za vrijeme dok traju takve okolnosti, zatim jer se radi o presuđenoj stvari – ovrha broj Ovr 917/2019 pravomoćno je dovršena jer je u predmetu Ovr 917/2019 donesen Zaključak o predaji nekretnine u posjed i ovrha je pravomoćno dovršena, protiv Augusta Waltera bivšeg direktora ovrhovoditelja vodi se kazneni postupak po službenoj dužnosti u Republici Austriji a zbog djela počinjenih na području Republike Hrvatske u svezi sa kreditima među kojima je i ugovor o kreditu sklopljen sa ovršenicima, kupac nekretnine nije više vlasnik nekretnine obzirom da je nekretninu „prodao“ trećim osobama Agenciji za nekretnine Severitas d.o.o., čiji su vlasnici Turić Branko i Turić Željko.

Uz sve navedeno, Sud je po službenoj dužnosti, temeljem odredbi članka 19. k. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN 102/15) bio dužan odgoditi ovrhu do pravomoćnog okončanja postupka radi utvrđenja ništetnosti/nepoštenosti ugovornih odredbi ne ispitujući postojanje drugih zakonom propisanih pretpostavki o odgodi ovrhe na prijedlog ovršenika. SUD NIJE NI ODOBRIO NI ODBIO PRIJEDLOG ZA ODGODU OVRHE OD 22.04.2021. GODINE – VEĆ O PRIJEDLOGU NIJE NITI ODLUČIVAO, U sutkinja Maja Sarić u POTPUNOSTI JE PRIJEDLOG ZA ODGODU OVRHE IGNORIRALA.

Člankom 47. Povelje EK nametnuta je nužna djelotvornost primjene prave Unije čija je posljedica pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. Prava koja potrošači imaju na temelju Direktive 93/13 su djelotvorno zaštićena jer, s jedne strane potrošač raspolaže mogućnošću pozvati se na nepoštene odredbe pred sudom zaduženim za ispitivanje prigovora na ovrhu na temelju hipoteke, i s druge strane, sudac je ovlašten po službenoj dužnosti ispitati postojanje tih odredbi, I PREMA POTREBI ODGODITI PROVEDBU OVRHE.

Nikakve logike nema, i u suprotnosti je sa odredbana EU Direktive 93/13 kao i u suprotnosti sa sudskom praksom EU Suda u Luksemburgu, da ovršenik vodi parnicu radi utvrđenja da je ugovor o kreditu nepošten, a da istovremeno ovršni sud, koji znatno brže provodi radnje, provede ovrhu prije nego li ovršenik u parnici uspije dokazati jesu li ugovorne odredbe nepoštene.

To je naročito bitno u ovršnom predmetu broj Ovr 2688/17 obzirom da je to jedina nekretnina ovršenicima i jedini dom, obzirom da im je iz kredita isplaćeno svega 40.000,00 eur umjesto 120.000,00 eur i obzirom da je ovrhovoditelj kao kupac „kupio“ nekretninu za vrijednost punog iznosa kredita, i da je svega dva mjeseca kasnije istu prodao za 72.000,00 eur od čega je naplatio svega 10.000,00 eur. Novi „vlasnik“ agencija za nekretnine Severitas d.o.o. osim što je „kupila“ kuću za svega 10.000,00 eur, dodatno je opteretila nekretninu sa 220.000,00 eur zajmom u korist fizičke osobe, vlasnika agencije za nekretnine Severitas d.o.o. koji je navodno isplatila fizička osoba Čizmić Ante, Istarska ulica 60, 10000 Zagreb.

Ovršni postupak broj Ovr 2688/17 pokrenut je po prijedlogu ovrhovoditelja radi predaje nekretnine u posjed. U ovršnom postupku broj Ovr 917/2019 koji je vođen između istih stranaka, o istoj stvari, donesena je pravomoćna sudska odluka – Zaključak o predaji nekretnine kupcu, te je doneseno i Rješenje da je ovrha dovršena.

Dakle, ovršni postupak broj Ovr 2688/17 vodi se o istoj stvari između istih stranaka kao i Ovr 917/2019 u kojem je donešena pravomoćna odluka čime je povrijeđeno pravilo „ne dva puta o istoj stvari“ – „ne bis in idem“.

U ovršnom predmetu broj Ovr 2688/17 bilo je zakazano uredovanje na terenu, na adresi Ul. Rude Bosaka 9, Zaprešić, radi ovrhe/deložacije ovršenika Miljenke i Darko Strjački za dan 23.04.2021. godine.

Nekoliko dana pred zakazano ročište, punomoćnica ovršenika, odvjetnica Sanja Dozet iz Zagreba, dostavila je nekoliko Podnesaka sa prilozima, između ostalih i Prijedlog za odgodu ovrhe uz dokaz da je protiv ovrhovoditelja podnesena tužba radi utvrđenja nepoštenosti ugovornih odredbi, priložen je i dokaz da je protiv ovrhovoditelja podignuta kaznena prijava, a protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi vodi se kazneni postupak u Austriji po službenoj dužnosti, o kojim činjenicama sud do danas nije odlučio, pa je obzirom na sve navedeno, ROČIŠTE RADI PREUZIMANJA NEKRETNINE I PREDAJE U POSJED OVRHOVODITELJU dana 23.04.2021. godine održano i PREDAJA U POSJED OVRHOVODITELJU JE PROVEDENA.

Dokaz: Zapisnik Poslovni broj 36 – Ovr – 2688/2017, uvid u spis Ovr-2688/2017

Naime, sudski ovršitelj Ljubomir Svalina, ustrajao je na tome da se ovrha provede, da se promijene sve brave i predaju ključevi ovrhovoditelju, o čemu je Predsjedništvo Udruge Veronika Vere i nekoliko članova svjedočilo prilikom same provedbe predaje nekretnine, na adresi Ul. Rude Bosaka 9, a o svemu je načinjen i sudski Zapisnik kojim je evidentirano da je predaja u posjed nekretnine – DOVRŠENA i predana ovrhovoditelju.

U 14:09 ovršenici Damir i Miljenka Strjački mirnim putem su otišli sa predmetne nekretnine, te je sudski ovršitelj predao set od tri primjerka ključeva za tri izmijenjene brave s ulaznih vrata sa dvorišne strane predmetne nekretnine kao i tri primjerka ključeva lokota sa ograde nekretnine, čime je ovrhovoditelj ušao u posjed nekretnine, u viđenom stanju, bez primjedbi. Predajom ključeva prisutnom opunomoćitelju ovrhovoditelja predaje nekretnine slobodne od osobe i stvari JE DOVRŠENA.

O istovjetno provedenim radnjama pravno stajalište zauzeli su i drugi sudovi, općinski i županijski pa je tako Općinski sud u Slavonskom Brodu u odluci broj 26 Ovr-1738/17 od 6. travnja 2018. godine naveo:
„Zaključkom od 25. siječnja 2018. godine zakazana je radnja ispražnjenja i predaje nekretnine u posjed ovrhovoditelju, a koja radnja je provedena u nazočnosti uredno pozvanog ovršenika.
„Odredbom čl. 256 st. 1. Ovršnog zakona, propisano je da se ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine iz članka 255 OZ-a provodi tako da sudski ovršitelj nakon što udalji osobe i ukloni stvari s te nekretnine, predaje nekretninu u posjed ovrhovoditelja, dok je odredbom čl. 73. stavkom 1. Ovršnog zakona propisano da se postupak ovrhe smatra dovršenim, između ostalog provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava.

Rješenje o dovršenju ovrhe, posljednjom radnjom, predajom u posjed nekretnine ovrhovoditelju, je deklaratorno.“

Jednako pravno stajalište zauzeo je i Općinski sud u Splitu u odluci Poslovni broj Ovr-911/98 od 2. lipnja 2017. godine:

„Posljednja ovršna radnja u predmetnoj ovrsi je predaja nekretnine ovrhovoditelju.“ „Odredbom čl. 73. OZ-a propisano je kako slijedi (1) Postupak ovrhe smatra se dovršenim pravomoćnošću odluke o odbacivanju ili odbijanju ovršnoga prijedloga, provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava ili obustavom ovrhe. (2) Dovršenje provedbom posljednje ovršne radnje sud će utvrditi rješenjem. „

Dakle, iz odredbe čl. 73. stavka 1. OZ-a proizlazi da se postupak ovrhe smatra dovršenim provedbom ovršne radnje kojom se dovršava. U konkretnom slučaju 23.04.2021. godine ima se smatrati danom kada je provedena posljednja ovršna radnja, i kada je dovršen postupak ovrhe radi ispražnjenja i predaje nekretnine, u smislu članka 73. stavka 1. OZ-a.

Pritom se za primjer ističe da je u odluci broj Pž-1070/08 od 10. srpnja 2008. godine Visoki Trgovački sud Republike Hrvatske zauzeo slijedeće stajalište: Ovršenik može podnijeti prijedlog za protuovrhu najkasnije u roku od godine dana od dovršetka ovršnog postupka. Za početak toga roka odlučno je vrijeme dovršetka (provedbe) posljednje ovršne radnje, neovisno od toga je li sud donio deklaratorno rješenje o dovršetku ovrhe.“

Sukladno gore navedenom Općinski sud u Splitu zaključuje:
„U postupcima ovrhe radi ispražnjenja i predaje nekretnine kao dan završetka postupka ovrhe smatra se dan KADA JE PROVEDENA OVRHA RADI PREDAJE NEKRETNINE, neovisno od toga kada je sud, i je li uopće, donio deklaratorno rješenje o dovršetku ovrhe, te je za početak toga roka iz članka 14. stavka 6. OZ-a odlučno vrijeme kada je ovrha provedena, a ne vrijeme donošenja deklaratornog rješenja o dovršetku ovrhe.“

Ovrhovoditelj je sukladno odredbama OZ-a u spis dostavio i troškovnik radi naknade troška za provedene ovršne radnje, čime očigledno i sam ispravno smatra da je ovrha provedena promjenom svih brava na kući izgrađenoj na nekretnini k.č. br. 5355/2 k.o. Zaprešić na adresi Rude Bosaka 9, izlaskom ovršenika iz kuće i predajom ključeva od svih promijenjenih brava ovrhovoditelju.

Stoga je nesporno, temeljem svega naprijed iznesenog da je ovrha u predmetu broj Ovr 2688/2017 radi predaje u posjed nekretnine ovrhovoditelju provedena i dovršena.

Nadalje, kako smo bili prisutni na terenu, na dan 23.04.2021. godine, a sve radi ispunjenja osnovne zadaće Udruge Veronika Vere – izvještavanja javnosti, Ministarstva pravosuđa, Europske komisije i Odbor za pravosuđe Europske Komisije, uočili smo, a i sami ovršenici su to istaknuli, da je sudski ovršitelj Ljubomir Svalina prekoračio svoje ovlasti i proveo ovrhu na dijelu nekretnine – koji nije predmet ovršne isprave, niti je predmet Ugovora o kreditu sklopljenim kao vjerovnikom/ovdje ovrhovoditeljem.

Naime, sin ovršenika Anton Strjački, vlasnik je dijela kuće veličine 9x 7 m visina 9 m, u kojem dijelu su izgrađeni garaža, spremište, kotlovnica, i na katu četiri spavaće sobe. Kuća ima odvojen ulaz, i posebno je vlasništvo i posjed sina od ovršenika, te je sudski ovršitelj neovlašteno ušao u prostor koji pripada trećim osobama i koji prostor nije predmet ovrhe, obzirom da se radi o posebnom vlasništvu trećih osoba, i navedeni aneks građevine nije niti predmet ovrhe niti predmet ugovora o kreditu, već je izgrađen isključivo vlastititim novcem sina od ovršenika, koji polaže isključivo vlasništvo na dijelu nekretnine koju je izgradio na zemljištu uz suglasnost vlasnika nekretnine i temeljem Sporazuma.

Kako se dakle radi o imovini treće osobe, koja uopće nije bila prisutna na navedenoj adresi dana 23.04.2021. godine, a u čiji stan (imovinu) je sudski ovršitelj neovlašteno ušao, očigledno se radi o gruboj povredi prava, i gruboj povredi pravila ovršnog postupka koji je strogo formalan postupak i unutar kojeg postupka se ne može postupati izvan okvira ovršne isprave, a u kojoj ovršnoj ispravi je kao zalog označena građevina (kuća) koja je bila izgrađena prije 2007. godine, a ne dio građevine i kuće koji je od strane trećih osoba, sinova od ovršenika izgrađen 2014. godine, a što je i kasnije legalizirano Rješenjem o legalizaciji broj UP/I 932-07/2020-04-120.

Protiv ovrhovoditelja, tvrtke Severitas d.o.o. i drugih sudionika podignuta je Tužba za utvrđenje ništetnosti Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 20.11.2018. godine, Tabularne isprave od 20.11.2018.g. i Okvirnog Sporazuma i Ugovora o zajmu sklopljenog dana 24.07.2019., i Tužba radi smetanja posjeda nekretnine uz Prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine. Tužbu je podignula treća osoba Anton Strjački koji je suvlasnik skoro polovine nekretnine, u označenoj nekretnini živi, u njoj se nalaze njegove osobne stvari, pokretnine/namještaj, te Anton Strjački nije ovršenik u predmetnom postupku. Nekretnina – predmet ovrhe jedini je dom Antona Strjačkog. Uz sve navedene dokaze dostavljene Općinskog sudu u Zaprešiću na ovršni spis, sutkinja Maja Sarić nije donijela nikakvu odluku u svezi Prijedloga i Podnesaka kojima se traži odgoda ovrhe, iako su za Rješenje o odgodi ovrhe ispunjeni svi uvjeti propisani Ovršnim zakonom, a dokazana je i vjerovatnost nenadoknadive štete obzirom da protiv ovrhovoditelja nije moguće provesti protuovrhu – jer ovrhovoditelj NIJE VLASNIK NEKRETNINE ZA KOJU JE ZATRAŽIO PREDAJU U POSJED, a sutkinja Maja Sarić navedenu činjenicu uopće ne uzima u obzir i ne odlučuje o prijedlozima i podnescima koji su dostavljeni u spis.

Obzirom da je gotovo polovina nekretnine u suvlasništvu Antona Strjačkog on je 23.04.2021. godine nakon posla uputio se svojoj kući, te ušao u nekretninu, bez upotrebe ikakve sile, i nastavio u njoj živjeti zajedno sa svojim roditeljima.

Dio nekretnine u suvlasništvu Antona Strjačkog nije i ne može biti predmet ovrhe, taj dio nekretnine nije niti postojao kada je ugovor o kreditu sklapan, radi se o posebnoj cjelini od koje nekretnine su imali ključeve i Anton Strjački i ovršenici, i sve stvari Antona Strjačkog koje se nalaze u dijelu KOJI JE NJEGOVO ISKLJUČIVO VLASNIŠTVO su njegove. Anton Strjački nije ovršenik u postupku.

Općenito je čitav ovršni postupak Ovr 2688/2017 proveden na način da je grubo povrijeđen zakon, obzirom da sudski vještak nikada nije izašao na teren i utvrdio da dio nekretnine u kojoj su sada ovršenici – NIJE NI BIO NI PREDMET OVRŠNE ISPRAVE, NITI PREDMET UGOVORA O KREDITU.
.
Predajom u posjed dana 23.04.2021. g. ovrhovoditelju provedena posljednja radnja u ovršnom postupku i nekretnina predana u posjed ovrhovoditelju – čime je ovrha DOVRŠENA.

Nakon što je ovrha dovršena, predajom nekretnine u posjed ovrhovoditelju dana 23.04.2021. godine, (rješenje o dovršenju ovrhe je deklaratorno) sud ponovno Zaključkom od 29. lipnja 2021. ODREĐUJE ISTU, VEĆ PROVEDENU I DOVRŠENU RADNJU, Provedbu zaključka o predaji posl.br. Ovr-24/15 od dana 16. studenog
2017. godine, u kojem ovršnom postupku je OVRHA DOVRŠENA I O ISTOM JE DONEŠENO RJEŠENJE DA JE OVRHA DOVRŠENA.

Člankom 5. st. 1. Zakona o sudovima propisano je „ Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava, dakle sutkinja Maja Sarić obvezna je sudske odluke donositi po zakonu Republike Hrvatske i po Ustavu RH kao i primijeniti europsko pravo koje je iznad domaćeg prava i obvezujuće za sve sudove u RH.

Međutim, iz opisanog ovršnog postupka očigledno je da sutkinja sudi samo o onim prijedlozima koji se tiču ovrhovoditelja, dok ovršenikove prijedloge i podneske uopće ne razmatra čime je došlo do diskriminacije jedne od stranaka u postupku, i do grubog kršenja prava ovršenika. Sve navedeno upućuje u sumnju da sutkinja Maja Sarić pogoduje ovrhovoditelju, koji NIJE VLASNIK NEKRETNINE ZA KOJU JE ODREĐENA PREDAJA U POSJED, a koja RADNJA JE DOVRŠENA DANA 23.04.2021. GODINE.

Takvo postupanje sutkinje Maje Sarić osim što navodi na sumnju u pristranost, a posebice odluke koje su protivne zakonu, uvodi i apsolutnu pravnu nejednakost i nesigurnost u pravosuđe, stoga molimo da se ODREDI NEPOSREDAN NAZDOR NAD RADOM SUTKINJE MAJE SARIĆ U OVRŠNOM PREDMETU BROJ Ovr 2688/2017, protiv koje je podnešena i kaznena prijava, kao i u ovršnom predmetu broj Ovr 974/09, kasnije broj Ovr 24/2015 pa novi broj Ovr 917/2019 – a u kojem ovršnom predmetu je OVRHA DOVRŠENA da bi sada sutkinja Maja Sarić odredila novo uredovanje na terenu radi predaje u posjed nekretnine iako je ročište radi predaje u posjed nekretnine PROVEDENO dana 23.04.2021. godine I RADNJA PREDAJE U POSJED DOVRŠENA, čime se grubo krše odredbe Ovršnog zakona, kao i Zakoni Republike Hrvatske, dok se ovršenicima uskraćuje pravo na pošteno suđenje i jednakost svih pred zakonom.

OVRŠENICI
Darko Strjački

Miljenka Strjački

Zagreb, 06.07.2021. UDRUGA VERONIKA VERE
za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa
HOP