Čakavci su bili Sarmati, a cakavci su bili Etrurci

0
934

Današnji Srbini Hrvatima pokušavaju oteti hrvatsku jezik i baštinu dok ih u tome podržavaju hrvatski komunistički ignoranti i orjunaši koji su indoktrinirani Jugoslaveni.

 

Oni čak i ne znaju da etnici Srb i Srbin imaju različito značenje i da se etnik Srb prvi put pojavljuje na prostoru bivše Jugoslavije 1799. godine. Međutim, pojavljuje se ranije u Biznatu kao Serbin, ali je tada označavao Hrvače jane jer Bizant nije imao slovo za glas V i pisao ga je slovom B. Taj naziv je nastao od latinskog naziva Servi.
Naziv Servi je nastao od naziva Cervi, odnosno, Cerveni, isto kao što su Claveni postali Slaveni jer Romani su Harvače zvali Cerveni. Stari Grci ili Heleni su ih zvali Kelti, a često i Barbari jer nisu govorili grčki. Od naziva Cervena nastao je naziv Crna Gorica ili Gora suglasničkim pisanjem. Na to nas upućuju nazivi PodGorica i Goražde. Danas Srbini tvrde da su Crnogorci Srbi, ali etimologija i stara pisma nam pokazuju drukčije.

Crnogorci su vazda bili Harvači i pripadali su Krajini, isto kao i Raška. Naziv Krajina je nastao od latinskog naziva Craina, dakle, Harav-ana. Krajina se prostirala na prostoru Dioklecijanove Dalmacije i označavala je Cervenu. Prije toga Crna Gora se zvala Du-kla, a to je značilo 2 Božanstva. Zbog toga znamo da je Dio-klec-ian bio Harvač jan.
Odatle i planine Karavanke koje su prije dolaska kršćanstva označavala Alpe. Sve ovo nam pokazuje da su Romani Crno more zvali Cerveno jer tamo su živjeli Harvači ili Hrvati.

CRNA je inačica naziva Cervena napisana suglasnički bez slova V. Od naziva Harvači nastaju nazivi Karpati i Krim te etnik Sarmati koji su na Jadran donijeli glagoljicu. Ovo nam pokazuje da su Hrvati bili raširena civilizacija davno prije Egipćana, Perzijanaca, Helena i Romana. To nam pokazuje i naziv VA KRAJINA ili Ukrajina koja se ranije zvala Cervena. Odlika Hrvata je bio jezik i religija.

Naziv Servi je nastao od naziva Cervi koji se u romanskom Imperiju ranije označavale Cervene, dakle, Harvače ili Hrvate jane. Od naziva Čavan suglasničkim semitskim pisanjem te riječi je nastao današnji naziv za Sunce u arijskim europskim jezicima – SUN, ZONNE i SUN-CE. Taj naziv je nastao od naziva VAČA koji je označavao planet Zemlju, a donijeli su ga u Europu semitizirani Harvati – Heleni i Romani. Tako je ono što je na haravačkom jeziku bili muško na semitskom postalo žensko zbog semitskog čitanja i pisanja teksta sa desno na lijevo. Prije toga naziv za Sunce je bio riječ HARA, ali u starom Egiptu on je postao RA jer Asirci nisu imali slovo za glas H. Dakle, boga RA u Egipat su donijeli Harvači jani koji su bili misionari, a najmanje ratnici.
Hrvatske čakavske upitne zamjenice su ČA i CA, odatle i kajkavska zamjenica KAJ. Čakavci su bili Sarmati, a cakavci su bili Etrurci. Sarmati su za suglasnik Č imali slovo Č dok su ga Etrurci na svojem pismu pisali slovom C. Etrurci su bili Hrvati koji su živjeli sjeverno od Rima sve do Alpi i na prostoru današnje i Hrvatske, Slovenije i BiH i oni su tvorci suglasničke latinice, a ne Latini. Njihovo pismo izvorno je imali 16 suglasnika, a nisu imali suglasnike B i G, dok su slovo L prihvatili od semitskih Helena. Etrurci su sebe izvorno zvali Araseni, dakle, Raseni na suglasničkom pismu. ETRURAC znači 4 URCA ili ORKA. Po Rasenima nastaju toponimi Raška u kojoj imamo naselje Ras i gradić Rašu u Istri ili, recimo, Ravno u Hercegovini. Danas, nažalost, Hrvati Etrurce nazivaju Etrušćani po uzoru na Talijane.
Ovo nam pokazuje da su Harvači živjeli na obalama Crnog ili Crvenog mora i odatle se širili prema zapadu i Atlantiku. Na obalam tog mora je nastao jezik haravača koji se danas naziva sanskrit ili sanskrt, a koji su haravački misionari proširili sve do Indije. Hindi su prihvatili harvačko slogovno pismo, ali ne i vokabular. Horoskop nam otkriva tajnu o Hrvatima. Planet Zemlja je u njegovom centru. On ima križ čiji krakovi horizontalno se nazivaju HAVA, a vertikalno RAČA. Horoskop ima 12 znakova, a to je razlog zašto je hrvatsko slogovno pismo imalo 16 suglasnika i poluslog A.
Kako se mijenjao jezik tako su se mijenjala i prezimena. Sva današnja prezimena na Balkanu su slavenizirana, a nastala su od izvornih hrvatskih prezimena. Ona su nastala od imena dodavši im sufikse AN i AČ, pa imamo prezimena, recimo, RADAN, RADEN, RADUN ili RADIN. Ova prezimena dobivaju sufikse AC i EC pa imamo prezimena RADANAC, RADENEC. Slavenizacijom glas Č postaje Ć pa nastaju prezimena RADANIĆ, RADENIĆ, RADUNIĆ ili RADINIĆ. Nakon toga prezime RADEC postaje RADIČ, a prezime RADIČ postaje RADIČEVIĆ. Slično prezime RADAN postaje RADANOVIĆ.
Izvorna hrvatska prezimena su rijetka kod Slavena izvan Hrvatske, Slovenije, Bosne, Crne Gore i Srbije. Ako postoje u Srbiji, onda su se ti ljudi naselili iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Crne Gore. Prezimena sa sufiksom IČ smo prepustili Slovencima, a to nam pokazuje da su Slovenci u prošlosti bili Hrvati prije doseljenja Germana i Slovena. Srbijanska izvorna pravoslavna imena završavaju na JE i odatle i srbijanska prezimena koja nam otkrivaju posrbljivanje Vlaha ili Vena.

Ova dva naziva nam otkrivaju stočare, ratare, obrtnike i trgovce. Tako od imena Milivoje nastaje prezime Milivojević.
Mnogi hrvatski intelektualci, posebice današnji Srbi, vjeruju da su se Srbi naselili u Hrvatsku, Bosnu i Crnu Goru pred više od 700 godina, što je laž jer ni Srbi ni Srbini tada nisu postojali niti je postojala SPC.

Oni su bili poznati kao Rašani, a Raška je bila katolička i bila je dio kraljevine Krajine. Današnji Srbi u Hrvatskoj i BiH su bili unijati jer su priznali Papu i zadržali bizantske običaje. Danas se ti unijati poznati kao grko katolici, premda Šešelj tvrdi da su i Žumberčanči Srbi i da je to srbski teritorij.

Naziv Srb se u Hrvatskoj pojavljuju rijetko tek polovicom 19. stoljeća. Antička i srednjovjekovna povijest se ne može razumjeti bez etimologije i toponimije, starijih pisma i načina pisanja.
Srbi su izmišljeni narod početkom 19. stoljeća a to nam pokazuje i njihova nepismenost do 19. stoljeća. Sve drugo su izmišljotine koje prihvaćaju orjunaši i komunistički obrazovani povjesničari.
Srećko Radović

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal