Skandalozno: Sudac Vulić nepoznavajući KZ , neznajući posao za kojeg je visoko plaćen kažnjava stranku temeljem zakona koji nije na snazi da bi ‘zadovoljio’ Pupovca!

0
13611

PIŠE: NENAD VLAHOVIĆ, mr.iur.

PREDSJEDNIK SRPSKE PRAVEDNE STRANKE

I  NACIONALNOG VIJEĆA SRBA U

REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU

I MINISTRU PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE

Nenad Vlahović, zamjenik gl. urednika
Nenad Vlahović,

Općinski sud u Osijeku po sucu Ivanu Vuliću, temeljem privatne tužbe Milorada Pupovca vodio je KZ postupak protiv Nenada Vlahovića, predsjednika Srpske pravedne stranke i nacionalnog vijeća Srba u Republici Hrvatskoj, kao jedinog opozicijskog političara Miloradu Pupovcu.

Rješenjem od 03.06.2016.godine BR.26K-764/2014-17, KŽ-175/016, proglasio je imenovanog krivim i izrekao drakonsku kaznu u visini 100 prosječnih dnevnih dohodaka, koji iznosi 192,80 kuna što je ukupno 19.280,00 kuna, te odredio da punomoćniku privatnog tužitelja platim na ime troškova 6.875,00 kuna. U zakonskom roku podnijeo sam drugostupnjevnom sudu žalbu protiv cit.Rješenja, a koju je rješavao Županijski sud u Šibeniku.

Cit. Županijski sud u cjelosti je prihvatio moju žalbu i po službenoj dužnosti ukida cit.presudu iz Osijeka, te predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku – drugom sucu.

Sadržaj i navode u žalbi ne iznosim već opisujem „ Sudska čuda „ koja je drugostupnjevni sud utvrdio uz niz nezakonitih postupanja suca Ivana Vulića da se mene pod svaku cijenu kazni s šti većim iznosom te zadovolji moćnog tužitelja i tko zna što još…….

  1. Žalbeni sud u Šibeniku utvrđuje da je Nenad Vlahović u cijelosti u pravu kada tvrdi da je izreka presude suca Ivana Vulića NERAZUMLJIVA i da se presuda zbog toga ne može ispitati – čime je počinjena bitna povreda zakona iz članka 468.st. 1. Toč.11. ZKP/08.
  2. Takovom nerazumljivom presudom sudac Ivan Vulić proglašava me krivim zbog klevete iz čl.149 st.2 u vezi st.točka 1 KZ/11, kažnjivo po članu 149 stav 2 KZ/11 i kažnjava me u visini 100 ( stotinu) prosječnih dnevnih dohodaka u RH što iznosi 19.280,oo kuna.

Bitno u svemu je da KZ/11 uopće ne poznaje pojam DNEVNI DOHODAK odnosno prosječni dnevni dohodak, već je u čl.42 stav 1 KZ/11 izrekom rečeno da se novčana kazna izriče u DNEVNIM IZNOSIMA u koji u odnosu na dohodak ulazi i moj trošak za životne potrebe.

KZ na temelju kojeg je meni sudac Ivan Vulić izrekao novčanu kaznu u DNEVNIM DOHODCIMA  bio je na snazi do 31.12.2012.godine, a 01.01.2013. stupio je na snagu KZ/11 koji izričito određuje da se novčana kazna izriče u DNEVNIM IZNOSIMA.

 

Dakle, sudac Ivan Vulić nepoznavajući KZ , neznajući posao za kojeg je visoko plaćen i još plus nečega nepoznatoga ili iz „nekih drugih razloga“ mene kažnjava temeljem Zakona koji uopće nije na snazi.

Zaista sudsko čudo , vjerojatno za sada nečuveno i neviđeno !!

Za mene je visina presude bila zdravstveni šok te moje zdravlje uz visoki šećer i tlak je izuzetno pogoršano i narušeno tim više što dolazim do spoznaje da je o meni odlučivao takav nestručni sudac koji je očito bio spreman na sve samo da se mene što više kazni i da se u cijelosti zadovolje potrebe tužitelja.

 

  1. Slijedeće eklatantno nepoznavanje KZ odnosi se na rokove u kojima moram platiti navedenu kaznu, temeljem čl. 51 točka st.3 KZ/97 i to u roku od 30 dana u protivnom će jedan famozni DNEVNI DOHODAK biti zamjenjen jednim danom zatvora što znači ukupno 100 dana zatvora.

Žalbeni sud ističe još jedno evidentno neviđeno „sudsko čudo“ – zašto sudac Ivan Vulić u izricanju novčane kazne u čl.42 u odnosu na KZ/97 ( u čl.51 ), kada me prethodno proglašava krivim i osušuje po KZ/11 ( čl.149.st.2).

Odnosno, prema meni se morao primjeniti Kz koji je bio na snazi kada sam navodno počinio to djelo, a to je 13.08.2014.godine, znači sve je trebalo temeljiti na KZ/11 koji je stupio na snagu 01.01.2013., a ne na spomenutom zakonu koji je bio van snage.

 

Žalbeni sud utvrđuje da je ovdje  kao i u prethodnim slučajevima počinjena nova BITNA POVREDA kaznenog postupka iz čl.468.st.1 točka 11 ZKP /08, te u odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između sučevih navoda i sadržaja u zapisnicima s rasprave, novo sudsko čudo !

 

  1. U postupku izvođenja dokaza ne odustaje sudac Ivan Vulić od „sudskih čuda“ da bi odbio prijedlog okrivljenikove odbrane o dokaznom materijalu, a na drugoj raspravi prihvatio , a u koncepciju odrezane kazne uopće nije dokaze raspravio niti ih analizirao niti dao ocjenu istih.
  2. Žalbeni sud imperativno ističe cit. „Kako je dakle sud prvog stupnja počinio više apsolutnih bitnih povreda odredbi Kaznenog zakona- postupka, to se presuda suda prvog stupnja nije mogla ispitati po drugim žalbenim razlozima pa ju je valjalo prihvačajući žalbu okrivljenika nenada Vlahovića, po službenoj dužnosti temeljem čl. 483. st.1 ZKP/08 UKINUTI I PREDMET VRATITI NA PONOVNO SUĐENJE DRUGOM SUCU ( čl.484. st.1 ZKP/08).

 

Kao okrivljeni i na kraju osuđeni želim ovim otvorenim pismom animirati cjelokupnu javnost i odgovorne osobe što se to radi u pravosudnim institucijama, tko sve može biti sudac i kakav nestručnost, aljkavost i neznanje caruje na sudovima.

U cjelokupnom ovom „sudskom čudu“ materijalno, zdravstveno, psihički i fizički stradao sam ja , a nikako tužitelj Pupovac.

Kakve uvrede sam ja njemu mogao nanijeti ako sam rekao istinu da obnova nije uspjela, da je potrošen kao političar, a on to sada potvrđuje i servira hrvatskoj Vladi da ima problema sa povratkom, obnovom, elektrifikacijom, infrastrukturom, stambenim zbrinjavanjem i zapošljavanjem.

Sve to imperativno navodi u 13.točaka izrečenih u Lisinskom u lice Kolindi Grabar Kitarović i njenim i vladinim suradnicima, hrvatskoj javnosti i svijetu, a istovremeno ne obrazlaže gdje su utrošeni toliki novci, milijuni kuna i eura, novci iz tesla banke i Proračuna.

To bi opetovano trebalo pitati Pupovca. Ovdje naglašeno ističem gdje su novci iz Tesla banke koja je trebala financirati povratak i probleme povratnika, a dali je bar jedan povratnik to ostvario, ako je želio bi da mi se javi.

Sve su to čuda iznad svih čuda u zaista čudnom pravosudnom poretku u domovini nam Hrvatskoj u kojoj može nestati cijela banka da to ne zanima nikoga , kao što je nestala Tesla banka.

Sve ovo unaprijed iznijeto iznosio sam kao opozicijski političar želeći ukazati na probleme povratka da isti nije uspio kako to svakodnevno sada teatralno uzvikuje Pupovac.

Ja sam za verbalni delikt visoko kažnjen, a što će biti s Tesla bankom i odgovornim osobama vjerujem da ćemo ubrzo saznati.

Gospodine predjsedniče Općinskog suda u Osijeku i gospodine ministre pravosuđa Republike Hrvatske, zamoljavam vas da mi u primjerenom roku od 15 dana dostavite obavijest o slijedećem:

  • Postupljenim i provedenim potrebnim radnjama koje mene zanimaju , a to je u prvom redu moje obeštećenje zbog nanošenja pogoršanja mog zdravlja , a za koju imam cjelokupnu lječničku dokumentaciju, za boli , za izrečenu istinu , za moju osudu zbog VERBALNOG DELIKTA.
  • Zbog iznošenja neistina koje je tužitelj izrekao pod prisegom na sudu, a sve sudske postupke i ostvaruje na temelju klevetanja mene i narušavanja moga ugleda i časti koji je za nekoliko koplji iznad njegovih,
  • Zbog čega je ovaj sudac Ivan Vulić koji me uopće i ne čudi , a koji je tolerirao Pupovčeve izostanke na rasprave , dok sam ja prevaljivao oko 400 km i plaćao troškove sve zbog aljkavosti, nesposobnosti suca koji je dozvolio da je tužitelj tokom rasprave neprekidno vrijeđa nazivajući me klevetnikom, a tko je klevetnik, lopov i kriminalac pokazat će vrijeme i to će utvrđivati drugi sudovi van Hrvatske.

 

Na kraju gospodine predsjedniče i ministre pravosuđa, smatrate li da postoji i malo sumnje zbog čega se meni sve ovo desilo u Vašem renomiranom sudu u Osijeku u kojemu ipak morate priznati imate i takove suce kao opisani Ivan Vulić.

Dali se radi o nekim pojavama koje su kažnjive i koje bi mogle izazvati u Vašem sudu aferu nesagledivih posljedica, razmislite i ispitajte.

Obzirom da se vodio ponovni postupak nakon ukinute odluke ovdje opisane, o istom ću upoznati javnost u najskorije vrijeme.

U vašem sudu vodio se još jedan spor Pupovac-Vlahović i suzdržat ću se od komentara , a iste ću iznijeti u javnost nakon što vidim sadržaj presude tog postupka.

HOP