U Kanadi je prijavljeno 6.703 ozbiljnih štetnih posljedica cjepiva od COVID-a, a tek manje od 5 je financijski nadoknađeno

0
2738
mr.sc Arna Šebalj -znanstvene teme
mr.sc Arna Šebalj -znanstvene teme

Arjun Walia izvješćuje u časopisu The Pulse 20. prosinca  6,703 Serious COVID Jab Injuries Reported In Canada, Less Than 5 Have Been Financially Compensated

https://thepulse.one/2021/12/20/6703-serious-covid-jab-injuries-reported-in-canada-less-than-5-have-been-compensated/)

o ozbiljnim štetnim posljedicama tzv. cjepiva protiv COVID-19 ali i o za sada skromnoj financijskoj naknadi oštećenima. Evo i nekih činjenica u vezi s Kanadskim nacionalnim programom naknade štetnih pojava uzrokovanih cjepivom.

Od 6.703 prijavljena ozbiljna štetna događaja, bilo je 400 zahtjeva za odštetu od posljedice a manje od pet je odobreno.

U vezi s tim postavljaju se ozbiljna pitanja:

1.     Zašto se do sada nije uspjela voditi odgovarajuću rasprava o štetnim posljedicama od cjepiva?

2.     Jesu li štetne posljedice doista rijetke kao što nas se uvjerava ?

3.     Obavljaju li programi štetnih posljedica od tzv. cjepiva ispravan posao u praćenju potencijalnih  pojava od tzv. cjepiva?

Neposredno prije uvođenja tzv. cjepiva protiv COVID-a u prosincu 2020. Kanada je najavila stvaranje programa nadoknade za ozljede tzv. cjepivom (VISP, Visual Servoing Platform). Program se odnosi na sva tzv. cjepiva odobrena od strane Health Canada koja se primjenjuju od 8. prosinca 2020. i osigurat će odštetu onima za koje vlada utvrdi da su ozlijeđeni tzv. cjepivom. Službeno je pokrenut u lipnju 2021. Program je od tada primio 400 zahtjeva za novčanu odštetu za ozbiljne nuspojave tzv. cjepivom protiv COVID-a unatoč činjenici da su dosad prijavljena 6.703 ozbiljna štetna događaja.

Od 400 zahtjeva, manje od pet je odobreno. Prema podacima koje je nedavno objavila kanadska vlada, 387 od tih zahtjeva dodijeljeno je tzv. voditelju slučaja, a 64 su neprihvatljiva, što znači da ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti ili ne mogu nastaviti s postupkom zbog nepotpunih informacija. 323 zahtjeva smatra se prihvatljivim. Od dopuštenih zahtjeva, njih 127 čeka preliminarni liječnički pregled kako bi se utvrdilo jesu li potrebni dodatni zdravstveni nalazi, a za 196 zahtjeva je završen preliminarni liječnički pregled. Ovi brojevi dolaze unatoč činjenici da je do 17. prosinca bilo 29.806 prijava nuspojava u Kanadi nakon imunizacije tzv. cjepivom protiv COVID-19. Činjenica da se 6.703 smatra ozbiljnim znači da postoji dobar dio ljudi s ozbiljnim nuspojavama koji ne prolaze kroz tzv. VISP  za naknadu. To bi moglo biti iz više razloga, a jedan od njih je možda činjenica da Kanađani nisu ni svjesni VISP-a.

Nadalje, samo zdravstveni djelatnici mogu prijaviti te događaje, stoga je važno zapitati se koliko štetnih posljedica od tzv. cjepiva nije prijavljeno zbog toga što zdravstveni djelatnik vjeruje da tzv. cjepivo nije uzrok? Postoji liječnički odbor za pregled koji predstavlja kanadsku vladu a  sastoji se od liječnika koji imaju zadatak utvrditi postoji li povezanost između štetne posljedice i tzv. cjepiva.

Sljedeće javno izvješćivanje objavit će se najkasnije do 1. lipnja 2022. godine. Utvrditi je li štetna posljedica rezultat tzv. cjepiva može biti teško. Kada je riječ o tzv. cijepljenju protiv COVID-a, ako netko ima srčani udar ili neku drugu bolest koja proizlazi iz tzv. cjepiva protiv COVID-a godinu dana kasnije, postoji gotovo nula posto šanse da će se tzv. cijepljenje kao uzrok razmotriti. To dolazi unatoč činjenici da postoje jaki signali da ovo tzv. cjepivo može uzrokovati sporu eroziju endotela. To je jedan od mnogih razloga zašto stručnjaci na tom području vjeruju da se ozljede tzv. cjepivom nedovoljno prijavljuju. Studija objavljena 7. listopada 2021. u Journal Toxicology Reports

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7581376/#bib0695

procjenjuje da je nedovoljno prijavljivanje smrtnih slučajeva kao posljedica tzv. cjepiva protiv COVID-a moglo rezultirati brojem 1000 puta manjim od stvarnog broja. Oni također citiraju široko rasprostranjenu studiju Harvard Pilgrim objavljenu 2010. koja je izvijestila da je vjerojatno prijavljeno manje od 1 posto ozljeda od cjepiva. To uključuje i ozbiljne nuspojave (Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS).

https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system

To je vrlo čest slučaj i kod droga. Višestruke studije su otkrile da se mnoge pa i ozbiljne nuspojave na lijekove na recept ne prijavljuju ili se nedovoljno prijavljuju (do 95 %).

Dokumenti koje je objavila FDA u skladu sa zahtjevom Zakona o slobodi informacija (FOIA) otkrivaju da je Pfizer bio svjestan više od 50.000 ozbiljnih nuspojava tijekom prva tri mjeseca uvođenja tzv. cjepiva. Velik dio njih je “medicinski potvrđen”, dok drugi nisu. Na primjer, tablica 1. u Pfizerovim dokumentima prikazuje 42.086 reakcija na njihovo tzv. cjepivo protiv COVID-19 u razdoblju od 90 dana od 1. prosinca. 2020. – 28. veljače 2021. 25.379 reakcija je „medicinski potvrđeno“ dok 16.707 nije „potvrđeno od liječnika“. Sustavi za izvješćivanje o štetnim događajima sigurnosti tzv. cjepiva diljem svijeta bilježe rekordan broj štetnih pojava. Do 15. listopada 2021. broj nuspojava prijavljenih diljem svijeta premašio je 2 344 240 samo za tzv. cjepiva protiv COVID-a u sustavu za izvješćivanje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) VigiAccess.

Kada je u pitanju naknada za štetne posljedice u Kanadi, odšteta je pokrivena putem javnog zdravstvenog sustava, za sve dodatne troškove pojedinci mogu:

1. sami snositi troškove povezane sa svojim ozljedama,

2. tražiti odštetu kroz sudski spor protiv aktera iz privatnog sektora (tj. proizvođači „cjepiva“) ili

3. tražiti naknadu od javno podržanih sustava ili Programa kompenzacije za ozljede od tzv. cjepiva (VIC Programs).

U većini slučajeva, tzv. cjepiva su proizvod bez odgovornosti. Godine 1986. u Sjedinjenim Državama stvoren je Nacionalni zakon o ozljedama od cjepiva u djetinjstvu. National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) je osnovan nakon što su tužbe protiv proizvođača cjepiva i pružatelja zdravstvenih usluga zaprijetile da će uzrokovati nedostatak cjepiva i smanjiti stopu cijepljenja. Ovaj zakon također štiti proizvođače od odgovornosti u pogledu nuspojava i ozbiljnih nuspojava poput smrti. Također koristi novac poreznih obveznika za plaćanje žrtvama. VICP je isplatio više od 4 milijarde dolara zbog štetnih pojava od cjepiva. Od 2015. program je isplatio prosječno ukupno 216 milijuna dolara za prosječno 615 podnositelja zahtjeva svake godine. Do danas je u SAD prijavljeno više od 20.000 smrtnih slučajeva, više od 100.000 hospitalizacija i više od 30.000 trajnih invaliditeta.

Dakle, kada je riječ o štetnim pojavama od cjepiva, zapravo nemamo točan broj. Mnoge su nuspojave od cjepiva vjerojatno nedovoljno prijavljene, ali tko zna koliko ih je prijavljeno koje zapravo nisu rezultat cjepiva? Činjenica da su ova tzv. cjepiva proizvod bez odgovornosti u većini zemalja također ne pomaže u povjerenju.

Indijska vlada nedavno je odbila udovoljiti zahtjevima Pfizera i Moderne za pravnom zaštitom zbog bilo kakvih nuspojava od upotrebe njihovih injekcija.

Oklijevanje oko tzv. cjepiva proizlazi iz zabrinutosti oko kratkoročnih i dugotrajnih posljedica, kao i rizika samog COVID-a. Prema nedavnoj studiji akademika sa Stanforda, ako je zaraženo COVID-om, ima gotovo 100 posto stopu preživljavanja. Oni koji su stariji još uvijek imaju skoro 100 posto stopu preživljavanja. Starije osobe i osobe s komorbiditetima imaju veći rizik od smrti i hospitalizacije od COVID-a. Na početku pandemije, 94 posto smrtnih slučajeva od COVID-a u Sjedinjenim Državama bilo je kod ljudi s nekim od komorbiditeta.

HOP