Transhumanizam i medicinski izazovi „novog normalnog”

0
2592
mr.sc. Arna Šebalj - znanstvene vijesti
mr.sc. Arna Šebalj – znanstvene vijesti

 

Tribina  POSLJEDICE  „NOVOG NORMALNOG”I  PUT K TRANSHUMANIZMU održana je u Rijeci 7. 06. 2023. u kapeli Bezgrešnog začeća BDM u dominikanskom samostanu  sv. Jeronima  imala je za cilj, kako je govorio akademik Krešimir Pavelić, proširiti javnu raspravu o društvenim zbivanjima pokrenutih 2020., a koje ljudi teško prate zbog kontinuirane cenzure i propagande glavnih medija koji odavno više nisu javni niti neovisni te provode takvu vrstu izvještavanja koja im je naložena ili dozvoljena.

Naime, kao što je u više navrata prof. Mattias Desmett ukazao, kontrolirani mediji su jedan od nužnih preduvjeta ‘formiranja mase’ koja se desila tijekom COVID-ere s jasnim ciljem manipuliranja ponašanja pojedinaca i društva na željeni način od strane manipulativne manjine Važan faktor borbe protiv ovog procesa rušenja demokratskih društava i ukidanja sloboda i prava ljudi, a koji vodi uspostavi diktature je stalno postojanje u javnom prostoru tzv. ‘disonantnih mišljenja’ dakle onih mišljenja koji nisu dio ‘nametnutog javnog narativa’.

Za detalje pogledajte poveznice:

https://www.hop.com.hr/2022/02/23/mr-sc-drago-kraljevic-otkriva-vezu-psihologije-masa-i-tzv-pandemije-cov-19/

 

https://covidvaccinesideeffects.com/mattias-desmet-on-mass-formation-psychosis/  https://www.youtube.com/watch?v=NU_lg7gT-H8 https://thomascasey.wordpress.com/2021/08/28/mass-formation-by-dr-mattias-desmet-professor-of-psychology-university-of-ghent/

 

Stoga smo ovu tribinu odlučili organizirati u tonu istine koja širi vidike i znanja iz užeg COVID-narativa prema širem kontekstu kojim se naše društvo pokušava uvesti u diktaturu. Na tribini se otvorila tema transhumanizma i „novog normalnoga“, a u vezi s Covid-om je izneseno  samo ono što je najavljeno na prošloj Tribini u Zagrebu. Naime tamo je najavljena potreba revizije afirmativnih znanstvenih radova o Covidu. U Rijeci smo stoga čuli novi, javno dostupan podatak o tome da su znanstveni istraživački časopisi povukli više od 300 članaka o COVID-19 zbog kompromitiranih etičkih standarda i zabrinutosti oko znanstvene valjanosti navedenih publikacija. Razlozi tog povlačenja su višestruki: kompromitirani etički standardi; neki radovi su povučeni jer istraživači tijekom istraživanja nisu dobili informirani pristanak; ostali članci povučeni su nakon što su urednici primijetili da strategije koje spominju novine ostavljaju pogrešan dojam u medijima da se preporučuju kao stvarni tretman ili prevencija COVID-19 (ovakvi tekstovi moraju povući jer govore o stvarima za koje ne mogu jamčiti ni autori ni njihove institucije); neke studije nisu uključivale dovoljno velik uzorak; kada je uključeno više ispitanika, istraživači više nisu mogli zadržati iste zaključke koje su prethodno izvukli o učincima lijekova; više ljudi odjednom počelo provoditi istraživanja o temi o kojoj su zapravo znali relativno malo. Čak su i prestižni časopisi poput Lanceta objavljivali te članke. Velika studija Lanceta, navodno temeljena na lažnim istraživanjima, kaže da hidroksiklorokin povećava rizik od srčane aritmije i smrti kod pacijenata s COVID-19.

Donosimo Vam i kratki sadržaj izlaganja na temu transhumanizma uz pojašnjenje pojmova za lakše razumijevanje informacija u javnom prostoru koje se u zadnje vrijeme na tu temu doslovno gomilaju.

Transhumanizam – kako ga definiraju stručni krugovi?

Definiran je na tribini najprije pojam transhumanizma kao filozofski i intelektualni pokret koji zagovara poboljšanje ljudskog stanja razvijanjem i činjenjem široko dostupnim sofisticiranim tehnologijama koje mogu uvelike produžiti životni vijek i spoznaju. Transhumanistički ‘mislioci’ proučavaju potencijalne dobrobiti i opasnosti tehnologija u nastajanju koje bi mogle prevladati temeljna ljudska ograničenja, kao i etiku korištenja takvih tehnologija. Spomenuti su i definirani  neki elementi transhumanizma: uređivanje genoma, poboljšanje ljudi i dizajniranje beba.

Pod pojmom uređivanje genoma (engl. genome editing, GE) smatra se postupak genetskog inženjeringa kojim se genetski materijal, DNK, namjerno umeće, reže, modificira ili zamjenjuje u genomu bilo kojeg živog organizma. Svrha GE je modificirati DNA sekvencu ili genotip stanice ili organizma. Unatoč nekim uspjesima tehnologija genetskog inženjeringa i GE, specifičnost i sigurnost postupaka još uvijek nisu primjereni za velike intervencije u genomu. Otkrivanje i razumijevanje neželjenih događaja ključni su elementi za daljnju primjenu GE kod ljudi. Metoda se uglavnom temelji na korištenju “molekularnih škara” ili enzima poznatih kao nukleaze, koji stvaraju specifične dvolančane prekide DNA na određenim mjestima u genomu.

Pod pojmom poboljšanja ljudi  (engl. human enhancement, HE) općenito se shvaća kao pojam koji opisuje svaki pokušaj da se privremeno ili trajno izmijene postojeća ograničenja ili nedostaci ljudskog tijela, bilo prirodnim ili umjetnim putem. To također podrazumijeva tehnološke načine selekcije ili promjene ljudskih osobina i sposobnosti bez obzira rezultira li ta promjena karakteristikama koje predstavljaju postojeće ljudske granice.

Iako su nove i radikalne tehnologije već prisutne i još će ih doći, teško je zamisliti da će one nužno pružiti sva rješenja za naše probleme uključujući i moral. Vjerojatnije je da će oni odražavati stanje svojih tvoraca, dakle nas, i s tim saznanjima treba pažljivo voditi daljnji razvoj.

Jedan važan pojam transhumanizma je i tzv. dizajniranje beba (engl. designing a baby, DB uz pomoć GE). Koncept dizajnirane bebe podrazumijeva ljudski embrij koji je genetski modificiran, obično prema uputama roditelja ili znanstvenika kako bi dobio željena svojstva. To se može postići različitim metodama, poput inženjeringa embrionalnih stanica ili predimplantacijske genetske dijagnoze. Te su tehnologije predmet etičke rasprave, budući da impliciraju koncept genetski modificiranih “nadljudi” koji bi s vremenom trebali  zamijeniti sadašnju populaciju.

Neke od dilema i strahova oko GE ljudskog embrija mogu se usporediti sa sličnim strahovima i dilemama prisutnim na samom početku primjene metode stvaranja djeteta iz epruvete (IVF). Te su dileme prisutne čak i danas nakon što je više od 5 milijuna IVF beba rođeno pomoću ovog širokog eksperimenta ljudske reprodukcije. Neki istraživači upozoravaju na posljedice IVF-a i pozivaju na ozbiljno praćenje beba začetih IVF-om jer dugoročni zdravstveni ishodi za tu djecu mogu uključivati kardiometaboličke probleme ili čak kraći životni vijek kao što je predložio evolucionist Pascal Gagneux sa Sveučilišta u Kaliforniji.

Potpomognuta reprodukcija može dovesti do bioloških, populacijskih i društvenih posljedica koje nisu dovoljno procijenjene niti su nam poznate. Stoga se dilema embrija GE o stvaranju svijeta u kojem bi se djeca smatrala superiornom u odnosu na onu drugu, neuređenu, može promatrati iz drugačijeg kuta – je li moguće da dizajnirane bebe imaju manje šanse za dugoročno preživljavanje? I znanstvenici i etičari dijele zabrinutost oko pristupačnosti ovog postupka. Pretpostavka je da bi svaka klinička intervencija trebala biti dostupna svima i društvo ne bi trebalo stvarati nejednakost, već bi prvo trebalo riješiti pitanja sigurnosti i dugoročnih ishoda. Moramo se pomiriti s činjenicom da se sa svakom novom tehnologijom javljaju novi strahovi i da ti strahovi mogu biti opravdani ili ne. Često ih tijekom procesa provedbe zamijene neki drugi objektivni problemi koji društvene ishode okreću u novim, dosad nepoznatim smjerovima.

Slika 1 ZA CLANAK

Svrha transhumanizma kako ju njegovi zagovarači predstavljaju javnosti

Glavna svrha transhumanizma kako ju njegovi zagovarači predstavljaju javnosti bila bi bitno poboljšanje ljudskih intelektualnih i fizioloških sposobnosti.  Još jedna tema transhumanističkog istraživanja je kako zaštititi čovječanstvo od egzistencijalnih rizika, kao što su nuklearni rat ili sudar asteroida. Očito je da će se u sljedećoj eri naše civilizacije dogoditi goleme promjene koje će zahtijevati nova, konstruktivna rješenja za izazove društva. Do sada su u nekoliko zemalja osnovane i tzv. transhumanističke stranke. Na primjer, američka transhumanistička stranka podupire aktivnosti i sredstva za poboljšanje ljudskih uvjeta za “što je moguće više ljudi, sa što je moguće boljim učinkom – bez obzira na skupljanje političkih bodova ili poraz druge strane”. Čak je i Europska Unija priznala transhumanizam kao novo eksponencijalno razmišljanje o budućnosti koje ima politički cilj.

Na kraju tribine je kratko uvedena tema “Novo normalno” tj. iznesene su neke od ugroza kojima je čovjek izložen i koje se moraju ozbiljno uzeti u obzir kako bi se spoznali eventualni štetni učinci na ljudsko zdravlje. To su prije svega ‘tragovi’ na nebu, elektromagnetsko zračenje, nove pandemije i cijepljenje te u vezi s tim i tzv. medicinska tortura, nova organizacija nadnacionalnih struktura poput Svjetske zdravstvene organizacije, Ujedinjenih nacija, Europske unije itd.

Još prošle godine, točnije 20. travnja 2022. Znanstveno vijeće Hrvatske uputilo je Prigovor Ujedinjenim narodima zbog predaje suvereniteta hrvatskog zdravstva WHO, tj. Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u ime građana Republike Hrvatske.

https://www.hop.com.hr/2022/04/20/prigovor-znanstvenog-vijeca-hrvatske-un-u-i-who-u-zbog-predaje-suvereniteta-hrvatskog-zdravstva-who-u-svjetskoj-zdravstvenoj-organizaciji/

Danas taj proces ide dalje, a kako ZVH nije ovlašteno tijelo a niti državna institucija Prigovor tada nije mogao polučiti nikakav rezultat, čak niti odgovor, kojeg nema ni do danas. U ovakvim okolnostima sigurni smo da nikad neće ni stići.

 

HOP

https://t.me/hopportal

 

 

Telegram kanal Arna Šebalj:

https://t.me/arnakanal