Što je u davnoj prošlosti značio naziv HARVAČ ili HARVAT?!

0
1401

Što je u davnoj prošlosti značio naziv HARVAČ ili HARVAT pitanje je na koje još nije odgovorila etimologija niti semantika. Štoviše, još ne znamo od kojeg naziva su nastali nazivi HEBREJ i JEVREJ.

Da bi ovo razumjeli važno je otkriti je li ABRAHAM isto što i AVRAM jer jedino tako možemo doznati što znači naziv HARVAČ ili HARVAT. Već ranije sam pisao da naziv Harvač označuje duhovnog boga isto kao i Krist, a mnogi hrvatski jezičari te neki intelektualci i neobrazovani pojedinci su se na ovu tezu smijali.
Naziv Harvač je nastao spajanjem riječi HARA, koja označavala boga Sunca, i riječi VAČA, koja označavala božicu planeta Zemlje. Ovo su dvoslogovne riječi. Da je bog Sunca bio doista HARA pokazuje nam egipatski bog Sunca RA jer semitsko pismo nije imalo slovo za glas H, što znači da su Harvači živjeli u Egiptu prije Semita. Isto tako Semiti su božicu Vača nazvali ISA ili IŠA jer nisu imali slovo za glas V dok su slovo Č zamijenili slovom S.
Zar hrvatski poluotok Istra i stari naziv za rijeku Dunav – Ister nisu dobili ime po božici IŠTAR, dakle, VIŠTAR?

Točka u kojoj se sastaju energije Sunca i Zemlje je duhovni Bog, dakle, HARVAČ ili KRIST koji ukazuje na bezgrešno začeće u kršćanstvu.
Prema Bibliji Hebreji su dospjeli u semitsko ropstvo u Egiptu i Babilonu. Nakon toga su Hebreji postali Semiti. Međutim, ne znamo tko su bili Hebreji prije semitizacije. Poznato je da su ARIJCI ili HARVAČI pisali sa lijeva na desno dok su Semiti pisali sa desna na lijevo. Semiti su imali 22 slova, a Harvači 16 suglasnika i poluslog A

Isto tako se razlikovalo i njihovo pismo. Semiti su pisali suglasnički, a Harvači su pisali slogovno. Taj slogovni jezik se danas naziva sanskrit, a izvorno se zvao haravača. U svojem vokabularu Hrvati i danas imaju sve sanskritske dvoslogovne riječi gotovo sa istim značenjem.
Hrvati su naziv Harvač suglasnički pisali ARVA, a na semitskom pismu ARBA. Očito, slova A su zamijenili slova H i Č. Kako su Semiti pisali i čitali sa desna na lijevo Harvači su postali AVRA i ABRA. Naziv ABRAHAM stoji za naziv ABRAM, a sufiks AM, odnosno, AN ovdje stoji za riječ JANA. Nema nikakve sumnje da je naziv ABRA na hebrejskom jeziku stoji za naziv Harvač ili Krist jer Abraham je bio patrijarh i praotac svih Semita. Znači, Semiti nisu imali slovo za glas N niti za glas J.
Što onda znači Jahve, odnosno, Ahve? Ovo je novi naziv za Sunce – ČAVE nastao semitskim čitanjem naziva VAČA. Odavde i rimski pozdrav Suncu – AVE. Od ovog naziva dodavanjem sufiksa JANA, odnosno, AN nastaje naziv ČAVAN koji se suglasnički piše SUN i označuje SUN-CE. Ovo nam otkriva utjecaj Semita na izvorni jezik haravaču, a Semiti su bili Stari Grci ili Heleni i Latini.
Zamjenom polusloga A poluslogom E, naziv Harvač se piše ERVE i ERBE, što semitskim čitanjem postaje EVRE i EBRE, a odatle nazivi JEVREJ i HEBREJ. Kako vidimo, naziv ARAB je stariji od naziva HEBREJ jer naziv Arba označuje Hrvate na Levantu na suglasničkom pismu. Tako je ARAMEA postala ELEVITIA. Izgubljeno biblijsko pleme LEVI ili LEVITI su Hrvati u povijesti danas poznati kao LIBURNI, dakle, LEVI i URANI.
ILIR je grčki naziv za Liburne koje su stari Grci pokorili u posljednjem njihovom ratu sa Liburnima. Neki Ilire nazivaju ALARI i ELERI.
Na koncu moram zaključiti da je cijela antička i pred antička povijest krivotvorena jer povijest su pisali pobjednici. Štoviše, preko jezičnih promjena i različitih pisama, te astrologije, možemo dokazati da su pred 12 stoljeća Hrvati živjeli na sjeveru Afrike koju su Heleni zvali LIBIA i Levantu koji se zvao ARAMEA. Ovdje vidimo da je glas M zamijenio glas V koji Semiti nisu imali. Semiti su kasnije glas V zamijenili glasom B. Najvažnije je ipak naglasiti da su Hrvati bili nositelji civilizacije jer naziv Haravača se pojavljuje u iskrivljenom obliku diljem globusa. I jezik i religija su se zvali haravača.

Srećko Radović

HOP  na telegramu
https://t.me/hopportal