Ilir je bilo grčko semitsko ime za Hrvate

0
1330

Tko su bili ILIRI, kako je nastao taj etnik i što mu je bili značenje je pitanje na koje još nije odgovorila hrvatska historiografija. Ako slijedimo historijsku dogmu, onda su Iliri Albanci, ali mi ne znamo etimologiju ta oba etnika. Ilir je bilo grčko semitsko ime za Hrvate. Ilir i Albanac su semitski nazivi za Čavarahe i Harvače. Albanci su još bili poznati kao Arnauti, dakle, Armauti, Arvanci i Arbanasi, a naziv Ilir se još pojavljuje kao ALAR i ELER. Čudno je što etnik Ilir posvaja i najmlađi narod u Europi – Srbijanci ili Srbijani, premda taj naziv nema nikakve etimologijske poveznice sa njihovim etnikom, kao što ga nije imao ni sa Raškom.

Hrvatski povjesničari su predali hrvatsku povijest Slavenima i Srbijancima samo zato što ne razumiju povijest hrvatskog jezika i lingvistike, posebice starijih pisama, te nasjedaju sa lakoćom na povijesne dogme i laži imperijalnih vladara i povjesničara. Hrvatska antička povijest je temelj europske i semitske civilizacije. Na to nam ukazuju mnogi toponimi i antroponimi.

Nazivi Ilir i Albanac označuju Čavarahe i Harvače ili Hrvate i to se lako može dokazati preko semitskih pisama, dakle, romanskoga i bizantsko grčkoga. Naziv Čavaraha je nastao čitanjem naziva Haravača sa desna na lijevo, a to nam ukazuje na semitski uticaj. Haravača i Čavaraha nam otkrivaju dvojnu religiju koja je bila utemeljena na Suncu i planetu Zemlji. Izvorno sunce se zvalo HARA, a Zemlja se zvala VAČA. Poznato je da semitsko pismo nije imalo slovo za glas V pa su ga pisali slovom B niti su imali slova za haravačke glasove H i Č pa su ih često ispuštali, a glas R su pisali slovom L. Stari Grci i Latini su bili Semiti. Primjerice, naziv Eres (Heres) je nastao od naziva Herveč, koji se još pojavljuj kao Ermet ili Ermit, dakle, Hermet i Hermit, ali se pojavljuje još kao ARAS i ALAS, dakle, HARAS i HALAS. Očito, grčko pismo, koje je semitsko, nije imalo slova za glasove H, V i Č, a glas R se zamjenjivao slovom L. Isto tako možemo vidjeti da je glasove Č i H često zamjenjivao glas T.

Haravačka civilizacija je imala 16 plemena, a Biblija ih ima 12 zbog astrologije. Uzmimo riječ za sunce HARA i zamijenimo slovo H sa 15 drugi slova, pa dobivamo plemena Vara, Čara, Tara, Jara, Šara, Para, i tako redom. Ako zamijenimo glas R sa glasom L dobivamo plemena Vala, Čala, Tala, Jala, Šala, Pala i druga. Kako vidimo sve ove riječi nalazimo u hrvatskom jeziku. Ako pak riječ HARA pišemo kao HURA dobivamo toponime i antroponime Vura, Čura, Tura, Jura, Šura, Pura i druge inačice, a zamjenom glasa R glasom L dobivamo Vula, Čula, Tula, Jula, Šula. Ako pak riječ HARA pišemo kao HERA ili HORA dobivamo druge izvedenice. Kako vidimo, kultura naroda nije povezana sa genetikom. Sve ove riječi susrećemo većinom u našim prezimenima sa sufiksima AC, EC i IČ. Neka prezimena imaju sufikse AN, EN, UN i IN. Kakvo bogatstvo haravačke civilizacije i jezika haravače koji je danas poznat kao sanskrit!

Hrvati HELENE i danas zovu GRCI ili GREGI, a to nam pokazuje da su na tim prostorima nekada živjeli Hrvati koji su helenizirani. To nam također otkrivaju mnoga grčka božanstva i prezimena filozofa i pisaca. Neka su arijska, a neka su semitska. Dakle, prije starogrčke i semitske civilizacije je postojala civilizacija – haravača, čiji sljedbenici su bili svi današnji Arijci, a njezin jezik je danas poznat kao sanskrit. To pismo je izvorno bilo slogovno i imalo 16 suglasnika i poluslog A. Suglasnički ga je napravilo semitsko pismo koje nije imalo slova za glasove Č, H, J i V, pa je tako naziv Harvač postao Arat i Aras. Dakle, ovdje današnji vokal A stoji za glasove H i V, a glas Č su zamijenili glasovi T i S.

Glavno pitanje jest kako je nastao naziv IL i za što stoji u nazivu ILIR. IR stoji za arijsku riječ HARA, ali za što stoji IL? Isto tako imamo naziv IS-RA-EL. Akademik Katičić se bavio ”slavenskim” božanstvom AVIL, ali nikada nije otkrio kako je nastalo to božanstvo i što je predstavljalo u dvojnoj religiji. Međutim, to božanstvo su imali i Etrurci koji ”nisu” bili Slaveni, što nedvojbeno dokazuje da Avil nije bio samo slavensko božanstvo nego božanstvo semitiziranih Hrvata. Etrursko pismo nije imalo slova B i G, ali koristilo je semitsko slovo L koje je zamjenjivalo izvorni glas R. Na temelju ovoga možemo otkriti svih 16 izvornih suglasnika u haravači.

Mi imamo prezimena ČAVAR, ŠAVAR i TAVAR, odakle izgubljeno prezime Tovar, i ime rijeke Tevere u Rimu koja se danas naziva Tiber. Imali smo i prezime Telac koje su njegovi nositelji mijenjali zbog današnjeg značenja te riječi. Imali smo i selo Krmčina koji smo mijenjali zbog današnjeg značenja te riječi. Dakle, sami negiramo sebe. U ovim prezimenima nedostaje glas H koji je često zamjenjivao glas C. Isto tako imamo prezimena ČAVAL, ŠAVAL ili TAVAL. Očito, slova R i L su definirala dvojnost nakon pojave Semita i semitskog pisma. Međutim, dio dvojnosti je bio i AVEL koji je postao AVIL, dakle, ČAVEL i ČAVIL. Od naziva Avel nastaje biblijski blizanac Abel kao i bog EL ispuštanjem dvoslova AV. Naziv za sunce postaje riječ ČAVAN, što se odražava kao Cain ili Kain, a koji je brat blizanac Abelu u Bibliji, što nam potvrđuje da su nazivi AL, EL i UL, IL označavali planet zemlju, a ne mjesec. Mjesec je označavala riječ Meses ili Mesec, odakle, Mozes ili Mojsije. Kelti su Mesec zvali MUN, dakle, AMUN. Odatle naš pridjev munen ili munjen. Kako vidimo, EL je izvorno označavao planet Zemlju koja se na grčkom još zvala Semele. Dakle, AL postaje EL. Upravo zbog te dvojne religije imamo prezimena ALAR, ELER i ILIR. U ovim prezimenima AL, EL i IL su zamijenili naziv ČAVALA-HA.

Bez poznavanja starih pisama, teško je odgonetati povijest civilizacija i današnjih naroda jer bez toga ne možemo razumjeti etimologiju. Međutim, ovoj tezi se opire Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kojim upravljaju vukovci koji poznaju Vukovu dogmu, ali ne razumiju povijest hrvatskog jezika i lingvistike.

Ako želimo sačuvati povijest hrvatskog jezika, moramo se odreći vukovice i normirati jezik na temeljima čakavske ikavice i kajkavske ekavice umjesto tursko srbijanske ekavice. Moramo se odreći ijekavice jer ona čini hrvatski narod nepismenim. Pretvorimo franački IE u hrvatski JE i koristimo samo jekavicu umjesto Vukove ijekavice. Crveni Hrvati i Dubrovčani su bili jekavci, a najmanje ijekavci. Jedino tako možemo razumjeti hrvatsku povijest i shvatiti da su svi Slaveni nekad bili Hrvati, što pokazuju njihovi današnji etnički nazivi. To su također bili i Germani čije izvorno etničko ime je bilo Cermani ili Zermani. Tko bi danas pomislio da je po Zermanima ime dobila rijeka Zrmanja? Tko bi danas pomislio da je po Hrvatima ime dobila planina Grmeč?

Srećko Radović