Arhiepiskop Aleksandar: LAŽNI POGLAVAR HRVATSKE PRAVOSLAVNE CRKVE BIO JE I LAŽNI BENEDIKTINAC

0
4507

“Fra” Andrija Škuljić je i franjevac, i benediktinac, i starokatolik, i pravoslavac po potrebi.

Poštovana gđo Majhen,

danas na vašem portalu je objavljen razgovor sa “arhiepiskopom” Hrvatske pravoslavne crkve:
http://dragovoljac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36023:razgovor-sa-arhiepiskom-hrvatske-pravoslavne-crkve&catid=13:razno&Itemid=13

“Fra” Andrija Škuljić koji je osuđivan za prjevaru, nije teolog, nije svećenik, nije pravoslavac. Taj lik je i franjevac i benediktinac i starokatolik i pravoslavac po potrebi.

Nema ga ni na popisu branitelja:

Ovo je sudska presuda za prjevaru. U 2011. je još uvek vozač srednje prometne škole, oženjen otac dvoje djece. Dakle nije teolog. Nije niti fra.

http://www.hrvatskipravoslavci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:andrija-kulji-bonifacije-lani-fratar-i-kriminalna-varalica&catid=1:vijesti&Itemid=7

Objavili ste njegove riječi:

“Mi smo jedina Nacionalna Pravoslavna Crkva u Republici Hrvatskoj od početka 2012. te nam je Sveti Sinod uz blagoslov našeg Patrijarha dodijelio navedeno ime i samostalnost”…

“Prije toga završio sam svoje duhovno školovanje, te rukopoložen sam u UPC-KP za đakona 09/12, te kasnije za svećenika 09/13.u pravoslavnoj Grčkoj, a ustoličen i rukopoložen za biskupa-episkopa 26/07/15. u Pravoslavnoj Rumunjskoj, a unapređen u čin Arhiepiskopa/nadbiskupa 12/15.”

http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/religija/14909-pod-okriljem-krista-budi-se-hrvatska-pravoslavna-crkva-hpc

  1. studenoga 2015.

To je isti intervju. Zadnje četiri fotografije prikazuju Andrijino đakonsko rukopoloženje kao benediktinca 19. rujna 2013. To nije Ukrajinska pravoslavna crkva, niti Grčka, niti bilo kakva pravoslavna crkva.

Pogledajte fotografije pri kraju. Iste su.

http://benediktinci.webs.com/novosti

(Ovdje na početku traži 65.000.-EUR za Benediktinski samostan).

Kakvu je pravoslavnu crkvu on stvorio kad na početku 2012. nije bio niti benediktinski đakon.

Ovdje možete pogledati kakav je “pravoslavac” bio 19. studenoga 2013.

http://www.yorkshireoratory.co.uk/news

Ovdje je prvi puta pravoslavac. Novoizabrani biskup Europske pravoslavne crkve, koju sad naziva sektom!?

  1. veljače 2015.

http://fenix-magazin.de/prvi-hrvat-i-hrvatski-branitelj-na-celu-pravoslavne-crkve-ljubav-prema-bogu-i-hrvatskoj-domovini-obitelji-i-subraci/

Ponavljam “fra” Andrija Škulić je i franjevac, i benediktinac, i starokatolik, i pravoslavac po potrebi.

On neprekidno traži novac. Možda je to razlog:
http://fenix-magazin.de/pismo-citatelja-hrvatskim-pravoslavcima-ne-trebaju-nikakvi-tutori-ni-lazni-episkopi/

Google lako izbaci more podataka o fra Andriji. On je član nekoliko crkvi iako ni jedna crkva ne podržava dvostruko članstvo. Crkveni kanoni – apostolsko pravilo br. 10 glasi: svećenik ne može (istodobno) biti pripadnik dviju crkvi. Kao što ne možete npr. istodobno biti član dvije političke stranke. To i laik lako zaključi zdravom logikom. Andrija najavljuje da je član nekoliko sinoda (sabora) različitih pravoslavnih crkava. To je moguće samo u njegovom slučaju! Najmanje tri puta je rukopoložen za episkopa, što je nemoguće. Jednom episkop, zauvijek episkop. Osim ako ono prijašnje rukopoloženje nije bilo valjano, ali onda ga nije ni bilo, osim lažne predstave za javnost. Sad je već postao i arhiepiskop (nadbiskup) Bonifacije.

Vladyka Škuljić (Fra Andrija, otac Dorotej, oblat Bonifacije – sve je to jedna te ista osoba, ovisno o kontekstu) o meni uistinu svašta javno piše – da sam izopćen iz Bugarske PC i da sam osuđivani kriminalac. Kad se iznose takove tvrdnje, onda one moraju biti podkrjepljene dokazima – dokumentom o “izopćenju” iz BPC i presudom o tomu da sam osuđivan. Kad bi to bila istina, ja se zasigurno ne bih javno izlagao. To nije samo rekla-kazala, ja sam javna osoba. On uporno povrjeđuje moje osobno Ustavom jamčeno pravo na ugled i čast. On takovim svojim istupima izravno napada i šteti HPC i meni ali njegov cilj su zapravo sve one institucije, udruge i pojedinci koji su na neki način podržali HPC (a spomenut ćemo samo najpoznatije: Predsjednica RH, gosp. Paraga, akademik Pečarić, HAZU, prof. emeritus Šeparović s cijelim Hrvatskim nacionalnim etičkim sudištem, Hrvatsko žrtvoslovno društvo, svi portali (Putevi milosti, Dnevno, Kamenjar, Boka Cropress…) koji rado prenose naše objave i sl, o čemu imamo svu pisanu i video dokumentaciju), rekli bismo – sve slobodno i domoljubno u hrvatskom društvu.

Nadamo se da Vi osobno i vaši čitatelji ne ćete nasjedati na laži osuđivanih prevaranata kao što je “fra” Andrija Škulić, na štetu Hrvatske pravoslavne crkve.

fraandrijaetmsgrmartinandrijaordpicsandrija-skulic-hpc-2

Komedija: Ista osoba u različitim svećeničkim odorama

U Zagrebu, na Sv. Melenetija aep. Antiohijskog, 12. veljače ljeta Gospodnjeg 2016.

Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga otca i Zajednica Svetoga Duha neka je sa svima Vama,

aleksandar†Aleksandar, po milosti Božjoj arhiepiskop cijele Hrvatske pravoslavne crkve, v.r.

Kaznena prijava protiv Skulića

Hrvatska pravoslavna crkva OIB: 70936565837 e-mail: [email protected] telefon: 095 887 4238 https://hrvatskapravoslavnacrkva.wordpress.com/ www.facebook.com/pravoslavlje.hr broj: 60/16. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu Ulica grada Vukovara 84/VII, 10 000 Zagreb n/r Općinska državna odvjetnica Sanja Gospodnetić, v.d. e-mailom: [email protected] PREDMET: PODNOŠENJE KAZNENE PRIJAVE ______________________________________________________________ Poštovana gđo Gospodnetić, arhiepiskop Hrvatske pravoslavne crkve izravna je žrtva više kaznenih djela – javnih napada, uvrjeda, laži i ksenofobnog govora mržnje koje čini jedna osoba koja se lažno predstavlja mitropolitom HPC i tim kaznenim radnjama osim što škodi arhiepiskopu, unosi zbrku i nered u hrvatsku javnost. Naša je dužnost o tomu izvijestiti Vas, kao nadležnu osobu. Molimo Vas da u najkraćem mogućem roku poduzmete zakonom predviđene radnje i pokrenete službene mehanizme (kazneni progon) kako biste sprječili daljnu činidbu kaznenih djela od neodgovornog pojedinca i moguću eskalaciju slučaja. U Zagrebu, 13. lipnja ljeta Gospodnjeg 2016. Hrvatski arhiepiskop Alexander Radoev Ivanov, mag. teol., v.r. Prilog: Kaznena prijava s prilozima 2 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU Oštećenik: HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, OIB: 70936565837, Hrvatskog sabora 36, Zadar podnosi KAZNENU PRIJAVU protiv: Andrije Škulića, rođenog 2. kolovoza 1970. u Ražancu (kod Zadra) k.br. 167, OIB: 50374269253 І. Zbog osnovanje sumnje da se neprekidno lažno predstavlja kao pripadnika neke crkve s ciljem prikupljanja novca. Tuženik je istodobno pripadnik više crkava bez obzira na to što odluka br. 10 I. Ekumenskog sabora u Niceji ne dozvoljava svećeniku da bude pripadnik dvije crkve istodobno. On u stvari nezna puno o crkvenim kanonima jer nije teolog. U svakom intervju mjenja zivotopis i daje različite podatke o tomu gdje je studirao i kad i gdje je rukopoložen za svećenika i u kojoj crkvi. U zadnje vrijeme tvrdi da je pravoslavac, ne pružajući bilo kakav dokaz za to (krsni list). Glumeći poglavara HPC neprekidno na FB traži da mu ljudi uplaćuju novac na žiroračun njegove Benediktinske udruge. Isti žiro račun koristi istodobno i kao benediktinac tražeći novac za gradnju samostana nepostojećeg svetca. Niti jedna od tuženikovih crkava de jure ne postoji u RH – niti imaju OIB, stoga niti žiro račune. Jedino je Zajednica benediktinaca registrirana udruga i ima stvarni OIB i žiro račun. Nikad nije predala financijisko izvješće, što je razlog za njezino žurno gašenje. Više puta preko FB traži novac za „mitropolitsko ređenje“, što ne postoji. Mitropolita se bira. Više puta pokazuje krivotvorene dokumente, što je opisano i kažnjivo po članku 278. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Svih sedam tuženikovih poduzeća su u blokadi ili su izbrisani. Njegovo ime je i na popisu poreznih dužnika. Kako bi dokazao svoju pripadnost nekoj crkvi, na FB više puta pokazuje krivotvorene fotografije, što svaki računalni stručnjak lako može dokazati. Kako bi naivni ljudi nasjeli na njegove prjevare, on lajka sam sebe na FB, ali ljudi neznaju da on koristi desetak lažnih profila, koji imaju istu IP adresu. Prilozi sadrže samo mali dio od navedenih dokaza za pokušaj prevare kako bi kao klerik (svećenik, monah, redovnik) bilo koje crkve dobio novac od prevarenih ljudi. 3 1. Tuženik je 2011. osuđen za krivotvorenje dokumenata povodom podizanja bankovnog kredita od 511 .000,00 Kn, što se može pročitati na: http://www.hrvatskipravoslavci.com/index.php?option=com_content&view=article &id=1087:andrija-kulji-bonifacije-lani-fratar-i-kriminalnavaralica&catid=1:vijesti&Itemid=7 2. 2012. tuženik posuđuje kod Ive Matanovića iz Zadra 20.000.- EUR za biznis. Kod javnog bilježnika potpisuje dokument da če vratiti Matanoviću 22.000.- EUR (10 % kamata) u roku od šest mjeseci. 3. Zaređen je za đakona u Slobodnoj katoličkoj crkvi: http://www.yorkshireoratory.co.uk/news 4. 10. svibnja 2013. kao benediktinac (ali ne u sklopu katoličke crkve) traži 65.000.- EUR za gradnju samostana nepostojećeg svetca (prva stranica). Na zadnjoj stranici objavljuje svoje svećeničko ređenje 19. rujna 2013. (ima fotografije) u Old catholik apostolik church. http://benediktinci.webs.com/novosti Ne postoji benediktinski samostan Sv. Ivana Trogirskog, niti crkva koju spominje u pozivu za „pomoć“. Lažno se predstavlja kao OSB (Ordinis Sancti Benedicti), po čemu se prepoznaje katolički red, što mogu potvrditi benediktinci u Hrvatskoj. 5. Žiroračun benediktinske udruge sad prikazuje kao žiroračun HPC. Nije bitno koja je crkva – bitan je novac.

http://benediktinci.webs.com/kontakt

6. Ivo Matanović podiže privatnu tužbu za prijevaru protiv tuženika zbog nevraćenog duga od 20.000.- EUR. U DORH-u tuženik tvrdi da je Matanović njemu platio da stvori HPC (nitko mu ne traži dokaz je li stvorena i kako je stvorena HPC, niti je li pravoslavni svećenik, niti je li pravoslavac – krsni list). DORH Zadar u sječnju 2015. ispituje tužitelja – poglavara HPC Hrvatskog arhiepiskopa Aleksandra što je s novcem gosp. Matanovića. On potvrđuje da zna da je Matanović posudio taj novac Škuliću za biznis ali su to osobne stvari između Matanovića i tuženika i HPC nema ništa s tim.

7. U veljači 2015. Škulić krivotvorenim dokumentom EPC dokazuje da je “novoizabrani biskup” HPC (u prilogu). Kad je prijevara otkrivena, on EPC proglašava sektom!? Istodobno neprekidno traži nemali novac u ime HPC (96.000.- EUR-BokaCroPress, Sidney, Australija).

8. 27. lipnja 2015. e-mail-om (1000 e-mail-ova poslanih od Stjepana Tokića) traži novac za mitropolitsko ređenje u RPC (u pravoslavnoj crkvi mitropolita biraju episkopi između sebe – ne postoji takvo ređenje!!!!!!!)

9. 21. kolovoza 2015. traži novac za crkvu – župna kuća. http://pleternica.blogspot.hr/2015/08/hrvatska-pravoslavna-crkva-pozivamo.html 10. 22. kolovoza 2015. opet traži novac za mitropolitsko ređenje u RPC. https://www.deily.org/commentary/the-next-pontificate 11. 9. siječnja 2016. tuženik se pridružuje Talijanskoj pravoslavnoj crkvi – IPC (nema više HPC, nije poglavar crkve nego Zadarski episkop), sa svrhom 4 njezinog širenja na novi (hrvatski) teritoriji. http://www.chiesaortodossaitaliana.org/eventi.html 12. 11. siječnja 2016. u emisiji Bujica gdje gostuje kao Arhiepiskop HPC kaže da je pravoslavac oduvjek (ali to ne dokazuje – ne pokazuje krsni list, jer ga nema). 13. 15. ožujka 2016. sinod IPC čiji je član tuženik donosi odluku o promjeni imena crkve – sad se zove Anglo-kršćanska katolička crkva. http://www.chiesaortodossaitaliana.org/eventi.html 14. Na Dan branitelja Vukovara nepozvan od gradonačelnika Vukovara glumi poglavara HPC (niti arhiepiskop, nego episkop, niti hrvatska, nego italijanska, niti pravoslavna nego anglo kršćanska katolička, niti crkva jer baš IPC je prava sekta nema niti jednog teologa, ima svećenice, a poglavar im je psihijatar). 15. 29. ožujka 2016. putem FB opet traži novac za mitropolitsko ređenje, a potpisuje ga kao mitropolit. Isti zahtjev sadrži izmišljeni OIB HPC i lažnu adresu sjedišta (Zadarska opća bolnica). 16. Sljedeći dan objavljuje Pristupnicu HPC. Da bi postali pripadnici HPC ljudi bi morali uz pristupnicu poslati tuženiku 50,00 Kn. II: Više puta napada Arhiepiskopa Aleksandra nazivavši ga bugarinom, kao da je to nešto loše, zatim srpsko-bugarski pop, srbin iz Bugarske… U iste svrhe više puta pokazuje krivotvorene fotografije (đakonsko rukopoloženje „srbina“ Dario Giakomo Raffo). To je javno poticanje na nasilje i mržnju na temelju čl. 325 KZ RH. Arhiepiskop Aleksandar Radoev Ivanov bugarski državljanin, dobio je od MUP-a dozvolu za petogodišnji boravak u Hrvatskoj upravo kao poglavar HPC. OIB: 63083832408, BORAVIŠNA ISKAZNICA: 3440564, Zg. 21. travnja 2015. Podnositelj prijave: Hrvatski arhiepiskop +Aleksandar (Molim ne objavljivati tužitelju domaću adresu arhiepiskopa Aleksandra zbog moguće prijetnje) Prilozi: 01-srpsko-bugarski sin.jpg 02-andrija – Filipi.jpg 03-donacija.jpg 04-branitelj.jpg 05-benediktinac.jpg 06-lažni iban.jpg 07-lažni oib crkve.jpg 08-objava lažne crkve.jpg 09-o HNES-u.jpg 10-povijest, autorska prava.jpg 5 11-Andrija EPC 2.JPG 12-Andrija EPC 1.JPG 13-autorska prava.jpg 14-napadi na hpc.jpg 15-srbin iz bugarske.jpg 16-srpska posla.jpg 17-Il Santo Sinodo.pdf 18-Eventi.pdf 19-DEMANT HPC-a – PORTAL DNEVNIH NOVOSTI _ Glasilo hrvatskih

Velimir Bujanec ovome je varalici napravio veliku promociju u svojoj emisiji i tako obmanuo javnost.

HOP