Tužba protiv vodećih medija u Hrvatskoj u Haagu – ‘jer su suodgovorni za sve zločine protiv čovječnosti i počinjeni genocid, te provedbe nezakonitih eksperimenata na građanima bez dobivanja pisanog pristanka u Republici Hrvatskoj’

0
40780

Mr. sc. Arna Šebalj

 

mr.sc Arna Šebalj -znanstvene teme
mr.sc Arna Šebalj -znanstvene teme

Podignuta kaznena prijava u ime građana Republike Hrvatske 22. 10. 2021. pred Međunarodnim kaznenim sudom ( ICC ) u Haagu protiv javne kuće HRT i njenih ravnatelja, kao i svih ostalih MS medija i njihovih urednika, te Faktografa i Gonga koji je nakladnik Faktografa

 20220104_072302

VIDEO:

https://rumble.com/vov8nz-strana-svjedoenja-o-zloinu-nad-cijepljenima-u-sad-u.html

Zagreb, 21. 10. 2021.

Information and Evidence Unit

Office of the Prosecutor

Post Office Box 19519

2500 CM The Hague

Nizozemska

 

International Criminal Court

Oude Waalsdorperweg 10

2597 AK Den Haag,

Nizozemska

 

Međunarodni kazneni sud – ICC

Oude Waalsdorperweg 10

2597 AK Den Haag,

Nizozemska

Odvjetnik  Dr. Rainer  Fuellmich & Associates

Senderstraße 37

37077 Göttingen

Njemačka

Senderstr.37
37077

TUŽITELJ, podnositelj prijave:  mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

Hrvatska,  u ime građana Republike Hrvatske

OPTUŽUJEM  NIŽE NAVEDENE MEDIJE I NJIHOVE ODGOVORNE OSOBE u REPUBLICI HRVATSKOJ  ZA SVE OPISANE  ZLOČINE JER SU MEDIJI  U DOGOVORU S VLADOM IZVRŠILI  NEIZMJERNU ŠTETU KROZ ŠIRENJE STRAHA I PANIKE, TE SU TAKO IZRAVNO ODGOVORNI ZA NAMJERNO IZAZIVANJE VELIKE ŠTETE KROZ MEDIJSKU MANIPULACIJU JAVNOSTI  TE LAŽI I PRIJETNJE  pa su stoga  jednako odgovorni za sve zločine protiv čovječnosti i počinjeni genocid, te provedbe nezakonitih eksperimenata na građanima bez dobivanja pisanog pristanka u Republici Hrvatskoj.

OPTUŽENI:

1.BRANKA-GABRIJELA VOJVODIĆ, v.d. ravnateljica, SERĐO OBRATOV,  v.d. glavnog urednika

    „HINA

2. ROBERT ŠVEB, Glavni ravnatelj  HRT i RENATO KUNIĆ, v. d. Glavnog ravnatelja HRT

     ELIANA ČANDRLIĆ GLIBOTA, v. d. Ravnateljice Poslovne jedinice Program HRT

     DRAŽEN MIOČIĆ, urednik HRT-HTV4

     KATARINA PERIŠA ČAKARUN, urednica IMS-a  HRT-HTV

     SUZANA VOLF PENDIĆ, šefica deska IMS-a svi sa HRT-HTV

3. PETAR VIDOV, glavni urednik  „FAKTOGRAF

4. ORIANA IVKOVIĆ  NOVOKMET,  glavna urednica GONG-a, nakladnika FAKTOGRAFA
5. GORAN OGURLIĆ, glavni urednik hrvatskih dnevnih novina „Jutarnji List

6. DRAŽEN KLARIĆ, glavni urednik hrvatskih dnevnih novina „Večernji List“,

7. ZRINKA JANKOV, glavna urednica  „NOVA TV”,

8. ŽELJKA MARIJANOVIĆ, glavna urednica TV postaje „RTL”,

9. TOMISLAV LADIŠIĆ, direktor  TV postaje „N1”,

10. IVICA TOMIĆ, glavna urednica  dnevnih novina „Novi List”,

11. ROBERT FRANK, glavni urednik  dnevnih novina „Glas Istre”,

12. SANDRA LAPENDA LEMO, glavna urednica dnevnih novina „Slobodna Dalmacija,

13. BOJAN DIVJAK, glavni urednik  dnevnih novina i ZORAN JAĆIMOVIĆ urednik internet

       portala  „Glas Slavonije”,

14. GORAN GAVRANOVIĆ, glavni urednik dnevnih novina „24sata”,

15. BERISLAV JELINIĆ, glavni urednik dnevnih novina „Nacional”,

16. ZDRAVKO MILINOVIĆ, glavni urednik dnevnih novina „Globus”,

17. MIODRAG ŠAJATOVIĆ, glavni urednik dnevnih novina „Lider”,

18. TANJA NOVAK, glavna urednica TV postaje „Aljazeere”,

19. JELENA VALENTIĆ, glavna urednica portala „TELEGRAM

20. ANDREJA HUDIKA,  glavna urednica portala  „INDEKS.HR

 VIDEO:

https://rumble.com/vfpzxj-v.-sharav-preivjela-holokaust-danas-tvrdi-da-kovid-novi.html

Poštovani tužitelju Međunarodnog kaznenog suda,

 

Ovaj vam zahtjev hitno dostavljam jer su stotine tisuća, milijuna sad već, života u pitanju ne samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu.

Molim Vas da Sud spozna da svi  ljudi  imaju pravo na  suverena ljudska prava i na dostojan život, te da im je sve to najozbiljnije povrijeđeno, iako je sve zaštićeno:

1. Rimskim statutom

2. Univerzalnoj deklaraciji p ljudskim pravima

3. Međunarodnim ugovorom o građanskim i političkim pravima

4. Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i dostojanstvu ljudskog bića obzirom na primjenu biologije i medicine, Oviedo, 4.IV.1997 – koja je prva pravno povezana s EU

5. Povelja temeljnih prava EU (2012/C 326/02)

6. Nurnberški kodeks

7. Helsinška izjava

U skladu s Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda, prijavljujem zločine koji su u nadležnosti Suda, kako je opisano u člancima Rimskog statuta:

 

DIO 2, NADLEŽNOST, DOPUSTIVOST I MJERODAVNI ZAKON

 

Članak 5., Zločini iz nadležnosti Suda(a) Zločin genocida; (b) Zločini protiv čovječnosti;

Članak 6., Genocid, (b) nanošenje teških tjelesnih ili duševnih ozljeda članovima grupe;

(c) namjerno nanošenje grupnih uvjeta života za koje se računa da će u cijelosti ili djelomično dovesti do njezinog fizičkog uništenja;

Članak 7., Zločini protiv čovječnosti

U smislu ovog Statuta, “zločin protiv čovječnosti” znači bilo koje od sljedećih djela počinjenih u sklopu rasprostranjenog ili sustavnog napada usmjerenog protiv bilo kojeg civilnog stanovništva, sa znanjem o napadu:

(k) druga nečovječna djela sličnog karaktera koja namjerno uzrokuju velike patnje ili ozbiljne ozljede tijela ili mentalnog ili fizičkog zdravlja.

stavak 1.:

a)      “Napad usmjeren protiv bilo kojeg civilnog stanovništva” znači način ponašanja koji 

uključuje višestruko počinjenje radnji iz stavka 1. nad bilo kojim civilnim stanovništvom, u skladu s ili u promicanju državne ili organizacijske politike za počinjenje takvog napada;

b)     “Istrebljenje” uključuje namjerno izazivanje životnih uvjeta, između ostalog i

oduzimanje pristupa hrani i lijekovima, računano da dovede do uništenja dijela populacije;

       e)   “Mučenje” znači namjerno nanošenje teške boli ili patnje, fizičke ili duševne, osobi koja je u pritvoru ili pod kontrolom optuženika; osim što mučenje ne uključuje bol ili patnju proizašlu samo iz, svojstvenih ili slučajnih, zakonitih sankcija;

       g)    “Progon” znači namjerno i ozbiljno oduzimanje temeljnih prava suprotno međunarodnom pravu zbog identiteta grupe ili kolektiviteta;

Članak 13

Vršenje nadležnosti

Sud može ostvariti svoju nadležnost u pogledu zločina iz članka 5. sukladno odredbama ovog Statuta ako:

     c) Tužitelj  pokrene istragu u vezi s takvim zločinom u skladu s člankom 15.

Članak 15.

Tužitelj

1. Tužitelj može pokrenuti istragu motu proprio  (vlastita inicijativa) na temelju podataka o zločinima iz nadležnosti Suda.

2. Tužitelj će analizirati ozbiljnost primljenih informacija. U tu svrhu može zatražiti dodatne informacije od država, organa Ujedinjenih naroda, međuvladinih ili nevladinih organizacija ili drugih pouzdanih izvora koje smatra primjerenim, a može dobiti pismeni ili usmeni iskaz u sjedištu Suda .

OPTUŽUJEM navedene osobe da su svojim stalnim djelovanjem u medijima podupirali sve navedene zločine i to širenjem kontinuiranog straha i panike te su sve to radili u suradnji s Vladom RH kao i tzv. Nacionalnim stožerom, čime su sudionici u za slijedećim zločinima:

1. PROGON, za teško oduzimanje temeljnih prava protivnih međunarodnom pravu zbog identiteta grupe ili kolektiva.

2. GENOCID, zbog nanošenja tjelesnih i duševnih ozljeda velikom broju ljudi koji žive u Hrvatskoj. Također, za namjerno nanošenje skupini ljudi uvjeta života proračunatih da dovedu do njezinog fizičkog uništenja u cijelosti ili djelomično.

3. ZLOČINI PROTIV ČOVJEČNOSTI, za sustavni napad usmjeren protiv hrvatskog civilnog stanovništva uz znanje o napadu.

4. PROVEDBA NEZAKONITIH EKSPERIMENATA na široj javnosti bez dobivanja pisanog pristanka.

 

U ovoj tužbi – prijavi  dobit će te dovoljno vjerodostojnih informacija koje tužitelj može pregledati i hitno djelovati u ime svih građana u Republici Hrvatskoj. Provedena cenzura od početka tzv. pandemije dosad  je u povijesti nezapamćena, pa je ograničavala javnost u mogućnosti donošenja informiranih odluka na temelju različitih mišljenja, što je propisano Ustavom Republike Hrvatske i svakim međunarodnim zakonom koji se bavi nepovredivošću ljudskih prava.

Tužba ima ukupno 43 stranice teksta sa dokazima i svim navodima relevantnim za navedena kaznena djela te preko 250 stranica dokaznog materijala.

Zaključena je neuobičajenim načinom, no razumljivim za sve sudionike u procesu koji očekujemo.

Kako više ništa ne vrijedi, totalno su srušeni svi pravni poredci, sve je izvan formalnih postupanja te je stoga i vrijeme djelovati isto tako argumentima i jezikom svima razumljivim.

ZAKLJUČAK: Svaki dan se objavljuju nove studije koje dokazuju da nijedna od provedenih mjera, od zatvaranja, socijalnog distanciranja, samoizolacije, nošenja maski nije i nema  pozitivan utjecaj na suzbijanje ovog  tzv. virusa, ali da su sve one nanijele veliku štetu dobrobiti čovječanstva, štetne za njihovo fizičko i mentalno zdravlje, te štetne za gospodarstva. I sve je bilo planirano. Zato je u travnju 2020. Word Economic Forum najavio: “Zaključavanje je najveći svjetski psihološki eksperiment – i mi ćemo platiti cijenu”

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/this-is-the-psychological-side-of-the-covid-19-pandemic-that-were-ignoring/

Vrijeme je da se prestane s tim zlodjelima i vrijeme je sada. Od tužitelja tražim hitnost. Molim tužitelja da pokrene sudski nalog za sljedeće:

 

1.BRANKA-GABRIJELA VOJVODIĆ, v.d. ravnateljica, SERĐO OBRATOV,  v.d. glavnog urednika

    „HINA“,

2. ROBERT ŠVEB, Glavni ravnatelj  HRT RENATO KUNIĆ, v. d. Glavnog ravnatelja HRT

     ELIANA ČANDRLIĆ GLIBOTA, v. d. Ravnateljice Poslovne jedinice Program HRT

     DRAŽEN MIOČIĆ, urednik HRT-HTV4

     KATARINA PERIŠA ČAKARUN, urednica IMS-a  HRT-HTV 

     SUZANA VOLF PENDIĆ, šefica deska IMS-a svi sa HRT-HTV

3. PETAR VIDOV, glavni urednik  „FAKTOGRAF

4. ORIANA IVKOVIĆ  NOVOKMET,  glavna urednica GONG-a, nakladnika FAKTOGRAFA
5. GORAN OGURLIĆ, glavni urednik hrvatskih dnevnih novina „Jutarnji List

6. DRAŽEN KLARIĆ, glavni urednik hrvatskih dnevnih novina „Večernji List“,

7. ZRINKA JANKOV, glavna urednica  „NOVA TV”,

8. ŽELJKA MARIJANOVIĆ, glavna urednica TV postaje „RTL”,

9. TOMISLAV LADIŠIĆ, direktor  TV postaje „N1”,

10. IVICA TOMIĆ, glavna urednica  dnevnih novina „Novi List”,

11. ROBERT FRANK, glavni urednik  dnevnih novina „Glas Istre”,

12. SANDRA LAPENDA LEMO, glavna urednica dnevnih novina „Slobodna Dalmacija,

13. BOJAN DIVJAK, glavni urednik  dnevnih novina i ZORAN JAĆIMOVIĆ urednik internet

       portala  „Glas Slavonije”,

14. GORAN GAVRANOVIĆ, glavni urednik dnevnih novina „24sata”,

15. BERISLAV JELINIĆ, glavni urednik dnevnih novina „Nacional”,

16. ZDRAVKO MILINOVIĆ, glavni urednik dnevnih novina „Globus”,

17. MIODRAG ŠAJATOVIĆ, glavni urednik dnevnih novina „Lider”,

18. TANJA NOVAK, glavna urednica TV postaje „Aljazeere”,

19. JELENA VALENTIĆ, glavna urednica portala „TELEGRAM

20. ANDREJA HUDIKA,  glavna urednica portala  „INDEKS.HR

 

Stojim Vam na raspolaganju za bilo koje drugo pitanje koje tužitelj smatra potrebnim.

Želim obavijestiti tužitelja da je svjetski mir u pitanju! Milijuni ljudi, u ovom trenutku, mirno prosvjeduju. No, u mnogim zemljama, poput  Australije, Kanade, SAD, Francuske, Italije, Njemačke, Nizozemske, Belgije, Velike Britanije – ljudima je dosta ove medicinske tiranije, kršenja naših neotuđivih prava i sloboda, prisilnih injekcija a prosvjedi se pretvaraju u nasilje. Ljudi se okreću protiv ljudi, donose podjele, „cijepljenih“ protiv „necijepljenih“. Prijete nam da će nam oduzeti sve slobode ako ne dobijemo ovu injekciju.

ČOVJEČANSTVO  MORA  OBRANITI SVOJE SLOBODE i SVIJETSKI MIR.

Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur. – u ime građana Republike Hrvatske

 

10000 Zagreb

Republika Hrvatska                               

                                                                                          

                                                                            Za kraj  Vam citiram Kodeks časti hrvatskih novinara (kojima i sama svojim radom pripadam) a koji kaže:

„U svom su radu novinari dužni braniti ljudska prava, dostojanstvo, slobode i vrijednosti, uvažavati pluralizam ideja i nazora. U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, novinar je dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira.

Novinar se ne smije baviti poslovima koji bi mogli ugroziti njegovu neovisnost, objektivnost i samostalnost prosuđivanja, narušavajući njegov novinarski dignitet. Novinar, kao i svaki građanin, ima pravo na političko i drugo opredjeljenje. On, međutim, u svom djelovanju zauzima profesionalnu distancu prema aktualnim zbivanjima, što je jedan od preduvjeta za objektivno i profesionalno izvještavanje o događajima.“

 

Kao dokaz da je zaprimljena u ICC kao i kod dr. R. Fuellmicha su potvrde o praćenju pošiljki i preuzimanju istih.

Imajmo vjere, ne odustajmo od ničega a ponajmanje od sebe. Biti će kraj ne kad ovi genocidaši to žele već kad to dragi Bog i mi s njim učinimo. Sve je u našim rukama, točnije, odlukama.  

A Božja je uvijek bila i biti će zadnja.

Na Slavu i Hvalu Kristu!

HOP