Svi zapisi i artefakti na jeziku Harvača uništeni, jedino je sačuvana ”šahovnica”u mnogim katoličkim crkvama

0
6317

Povjesničar Neven Budak pokušava nas uvjeriti (VL – 19. ožujka, 2024.)  da je povijest kralja Tomislava jako upitna jer nema puno zapisa ili artefakta o njemu. To je točno, ali bez poznavanja starijih pisama, etimologije i semantike srednjovjekovna povijest je nepoznata i često krivotvorena od strane pobjednika.

Eklatantan primjer krivotvorenja povijesti je bila komunistička Jugoslavija i komunizam općenito. Komunizam je od povjesničara stvorilo ideologičare i dogmatičare pa povijest u komunističkoj Jugoslaviji danas nije uopće vjerodostojna. Dakle, ne možemo se samo oslanjati na zapise i artefakte jer oni mogu biti krivotvoreni kao povijest današnjih Srbina i Srba.

Kako onda možemo razumjeti srednjovjekovnu ili antičku povijest ako je narod bio nepismen ili ako je narod bio okupiran? Romani su Hrvate zvali Celti, Cerveni, Calveni ili Veni, a mi ni danas ne znamo da su svi ovi nazivi označavali isto, dakle, civilizacijske Hrvate. Croat je latinska inačica za kršćanske Hrvate.

Jedino razbijanjem jedinstva jedne civilizacije i nametanjem drukčijeg pisma i jezika, imperiji su mogli iskorijeniti povijest prijašnje civilizacije, a ovo nam samo insinuira da okupirani narodi su bili nepismeni na jeziku i pismu okupatora.

Semitski bog Čava ili Jahve je zamijenio boga Haravaču, što znači da su gotovo svi zapisi i artefakti  na jeziku Harvača uništeni. Jedino je sačuvana ”šahovnica”u mnogim katoličkim crkvama, često skrivena i umanjena u nekom uglu. Slično je preko kršćanstva naziv Cerveni postao Cervi.  Cervi su postali Servi, što se u Bizantu odrazilo kao Serbi jer bizantsko  pismo nije imalo slovo za glas V i pisalo se slovom B.

Bez ikakve sumnje, naziv SERB u Bizantu je označavao HARVAČE. Ovo nam također pokazuje da ni Rim ni Bizant nisu imali slovo za glas Č. Hrvači su postali HRVATI na semitskim prostorima na Levantu nakon pojave Asiraca i semitskog pisma, što se na semitskom pismu pisalo ARATI jer Semiti nisu imali ni  slovo za glas V. Štokavicu su Hrvatima nametnuli Franci stvaranjem crkveno slavenskog jezika.

Takva nepismenost je odgovorna da u čakavici i danas imamo mnogo iskrivljenih mletačko talijanskih riječi jer je hrvatska obala dosta dugo bila pod kontrolom Mlečana.

Slično su pod romanskom okupacijom, posebice nametanjem kršćanstva, mnoge riječi dobile drugo značenje, primjerice, riječ koja je kod Semita označavala sunce – ČAVAN, suglasničkim pisanjem je postala SUN, a kod Hrvata SUN-CE. Semitsko arijski naziv AL-AR je u Rimu postao LAR. I ovo nam pokazuje da Semiti nisu imali slovo za glas H. LAR je bio duhovni zaštitnik staroga Rima, a LAR familiaris je bio duhovni zaštitnik obitelji i doma  u Rimu. Ovo nam pokazuje da su Romani u riječima ispuštali početne današnje viokale. Očito, Rim je postao semitsko arijski imperij jer su se Harvači poznati kao Etrurci (Četiri Urca ili Harvača)  semitizirani, a danas talijanizirani.

Bog Čavan pod kršćanstvom postao GAVAN, a Gavan je postao GOVNO. Kako bez ovih spoznaja možemo razumjeti nametanje i povijest kršćanstva u Europi?

Kako su nastali nazivi car i kralj? Naziv car i etnik Vani je nastao od naziva Cara-vani, što je označavalo Hrvate jane ili u doba Franaka Hrvaćane. Odatle naziv za planine Karavanke i riječ  karavan. Na slogovnoj ekavici CEREVENI postaje CER i etnik Veni. Odatle engleska titula SIR. Ova titula je simbol sunca koja je nastala od riječi Hara i koju su Romani pisali CAR i CER. Od naziva Caravana je nastao i naziv carevina. Odatle i latinski naziv za jansku Hrvatsku – Craina, dakle Krajina.

U Armeniji imamo grad EREVAN, što se izgovara Jerevan. U Hrvatskoj imamo toponim ERVENIK, dakle, Hervenec. Povjesno , Hrvači su bili poznati kao ARVA i ALVA, dakle, bez slova H i Č. Zar se Hebreji ne pojavljuju još pod imenom Jevreji?

Nametanjem kršćanstva Krajina postaje Kraj i odatle titula kralj jer čakavci su često slovo J pretvarali u LJ. Tako su judi postali ljudi, a to nam otkriva da su i Hrvati imali hebrejsku religiju koja je na ove prostore došla sa Levanta, a donijeli su Hrvati koji su povijesno poznati kao Liburni. To je izgubljeno biblijsko pleme Levi ili Leviti i Urani ili Hurami iz Mezapotamije.

Kakva je razlika između Ugara i Bugara? Ugri ili Ugari su bili Vugari koji su pod  Bizantom postali Bugari. Naziv MADAR ili MADJAR nema nikakve sveze sa Vugarima ili Ugrima  iz Transilvanije jer sa .  njima su dugo vladali današnji Bugari, odnosno, Vugari ili Ugari.

Made ili Mede u Panoniji je spominjao i Herodot u njegovoj Historiji. Oni su na ove prostore po njemu došli iz Irana. Njihova nošnja je bila slična nošnji današnjih Zagoraca i Slavonaca, a bili su veliki graditelji. Najviše se isticao njihov šešir, a oni su živjeli u Panonskoj nizini. Kod nas su sačuvano prezimena MATIČ, METIČ, MADIČ i MEDIČ. Rim je Mađare zvao Huni umjesto VUNI i oni su navodno došli iz Azije. To su današnji Bunjevci u Vojvodini.

Kako vidimo gospon Budak, povijest ne možemo razumjeti samo preko zapisa i artefakta  Da bi je razumjeli, potrebne su nam i druge znanstvene discipline, posebice povijest pisama, etimologija i semantika, a ponekad i sintaksa. Ovim sam dokazao da kralj Tomislav nikada nije ratovao sa Bugarima, ali je ratovao sa Mađarima koji su zavladali sa Slavonijom

Srećko Radović

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal