EU sankcije za ‘Nedopušteni utjecaj banke, iskorištavanje položaja moći u odnosu na dužnika

0
3210

9,9 milijardi eur iz Europskih fondova Hrvatska je iskoristila u programu do 2021 g. za pošteno i pravedno pravosuđe, 100 milijuna eur RH je 2020 g. digla kredit za uspješno i funkcionalno pravosuđe. 380 milijuna eura okvir je koji je Hrvatska doblla za provedbu Strategije protiv korupcije…..2022-2027. g.
Nije bilo za plaće pravosudnih službenika iako je ovo tek djelić novca kojim raspolažu…… Nema ni pravde ni jednakog suđenja a projekte koje su prijavili neće moći provesti sve dok neke nepismene i podmićene suce ne maknu iz pravosudnog sustava.

Direktiva EZ 2005/29 čl .21 od 11.05.2005. godine sadrži odredbe o nepoštenoj poslovnoj praksi

Člankom 22. Ugovora o Europskoj uniji propisane su sankcije za povredu odredbi te Direktive.

Radi se o “nedopuštenom utjecaju” banke, iskorištavanja položaja moći u odnosu na dužnika, i to korištenjem pritiska, ucjenom, blokiranjem cjelokupne imovine. To je situacija kada banka postupa na način da ograniči sposobnost dužnika ili jamca da podmiruje dug i ograničava ga u poslovnim aktivnostima.

Nepoštena poslovna praksa je propisima Europske unije zabranjena. Posebno je zabranjena u odnosu na ranjivu skupinu osoba koje su tjelesno i stručno nemoćne ili su starije dobi.

Takvo postupanje banke Europski sud naziva proizvoljnom diskriminacijom i prikrivenim ograničavanjem i šikaniranjem. Ne postoji u takvim situacijama pravična ravnoteža između obveze i tereta koji je dužniku nametnula banka.

NADA LANDEKA

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal