Stari hrvatski jezik nije običan jezik koji se u lingvistici danas naziva sanskrit ili sanskrt

0
1019

Zašto su Hrvati iznenađeni ponašanjem Orbana? Zar oni još nisu shvatili zašto je Orban u savezu sa Vučićem i što otkriva mapa sa Rijekom u mađarskoj državi? Zar to ne otkriva zašto su se Orban i Vučić toliko zbližili? Srbini žele granicu –Virovitica, Karlovac , Ogulin i Karlobag , a uz nju Orban želi prostor do Rijeke.
Napokon, Hrvati moraju shvatiti da je njihova povijest – gubitak identiteta i teritorija – najviše povezana sa Mađarima ranije i Srbinima ili Srbijancima u novije doba. Mađari su izvorno živjeli u Transilvaniji i bili su pravoslavci pod vlašću Ugra ili Ugara, dakle, Bugara, a Latini su ih zvali U-Gari, odakle naziv Vagrant, dakle, Cigan, a današnji Mađari sebe nazivaju Hun-Gari jer nisu znali da je latinsko slovo U stalo za slog VA ili je to Rim namjerno podmetnuo Hrvatima da bi ih iskorijenio ili dobio kao vazale.

Odatle i laž o Hunima, koji su navodno bili Mongoli, ali danas nema ništa mongolsko u njima. Oni su trebali pokoriti cijeli Krajinu, ali tada nisu uspjeli. Međutim, uspjeli su 1102. godine kada su Hrvati potpisali Pacta Conventa, navodno sa Venetima. Tomu se suprotstavio hrvatski kralj Svačić, koji je poginuo u borbi sa Mađarima. On je tvorac hrvatske države Bosne koja nije željela mađarsku vlast.
Hrvati su ih nazvali Madari, a uvođenjem nepostojećeg glasa J postaju Mađari. Herodot je te Hrvate nazivao Madi jer, po njemu, oni su imali istu nošnju kao Perzijanci.

Naziv Mad stoji za izvorni naziv Mač i semitski Mat.
Prihvaćanjem rimskog vazalstva, Mađari su postali katolici, zavladali cijelom Panonijom i odvojili Hrvate na jugu od današnjih Hrvata i zavladali sa Slavonijom, Baranjom i Bačkom, sve dok ih kralj Tomislav nije istjerao iz Slavonije, Baranje, Bačke i Srema. Kako ni Rim ni Bizant nisu imali slovo za glas V, Oni su zvali Mađare Ugri ili Ugari, jer su ranije sa njima vladali Vugari, odnosno, Bugari.
Cijela Panonija je nekada bila hrvatska i povezivala je Hrvate sa juga sa današnjim Slavenima. Razdvojili su ih navodno i Huni. Međutim, cijela romanska Crvena ili Krajina, odnosno, Dioklecijanova Dalmacija je bila vazal Bizanta sve do 879. godine kada se knez Branimir priklonio Rimu. Tada su Hrvati postali vazali Rima.

Herodot je pisao da je bog Pan uveden u grčku mitologiju iz Egipta, a po je njemu je Panonija dobila ime. Panonci su najvećim dijelom bili ratari, stočari, obrtnici i trgovci. Latini su ih zvali Veni ili Veneti, što znači da su se izvorno zvali Cer-veni. Tako je nestao naziv Harvat koji je u Mađarskoj postao Horvat. Horvat i Kovač, dakle, Čavač su dva najraširenija prezimena u Mađarskoj.
Mađarski vokabular je 70 posto hrvatski, a razlika je jedino što Mađari nisu ispuštali početne samoglasnike, primjerice, astal = stol. Cijela Mađarska je nekad bila hrvatski etnički prostor, a Une, dakle, Hune je na tom prostoru izmislio Rim da bi sprečio ujedinjenje Hrvat katolika i Hrvata pravoslavaca i Hrvata jana.
Isto pravilo vrijedi i za mnoga muslimanska imena: Emira = Mira ili Miro, Emina = Mina i Mino, odakle imena Nina i Nino, Amara = Omar i Omara ili Amara = Mara i Maro te Jana i Jano. Čija su onda prezimena Minič, Ninič, Omar,Omer, Omerič, Omerovič, Marič, Maračič, Maričič, Marin, Marinić, Marinović, Janič, Jančič, Jančevič, Jankovič,Janovič, Janša, Janješ, Janjanin, Jantolak, Anič, Antal, Anovič, Aničič, Anković, Antič, Antičevič i tako redom?
Kako možemo zaključiti, Hrvati ne znaju da su toponimi i antroponimi diljem Europe većinom hrvatski, a ne prepoznajemo ih, , te prezimen aVačlič i li Valentičjer su napisana različitim pismima i pravopisima. Tko bi danas pomislio da je prezime Vallace označuje Vlahe, dakle, Čavalahe, Čavale ili Avale, a odatle naše ime Vale i Valentin, te prezimena Valič, Valec Valentič. Vlah se kod nas pojavljuje kao Vlas i Vlaj. Ako slovoi V zamijenimo slovima F, P, M i B, dobivamo nova prezimena, a to se često događalo.
Sve ovo nam pokazuje da stari hrvatski jezik nije običan jezik koji se u lingvistici danas naziva sanskrit ili sanskrt. Izvorno sve riječi su bile dvoslogovne, a svaki slog se sastojao od suglasnika i polusloga A.

To pismo je imalo 16 slogova u svakom kvadrantu horoskopa, a zbog toga hrvatski grb ili šahovska ploča imaju 32 bijela i 32 crvena ili crna polja. Hrvatski grb je perfektan kristal i takav bi morao biti na hrvatskoj zastavi.

Koliko je bila raširena hrvatska civilizacija otkriva nam hrvatski grb uklesan u kamenu u mnogim katoličkim crkvama diljem Europe.

Srećko Radović