86-89 % hrvatskog teritorija je ruralnog karaktera, a samo 42-48 % hrvatske populacije živi na tom prostoru

0
3432

Tristo studenata geografije iz cijele Europe na Godišnjem Kongresu u Selcu – istražuju problematiku, ali i mogućnosti ruralnih prostora

Klub studenata geografije Zagreb ove godine organizira Godišnji kongres Europskog geografskog udruženja (EGEA) s temom Realize rural. Godišnji kongres EGEA-e vrhunac je svih događanja unutar kalendarske godine. Okuplja 300-tinjak studenata geografije iz preko 20 zemalja Europe te preko 70 entiteta EGEA-e, a sve to s ciljem razmjene znanja i novih iskustava među studentima.
Kongres će se održati u razdoblju od 18. do 23. rujna 2018. godine u Selcu (Primorsko-goranska županija) u Hostelu Karlovac. Inicijalnu podršku organizaciji Kongresa pružili su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo poljoprivrede, Sveučilište u Zagrebu, Primorsko-goranska županija, Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Institut za turizam, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Hrvatsko geografsko društvo, Geografski odsjek PMF-a u Zagrebu, Odjel za geografiju u Zadru, Biološki odsjek PMF-a u Zagrebu, Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci te Zelena akcija.
Ključna ideja Kongresa jest istraživanje danas izrazito problematičnog prostora kako u Hrvatskoj tako i u Europi, a to je ruralni prostor. Obzirom na različitost definiranja pojma ruralno i samim time izvedenih i korištenih varijabli za njegovo određivanje možemo reći da je 86-89 % hrvatskog teritorija ruralnog karaktera, a samo 42-48 % hrvatske populacije živi u istoimenom prostoru. Svi smo svjesni negativnih procesa koji pogađaju ruralni prostor kao što su: depopulacija, prometna marginaliziranost, nejednak regionalni razvoj, loša kvaliteta života, nedostupnost centralnih funkcija i slično. Upravo zbog ovih navedenih procesa treba biti svjestan i potrebe da se što više ulaže u programe i mjere zaustavljanja tih negativnih procesa. Cilj našeg projekta Realize rural je da studenti iz cijele Europe shvate bit ruralnog prostora, način života i razmišljanja lokalnog stanovništva te da svojim znanjem doprinesu oživljavanju ruralnih područja. Problematika ruralnog prostora bit će istražena kroz sedam podtema: Modeling the countryside: the constraints of the nature rules, Smart islands concept – possibility for insular revitalisation?, Innovative ways to revitalize rural and peripheral areas, Rural tourism as an actor of rural change, Back to the future: rural tourism, Global players vs local agriculture – how can local farmers survive?, Understanding rural-urban continuum and it`s causes. Uz radionice održat će se i set od četiri predavanja na kojem sudjeluju predstavnici Hrvatske gospodarske komore, JU Zavoda za prostorno uređenje PGŽ, tvrtke Prehnit te Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Sudionici će sudjelovati i u pet stručnih terena na lokacije: Krk, Gorski kotar, Vinodol, Plitvička jezera i Velebit gdje će se svaki teren tematski nadovezivati na jednu od radionica. Od zabavnog sadržaja planirano je održati programe pod nazivima Hrvatska ruralna baština, Obrtništvo Hrvatske i Kulturna večer putem kojih će se studentima iz cijele Europe prezentirati tradicijska baština ruralne Hrvatske (narodna nošnja, melos i obrtnički proizvodi) te enogastronomska ponuda.
Sudionici Kongresa imat će priliku usvojiti nova praktična i teorijska znanja i vještine. Cilj projekta je kroz suradnju studenata geografije iz cijele Europe prepoznati ključne probleme i njihove aktere te kroz radionice, izlaske na teren, razgovor sa stručnjacima i razne rasprave ponuditi prijedlog rješenja za oživljavanje ruralnog prostora, a studije slučaja će biti ruralna područja u Hrvatskoj.
“Stoga, ovaj projekt smatramo od iznimne važnosti za cijelu našu državu budući da imamo priliku ugostiti studente iz cijele Europe, dobiti njihova znanja te zajedno s našima pokušati ih implementirati u razvoj našeg prostora. Očekivani doprinos Kongresa ogleda se u doprinosu znanosti općenito, prvenstveno kroz raspravu i akumulaciju novih ideja, ali i promociji geografije kao znanosti čiji je glavni objekt istraživanja prostor, u ovom slučaju ruralni prostor”, kažu iz organizacije kongresa.
Matej Žgela,