Prof.soc. i fil. M. Marić potpuno razotkrio diletantizam Beroša i Capaka koji pokrivaju optužujući necijepljene

0
16421

Podnositelji zahtjeva za očitovanje:
Slobodni građani Republike Hrvatske,
stvarni nosioci vlasti u Republici Hrvatskoj

Dana, 06.11.2021.AD

PREDMET: Zahtjev za javno očitovanje, a u vezi s
neistinitim izjavama kako necijepljeni
građani RH šire epidemiju virusa
SARS-Cov-2

PRIMATELJ: Ministarstvo zdravstva
n/r Ministra Vilija Beroša

Adresa: Ksaver 200a
10 000 Zagreb
E: [email protected]

NA ZNANJE: 1. Predsjedniku RH, Zoranu Milanoviću

2. Svim Saborskim Zastupnicima

3. HZJZ – Direktor Krunoslav Capak

4. Članovima znanstvenog savjeta:
– Alemka Markotić; Dragan Primorac, Miroslav Radman, Igor Rudan, Gordan Lauc, Nenad Ban, Branko Kolarić i Zvonko Kusić

inbound953941989635848095

Ministre Beroš,

Mi, građani RH, upućujemo Vam ovim putem Zahtjev za očitovanje prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.”

Vi, kao ministar zdravstva, dužni ste osigurati da hrvatska javnost bude pravovaljano i točno informirana, te ste dužni zaštiti hrvatske građane od dezinformacija koje se tiču zaštite ljudskog zdravlja!

Prema članku 112. Ustava RH, Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.
Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.”

Stoga ste Vi, kao ministar zdravstva, OSOBNO ODGOVORNI za svoje područje rada.

Dana 19. listopada 2021, medijska kuća N1 objavila je sljedeće informacije sa sastanka ‘znanstvenog savjeta’:
(…) Vili Beroš: „Naveo je i kako su u Savjetu komentirali i to da su diljem svijeta upravo necijepljeni taj rezervoar gdje se virus i dalje širi i gdje može doći do mutacija. Sagledavali su činjenice da je i među cijepljenima moguć prijenos virusa, no svi su unisonog promišljanja da je ta mogućnost daleko manja (…)”

https://hr.n1info.com/vijesti/sastaje-se-znanstveni-savjet-ceka-li-nas-prosirenje-upotrebe-covid-potvrda/

Nadalje, direktor HZJZ-a, Krunoslav Capak, dao je na konferenciji za tisak, objavljenoj dana 1. listopada 2021, (online portal Fokus, https://focusonline.eu/2021/10/01/komentar-jesu-li-oni-idioti-capak-opet-priznao-da-cijepljeni-sire-zarazu-ali-i-dalje-inzistiraju-na-covid-potvrdama/) informaciju da 78% slučajeva od ukupno 8.546 novih slučajeva zaraze u zadnjih tjedan dana otpada na necijepljene osobe.

Ovo Vam iznosimo iz sljedećeg razloga: očigledno je da VI, kao ministar zdravstva, te također i članovi ‘znanstvenog savjeta’ NISTE proučili postojeću dokumentaciju o svim cjepivima protiv bolesti Covid19, a koje su objavljene na stranicama Halmeda, te preko Halmeda nalazimo sve službene dokumente Europske agencije za lijekove, EMA.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised

STOGA, OD VAS MINISTRE, KAO ODGOVORNE OSOBE, ZAHTIJEVAMO SLJEDEĆE OČITOVANJE:
1. NA OSNOVU KOJIH DOKUMENATA, STUDIJA ILI KLINIČKIH ISPITIVANJA TVRDITE DA SU NECIJEPLJENI GRAĐANI ODGOVORNI ZA ŠIRENJE EPIDEMIJE VIRUSOM SARS-Cov-2?

Prije nego li odgovorite, pažljivo pročitajte priloženu službenu dokumentaciju prikupljenu sa stranica Halmeda i EMA-e koju ste Vi i članovi ‘znanstvenog savjeta’ bili dužni proučiti!

Na službenoj stranici EMA-e postoji obavijest da je isključivo engleski jezik pravovaljan, stoga je priložen link na originalni dokument na engleskom jeziku, te link na službeni hrvatski prijevod, ukoliko je službeni prijevod omogućen. Kada službeni prijevod nije omogućen, tekst je prevela osoba koja je diplomirani prevoditelj / inokorespondent.

Ministre Beroš, u vašem je djelokrugu rada obveza da SVA dokumentacija bude prevedena na hrvatski jezik!

1. CJEPIVO MODERNA / SPIKEVAX

IZVOR 1: Dokument EMA-e, (European Medicine Agency), od dana 21.03.2021, EMA/15689/2021 Corr.1*1
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)
Assessment Report (Izvješće o procjeni)

https://www.vaxxchoice.com/wp-content/uploads/2021/07/Prion-theory-spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en-1.pdf

Stranica 110: “It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or its impact on viral transmission. The duration of protection is not known.”

PRIJEVOD: Trenutačno nije poznato štiti li cjepivo od asimptomatske infekcije ili ima li utjecaj na prijenos virusa. Trajanje zaštite nije poznato.

NAPOMENA: HALMED nije pribavio prijevod ovog dokumenta te ga je moguće naći isključivo na engleskom jeziku!

https://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2021/EMA-preporucila-odobravanje-cjepiva-protiv-bolesti-COVID-19-proizvodaca-Moderna-/2495/

HALMED je u svojoj vrlo skraćenoj verziji gore navedenog dokumenta EMA-e, na svojoj web stranici, pod podnaslovom: “Uvjetno odobrenje za stavljanje cjepiva u promet”, četvrti stavak, objavio sljedeću informaciju:

“Budući da se cjepivo Moderna preporučuje za uvjetno odobrenje za stavljanje u promet, proizvođač cjepiva će nastaviti pružati rezultate kliničkih ispitivanja cjepiva koja će trajati dvije godine. Daljnja ispitivanja razvoja cjepiva pružit će informacije o trajanju zaštite nakon cijepljenja, razini sprječavanja bolesti COVID-19, zaštiti imunokompromitiranih osoba, djece i trudnica, kao i o tome djeluje li cjepivo u prevenciji asimptomatskih slučajeva.”

IZVOR 2: EMA (European Medicine Agency), službena web stranica:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_en.pdf

SLUŽBENI HRVATSKI PRIJEVOD: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_hr.pdf

Spikevax1(cjepivo protiv bolesti COVID-19 na bazi mRNK [modificirani nukleozidi])
Pregled informacija o cjepivu Spikevax i zašto je odobreno u EU-u
(…)
Može li se cjepivom Spikevax smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu?
Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Spikevax na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus.

Koliko dugo traje zaštita cjepivom Spikevax?
Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Spikevax. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite.
(…)

2. CJEPIVO PFIZER / COMIRNATY

IZVOR 1: EMA (European Medicine Agency), službena web stranica:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

SLUŽBENI HRVATSKI PRIJEVOD: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_hr.pdf

Comirnaty (mRNK cjepivo protiv COVID-a 19 [s modificiranim nukleozidima])
Pregled informacija o cjepivu Comirnaty i zašto je odobreno u EU-u
(…)
Može li se cjepivom Comirnaty smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu?
Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus.

Koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty?
Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite.
(…)
IZVOR 2: EMA (European Medicine Agency), službena web stranica:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

Stranica 4 – Trajanje zaštite
Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.

Stranica 9 –
Tekst ispod Tablice 2 (razvidno je iz Tablice 2 da su i tijekom kliničkih ispitivanja ispitanici koji su bili “cijepljeni” također obolijevali od Covid-a19! Prikazuju ih u manjem broju, ali obratite pažnju na tekst ISPOD tablice)
“Napomena: Potvrđeni slučajevi utvrđeni su lančanom reakcijom polimerazom uz reverznu transkripciju (RT PCR) i prisutnošću najmanje 1 simptoma koji odgovara bolesti COVID-19*. [*Definicija slučaja: (najmanje 1 od navedenog) vrućica, pojava ili pogoršanje kašlja, pojava ili pogoršanje nedostatka zraka, zimica, pojava ili pojačanje bola u mišićima, novonastali gubitak osjeta okusa ili mirisa, grlobolja, proljev ili povraćanje.)

Stranica 10 – Tablica 3 – potpuno jednaka situacija kao što je to opisano na stranici 9 Tablica 2.
Stranica 11 – Tablica 4 – potpuno jednaka situacija kao što je opisano na stranici 9 i 10.

Stranica 24 –
Da bi se potvrdila djelotvornost i sigurnost cjepiva Comirnaty, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet mora dostaviti konačno izvješće o kliničkom ispitivanju za randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje C4591001 sa zaslijepljenim promatračima. Rok: PROSINAC 2023

Stranica 32 –
Kao ni druga cjepiva, Comirnaty možda neće pružiti potpunu zaštitu svima koji ga prime i nije poznato koliko će dugo ta zaštita trajati.

Možete primiti treću dozu cjepiva Comirnaty. Možda ni ta treća doza neće osigurati potpuni imunitet na COVID-19 u osoba koje su imunokompromitirane. U tim slučajevima morate se i dalje pridržavati fizičkih mjera opreza koje pomažu sprječavanju bolesti COVID-19.

3. CJEPIVO JOHNSON / JANSSEN

IZVOR 1: HALMED https://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2021/EMA-preporucila-odobravanje-cjepiva-COVID-19-Vaccine-Janssen/2561/

U tekstu na Halmedovoj stranici, pod podnaslovom “Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i provelo je temeljitu znanstveno-stručnu ocjenu predmetnog cjepiva te je jednoglasno zaključilo da podaci o cjepivu potvrđuju njegovu djelotvornost, sigurnost i kakvoću”, u petom stavku čitamo sljedeće:

“Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67% “

IZVOR 2: EMA (European Medicine Agency), službena web stranica: https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-covid-19-vaccine-janssen_en.pdf

SLUŽBENI HRVATSKI PRIJEVOD: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_hr.pdf

Može li se cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu?
Još nije poznat učinak cjepiva COVID-19 Vaccine Janssen na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus.

Koliko dugo traje zaštita cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen?
Zaštita cjepivom COVID-19 Vaccine Janssen započinje otprilike 14 dana nakon cijepljenja, ali trenutačno nije poznato koliko dugo zaštita traje. Osobe cijepljene tijekom kliničkih ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite.

4. CJEPIVO ASTRAZENECA / VAXZEVRIA

IZVOR 1: HALMED, https://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2021/EMA-preporucila-odobravanje-cjepiva-COVID-19-Vaccine-AstraZeneca/2514

U tekstu na Halmedovoj stranici, pod podnaslovom “Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i provelo je temeljitu znanstveno-stručnu ocjenu predmetnog cjepiva te je jednoglasno zaključilo da podaci o cjepivu potvrđuju njegovu djelotvornost, sigurnost i kakvoću, u šestom stavku navodi sljedeće:

“Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima.”

IZVOR 2: EMA (European Medicine Agency), službena web stranica:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca

SLUŽBENI HRVATSKI PRIJEVOD: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_hr.pdf

Vaxzevria1 (cjepivo protiv bolesti COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantno]))
Pregled informacija o cjepivu Vaxzevria i zašto je odobreno u EU-u

Može li se cjepivom Vaxzevria smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu?

Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Vaxzevria na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus.

Koliko dugo traje zaštita cjepivom Vaxzevria?

Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Vaxzevria. Osobe cijepljene tijekom
kliničkih ispitivanja nastavit će se pratiti još godinu dana kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite.

IZVOR 2: EMA (European Medicine Agency), službena web stranica: HRVATSKI

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf

Stranica 5. “Trajanje zaštite
Trajanje zaštite koju cjepivo pruža nije poznato jer se još utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.

Ograničenja učinkovitosti cjepiva
Zaštita počinje približno 3 tjedna nakon prve doze cjepiva Vaxzevria. Osobe možda neće biti potpuno zašticene do 15 dana nakon primjene druge doze. Kao i kod drugih cjepiva, cijepljenjem cjepivom Vaxzevria možda se neće postići zaštita svih cijepljenih osoba (vidjeti dio 5.1).

Trenutno dostupni podaci iz kliničkih ispitivanja ne omogućuju procjenu djelotvornosti cjepiva kod osoba starijih od 55 godina.”

Ministre Beroš, na osnovu navedenih gornjih dokumenata razvidno je da se NITI ZA JEDNO OD UVJETNO ODOBRENIH CJEPIVA protiv bolesti Covid19 ne može potvrditi da cijepljeni ne prenose zarazu jer se to nije niti istraživalo!

Nadalje, niti jedan od proizvođača uvjetno odobrenih cjepiva tijekom kliničkih ispitivanja nisu testirali PCR testom sve sudionike, nego isključivo one koji su ispoljavali tzv. Covid19 simptome!

Svi proizvođači tvrde da njihov lijek SMANJUJE simptome bolesti ili ih u cijelosti uklanja, ali ne i VIRUS, a to u stvarnosti povećava broj ASIMPTOMATIČNIH CIJEPLJENIH PRIJENOSNIKA virusa SARS-Cov-2 koji je uzročnik bolesti Covid19. Cijepljeni, a netestirani ljudi, su, prema samim proizvođačima potencijalno najveći širitelji zaraze!

Ministre Beroš, Vaša je dužnost pravovaljano obavijestiti javnost o ovoj činjenici, a ne širiti dezinformacije i na taj način pospješivati širenje epidemije. Vi na konferenciji za tisak govorite kako necijepljeni prenose zarazu znajući da to nije istina, jer na stranicama HZJZ-a točno piše što je navedeno u gornjim dokumentima, da se ne zna u kojoj mjeri cjepivo utječe na širenje zaraze niti koliko dugo traje zaštita, te se stoga SVI CIJEPLJENI MORAJU PRIDRŽAVATI SVIH MJERA!

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/cijepljenje-protiv-covid-19-bolesti-najcesca-pitanja-i-odgovori/

ŠTO TREBATE ZNATI NAKON CIJEPLJENJA
20. AKO SAM SE CIJEPIO PROTIV SARS-COV-2 VIRUSA MORAM LI I DALJE NOSITI MASKU, ODRŽAVATI DISTANCU OD DRUGIH OSOBA TE PRIDRŽAVATI SE DRUGIH PREVENTIVNIH MJERA?
S obzirom na trenutno ograničene informacije o tome u kojoj mjeri cjepivo utječe na samo širenje virusa te koliko dugo traje zaštita stvorena nakon cijepljenja, cijepljene osobe trebale bi se pridržavati svih trenutnih preporuka kako bi zaštitile sebe i druge, uključujući:
· nošenje maske
· održavanje fizičke distance najmanje 2 metra od drugih osoba
· izbjegavanje većih druženja i okupljanja
· često pranje ruku
· pridržavanje smjernica i uputa za radno mjesto, školu, javne prostore, putovanja…”
Nevjerojatno je i neoprostivo da usprkos činjenici da ste u cijelosti svjesni da cijepljeni ljudi i dalje šire zarazu te im se stoga nalaže da se i dalje moraju držati svih mjera, u daljnjem tekstu HZJZ-a, Pitanja i odgovori vezanih uz cjepiva, Pitanje i odgovor 21 glasi:

21. MOGU LI SLOBODNO PRELAZITI DRŽAVNE GRANICE NAKON PRIMLJENE DRUGE DOZE CJEPIVA I PREPORUČENOG RAZDOBLJA NAKON DRUGE DOZE CJEPIVA?
Osobe koje su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson prvu i jedinu dozu) protiv COVID-19 izuzete su od obveze pribavljanja negativnog PCR ili BAT testa i karantene za ulazak u Hrvatsku.”
Davanjem dozvole cijepljenim ljudima da ulaze u RH bez pribavljanja negativnog PCR ili BAT testa i karantene, VI STE IM DALI DOZVOLU DA SLOBODNO ŠIRE EPIDEMIJU I NA TAJ NAČIN DA UGROŽAVAJU ZDRAVLJE SVIH LJUDI S KOJIMA DOLAZE U KONTAKT!
Gore navedeno je poduprto onime što vidimo u svijetu, naročito u državama gdje je procijepljenost najveća, u tim je državama i broj novozaraženih najviši! Kad bi cjepiva doprinosila smanjenju broja zaraženih, tad bi broj zaraženih progresivno padao s obzirom na broj cijepljenih. Međutim, događa se upravo suprotno, a isto se događa upravo zbog velikog broja cijepljenih asimptomatski zaraženih ljudi koje se ohrabruje na slobodno kretanje!

Isto tako, u svom daljnjem izlaganju, u istom gore navedenom izvještaju sa tog sastanka ‘znanstvenog savjeta’, izjavili ste sljedeće: „a naglašeno je da je učinkovitost cjepiva na novu varijantu, za koju ono nije inicijalno dizajnirano, i više nego dobro. (…)”

Ono što ste izostavili napomenuti prilikom sastanka ‘znanstvenog vijeća’ jest sljedeće: DA OVA CJEPIVA VIŠE NE SPREČAVAJU NITI ZARAZU NITI PRIJENOS VIRUSA!

Zahtijevamo da iznesete znanstvene dokaze za vašu gornju tvrdnju s obzirom da je dana 5. kolovoza 2021, ravnateljica američkog CDC-a na kojeg se često pozivate, dr. Rochelle Walensky, izjavila sljedeće, kako je to prenijela američka medijska kuća CNN:
„Covid-19 vaccines no longer prevent transmission, US Centers for Disease Control and Prevention Director Dr. Rochelle Walensky said Thursday. ‘Our vaccines are working exceptionally well, Walensky told CNN’s Wolf Blitzer, „They continue to work well for Delta, with regard to severe illness and death – they prevent it. BUT WHAT THEY CAN’T DO ANYMORE IS PREVENT TRANSMISSION.”
https://web.archive.org/web/20210805223903/https://edition.cnn.com/us/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-08-05-21/h_d2accec79fdc37f422d02c536828ea1e

HRVATSKI PRIJEVOD GORNJEG TEKSTA
„Cjepiva protiv Covida-19 više ne sprječavaju prijenos, rekla je u četvrtak ravnateljica američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti dr. Rochelle Walensky. ‘Naša cjepiva djeluju iznimno dobro, kazala je Walensky za CNN-ov Wolf Blitzer, “Ona i dalje dobro rade za Deltu, s obzirom na teške bolesti i smrt – oni to sprečavaju. ALI ONO ŠTO VIŠE NE MOGU JESTE SPRIJEČITI PRIJENOS.”

Smatramo da Vi, ministre Beroš, zajedno s određenim članovima ‘znanstvenog savjeta’ hrvatsku javnost NAMJERNO OBMANJUJETE jer je Vaša dužnost pratiti sve informacija glede cjepiva i prijenosa zaraze. Vi na taj način drastično i u najvećoj mjeri doprinosite širenju zaraze, a time ugrožavate zdravlje i živote ljudi koji se oslanjaju na te službene DEZINFORMACIJE!

Nadalje, vezano uz izjavu direktora HZJZ-a, Krunoslava Capaka, da je puno veći broj zaraženih među necijepljenima, vi ste svi svjesni toga da se osobe koje su cijepljene testiraju ISKLJUČIVO ukoliko završe ili u bolnici ili nekoj drugoj medicinskoj ustanovi koje još uvijek zahtijevaju testiranje i cijepljenih ljudi prije nego ih se primi ili na pregled ili na bolničko liječenje, te se radi o puno manjem broju ljudi jer se, u drugu ruku, testira ogroman broj necijepljenih ljudi koji nemaju niti jedan simptom bolesti Covid19, te na taj način namjerno zloupotrebljavate statistiku tvrdnjom da je to dokaz da necijepljeni šire zarazu!

Da bi se došlo do pravilne statistike mora se uzeti u obzir broj ukupno necijepljenih testiranih ljudi za koje je PCR test pokazao da su ‘pozitivni’ na virus, te ukupan broj testiranih cijepljenih ljudi koji su ‘pozitivni’ na virus SARS-Cov-2. Drugim riječima, vi nemate nikakvu pravovaljanu statistiku na koju biste se eventualno mogli pozvati prilikom davanja takvih neistinitih podataka da su necijepljeni odgovorni za širenje zaraze!

Broj necijepljenih ljudi po bolnicama nije nikakav pokazatelj tko je odgovoran za širenje zaraze jer, kao što svi vi dobro znate, ova cjepiva niti sprečavaju zarazu, niti prijenos zaraze nego isključivo utječu na smanjenje simptoma i eventualno sprečavaju kod nekih ljudi teži oblik bolesti Covid19!

Nadalje, svaki dan sve više cijepljenih, pa tako i necijepljenih ljudi biva zaraženo upravo po bolnicama jer je tu najveći postotak cijepljenih osoba koje se ne testira, a oni su uistinu najveći širitelji zaraze, jer kako je to navedeno u gornjim dokumentima, naročito Astrazenece i Janssena, njihova cjepiva u velikom postotku smanjuju broj simptomatske zaraze!

1. Astrazeneca: Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5%

2. Janssen: “Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67%

Ministre Beroš, ovim Vas putem obavještavamo da ukoliko u najkraćem roku preko JAVNIH MEDIJA na konferenciji za tisak ne objavite DOKAZE da su „necijepljeni ti koji prenose zarazu”, zahtijevat ćemo od nadležnih organa pokretanje istražnog postupka protiv Vas, i svih onih članova ‘znanstvenog savjeta’ koji propagiraju neistinite informacije, i to prema članku 112. Ustava RH, te prema ostalim pravovaljanim zakonima koje osobno kršite Vi, te također i određeni članovi ‘znanstvenog savjeta’.

USTAV RH, ČLANAK 20: „Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.”

5. KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA LJUDSKOG BIĆA U POGLEDU PRIMJENE BIOLOGIJE I MEDICINE: KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOMEDICINI

Članak 1. Stranke ove Konvencije štite dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića i jamče svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine.

PRIMAT LJUDSKOG BIĆA
Članak 2. Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti.

Članak 5. Zahvat koji se odnosi na zdravlje može se izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i dala slobodan pristanak na njega.
Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima. Dotična osoba može slobodno i u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak.

Članak 28. JAVNA RASPRAVA Stranke ove Konvencije moraju se pobrinuti da osnovna pitanja što proizlaze iz razvoja biologije i medicine budu predmet odgovarajuće javne rasprave, posebice u svjetlu relevantnih medicinskih, socijalnih, gospodarskih, etičkih i pravnih implikacija, te da njihova moguća primjena bude predmetom odgovarajućih konzultacija.

UDRUŽENI GRAĐANI:

Miljenko Marić, prof.soc. i fil.

 

HOP

VIDEO:

https://rumble.com/vov8nz-strana-svjedoenja-o-zloinu-nad-cijepljenima-u-sad-u.html