Vladari Bosne sve do povratka Bosne u okrilje Rima su se zvali bani umjesto cari ili kralji jer puk je govorio čakavicom i služio se haravačkom ili sanskritskom gramatikom!

0
1767

Čija je bila Bosna prije Osmanlija

Hrvatski kralj Petar Svačić se borio protiv unije sa Mađarima i izbora Mađara za hrvatskog kralja. Zbog toga poginuo u sukobu sa njima 1097. godine, a izabran je za hrvatskog kralja 1093. godine. Nakon Pacta Convente 1102. godine dolazi do raskola u hrvatskoj državi i stvaranja hrvatske države Bosne koja se nakon raskola priklanja Bizantu, odriče se glagoljice i stvara prvu hrvatsku tjirilicu, odnosno, ćirilicu poznatu kao bosančica ili danas kao slavensko pismo.

Međutim, Rim je te Hrvate nazvao poganima ili krstjanima kao da su se krstjani razlikovali od kršćana. Krstjanin i kršćanin su označavali isto jer naziv kršćanin je nastao od naziva krstjanin. Nazivali su ih i bogumilima ili patarenima po nekim sektama, a oni su sebe zvali vučemili, što znači da su bili stočari, ratari, obrtnici i trgovci kao i Veneti. Riječ VAČE se pisala UČE, a kasnije joj je dodan početni glas V. Još jednom je potvrđeno da Bizant nije imao slovo za glas V.

Vladari Bosne sve do povratka Bosne u okrilje Rima su se zvali bani umjesto cari ili kralji jer puk je govorio čakavicom i služio se haravačkom ili sanskritskom gramatikom. Izvorno ban se zvao van. Tek povratkom u okrilje Rima, bosanski vladari postaju kraljevi.
Neki vjeruju da se Svačić zvao Snačić jer ne razumije jezične promjene zbog promjene glasova. On se mogao zvati Smačić jer kod čakavaca glas M je često postajao N. Prezime Svačić je povezano sa novim nazivom za sunce – ČAVA i sufiksom AČ, dakle, Čavač, od kojeg nastaju današnja prezimena Čavić, Čović, Savić, Sović i Kovač, Ković, Kajić ili Kojić. Od istog naziva nastaju imenice: čovek, čovik, čovo, čojo i čauš.

Oni su bili isto što i Veni ili Veneti, odnosno, Čavari ili Avari. Međutim, mnogi Hrvati danas vjeruju da ime Sava ili Savo i prezime Savić nisu hrvatska, a naziv Čava nosi hrvatska rijeka Sava koja je upućena prema izlasku Sunca i danas dijeli Hrvatsku od Bosne. Mi ni danas ne razlikujemo srbijanska pravoslavna imena od hrvatskih janskih i katoličkih.

Ćirilica je grčko pismo kojem su Hrvati dodali glagoljička slova za glasove koje grčko pismo nije imalo, a to su glasovi H, J, V, Č, Š i Ž. Tako je nastala ”slavenska” ćirilica i konačno se moramo odreći laži koje nam nameću Srbijanci o Ćirilu kao tvorcu ćirilice. Bosančica je imala iste brojevne vrijednosti kao i glagoljica, a glagoljicu su na ove prostore donijeli Hrvati poznati kao Sarmati, dakle, Carmati. Oni su još bili poznati kao Carpati, dakle, Karpati jer po njima dobiva naziv gorje Karpati. Tu glagoljička slova su prihvatili kasnije Bugari, Ukrajinci i Rusi ali poredak slova je drukčiji.
Bosna je bila dio carevine Hrvatske ili Krrajine
Bosna je ranije bila dio hrvatske države poznate kao Krajina koja je bila vazal Bizanta. Naziv krajina je nastao od naziva carevina. To nam pokazuje da je Hrvatima kršćanstvo nametnuo Bizant. Međutim, knez Branimir se 879. godine naklonio Rimu i Hrvati u Krajini su postali katolici i unijati. Katolici su prihvatili latinsku, a unijati su zadržali grčku liturgiju. Unijati su danas poznati kao grkokatolici.

Najbolji primjer toga je Islam Latinski i Islam Grčki. I jedni i drugi su bili Hrvati.
U doba Branimira propada Bizant na Jadranu i 924. godine Bizant dobiva hrvatski prostor između rijeke Morave i Drine. Dakle, taj prostor dolazi pod jurisdikciju carevine Bugarske koja osniva episkopiju Peć jer liturgija Pećke episkopije je napisana bugarskim jezikom, što ni danas nije jasno mnogim ekavskim Srbima.
Danas i ranije Srbijanci prisvajaju Hrvate unijate kao Srbe, premda oni to nikad nisu bili jer ih oni i danas nazivaju Prečani, dakle, oni preko. Oni su uvijek bili Hrvati jer su unijati priznavali Papu i svojeg svećenika su po njemu nazvali POP. Međutim, velik broj Hrvata i danas vjeruje da je pop pravoslavni naziv.
Da bi izmislio Srbe u Bosni i Crnoj Gori, unijat Karačić postaje Srbin turkizirajući svoje prezime u Karadžić premda glas DŽ nije postojao na jekavskom prostoru niti postoji danas. Postoji jedino glas Đ.

Tako on pokušava dokazati da je jekavica srbski jezik premda on nema pojma kako je nastala. Na temelju srbijanskog ekavskog naglaska izmišlja ijekavicu koje nikad nije postojala kod jekavaca. Dokaz su današnji Crnogorci. Sve to je učinio da bi dokazao da je pećka lirturgija napisana srbskim jezikom i proglasio Rašku srbskom državom premda nema etimologijske spojnice između naziva Raška i Srbija. Ako su postojali Srbi, zar Raška ne bila nazvana Srbija? Raška se na suglasničkom pismu zvala ARAČA, a odatle toponimimi RAČA i RAŠA i etnici RAČ, RAC, RAŠ ili RAS. Etrurci su sebe zvali Raseni, a Romani su ih zvali CERVENI.

Da čitatelji ne bi ostali zbunjeni, potrebno je objasniti kako je nastao naziv Serb i što je označavao. Hrvati su u doba Rimskog imperija bili poznati kao Cerveni, a to su Hrvati koji su se naselili Toskanu i sjevernu Italiju sve do Istre. Oni su tamo došli sa današnjeg Crnog mora koje se ranije zvalo Crveno. On su tvorci latinice, koji su od njih preuzeli semitski Latini i po njima je dobila ime, umjesto po Arasenima ili Rasenima. Nametanjem kršćanstva, oni su postali Cervi jer sufiks EN je označavao jansku eligiju i trebalo ga je ukloniti iz naziva. U dosta slučajeva latinsko slovo C, koje je stalo za glas K, se često odrazilo kao S.

Tako su Cervi postali Servi isto kao što su Claveni postali Slaveni. Kako Bizant nije imao slovo za glas V, naziv Servi se pisao Serbi jer glas V se pisao slovom B na bizantskom pismu. Dakle, naziv Serb na bizantskom pismu je označavao Hrvate jer Srbi tada nisu postojali. Mogu Srbi sebi lagati koliko hoće, ali ovo ne mogu opovrgnuti. Etnik Srb se prvi put spominje 1799. godine i ta godina označava početak srbijanske mitologije i laži. Bosna je vazda bila hrvatska država.

Za doba ulaska Osmanlija u Bosni, Bošnjaci su bili Hrvati katolici. Svako prezime Bošnjak potječe iz Bosne i označava Hrvate katolike. Tko su bili muslimani? Muslimani su bili Hrvati koji su uzeli vjeru Osmanlija. Oni su autohtoni Hrvati muslimanske vjeroispovijesti, a to nam najbolje otkrivaju muslimanska imena i prezimena u Bosni. Na temelju prezimena mi prepoznajemo muslimanske Turke i autohtone Hrvate u Bosni, bez obzira jesu li ranije bili katolici ili unijati. To nam potvrđuje i genetika.
Bosna je pala pod osmanlijsku vlast 1463. godine i njezina posljednja kraljica se zvala Katarina Kosača Kotromanić. Ona je ostavila katoličku Bosnu u ”amanet” Papi. Danas Bosnu Bakir Izet-Begović ostavalja u amanet Erdoganu. Osmanlije su u Bosni bili agresori i okupatori te izvršili etničko čišćenje i progon Hrvata – katolika i unijata zašto i danas postoje dokazi. Sjetimo se koliko problema su imali Makedonci oko imena Makedonija sa Grcima.

Sa kojim pravom danas Bošnjaci koriste naziv Bošnjaci i uzurpiraju povijest hrvatske Bosne? Simbol hrvatske katoličke države Bosne je bio ljiljan, a što je simbol muslimana? Izvorno, Bosna se zvala VASANA, a odatle nam i bog VIŠNJI. Sa kojim pravom i na temelju kojih principa su današnji Srbi dobili polovicu Bosne nakon dva genocida nad Hrvatima od 2018. godine?
Srećko Radović