SKANDAL: HZJZ pokazuje duboku umješanost u provedbu do sada neviđene prodajne propagande za privatne firme?

0
14933
HZJZ nema odgovora, dokle će voditi ovaj pLandemija cirkus?

Vrijeme ih je zaustaviti !

mr.sc Arna Šebalj -znanstvene teme
mr.sc Arna Šebalj -znanstvene teme

Što to radi HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) i njegov ravnatelj Krunoslav Capak pokušala sam saznati uputivši im 20 pitanja.  Na sramotu HZJZ  je odgovorio što je odgovorio, jer, odgovora konkretnih NEMA! Znaju li oni uopće što rade?

Zahvaljujem na suradnji odvjetniku Mirnesu  Ajanoviću.

Pomogao mi je razotkriti neznanje, nestručnost, šlamperaj, iživljavanje, te potpunu poslušnost nalogodavcima u planu uništenja građana Republike Hrvatske.

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=nFtWHOfgjyE

 A koja su to bila pitanja na koja je nikakve, birokratske i prepisane od EMA-e odgovore iz dokumentacije, odgovorio HZJZ:

 1. Informaciju o sastavu  „cjepiva“ koja se daju našim građanima u svrhu imunizacije protiv bolesti Covid-19
 2. Informaciju o sastavu svih „cjepiva“, a na osnovu ovjerene izjave proizvođača kojom pred zakonom jamči da se u „cjepivima“ nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu, kao i kontraindikacije i sve neželjene posljedice navedenih „cjepiva“
 3. Kopije orginalnih uputstava iz svih „cjepiva“
 4. odgovor da li u sastavu „cjepiva“ postoje materije koje su zakonom kategorizirane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, ili bilo koje druge kategorije? Ako postoje, precizno navedite koje su
 5. odgovor na pitanje koliko dugo traje  imunitet  kojega pružaju  „cjepiva“ te da li ona pružaju i zaštitu od raznih mutiranih sojeva
 6. odgovor na pitanje da li proizvođači jamče da su „cjepiva“ koja ste nabavili sigurna te da će „cjepiva“ zaštititi građane od prijenosa virusa SARS-CoV-2
 7. odgovor na pitanje da li se u „cjepivima“ nalaze sekvence gena genetski modificiranih organizama i ako se nalaze da li su ta „cjepiva“ uvezena u RH sukladno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima ( NN 126/19 na snazi od 01. 01. 2020.), te Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama
 8. informacije o znanstvenim dokazima i istraživanjima da su „cjepiva“ efikasna i sigurna za građane
 9. Dokaz o obeštećenju građana Republike Hrvatske  za naknadu štete u slučaju povreda eksperimentalnim „cjepivom“
 10. informaciju o znanstvenim  studijama ili istraživanjima na osnovu kojih se jasno može vidjeti da „cjepivo“ sprječava  transmisiju i širenje zaraze SARS-CoV-2
 11. Informaciju o znanstvenim studijama i istraživanjima na osnovu kojih ste donijeli odluku da je sigurno „cijepiti“ građane u tijeku tzv. pandemije
 12. Informaciju zašto tijekom epidemije koronavirusa u RH uzrok smrti nije utvrđivan obdukcijom, kako to nalažu u slučajevima epidemije odredbe, recimo, Zakona o zdravstvenoj zaštiti u RH (NN 100/18125/19147/20 na snazi od 31. 12. 2020.)
 13. odgovor na pitanje da li su „cjepiva“ registrirana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva RH (HALMED). Ako jesu, kada, pod kojim brojevima, potvrdama i koji su pravni subjekti nosioci registracije prometovanja „cjepivima“
 14. odgovor na pitanje koje serije „cjepiva“ po vrstama su dopremljene u RH, kolika je iskorištenost uvezenih vrsta po serijama i vrstama, te kolike su trenutne rezerve, gdje se nalazi i kakvi su uvjeti skladištenja te da li se vodi evidencija o načinu distribucije „cjepiva“ kao i da li se vrši kontrola kvalitete od trenutka  nabave do trenutka izdavanja
 15. odgovor na pitanje koji je nivo antitijela minimum da bi se smatralo da je postignuta zaštita i da li se utvrđuje nivo antitijela prije davanja druge, i svake slijedeće doze…
 16. odgovor na pitanje kako građani mogu provjeriti svoju prijavu nus pojave u Sustavu  za nus pojave s obzirom na to da to rade obiteljski liječnici, čak ne svi
 17. odgovor na pitanje zašto pacijenti sami biraju „cjepiva“ i zašto ne dobiju uputnicu od obiteljskog liječnika, te da li su sva „cjepiva“ koja građani RH primaju odgovarajuća za putovanja izvan granica RH
 18. odgovor na pitanje koji je trenutni nivo prokuženosti, odvojeno: preboljeli necijepljeni,  preboljeli „cijepljeni“, i samo „cijepljeni“ i koliki je broj zaraženih  i hospitaliziranih  „cijepljenih“ građana
 19. Dokument o izolaciji SARS-CoV-2  shodno svim Kochovim postulatima s detaljnim informacijama o tom procesu
 20. Informacije o znanstvenim studijama ili istraživanjima kojima je utvrđena uzročno-posljedična veza između izoliranog SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19.

A što je odgovorio HZJZ, pogledajte.

HZJZ ODGOVOR 22 11 2021.jpg

Iz ovoga je sasvim jasno da oni ni nemaju podatke koje ih tražimo i zato upućuju na javne linkove.

Ovo je stvarno ispod normalnog, ovo čovjek ne može ni pojmiti.

HZJZ, prema dostavljenim „odgovorima“, svjesno i kontinuirano dostavlja jedino birokratske formulacije i infomacije. Primjerice linkove na opće podatke koji su javnosti dostupni i prije poslanih upita, a ne sadrže relevantne konkretne infomacije po postavljenim pitanjima.

Može se zaključiti kako HZJZ ili nema niti jedan relevantan podatak o sastavu, kontroli kvalitete ili pratećoj dokumentaciji koja SUŠTINSKI (A NE BIROKRATSKI), potvrđuje sastav, učinkovitost i toksikološke podatke uvjetno odobrenih medicinskih proizvoda za tzv. cijepljenje – vakciniranje protiv COVID-19 ili ih namjerno skriva od javnosti.

U situaciji u kojoj se BEZ PRESEDANA populaciji masovno nameće obvezno uzimanje EKSPERIMENTALNIH PROIZVODA baziranih na tehnologiji koja nije istražena na ljudima i koja nema ni minimalni broj prethodnih adekvatnih sigurnosnih provjera, HZJZ smatra kako nema odgovornost provjeriti i/ili neovisno istražiti ove aspekte proizvoda, pa čak niti nakon upita javnosti  koje promoviraju prema prinicpima prodaje u javnosti. Pri tome, čini se, da HZJZ smatra kako nema odgovornost za posljedice. Kako one kojima svakodnevno građani svjedoče među jednim dijelom primatelja tih proizvoda tako i one dugoročne.

Također, ne smatraju svojom obvezom iznijeti UOBIČAJENE podatke o detaljima kliničkih ispitivanja u tijeku, odnosno obrazložiti je li se oni provode i koje institucije ih provode uz jasno naznačene voditelje tih studija (svi znamo kako su to liječnici imenom i prezimenom).

S obzirom da se radi o presedanu i nametanju eksperimentalnih procedura čitavoj populaciji, a od nedavno djeci i trudnicama, bez ikakvih redovnih etičkih procedura i procedura praćenja zdravlja primatelja, HZJZ pokazuje duboku umješanost u provedbu do sada neviđene prodajne propagande za privatne firme te time ne obnaša društvenu funkciju zbog koje je osnovan.

HZJZ sukladno tome treba rasformirati, a odgovorne osobe suočiti, pravno, s odgovornošću za ljudske živote i njihovo zdravlje.

Bitno je znati kako nitko ne brine za nas, narod, građane. Oni brinu samo za sebe i svoj džep i stoga im zaista treba pokazati izlazna vrata.

 Krajnje je vrijeme zaustaviti ovo opće ludilo u kojemu ne sudjeluju Ljudi već zločinci, genocidaši, koji moraju odgovarati, nama, građanima Republike Hrvatske.

 HOP