Gradonačelnik Supetra na Braču odbio je dati donaciju za Bleiburg, jer slavi partizansko oslobođenje!

0
7239

Država ne može ići naprijed dok se ne odnosi prema svim žrtvama jednako. Genocid nad Hrvatima gradonačelnicu Supetra na Braču   ne zanima.

FB_IMG_1551393243307

Njega zanima Hrvatska pod Srboslavijom, silovana, opljačkana, pobijena i tri puta manja od one pod NDH-a. On tu Hrvatsku slavi.

HOP