NEZAKONITOSTI U HRVATSKOJ LIJEČNIČKOJ KOMORI (HLK)

0
2115
Poštovani,
dostavljam Vam na zamolbu organizatora potpisanih u priloženom tekstu Priopćenja za medije.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE I POZIV NA KONFERENCIJU ZA MEDIJE

 koja će se održati

 u petak 17.ožujka 2023.god. u 11h

ispred Središnjice Hrvatske liječničke komore(HLK)

 na adresi Tuškanova 37 u Zagrebu

TKO SU GLAVNI KRIVCI ZA LOŠ POLOŽAJ PACIJENATA I SAVJESNIH LIJEČNIKA U SUSTAVU JAVNOG ZDRAVSTVA?! JESU LI TO HLK I CEHOVSKE UDRUGE LIJEČNIKA KOJE SU NEUČINKOVITE U BORBI ZA PRAVA LIJEČNIKA?!

NEZAKONITOSTI U HRVATSKOJ LIJEČNIČKOJ KOMORI (HLK)- PITANJE SMIJE LI RUKOVODSTVO UPITNOG LEGITIMITETA USTANOVE POD ISTRAGOM ZBOG NIZA NEZAKONITOSTI UTVRĐENIH INSPEKCIJSKIM NADZOROM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA POZIVATI LIJEČNIKE NA PROSVJED I JE LI TO OSVETA MINISTARSTVU ZBOG NAJAVLJENIH REFORMI I INSPEKCIJE U USTANOVAMA KOJE SU U TIJEKU TE IM JE KRAJNI CILJ SPRIJEČITI REFORME NUŽNE ZA SPAS ZDRAVSTVA?     

ODGOVORNOST HLK ZA LOŠ POLOŽAJ LIJEČNIKA I KATASTROFALNO LOŠ SUSTAV JAVNOG ZDRAVSTVA

HLK U FUNKCIJI ZAŠTITE „PRIVATLUKA“- TKO ŠTITI PRIVATNI SEKTOR NA UŠTRB JAVNOG ZDRAVSTVA!

JESU LI OKO TRI MILIJUNA EURA KOJE GODIŠNJE OD ČLANARINA LIJEČNIKA PRIKUPI HLK RAZLOG ZAŠTO HLK,IAKO UPITNE ZAKONITOSTI,ORGANIZIRA PROSVJED 18.3.2023.

KAKO I ZAŠTO HLK PROGONI LIJEČNIKE KOJI SE ZALAŽU ZA PRAVO I PRAVDU, ZAŠTITU PRAVA SVIH PACIJENATA I NJIHOVIH OBITELJI NA SAVJESNO LIJEČENJE I NEOVISNU ISTRAGU ISTIH TE RADNA PRAVA LIJEČNIKA I SVIH ZAPOSLENIKA U ZDRAVSTVU?! IMA LI PRAVO HLK DISCIPLINSKI PROGONITI SAVJESNE LIJEČNIKE I PROVODITI POSTUPKE PO KAZNENOM ZAKONU  I ZA TO ANGAŽIRATI SUCE SA SUDOVA U ZAGREBU TROŠKOVE KOJIH ONDA ENORMNO PLAĆA LIJEČNIK AKO IZGUBI SPOR. NA KOJI NAČIN POSLODAVCI ZLORABE DISCIPLINSKE POSTUPKE NA HLK PROTIV LIJEČNIKA KOJI PRIJAVE NEZAKONITOSTI, ZAŠTO PROGONJENI SAVJESNI LIJEČNICI DOŽIVLJAVAJU HLK KAO INKVIZICIJU?     

JE LI HLK JAKO BOGATA USTANOVA ILI „KROVNA LIJEČNIČKA UDRUGA“ I TO NEPROFITABILNA, KAKO SE PREDSTAVLJA U JAVNOSTI?  

ŠTO JE AORTA d.o.o , kako i zašto ju je osnovala HLK, tko su stvarni vlasnici i vezani subjekti, odgovorne osobe, koliko, kako i tko  zarađuje od toga, koliki milijuni EURA se nalaze na računima HLK (koja ima 35 zaposlenih) U RH I INOZEMNIM BANKAMA i za što ih koriste te imaju li liječnici korist ili štetu od HLK kojoj na ime licence za rad plate svakih šest godina 9.000,00 kn, dakle prosječnu mjesečnu plaću?!      

ODGOVORE na ova i brojna druga pitanja koja tište savjesne hrvatske liječnike U ČIJEM FOKUSU JE PACIJENT u svjetlu najavljenih prosvjeda HLK, HUBOLa, HLS i KOHOM a te Inicijative mladih liječnika protiv Ministarstva zdravstva za koje smatramo kako su poglavito politički i interesno motivirani  možete doznati na našoj KONFERENCIJI ZA MEDIJE.
U nastavku je tekst PRIOPĆENJA ZA MEDIJE  kojeg potpisuju dolje  navedeni potpisnici, liječnici i Udruge. Cjeloviti tekst  nalazi se u prilogu kao i nalaz   Inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravstva proveden u HLK  kojim je utvrđen niz nepravilnosti.  Isti je postao dostupan potpisnicima priopćenja tek prije 3 dana kada i aktualnom ministru.  Zbog toga je resorno Ministarstvo zdravstva prijavilo HLK Ministarstvima pravosuđa i uprave.  

Posjedujemo dokumentaciju kojom se nedvosmisleno dokazuje ogroman niz nepravilnosti, a samim time i nezakonitosti rada Hrvatske liječničke komore (HLK) utvrđene nadzorom Ministarstva zdravstva još 2019.

Nakon smjene predsjednika HLK 2018. godine, a u pripremama za nove izbore u 2019., neopravdano se ukidaju do tada važeće liječničke iskaznice, i uvode nove. Navedeno ne bi samo po sebi bio problem da je svim članovima omogućeno glasovanje na izborima 2019.

Dogodilo se da više od 6000 liječnika nije moglo konzumirati svoje statutarno pravo kao člana HLK i ostvariti sudjelovanje u glasovanju za predsjednika HLK.

Paralelno s time mijenja se i Pravilnik o izborima tijela komore temeljem odredbe Statuta komore, koji je stupio na snagu – mjesec dana nakon izmjene Pravilnika?!

Kako je moguće da su takvi dokumenti koji potvrđuju nezakonitost rada HLK bili skriveni do prije tri dana?

Pacijent mora biti u fokusu zdravstvenog sustava i svake reforme, te sve akcije koje vode u tom smjeru imaju našu bezrezervnu potporu.

Na žalost, sadašnja vodeća struktura HLK ne ponaša se u skladu s tim – pacijent u fokusu.

Postupkom negiranja prava više od 6000 liječnika, stvorili su instituciju u instituciji ( HLK osnovao Aortu d.o.) , uveli verbalni delikt (?!?) u 21.stoljeću, izmišljajući svoje etičke sudove i progoneći liječnike čime  zapravo krše javne ovlasti temeljem Zakona o liječništvu, Ustava RH i zakonodavstva EU.  Time oduzimaju temeljena ljudska prava liječnicima koji se bore za pravo i pravdu, i zaštitu svih pacijenata i liječnika.

Na taj način HLK se inkvizicijski ponaša prema svojim članovima koji prijave nepravilnosti, čime svojom prijavom postaju žrtve progona, a pacijenti zbog loše organizacije rada ostaju zakinuti za pravovremeno ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.To dovodi do stvaranja neopravdano dugih lista čekanja. I tako će biti dok god se strogo ne odvoji privatni od javnog/državnog sustava zdravstvaAko se reforma ne provede, zaposlenici u sustavu javnog zdravstva nastaviti će biti besplatni javni servis privatnicima u zdravstvu, osoblje će se iscrpljivati što će rezultirati prekomjernim odljevom kadrova iz sustava javnog zdravstva.

Pacijenti će zbog predugih lista čekanja u javnom zdrastvu dodatno i osiromašiti jer će biti prinuđeni plaćati skupo usluge u privatnom sektoru zdravstva.

Vratimo pacijente u fokus zdravstvenog sustava koji zbog njih i postoji! Vratimo dignitet savjesnim liječnicima i svim savjesnim zaposlenicima u sustavu javnog zdravstva kojeg ti isti osiguranici i plaćaju.

Zbog toga  podržavamo reforme zdravstvenog sustava koju je predložilo resorno ministarstvo. Naglašavamo da bismo prijedlog ovakve reforme u kojoj smo i sami sudjelovali svojim prijedlozima podržali bez obzira iz kojeg političkog spektra dolazi, jer mi želimo da naše javno zdravstvo konačno ozdravi i bude dostupno svim korisnicima na vrijeme.

Nagomilani problemi u zdravstvenom sustavu mogu se riješiti samo reformama i to konkretnim razgovorima za stolom svih zainteresiranih sudionika. U tom smislu potrebno je i zakonski regulirati rad komora, prvenstveno HLK  u kojoj članstvo treba biti dragovoljno  a izdavanje i obnovu  licenca za rad vratiti u nadležnost resornog Ministarstva zdravstva.  

Tema konferencije bit će i neučinkovitost HLK i cehovskih udruga  u borbi za liječnička prava, posebice u svjetlu  prosvjeda najavljenih za 18. 3. 2023.  koje apsurdno  upravo oni organiziraju protiv Ministarstva zdravstva  a za koje držimo da su poglavito politički i interesno motivirani kako bi se spriječile najavljene reforme.

Za sva dodatna pojašenjenja smo na dispoziciji. 

Sa poštovanjem i pozdravima u ime  potpisnika liječnika  i Udruga koji daju podršku reformi zdravstva unaprijed zahvaljujemo na pažnji i mogućem odazivu na Konferenciju za medije danas 17. 3. 2023. u 11 sati ispred  HLK.     

U privitku Vam dostavljamo priopćenje za medije, kao i Izvješće o provedenom upravnom nadzoru Hrvatske liječničke komore iz 2019. godine koje je nam je postalo dostupno prije tri dana.
Za sva dodatna pitanja tijekom tiskovne konferencije stojimo vam na raspolaganju.

Dr.Sc. Dražana Martinović Mamić

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE!

Poštovani,

U posjedu smo dokumentacije kojom se nedvosmisleno dokazuje ogroman niz nepravilnosti i nezakonitosti u rada Hrvatske liječničke komore (HLK) utvrđene nadzorom Ministarstva zdravstva još 2019.

Nakon smjene predsjednika HLK 2018. godine, a u pripremama za nove izbore u 2019., neopravdano se ukidaju do tada važeće liječničke iskaznice, i uvode nove.

Gore navedeno ne bi samo po sebi bio problem da je svim članovima omogućeno glasovanje na izborima 2019.

Dogodilo se da više od 6000 liječnika nije moglo konzumirati svoje statutarno pravo kao člana HLK i ostvariti sudjelovanje u glasovanju za predsjednika HLK.

Paralelno s time mijenja se i Pravilnik o izborima tijela komore temeljem odredbe Statuta komore, koji je stupio na snagu – mjesec dana nakon izmjene Pravilnika?!

Kako je moguće da su takvi dokumenti koji potvrđuju nezakonitost rada HLK bili skriveni do prije tri dana?

Pacijent mora biti u fokusu zdravstvenog sustava i svake reforme, te sve akcije koje vode u tom smjeru imaju našu bezrezervnu potporu.

Na žalost, sadašnja vodeća struktura HLK ne ponaša se u skladu s tim – pacijent u fokusu.

Postupkom negiranja prava više od 6000 liječnika, stvorili su instituciju u instituciji ( HLK osnovao Aortu d.o.) , uveli verbalni delikt (?!?) u 21.stoljeću, izmišljajući svoje etičke sudove i progoneći liječnike čime zapravo krše javne ovlasti temeljem Zakona o liječništvu, Ustava RH i zakonodavstva EU. Time oduzimaju temeljena ljudska prava liječnicima koji se bore za pravo i pravdu, i zaštitu svih pacijenata i liječnika.

Na taj način HLK se inkvizicijski ponaša prema svojim članovima koji prijave nepravilnosti, čime svojom prijavom postaju žrtve progona, a pacijenti zbog loše organizacije rada ostaju zakinuti za pravovremeno ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

To dovodi do stvaranja neopravdano dugih lista čekanja. I tako će biti dok god se strogo ne odvoji privatni od javnog/državnog sustava zdravstva.

Ako se reforma ne provede, zaposlenici u sustavu javnog zdravstva nastaviti će biti besplatni javni servis privatnicima u zdravstvu, osoblje će se iscrpljivati što će rezultirati prekomjernim odljevom kadrova iz sustava javnog zdravstva.

Pacijenti će zbog predugih lista čekanja u javnom zdrastvu dodatno i osiromašiti jer će biti prinuđeni plaćati skupo usluge u privatnom sektoru zdravstva.

Vratimo pacijente u fokus zdravstvenog sustava koji zbog njih i postoji!

Vratimo dignitet savjesnim liječnicima i svim savjesnim zaposlenicima u sustavu javnog zdravstva kojeg ti isti osiguranici i plaćaju.

Zbog toga podržavamo reforme zdravstvenog sustava koju je predložilo resorno ministarstvo.

Naglašavamo da bismo prijedlog ovakve reforme u kojoj smo i sami sudjelovali svojim prijedlozima podržali bez obzira iz kojeg političkog spektra dolazi, jer mi želimo da naše javno zdravstvo konačno ozdravi i bude dostupno svim korisnicima na vrijeme.

Nagomilani problemi u zdravstvenom sustavu mogu se riješiti samo reformama i to konkretnim razgovorima za stolom svih zainteresiranih sudionika.

U tom smislu potrebno je i zakonski regulirati rad komora, prvenstveno HLK u kojoj članstvo treba biti dragovoljno a izdavanje i obnovu licenca za rad vratiti u nadležnost resornog Ministarstva zdravstva. Upravo zbog licenci za rad mi liječnici moramo biti članovi i plaćati skupu članarinu cijelog radnog vijeka.

HLK je kao ustanova upravo zbog ogromnih novčanih i materijalnih sredstava koja je stekao preko nas liječnika davno izgubio interes za pravo i interes nas liječnika kao i prava zdravstvenih osiguranika i pacijenata zbog kojih zdravstveni sustav postoji. Ispada kasko se HLK se bavi povećanjem bogatstva od kojeg mi liječnici koji ne participiramo u vlasti tj. rukovodstvu HLK i njegovim strukturama vlasti nemamo nikakve koristi. A bilo kakvo propitkivanje o tome i traženje da nam licence za rad izdaje resorno Ministarstvo, ukazivanje i prijava nepravilnosti i nezakonitosti u zdravstvu smatra se „diranjem u nečije interesne sfere i sinekure“ zbog čega se nas liječnike progoni kažnjava, čak i izvanrednim otkazima a na HLK progoni i prijeti oduzimanjem licenci.

Tema konferencije bit će i neučinkovitost HLK i cehovskih udruga u borbi za liječnička prava, posebice u svjetlu prosvjeda najavljenih za 18. 3. 2023. koje apsurdno upravo oni organiziraju protiv Ministarstva zdravstva a za koje držimo da su poglavito politički i interesno motivirani kako bi se spriječile nužne reforme.

Sa poštovanjem i pozdravima,

Organizatori konferencije za medije koja će se održati danas 17. 3. 2023. godine u 11 h ispred Središnjice HLK u Zagrebu, Tuškanova 37.

Udruga Zviždača Republike Hrvatske, Hrvatska udruga ugovorenih ordinacija, Inicijativa Hipokrat, Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, Udruga Slobodni Zajedno, dr.sc. Hrvoje Tomasović, dr.med, specijalit opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, dr.sc. Dražana Martinović Mamić, dr.med, specijalistica neurologije, subspecijalistica za cerebrovaskularne bolesti, Herman Vukušić, dr,med, specijalist psihijatar, dr.sc.Ivana Pavić, dr.med., specijalistica patološke anatomije.

Izvješće o provedenom upravnom nadzoru u HLK

DOKUMENT SE LISTA U DONJEM LIJEVOM KUTU

Pitanja -Konferencija za medije

TKO SU GLAVNI KRIVCI ZA LOŠ POLOŽAJ PACIJENATA I SAVJESNIH LIJEČNIKA U SUSTAVU JAVNOG ZDRAVSTVA?! JESU LI TO HLK I CEHOVSKE UDRUGE LIJEČNIKA KOJE SU NEUČINKOVITE U BORBI ZA PRAVA LIJEČNIKA?!

NEZAKONITOSTI U HRVATSKOJ LIJEČNIČKOJ KOMORI (HLK)- PITANJE SMIJE LI RUKOVODSTVO UPITNOG LEGITIMITETA USTANOVE POD ISTRAGOM ZBOG NIZA NEZAKONITOSTI UTVRĐENIH INSPEKCIJSKIM NADZOROM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA POZIVATI LIJEČNIKE NA PROSVJED I JE LI TO OSVETA MINISTARSTVU ZBOG NAJAVLJENIH REFORMI I INSPEKCIJE U USTANOVAMA KOJE SU U TIJEKU TE IM JE KRAJNI CILJ SPRIJEČITI REFORME NUŽNE ZA SPAS ZDRAVSTVA?

ODGOVORNOST HLK ZA LOŠ POLOŽAJ LIJEČNIKA I KATASTROFALNO LOŠ SUSTAV JAVNOG ZDRAVSTVA

HLK U FUNKCIJI ZAŠTITE „PRIVATLUKA“- TKO ŠTITI PRIVATNI SEKTOR NA UŠTRB JAVNOG ZDRAVSTVA!

JESU LI OKO TRI MILIJUNA EURA KOJE GODIŠNJE OD ČLANARINA LIJEČNIKA PRIKUPI HLK RAZLOG ZAŠTO HLK,IAKO UPITNE ZAKONITOSTI,ORGANIZIRA PROSVJED 18.3.2023.

KAKO I ZAŠTO HLK PROGONI LIJEČNIKE KOJI SE ZALAŽU ZA PRAVO I PRAVDU, ZAŠTITU PRAVA SVIH PACIJENATA I NJIHOVIH OBITELJI NA SAVJESNO LIJEČENJE I NEOVISNU ISTRAGU ISTIH TE RADNA PRAVA LIJEČNIKA I SVIH ZAPOSLENIKA U ZDRAVSTVU?! IMA LI PRAVO HLK DISCIPLINSKI PROGONITI SAVJESNE LIJEČNIKE I PROVODITI POSTUPKE PO KAZNENOM ZAKONU I ZA TO ANGAŽIRATI SUCE SA SUDOVA U ZAGREBU TROŠKOVE KOJIH ONDA ENORMNO PLAĆA LIJEČNIK AKO IZGUBI SPOR. NA KOJI NAČIN POSLODAVCI ZLORABE DISCIPLINSKE POSTUPKE NA HLK PROTIV LIJEČNIKA KOJI PRIJAVE NEZAKONITOSTI, ZAŠTO PROGONJENI SAVJESNI LIJEČNICI DOŽIVLJAVAJU HLK KAO INKVIZICIJU?

JE LI HLK JAKO BOGATA USTANOVA ILI „KROVNA LIJEČNIČKA UDRUGA“ I TO NEPROFITABILNA, KAKO SE PREDSTAVLJA U JAVNOSTI?

ŠTO JE AORTA d.o.o , kako i zašto ju je osnovala HLK, tko su stvarni vlasnici i vezani subjekti, odgovorne osobe, koliko, kako i tko zarađuje od toga, koliki milijuni EURA se nalaze na računima HLK (koja ima 35 zaposlenih) U RH I INOZEMNIM BANKAMA i za što ih koriste te imaju li liječnici korist ili štetu od HLK kojoj na ime licence za rad plate svakih šest godina 9.000,00 kn, dakle prosječnu mjesečnu plaću?!

ODGOVORE na ova i brojna druga pitanja koja tište savjesne hrvatske liječnike U ČIJEM FOKUSU JE PACIJENT u svjetlu najavljenih prosvjeda HLK, HUBOLa, HLS i KOHOM a te Inicijative mladih liječnika protiv Ministarstva zdravstva za koje smatramo kako su poglavito politički i interesno motivirani možete doznati na našoj KONFERENCIJI ZA MEDIJE.

HOP

HOP na Telegramu