BIOMETRIJA i KONTROLA MISLI , PAUČINA U HRVATSKOJ VOJNO ORUŽJE (?) ,Kemtrailsi

0
6600

Geoinženjering u Hrvatskoj
Dipl.ing. Željko Škrinjar je autor knjige “Geoinženjering, klima i zdravlje”
https://zeljkoskrinjar.wordpress.com/

Paučina u Hrvatskoj: 1991. – 2020.
Spektroskopska analiza uzorka „paučine“, (Institut Ruđer Bošković)

Uvod
Još od ranih devedesetih godina prošlog stoljeća pozornost hrvatske javnosti zaokupljaju tvari paučinaste strukture koje se ispuštaju iz zrakoplova, nakon čega ih se može pronaći na i pri tlu.

Analiza jednog uzorka takve vrste tvari nađenih 7. studenog 2013. u Donjem Miholjcu provedena je 6. ožujka 2020. godine na institutu Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu. Postupak je proveo fizičar Marijan Marciuš, mag. educ. phys. et inf. u suradnji s fizičarem Božidarom Kemićem, mag. phys.

Rezultate analize uzorka vlakana predstavio je Božidar Kemić dokumentom od 14. ožujka 2020.

https://zeljkoskrinjar.wordpress.com/2020/04/21/paucina-u-hrvatskoj/

Postupak i rezultati snimanja:
Snimanje i analiza kemijskog sastava provedeni su pretražnim elektronskim mikroskopom IRB-a…

Niti imaju finu nanovlaknastu strukturu, nalik upletenom užetu. Sastoje se od neke vrste organskog polimera u kojem dominiraju kemijski elementi ugljik (C) , kisik (O) i dušik (N). Analiza spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja provedena je lokalno u uzorku milimetarskih dimenzija koji je bio postavljen na grafitnu podlogu.

Vlakna su po svemu sudeći umjetnog podrijetla, nepoznate svrhe i namjene. Unutar vlakana nalaze se manji ili veći grozdovi (klasteri) od nanočestica dimenzija oko 100 do 200 nanometara (nm). Rentgenski spektar upućuje da se te čestice sastoje od željezovih oksida ili željezovih hidroksida.

Vlakna se sastoje od snopova još manjih vlakana veličina koje su u rasponu od stotinjak nanometara do dijela mikrometra. Pritom su jasno vidljive nanočestice jednog područja bogatog klasterima.
Spomenutih željezno-oksidnih klastera ima posvuda po površini nanovlakana čiji promjer se kreće između 100 i 300 nanometara.

Željezov oksid ili hidroksid je dodan toj strukturi i može se pretpostaviti da je to izvedeno pomoću koloidne otopine ili neke druge metode u kojoj se čestice adheriraju nakon čega se uzorak isuši…
Zapažanje – Marijan Marciuš:

˝Vlaknima je dodana funkcija integriranjem nanočestica željezovih oksida ili hidroksida, što se naziva funkcionalizacijom.˝

Komentar i moguća interpretacija – Božidar Kemić:

S obzirom na okolnosti pojave uzorka iz vrlo anomalne meteorološke pojave, gdje su se vlakna pojavila u sklopu umjetnih oborina nalik snijegu u čijem sastavu su bile strukture nalik vrpcama ili paučini koje su nakon nekog vremena nestale, moguće je da su te tvorevine sastavni dio neke vrste eksperimenta u sklopu geoinženjeringa. Nije isključena vojna primjena. (Na takvu mogućnost upućuje znanstveni rad Ante Vučemilovića ˝Toksikološke posljedice oružja za masovno uništavanje i noksa u suvremenom ratovanju i terorizmu˝.

Štoviše, nad područjem fenomena zabilježeni su intenzivni kemotragovi (engl. chemtrails) koji su fenomen novijeg vremena, u posljednje vrijeme vrlo intenziviran…

Iz snimanja i kemijske analize uzorka ne može se zaključiti o kojoj vrsti nanočestica se radi: da li su to željezovi oksidi ili/i hidroksidi, te koja vrsta oksida. Moguće je da prevladava magnetit (Fe3O4) jer on ima vrlo široke primjene u vrsti tehnologije koja je primijenjena kod stvaranja ovog uzorka.

Poznato je da magnetit ima feromagnetska svojstva koja pružaju fizikalno-kemijsku osnovu za osjetljivost stanica biološkog organizma na električna i magnetska polja (galvanotaxis).

U ljudskom tijelu magnetit se može naći u različitim dijelovima ljudskog mozga (prirodno proizveden). Elektronskom mikroskopijom tkiva ljudskog mozga mogu se uočiti razlike između magnetita proizvedenog unutar samih stanica tijela i magnetita koji se u tijelo apsorbira zagađenjem izvana.

Prirodni, biološki magnetit ima šiljastu i kristalnu strukturu, dok se kontaminirajući magnetit javlja u obliku okruglih nanočestica.

Nanočestice magnetita imaju široke primjene u biomedicini i djelovanju na okoliš.

S obzirom na elektromagnetska svojstva magnetita nije isključena primjena u naprednim tehnologijama vojnog podrijetla u kojima se raspršivanjem nanočestica magnetita u atmosferi koje dijelom završavaju i u ljudskom organizmu omogućuje djelovanje putem elektromagnetskih valova i rezonantnih efekata (dobro usmjerenim snopovima koncentrirane elektromagnetske energije) na biologiju i neurološke procese u ljudskom tijelu te na lokalne meteo-uvjete (geoinženjering).

Prisustvo tvari slične melaninu upućivalo bi na primjenu najnovije nanotehnologije u kojoj se koriste materijali te vrste.

Isključena je mogućnost spontanog nastanka nanovlakana iz materijala prisutnog u atmosferi nastalog industrijskom ili nekom drugom kontaminacijom, kao i taloženja nanočestica iz atmosferske kontaminacije na ta vlakna.

Zaključak
Analizom uzorka potvrđena je prisutnost „strane“ tvari u čovjekovom neposrednom okruženju. Radi se o nanovlaknima i drugim nanočesticama, uključujući željezove okside ili željezove hidrokside.

Smatra se da su tvari dobivene umjetnim putem. Svrha mogu biti eksperimenti u sklopu geoinženjeringa, ali i neka konkretna vojna primjena.

Ističe se mogućnost prisutnosti magnetita čija prisutnost u kombinaciji s električnim i magnetskim poljima omogućava (kontrolirani) utjecaj na biologiju i neurološke procese u ljudskom tijelu te na lokalne meteo-uvjete (geoinženjering).

Na moguću vojnu primjenu upućuje znanstveni rad „Toksikološke posljedice oružja za masovno uništavanje i noksa u suvremenom ratovanju i terorizmu“ dr. sc. Ante Vučemilovića u kojem se polimerna prediva („paučina“) navode u kontekstu tvari kemijskog, biološkog i radiološkog podrijetla koje mogu izazvati poremećaj fiziološkog stanja u organizmu, a takvi poremećaji teško se determiniraju, dijagnosticiraju i liječe.
https://hrcak.srce.hr/54049

“Oružja za masovno uništavanje i nokse kemijskog, biološkog i radiološkog podrijetla uzrokuju razne toksikološke posljedice, a bez obzira na njihovo podrijetlo, imaju zajednički nazivnik djelovanja – poremećaj fi ziološkog stanja u organizmu. Poremećaji proizašli nakon izlaganja tim noksama nerijetko se teško determiniraju, dijagnosticiraju i liječe.
U ovome su radu s biomedicinskog aspekta obrađene važnije nokse kemijskog, biološkog i radiološkog podrijetla na temelju odabranih primjera iz terorizma i suvremenog ratovanja: polonij-210, osiromašeni uran, salmonela, bedrenica (antraks), genetički modifi cirane bakterije, polimerno predivo “paučina” i bojni otrovi sarin i iperit.”
https://sciendo.com/article/10.2478/10004-1254-61-2010-1995

Youtu.be kanal od g. Željka
https://youtube.com/channel/UCy9dnxG0Csm4jeJMOk53nXQ
izvor teksta Matrix

 

Dodatak zlu- cjepiva

 

inbound5509994208394615963

-Možda će me blokirati poslije ovih slika ali one su stvarne i to što se desilo desilo se poslije REVAKCINACIJE!

Prvo sam bio bolestan mjesec dana BOGU DUŠU BOG JE NEĆE i poslije toga ova reakcija!!OVE VAKCINE SU ZLO VEĆE OD IćEGA STO STE DO SADA VIDJELI!-piše Emir Skenderagić.

 

VIDEO:

https://rumble.com/vjj4b9-grafen-oksid-u-cjepivu-unitava-imunitet.html

Nije tajna da je grafen nanomaterijal koji se koristi za transhumanizaciju stanovništva. Međutim, ne utječe samo na ljudska bića, nego i na cijeli eco sustav oko nas: bakterije, životinje, biljke itd.
Naime, kemtrailsi , transgenetička hrana , lijekovi i brojni sintetički elementi utječu na prirodne procese živih bića. Ovaj trenutak povijesti vjerojatno je jedan od najvažnijih.
Čini se da su nanomaterijali i nanotehnologija prisutni U SVEMU. (Koga zanima može u mojim objavama pronaći videa koja pokazuju prisutnost teških metala u lijekovima, vodi, hrani, ampulama cjepiva, kozmetici …) Kontrolna elita želi nas – po svaku cijenu – pretvoriti u nešto potpuno drugačije od onoga što smo po definiciji. Istovremeno, cilj joj je promijeniti okruženje podvrgavajući ga istim ovim procesima. Koja bi dakle bila svrha života u umjetnom svijetu ako bi se on razlikovao od onoga što doista jesmo?
Najnoviji tehnološki napredak umjesto da svima nama donesi korist -, donosi je samo eliti koji nas želi držati pod kontrolom .

U sljedećem videu koji je Orwell City pripremio, dr. Jose Luis Sevillano i Ricardo Delgado iz La Quinta Columna komentiraju IBM -ov video zapis koji prikazuje povezanost hemoglobina, klorofila i GRAFENA. Ovo je nešto što valja imati na umu s obzirom na sve promjene koje vidimo da se događaju na ljudima, životinjama i u hrani.

P.S.
Ostatak statusa je automatski prijevod videa kao pomoć lakšem razumijevanju onima koji nisu “na ti” s engleskim.
——–
——–
Prijepis:
Ricardo Delgado:

Gledaćemo video u kojem govore o svijetu računarstva iz podruma IBM -ovog objekta. Govori o grafenu. Osim toga, postoji slika koju ćemo zaustaviti na drugoj 13. Video traje 2 minute. Pogledajmo to jer je jako znatiželjno.

U REDU. Prekinut ću i vratiti se malo unatrag da vidiš nešto. Pogledajte što se ovdje pojavljuje.

Ovdje se pojavljuje grafen. I hemoglobin. Ali postoji i klorofil. U REDU? To jest, postoji interakcija grafena s klorofilom i s ljudskim stanicama. Ovo ćemo vidjeti kasnije jer je relevantno. Ovo je, kao što sam rekao, podrum IBM -ovog objekta.

IBM video:

Dopustite mi da vam dam malo konteksta. Ovo što gledate ovdje je mikroskop atomske sile. Vrsta…

Ricardo Delgado:

To je isti mikroskop koji je bio u onom videu o magnetskom grafenu. Sjećaš se, José Luis? Uspjeli su to vidjeti kroz taj mikroskop. Mikroskop atomske sile karakterizira nanomaterijale Ramanovom tehnikom kako bi identificirao što je grafen, grafen oksid, fuleren ili bilo što drugo.

Dr. Sevillano:

Da.

Ricardo Delgado:

Ali ni oni ne moraju biti tako veliki. Prodaju mnogo jeftinije. Vrsta mikroskopa razvijena u tim istim IBM -ovim laboratorijima zahvaljujući napretku Binniga i Rohrera 1981. godine, zbog čega su 1986. godine dobili Nobelovu nagradu za fiziku.

Možda ćete se upitati zašto je ova vrsta mikroskopa tako zanimljiva? Pa zato što pomoću njega možemo dobiti slike rezolucije manje od nanometra. Odnosno, na atomskoj razini. Govorimo o mogućnosti vizualizacije molekula i položaja atoma koji ih čine. Ovu sliku koju gledate IBM je predstavio 2009. godine. I prvi je pokazao na ovoj razini razlučivosti atomsku strukturu molekule.

Trenutno, tim nije samo uspio vizualizirati te strukture, već su također uspjeli stvoriti nove molekule manipulirajući njima na razini atoma.

Sjećate li se da nam ugljik, ovisno o molekularnoj strukturi, može dati različite tvari poput grafita, dijamanta ili grafena? Pa, u tom smislu, tijekom prezentacije, objašnjeno nam je da se njihov posljednji projekt na kojem rade sastojao od izolacije molekule ugljika čija je struktura u obliku prstena od 18 atoma. CycleCarbon 18.

Sve je to radi proučavanja njegovih svojstava. Da bi to postigli, putem pošte su sa Sveučilišta u Oxfordu, s kojim surađuju, tu i tamo dobili tu vrstu trokutastih molekula …

Ricardo Delgado:

Sveučilište Oxford, ha? Taj je također uključen u sve ovo.

IBM video:

Zatim nastavimo s rezanjem uklanjanjem atoma koji nas ne zanimaju i tada dobivamo željeni ugljikov prsten. I, ozbiljno, zastanite i razmislite o tome što rade. Za mene je ovo znanstvena fantastika.

Ricardo Delgado:

Pa, ovo je za one na VerificaRTVE-u, koji tvrde da nema različitih dvodimenzionalnih struktura lima. Govore o ugljiku, na primjer.

Naš prijatelj Josep , koji donosi vrlo dobre vijesti, podijelio je s nama ovaj snimak zaslona. Našao je, upravo, ovaj.

Kaže: ‘Najljepše što sam naučio danas je to da su klorofil’ – u videu povezan s grafenom – ‘klorofil i krv’ – video također prikazuje hemoglobin i grafen – ‘kemijski identični.’ Jedina je razlika u tome što klorofil ima središte atoma magnezija, a krv središte atoma željeza. Biljke i životinje su vrlo, vrlo slične na toj razini. Fascinantan. I tu dolazi usporedba.

To znači da je, baš kao što je to na neki način učinjeno sa životinjskim svijetom, uvedeno i u biljni svijet. I objasnilo bi ono što vidimo. Možda bi, José Luis, ovo mogla biti hipoteza koju treba uzeti u obzir redom …

Dr. Sevillano:

Da, da, moglo bi biti. To bi mogao biti. Također treba uzeti u obzir. Zbog štete koja se u budućnosti može nanijeti biljkama zbog činjenice da … Biljke se nanose i elektromagnetskim valovima. Na kraju dana, klorofil je ono što omogućuje stvaranje energije . A ako na njih utječe … Pa, prijatelju, biljke umiru. Na isti način na koji se to događa s ljudskim bićima, sa životinjskim stanicama, događa se i biljkama s tim poljima .

Vrlo je lijep detalj usporediti dvije molekule i vidjeti da se mijenja samo središnji atom.-piše M.B. na svome profilu.

 

ZAVJERE KORPORATISTA

Davos 2020 (BIOMETRIJA i KONTROLA MISLI i “DATA COLONIES/PODATKOVNE KOLONIJE – DIGITAL DICTATORSHIP – “ABILITY TO HACK HUMANS – PREDVIĐANJE I MANIPULIRANJE ODLUKA nad POJEDINCIMA UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE U RUKAMA NEKOLIKO KORPORAIJA I JAKIH VLADA” – OGROMNA MOĆ U RUKAMA-KONSTANTNO NADGLEDANJE PULSA, MOŽDANIH VALOVA, POTROŠNJE KALORIJA

 

Predavanje sa World Economic Foruma, 2020. u kojemu je govornik, izraelski antropolog-transhumanist, cionist muškarac oženjen za muškarca, intelektualna i politička zvijezda “zapada” –  Noah Harari rekao: “Tko bude više na ljestvici i time utjecajniji, biti će podložnijji kontroli”

 

Ovo i ovakva predavanja treba slušati u određenom “ključu”

 

Isječak: Davos 2020: Yuval Noah Harari “ Rise of Digital Dictatorships by Corporations and Governments” – BIOMETRIJA

https://www.youtube.com/watch?v=Jguf2RK8e7w

 

cijeli govor: Yuval Noah Harari: How to Survive the 21st Century- Davos 2020 (BIOMETRIJA i KONTROLA MISLI i “DATA COLONIES/PODATKOVNE KOLONIJE – DIGITAL DICTATORSHIP – “ABILITY TO HACK HUMANS – PREDVIĐANJE I MANIPULIRANJE ODLUKA nad POJEDINCIMA UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE U RUKAMA NEKOLIKO KORPORAIJA I JAKIH VLADA” – OGROMNA MOĆ U RUKAMA-KONSTANTNO NADGLEDANJE PULSA, MOŽDANIH VALOVA, POTROŠNJE KALORIJA – “ZAMISLITE TAKVU MOĆ U RUKAMA STALJINA” !!)

https://www.youtube.com/watch?v=gG6WnMb9Fho

 

Yuval Noah Harari

https://en.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Harari

 HOP