Ako usporedimo sve antičke bogove, vidjet ćemo da oni u imenu sadrže ime iskonskog boga

0
1413
Isusovo rođenje
Nepismeni i neobrazovani skojevski  partizani često su govorili da boga nema jer ga nitko nije vidio. Nažalost, tako su kasnije mislili i govorili Titovi intelektualci, a to nam pokazuje koliki su im bili duhovni i intelektualni dometi.
Međutim, Bog jest jedan jedini, dvojan i sveprisutan jer u njega sve ulazi i iz njega sve izlazi. On je sveprisutan za nas zemaljce i ničega nije svijestan, a tek ga naziremo instiktivno. Naziru ga sva stvorenja na ovom globusu, ali, izgleda, da je današnji čovjek izgubio taj instinkt. Njegova  dvojnost se osjeća u našem ponašanju i događajima, pa smo ga proglasili dobročiniteljem i rušiteljem, dakle, bogom i sotonom.Božje  djelovanje je sponatano, a mi tu spontanost ne razumijemo zbog našeg ega ili jastva. Sve što je dobro za nas prihvaćamo, a sve što je loše poimamo kao kaznu. No, dobro može biti zlo i zlo može biti dobro. Jedino božjim spontanošću se mijenjamo i prilagodimo novim situacijama. Sve to čini duh i duša zajedno, a njih čine otac i majka, dakle, zvijezda Sunce i planet Zemlja.

bi i kako bi trebao izgledati jedan jedini, sveprisutni i svemogući Bog još nitko ne zna. Za katolike to je bio Isus Krist koji je bio čovjek i bog. Za pravoslavce to je Hristos, koji nije čovjek nego bog u liku čovjeka. Za budiste to je Buda, ali i Buda je bio čovjek. Za vediste to je bio Veda, čije značenje je znanje.  Za zeniste to je Zen ili za taoiste to je Tao. Za muslimane to je Alah. I tako možemo nabrojiti još mnogo bogova koji su po imenu različiti, a po djelovanju su isti – svemogući. Međutim, svi bogovi su međusobno suprostavljeni,  a sljedbenici su isključivi. Zbog boga su se vodili mnogi ratovi, a voditi će se i u budućnosti. Dakle, još nismo razumjeli ideju Što jedinstvenog svemogućeg i sveprisutnog Boga.

No, ako usporedimo sve antičke bogove, vidjet ćemo da oni u imenu sadrže ime iskonskog boga ili neke dijelove njegovog imena, što nas upućuje da su tu iskonsku vjeru širili misionari preko jednog jezika koji se mijenjao zbog različitih glasovnih sposobnosti određenih ljudskih grupa. Kasnije se jezik mijenjao i nasiljem preko različitih pisama koje su nametali Imperiji. Eto, tako se izgubilo izvorno učenje.

Apostoli nisu bili bogovi  nego su simbolizirali astrološke znakove. Evangelisti su bile četire odlike u horoskopu. U horoskopu je bilo prisutno dvojstvo i trojstvo. Ovo nam pokazuje da je Biblija utemeljena na astrologiji u kojoj je planet Zemlja središte svijeta. Sunce i Zemlja su međusobno povezani duhovno i duševno. Sve zrake sunca ulaze u utrobu Zemlje i odatle se vraćaju u utrobu Sunca. Međutim, prije toga poznati planeti su bili također bogovi i to mnoge zbunjuje jer opisuje određene odlike i ponašanje planeta u astrološkim znakovima.

Međutim, danas smo na putu da otkrijemo sve božje odlike, ali to pojedinici zlorabe i preko tih odlika se bogate i uništavaju civilizaciju. Božje odlike najbolje nam otkriva magnetsko polje koje je duša Sunca spojena sa dušom planeta Zemlje u jednoj točki između gdje sve nastaje. To je bezgrešno začeće. Takav je Bog jedinstveni, svemogući, nevidljiv i sveprisutan. To je točka odakle pojedinim katolicima dolaze prizori Gospe ili Isusa. Tada se događa jedinstvo sa Svemogućim.

Na svemogiućeg boga nas najviše podsjeća računalo. Zatražimo informacijiu i odmah je dobijemo, bez da vidimo odakle dolazi. Internet je šutljiv, sveprisutan i gotovo sveznajući, ali nema božje  odlike. Ne bi me iznenadilo da računalo  počne i misliti preko robota. Međutim, robot nikad ne može biti čovjek jer je programiran kao neuki komunisti i sigurno će ga pojedinci zlorabiti, što neki već čine, a to će biti pogubno po ljudsku civilizaciju.

Danas je došlo do velike internetske adikcije u kojoj se izgubio čovjek jer gubi svoje urođene ljudske sposobnosti. Čovjek postaje robot, a najmanje duhovno biće. Međutim, Bog je nešto drugo jer nije programiran  i stalno nas ispunjava, a ispunjava nas muška i ženska duša. Duša je u nama, a preko nje božji duh stalno stvara nove događaje koji nas ponekad zbunjuju kao, recimo, pubertet ili promjena klime. Duša je naime magnetsko polje, a duh je naboj koji pokreće sve događaje.

Na koncu moram zaključiti da Bog nije samo lik čovjeka nego energija koja stalno stvara nove događaje i pojave. Takvu energiju nam najbolje otkrivaju zvijezda Sunce i planet Zemlja. Da bi ta energija bila stalna i sve prisutna i Sunce i Zemlja se moraju vrtiti oko svoje osi. Jedino tijelo koje se vrti oko svoje isijava svoju energiju i svoje skrivene misli, koja su nama smrtnicima još uvijek nedokučive, unatoč ljudskom uvjerenju  da će nam znanost otkriti Boga.

Međutim, znanost je također dogma i postala je religija.

Srećko Radović