Landeka: Niti provedba zakona niti usklađeno sa Ustavom, a zove se država

0
7846

Sudstvo i vlast postupaju prema srednjovjekovnoj izreci francuskog kralja Luj XIV – „Država, to sam ja!“
Hrvatski premijer Andrej Plenković poznat je po izreci „Mogu što hoću!“. U međuvremenu, narod itekako osjeti posljedice izreka svojih vladara. Kao što je Luj XIV bio ne samo kralj Francuske već i kralj apsolutizma, tako je i u Hrvatskoj uveden politički apsolutizam, po kojem parlamentarna većina može što hoće, dok ostali, narod, ne samo da ne uživaju pravo na pošteno suđenje, i na pravnu i pravednu državu, već su im ukinuti i pravo na riječ, pa i pravo na komentiranje, dok su im vlasništvo i imovina potpuno nezaštićeni, nikad ne znajući kada će koji predator s dobrim političkim i pravosudnim vezama posegnuti za nečim što je privatno vlasništvo.

Pažljivom dugogodišnjom analizom mogu reći da je glavni problem u pravosuđu:
– Utjecaj politike na pravosuđe
– Dugostrajnost postupka, naročito ovršnih u kojima kamata premašuje glavnicu
– Sudovi koji bi trebali postupati provoditi zakone ne postupaju zakonito
– Sudski i odvjetnički troškovi
– Korupcija i nepotizam
– Nestručnost i neprofesionalnost sudaca, državnih odvjetnika
– Nedostatak adekvatne kontrole rada sudaca, državnih odvjetnika
– Mali broj postupaka (parničnih i kaznenih) zbog ratnog protiterstva, stjecanje prekomjernog bogatstva pretvorbom i privatizacijom
– Neujednačenost sudske prakse
– Arbitrarnost suca istrage koji odlučuje o provođenju ili neprovođenju istrage, odnosno omogućava ili onemogućava nastavak kaznenog progona protiv osoba za koje postoje osnovane sumnje da su počinile kazneno djelo od strane oštećenika
– Činjenica da je u stečajnom postupku sva ovlast dana stečajnom upravitelju koji može imovinu stečajnog dužnika prodati za 1 kunu
– Nepovjerenje u zemljišne i javne knjige i pravna nesigurnost građana

Hrvatska Vlada kao temeljna polazišta svog rada uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka!

Iz Vlade ističu da posebnu pozornost pridaju zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava i uspješna briga o najpotrebitijima pravi pokazatelj snage svakog društva. Načela Opće deklaracije, napominju, ugrađena su i u Ustav Republike Hrvatske, koji u svojim odredbama sadržava najviše standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.“

Istoga dana u Novinarskom domu održana je tribina na temu  “MOŽE LI SE VJEROVATI HRVATSKIM SUCIMA I PRAVOSUĐU? koja daje sasvim drugačiju sliku od ove koja se nazire priopćenjem Vlade RH.

Kao da se radi o dva potpuno različita svijeta, priča o ustavnim pravima, vrednotama zajamčenim temeljnim zakonom jedne Države, istopila se u svega dva i pol sata za koje vrijeme su se nizali govornici i govori prisutnih.

Nada Landeka

HOP