Ekskluzivno: Objavljujemo dokument iz kojeg je razvidno da SPC nije postojala u Austro-Ugarskoj i došla je do imovine prijevarom!

0
6660

Ovo je dokument koji dokazuje da je u Zagrebu postojala pravoslavna-državotvorna akademija koja je izdavala svoje diplome, odnosno da prije 1914 pravoslavlje u Hrvatskoj nije imalo veze sa Srpskom Pravoslavnom crkvom ! Diplome su se izdavale na Kraljevskom svečulištu Franje Josipa u Zagrebu.

Arihiepiskop Aleksandar ispred HPC-a ne može vjerovati da Hrvatska daje ogroman novac za SPC-u iako je ugovor između te strane crkve i vlade Ivice Račana nezakonit, jer je Račan potpisao ugovor sa tada nepostojećom pravnom osobom u Hrvatskoj, odnosno s zastupnicima crkve koja nije imala zakonski temelj u Hrvatskoj. Isto tako arhiepiskop HPC-a Aleksandar tvrdi da su i tomus ( potvrdu o legalnosti) srpski svećenici izvukli mitom prema carigradskom patrijarhu 1922. godine.

Isto tako arihiepiskop tvrdi da je svaka pravoslavna crkva isključivo imenom vezana na zemlju u kojoj je legalizirana, u našem slučaju crkva može biti jedino Hrvatska. Nikako srpska, jer to povlači za sobom i teritorij koji ispada da je srpski.

arhe

Nama pak nije jasno zbog čega katolička crkva u Hrvatskoj podržava to bezakonje i dolazi na ustoličenje srpskog vladike u Dalmaciji neki dan, te na taj način daje legimitet ovoj srpskoj prevari. I mirno gleda dok srpski luđak Vulin u rangu srpskog predstavnika i ministra provocira hrvatski puk svojim političkim govorima mržnje ruku pod ruku sa lokalnim srpskim ekstremistom i provokatorom Miloradom Pupovcem?!

HOP