Ekskluzivno: Objavljujemo dokument našeg diplomata koji optužuje MVP za stanje konzulata u Sydneyu i za podršku V. Pusić

0
10223

Objavljujemo dokument MVP-a iz kojeg se vidi kaos u našoj diplomaciji; nesnalaženje, u kojem karijerni diplomat proziva MVP za podršku protuhrvatskom djelovanju Vesne Pusić, a isto tako proziva i nerad glavnog inspektora MVP-a koji ne ispituje nezakonje u MVP, a zanimljivo da je isti od povjerenja Vesne Pusić i današnje vlade, zanimljiva je i prepiska zbog navodnog fiktivnog zaposlenje u MVP. Ako je ovo slika diplomacije nije problem državu rušiti izvana.

PREDSTAVKA

Poštovana ministrice Pejčinović Burić,

 

Ovu predstavku Vam šaljem sukladno Vašoj osobnoj odgovornosti za brigu o “zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa” u MVEP-u. Vaša osobna odgovornost za “zakonito i pravodobno izvršavanje zakona i drugih propisa” u MVEP-u utvrđena je čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave. Predstavku Vam šaljem izravno, nakon što od službenika postavljenih na upravljačke položaje u Glavnom tajništvu MVEP RH nisam zaprimio odgovor na konkretno pitanje: Je li moje rješenje o rasporedu u Službu za strance od 21. rujna 2017. u skladu s važećim zakonitim Pravilnikom o unutarnjem redu MVEP-a i Sistematizacijom radnih mjesta koja je sastavni dio tog Pravilnika?

Navedeno pitanje sam u pisanoj formi uputio gospođi Danijeli Pavićevac Krajač, voditeljici Službe za radno-pravna pitanja i gospođi Miri Martinec, načelnici Sektora za pravne poslove i ljudske resurse. Gospođa Pavićevac Krajač, iako je pravnica po struci, na navedeno konkretno pitanje odgovorila je kolokvijalno: “Sve je u redu” – što sam protumačio kao izbjegavanje decidiranog odgovora, te sam zatražio konkretan odgovor od gospođe Martinec, osobe neposredno nadređene gospođi Pavićevac Krajač. Gospođa Martinec odlučila mi je ne odgovoriti, što je produbilo moju sumnju, pa sam pokušao vlastitim sposobnostima utvrditi uzroke njene šutnje, osobito nakon što mi nije odgovorila niti na ponovljen pisani upit (prilog 1).

Svoje pitanje upravljačkoj strukturi u Glavnom tajništvu MVEP-a nisam bez razloga postavio i na navedeni način formulirao, osobito jer mi je na pozornost, zbog prirode mojih tadašnjih profesionalnih obaveza, krajem kolovoza 2017., dakle tjednima nakon što je na snagu već stupila Sistematizacija koju ste 24. srpnja 2017. osobno donijeli, prineseno rješenje MVEP-a izdano prema Sistematizaciji koju je 2014. donijela tadašnja ministrica Vesna Pusić. U tom svjetlu kolokvijalan opis “Sve je u redu” svatko može tumačiti na svoj način, pa je upravljačkoj strukturi Glavnog tajništva, primjerice, sve u redu i kad izdaju rješenja prema Sistematizaciji koju je donijela bivša ministrica Pusić 2014. – u vrijeme nakon što je na snagu stupila Sistematizacija koju ste Vi donijeli. Glavni razlog službenog upućivanja mog pitanja upravljačkoj strukturi Glavnog tajništva proistječe iz činjenice što je u Sistematizaciji, koju sam zaprimio od više upravljačke razine u MVEP-u tijekom kolovoza 2017. (dakle u vrijeme kad je na snagu već stupila Sistematizacija koju ste donijeli 24. srpnja 2017.), radno mjesto broj 277, na koje sam rješenjem 21. rujna 2017. raspoređen u Službu za

Damir Sabljak sri 11.10.2017. 13:30 Prima Marija Pejčinović Burić <[email protected]>; Kopija Kabinet ministrice <[email protected]>; Broj privitaka: 4 Predstavka pdf.pdf; 1.pdf; 2.pdf; 3.pdf; Page 1 of 6 https://webmail.mvep.hr/owa/ 11.10.2017. strance, predviđeno za diplomate u zvanju “drugi tajnik ili treći tajnik ili ataše”, dočim je u mom rješenju isto radno mjesto broj 277 predviđeno za diplomate u zvanju “opunomoćeni ministar ili ministar savjetnik ili diplomatski savjetnik” (prilog 2).

Pravilnik sa Sistematizacijom ste, sukladno hrvatskim pozitivnim propisima, prije donošenja morali dostaviti predstavnicima sindikata i Ministarstvu uprave, te je jednostavno utvrditi jeste li 24. srpnja. 2017. potpisali Sistematizaciju u kojoj je radno mjesto broj 277 predviđeno za zvanje “drugi tajnik ili treći tajnik ili ataše” ili za zvanje “opunomoćeni ministar ili ministar savjetnik ili diplomatski savjetnik”. Mogućnost da ste 24. srpnja 2017. potpisali Sistematizaciju koju sam i ja zaprimio u kolovozu 2017., (dakle Sistematizaciju u kojoj je radno mjesto broj 277 predviđeno za zvanje “drugi tajnik ili treći tajnik ili ataše”) upućivala bi me na zaključak da su osobe, odgovorne za nadzor zakonitosti u MVEP-u, bez Vašeg potpisa mijenjale Sistematizaciju i s krivotvorenom Sistematizacijom izdale moje rješenje, što bi predstavljalo krivotvorenje službene ili poslovne isprave, odnosno kazneno djelo opisano čl. 279. Kaznenog zakona, za što je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Smatram da je potrebno provesti nepristranu i stručnu inspekciju svih rješenja izdanih u MVEP-u nakon stupanja na snagu Sistematizacije, koju ste donijeli 24. srpnja 2017., te utvrditi jesu li sva rješenja u skladu s važećom zakonitom Sistematizacijom. S obzirom da mi upravljačka struktura u Glavnom tajništvu MVEP-a odbija odgovoriti je li moje rješenje od 21. rujna 2017. u skladu sa važećim zakonitim Pravilnikom i Sistematizacijom, molim osobno osigurajte nepristranu i stručnu inspekciju usklađenosti mog rješenja s važećim zakonitim Pravilnikom i Sistematizacijom. U svjetlu Vaše osobne odgovornosti, koja proističe iz čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave, predlažem Vam da se osobno uključite u inspekciju zakonitosti mog rješenja. Prijedlog o Vašem osobnom uključivanju u nepristrano i stručno provođenje inspekcije mog rješenja, kao i ostalih rješenja u MVEP-u, šaljem Vam izravno, zbog mog osobnog negativnog iskustva s profesionalnom učinkovitošću gospodina Damira Božića, glavnog inspektora u službi vanjskih poslova.

Gospodin Božić bio je glavni inspektor u MVEP-u sukladno Sistematizaciji koju je donijela bivša ministrica Pusić 2014., a nastavio je obnašati istu dužnost i nakon što ste donijeli novu Sistematizaciju 24. srpnja 2017. Naime, pokrenuvši pravni postupak iz meni još uvijek nerazumljivih pobuda, gospodin Hrvoje Petrušić, generalni konzul RH u Sydneyu, je u svom podnesku 1. prosinca 2016., među ostalim provjerljivim neistinama, izjavio da je, u vrijeme prije konstituiranja 9. saziva Hrvatskog sabora, u GK RH u Sydneyu radila samo jedna ugovorna diplomatkinja. Tvrdnja gospodina Petrušića: “ovaj ured ostao je na meni i ugovornoj diplomatkinji” ne odgovara tvrdnjama gospođe Lorete BertošaKušen, glavne tajnice MVEP-a, koja u svom životopisu, dostupnom na Intranetu, tvrdi da u to vrijeme bila raspoređena u GK RH u Sydneyu.

Budući da je gospođa Bertoša-Kušen profesionalna, a ne ugovorna diplomatkinja, zaključio sam da je gospodin Petrušić iznio neistinu u službenoj ispravi, što, uz kršenje nekoliko ostalih hrvatskih zakona, predstavlja i kršenje već spomenutog čl. 279. Kaznenog zakona.

Stoga sam 16. prosinca 2016. proslijedio dokumentiranu prijavu gospodinu Božiću, tadašnjem i sadašnjem glavnom inspektoru MVEP-a. Smatram da gospodinu Božiću nisam mogao jasnije napisati prijedlog za djelovanje, nego što sam to učinio 16. prosinca 2016. u službeno dostavljenoj prijavi riječima: “S obzirom da je g. Petrušić pravnik po struci, te su mu stoga poznate zakonske posljedice iznošenja neistina kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela, nameće se pitanje: Što i/ili tko je motivirao g. Petrušića da u službenoj pisanoj korespondenciji iznosi neistinite tvrdnje i time se upusti u kršenje hrvatskih zakona s pozicije generalnog konzula Republike Hrvatske u Sydney-u? U svjetlu metoda korištenih pri pisanju službene pritužbe g. Petrušića, smatram osobito važnim za daljnje zakonito i učinkovito funkcioniranje MVEP-a u potpunosti rasvijetliti sve razloge upuštanja g. Petrušića u opisane protuzakonite radnje, odnosno u cijelosti utvrditi činjenično stanje i Page 2 of 6 https://webmail.mvep.hr/owa/ 11.10.2017. omogućiti čelniku tijela donošenje zakonitih odluka.”

Do danas mi gospodin Božić nije odgovorio, a činjenica što je gospodin Petrušić i danas na položaju generalnog konzula RH u Sydneyu upućuje na zaključak da gospodin Petrušić u svom podnesku mogao navesti i istinu tvrdnjom da tijekom navedenog razdoblja u GK RH u Sydneyu nije radila ni jedna profesionalna diplomatkinja – pa tako niti gospođa Bertoša-Kušen. U tom slučaju otvaraju se brojna pitanja na koja je moguće odgovoriti tek nakon što se utvrdi činjenično stanje i konstatira je li ili nije gospođa Bertoša-Kušen bila raspoređena u GK RH u Sydneyu prije nego je 27. listopada 2016. ovlaštena za upravljanje Glavnim tajništvom MVEP-a, na prvoj sjednici Vlade RH pod predsjedanjem gospodina Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade.

Činjenično stanje može se precizno utvrditi brojnim inspekcijskim metodama, a među najjednostavnijim i najsigurnijim metodama je provjera transfera novca. Stoga bi se moglo utvrditi je li gospodin Petrušić, u svojstvu šefa predstavništva GK RH u Sydney-u, gospođi Bertoša-Kušen isplaćivao mjesečne devizne osobne dohotke i nadoknade za stanovanje, utvrditi adresu stanovanja za koju se je nadoknada isplaćivala, te razdoblja i iznose isplata. Dodatno, može se provjeriti postojanje odluke i rješenja o rasporedu gospođe Bertoša-Kušen u GK RH u Sydney, te usklađenost tih akata s Pravilnikom o unutarnjem redu MVEP-a, koji je bio na snazi u vrijeme donošenja odluka i rješenja.

Prema navodima iz životopisa gospođe Bertoša-Kušen, upućivanje gospođe Bertoša-Kušen u GK RH Sydney realizirano je 2014., pa predlažem da se u službenoj proceduri pisano zatraže informacije od gospođe Vesne Pusić, tadašnje ministrice i sadašnje zastupnice u Hrvatskom saboru, i gospođe Vesne Cvjetković, tadašnje glavne tajnice MVEP-a i sadašnje veleposlanice RH u Beču, te ih se upita imaju li kakvih saznanja o odluci i rješenju o upućivanju gospođe Bertoša-Kušen u GK RH u Sydneyu i kakve su njihove spoznaje o usklađenosti navedenih akata sa Zakonom o vanjskim poslovima i tada važećim Pravilnikom o unutarnjem redu u MVEP-u.

Gospodin Božić mi već deset mjeseci ne odgovara je li ili nije donio odgovarajuću odluku o upućivanju “ministru prijedloga za podnošenje prekršajne, odnosno kaznene prijave” iako su mu svo to vrijeme na raspolaganju dvije suprotstavljene službene isprave, od kojih je barem jedna krivotvorena: podnesak gospodina Petrušića ili službeni životopis gospođe Bertoša-Kušen.

Štoviše, gospodinu Božiću u donošenju odgovarajućih odluka nije pomogla niti činjenica što je Glavnim inspektoratom upravljao i u vrijeme nakon što je tadašnja ministrica Pusić donijela novi Pravilnik i Sistematizaciju 2014., odnosno iste godine kad je, prema navodima u vlastitom životopisu, gospođa Bertoša-Kušen raspoređena na mandat u GK RH u Sydney. Taj je mandat, prema navodima iz životopisa gospođe Bertoša-Kušen, trajao sve dok gospođa Bertoša-Kušen nije preuzela dužnost upravljanja Glavnim tajništvom MVEP-a krajem listopada 2016., što, tvrdnjom da je do tada u GK RH u Sydneyu radila samo jedna ugovorna diplomatkinja, osporava gospodin Petrušić u svom podnesku službeno dostavljenom MVEP-u 1. prosinca 2016. Podnesak gospodina Petrušića priložio sam mojoj prijavi za bezakonje u MVEP-u i proslijedio gospodinu Božiću 16. prosinca 2016. Kao inspekcijski nevježa, usuđujem se ustvrditi da osobito složenu zadaću ne predstavlja utvrđivanje činjeničnog stanja u navedenom slučaju, te je s dokumentima dostupnim u Sektoru za financijskomaterijalne poslove, kao i Sektoru za pravne poslove i ljudske resurse, bez putovanja u Australiju moguće donijeti odgovarajuću odluku o upućivanju “ministru prijedloga za podnošenje prekršajne, odnosno kaznene prijave” – što je opis posla glavnog inspektora službe vanjskih poslova sukladno čl. 99. Pravilnika o unutarnjem redu MVEP-a, koji je 2014. donijela tadašnja ministrica Vesna Pusić.

Navedeni Pravilnik ukinuli ste 24. srpnja 2017. donošenjem novog Pravilnika o unutarnjem redu MVEP-a i Sistematizacije, nakon čega je gospodin Božić ponovno postavljen na položaj glavnog inspektora u hrvatskoj službi vanjskih poslova, nadležnoj za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa s inozemstvom, u kojoj Vi, poštovana ministrice Pejčinović Burić, snosite osobnu odgovornost za “zakonito i pravodobno izvršavanje zakona i drugih propisa”, sukladno već spomenutom čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave. Page 3 of 6 https://webmail.mvep.hr/owa/ 11.10.2017.

U slučaju da izbor gospodina Božića na mjesto glavnog inspektora prema novoj Sistematizaciji nije Vaša odluka, nego odluka gospođe Bertoša-Kušen, te ako je istinita tvrdnja (u službenoj ispravi dokumentirana) gospodina Petrušića da u razdoblju prije konstituiranja 9. saziva Hrvatskog sabora u GK RH u Sydneyu nije radila ni jedna profesionalna diplomatkinja, pa tako niti gospođa BertošaKušen, tada bih mogao razumjeti motiv donošenja odluke o ponovnom postavljanju gospodina Božića na položaj glavnog inspektora, kao i motiv gospodina Božića da mi od 16. prosinca 2016. do danas ne odgovori na službenu pisanu prijavu o saznanjima iz podneska gospodina Petrušića. U navedenom slučaju, a u svjetlu čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave, te čl. 279.; 291. i 295. Kaznenog zakona, smatram da je u Vašem osobnom interesu, kao i u interesu Republike Hrvatske, u cijelosti žurno utvrditi vjerodostojnost informacija iz ove predstavke. Razumijevajući visok intenzitet radnih zadataka u Glavnom tajništvu i Glavnom inspektoratu službe vanjskih poslova, sklon sam razumjeti i pogrješke koje se mogu potkrasti tijekom rada službenih osoba. Međutim, smatram da u MVEP-u RH ne bi smio biti nizak prag tolerancije za bezakonje koje upravljačke strukture namjerice mogu činiti, i time nanositi štetu Republici Hrvatskoj, posebice kad su prethodno pisanim putem upozorene. Procijenite sami, u skladu s Vašom odgovornošću definiranom čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave, je li u postupanjima, dokumentiranim ovom predstavkom, prenizak bio prag tolerancije za poštivanje hrvatskih zakona u službi vanjskih poslova kojom upravljate.

Poštovana ministrice Pejčinović Burić, ova predstavka nije prva predstavka koju sam uputio nekoj ministrici vanjskih i europskih poslova RH tijekom svog profesionalnog angažmana u hrvatskoj službi vanjskih poslova u protekle 22 godine.

Naime, 3. studenog 2015. uputio sam predstavku tadašnjoj ministrici Pusić (prilog 3), zamolivši ju da iz službenih dokumenata, koje je koristila za kandidaturu za izbor na položaj Glavne tajnice UN-a, izostavi naznaku na njenu knjigu “Demokracije i diktature” u kojoj širi protuhrvatske neistine i propagandu o “Učestvovanju Hrvatske 1993. godine u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i komadanju te države…” (str.94.), a tu neistinu ponavlja i na stranici 127. iste knjige tvrdnjom “No u ratu u Bosni i Hercegovini Hrvatska se pojavila kao agresor…”. Štoviše, gospođa Pusić na stranici 61. iste knjige veliča i zločinački jugoslavenski totalitarizam – neukusno nazivajući “benevolentnim totalitarizmom” totalitarizam uspostavljen na genocidu Hrvata i održavan represijom, raseljavanjem, pojedinačnim ubojstvima u inozemstvu i svakovrsnim kršenjem ljudskih prava Hrvata, sve dok Hrvatska vojska nije porazila taj totalitarizam, kad se prije dva desetljeća do kraja razobličio i formalno transformirao u velikosrpski imperijalizam. Isticanje u okviru UN-a knjige gospođe Pusić “Demokracije i diktature” s neistinama o agresiji RH na BiH, štetno je za hrvatske nacionalne interese i međunarodni ugled Republike Hrvatske, osobito u svjetlu optužnica UN-ovog suda ICTY-a protiv hrvatskih branitelja Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića, optuženih prema protuhrvatskim neistinama o agresiji RH na BiH, jednakim neistinama koje gospođa Pusić širi svojom knjigom “Demokracije i diktature”. Prije no što sam gospođu Pusić predstavkom zamolio da prestane u službenom svojstvu širiti protuhrvatske neistine i propagandu, pisanim podnescima sam istu molbu poslao njenim tadašnjim najbližim suradnicima i dugogodišnjim diplomatima RH s iskustvom rada u stalnim predstavništvima RH pri UN-u – pomoćnici ministrice Vesni Kos 9. srpnja 2015., i zamjeniku ministrice Jošku Klisoviću 2. listopada 2015. Gospođa Batistić Kos, gospodin Klisović i gospođa Pusić odšutjeli su moje pisane podneske, te su na zahtjev gospodina Zorana Milanovića, tadašnjeg predsjednika Vlade RH (!) i uz zloporabu infrastrukture hrvatske diplomatske službe (!), 21. siječnja 2016., dan prije izglasavanja povjerenja novoj Vladi RH, Opća skupština UN-a i Vijeće sigurnosti UN-a svim državama članicama UN-a distribuirale javno dostupan dokument (A/70/687-S/2016/40) s propagiranjem knjige gospođe Pusić “Demokracije i diktature” u kojoj gospođa Pusić širi protuhrvatske neistine o agresiji RH na BiH i anticivilizacijski veliča zločinački jugoslavenski totalitarizam. Šteta nanesena hrvatskim nacionalnim interesima i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske to je veća kad se sagleda kako je gospođa Pusić 3. rujna 2015., na tiskovnoj konferenciji nakon donošenja odluke tadašnje Vlade RH o podršci njenoj kandidaturi, obmanjivala hrvatsku

Page 4 of 6 https://webmail.mvep.hr/owa/ 11.10.2017. javnost tvrdeći: “Rokovi su takvi da bi do 12. mjeseca se morala napraviti lista, pregled svih kandidata s kojima bi se do tada trebao obaviti razgovor”.

Obmana hrvatske javnosti navedenim neistinama gospođe Pusić lako je vidljiva prema podacima dostupnim na Wikipediji, gdje se može uočiti da su se kandidati prijavljivali u proljeće, ljeto, pa čak i jesen 2016., a razgovori s kandidatima su se počeli obavljati mjesecima nakon 12. mjeseca 2015. Šteta za međunarodni ugled RH zbog navedene kandidature dodatno raste u svjetlu činjenice što je gospođa Pusić jedina u prvom krugu glasovanja osvojila čak 11 negativnih i 2 neutralna od 15 mogućih glasova država članica UN-a, čime se demantira u hrvatskoj javnosti širena propaganda da je njen uvjerljivo najlošiji rezultat, između svih 13 kandidata, posljedica izostanka snažnije lobističke potpore tadašnje Vlade RH. Baš nitko od preostalih 12 kandidata u prvom krugu glasovanja nije dobio više od 8 negativnih glasova, što potvrđuje činjenicu da su države pri glasovanju o kandidatima, za koje nisu mogle glasovati prema nacionalnim instrukcijama i prethodnom lobiranju, kvalitetnije kandidate ocjenjivali neutralnom, a ne negativnom ocjenom, kao što je bio slučaj pri glasovanju o kvaliteti kandidature gospođe Pusić. Primjerice, bugarska kandidatkinja Bokova dobila je samo 7 negativnih glasova nakon što je Bugarska službeno povukla potporu njenoj kandidaturi, čime je potvrđeno da i kandidati kojima vlastita država službeno uskrati potporu ne mogu u prvom krugu glasovanja dobiti 2/3-sku većinu negativnih glasova – osim ako imaju profesionalne i ljudske kvalitete izgrađene na način da su službenu potporu vlastite države spremni i sposobni namjerno zlorabiti za međunarodnu diskreditaciju te iste države. Smatram da je isticanjem kandidature gospođe Pusić nanesena šteta međunarodnom ugledu i interesima Republike Hrvatske, pri čemu mi je i danas neshvatljiva šutnja profesionalnih diplomata RH s dužnosničkih pozicija u MVEP-u u srpnju i listopadu 2015., kad se u UN-u još moglo zaustaviti objavljivanje dokumenta A/70/687-S/2016/40 od 21. siječnja 2016. s protuhrvatskom propagandom i neistinama gospođe Pusić o agresiji RH na BiH, čime bi se mogla spriječiti opisana zloporaba institucije i infrastrukture hrvatske diplomatske službe – odgovorne za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa s inozemstvom, a ne za nanošenje štete tim istim interesima.

Analizu nanošenja štete hrvatskim nacionalnim interesima i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske kandidaturom gospođe Pusić uključio sam u ovu predstavku kako bih Vas potaknuo na razmišljanje o potrebi učenja na pogrješkama i izgradnji hrvatskih profesionalnih diplomata s više profesionalnog integriteta. S obzirom da je Vlada RH pod predsjedanjem gospodina Plenkovića već na prvoj sjednici 27. listopada 2016. donijela odluku da gospođa Bertoša-Kušen preuzme upravljanje Glavnim tajništvom službe vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, predlažem da gospodinu Plenkoviću na pozornost prinesete e-poruku s ovom predstavkom, koju Vam dostavljam i šapirografirano u Vaš Kabinet, kako bih bio potpuno siguran da je predstavka prinijeta Vašoj pozornosti.

Gospodin Plenković je 25. kolovoza 2017. javno najavio 20-postotno povišenje proračuna MVEP-a, što je popratio i riječima: “A to znači vraćanje digniteta i zasluženog mjesta hrvatskoj diplomaciji koju ona treba imati u hrvatskoj državnoj upravi i hrvatskom društvu”. Poštovana ministrice Pejčinović Burić, u svjetlu informacija iz ove predstavke predlažem Vam da s gospodinom Plenkovićem žurno razmotrite provođenje još nekih mjera prije 20-postotnog povećanja proračuna MVEP-u, kako povećanje proračuna ne bi mogli uživati diplomati koji su potvrdili spremnost i sposobnost namjerno kršiti hrvatske zakone i šutjeti dok se nanosi šteta međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.

Izražavam uvjerenje da vraćanje digniteta hrvatskoj diplomaciji, kao i vraćanje mjesta koju hrvatska diplomacija treba imati u hrvatskoj državnoj upravi i hrvatskom društvu, nije usko povezano s povećanjem proračuna MVEP-a od 20%. Nadahnut porukama gospodina Plenkovića o vraćanju digniteta hrvatskoj diplomaciji, ovu predstavku smatram svojim osobnim doprinosom vraćanju tog digniteta, te predlažem žurno i nepristrano rasvjetljavanje svih postupaka dokumentiranih ovom predstavkom, kao i neutralizaciju snaga koje su, podvrgavanjem hrvatske diplomacije vlastitim materijalističkim, hedonističkim, karijerističkim i ideološkim zastranjivanjima štetnim za hrvatsko društvo, hrvatsku diplomaciju i dovele u stanje da joj je danas potrebno “vraćanje digniteta”.

Page 5 of 6 https://webmail.mvep.hr/owa/ 11.10.2017. “Ovo je vrijeme razotkrivanja”, javno je izjavio gospodin Plenković 3. svibnja 2017. S obzirom da je gospodin Plenković osobno, na prvoj sjednici Vlade, potpisao ovlast gospođi BertošaKušen za upravljanje Glavnim tajništvom MVEP-a, smatram da je u osobnom interesu gospodina Plenkovića, kao i u interesu Vlade Republike Hrvatske kojom gospodin Plenković upravlja i za čije odluke odgovara, u cijelosti žurno razotkriti vjerodostojnost informacija iz  ove predstavke. Ovu predstavku dostavljam i svojim kolegama.

S poštovanjem, Damir Sabljak, hrvatski profesionalni diplomat

 

Komentar teksta dala je naša uvažena akademska slikarica Ingrid Runtić, sa dvije diplome Bečke i Zagrebačke, te je kao građanka Beča živjela  u Beču 15 godina, poglavito jer se danas u Beču nalazi prozvana Cvjetkovička, koja dopušta  da kod nas dolazi na predavanje o nacionalizmu, nacijama iz Austrije ekipa koja glorificira pisca Petera Handkea  dobrog prijatelja Slobodana Miloševića:

-Diplomacija dopušta predavanja u Hrvatskoj o svjetonazorima Austrijanca Petera Handkea koji je bio Karadžićev i Miloševićev prijatelj! Što radi ta Cvjetkovićka u Beču? Čiji je ona predstavnik? Miloševićev? Ma nitko od njih ne udara tamo gdje treba! A sve činjenice ima! Benevolentni totalitarizam piše ova Pusićka prema tumačenju u ovom tekstu! Pa to je osnova za kaznenu prijavu… da ima imalo volje za lustracijom… to je napisala diplomatkinja koja je htjela biti glavna tajnica UN-a! Pa to je skandal!

Na filozofskom fakultetu u Rijeci tribina o austrijskom ‘filozofu’ koji je obožavao Karadžića i Miloševića!

Igor Drenjančević

HOP