Katolici su bili u ogromnoj većini na izborima protiv Hitlera u Njemačkoj

0
2105

Dvije zanimljive karte Njemačke 1932 godine. Prvo, crna područja su one s najvišom koncentracijom katolika prema popisu stanovništva iz 1934. godine:

Na drugoj karti, crna područja pokazuju najveću koncentraciju nacističkih glasova na izborima iz 1932. godine (bijela najniža).Katolici najžešći anti-naci u predratnoj Njemačkoj kao što su pokazale izborne brojke za 1932.

Iako je kroz povijest bilo dosta priča kako su baš katolici Bavarske glavni nosioci nacizma, ove slike i brojke ih demantiraju. Katolici u većini nisu prihvaćali nacizam, koji je korijene očito povukao u protestanstkom dijelu Njemačke.