Ogroman novac za rad u nadzornim odborima, tvrtke propaduju uz silan nadzor, a nitko ne odgovara iz nadzornog odbora!

0
4547

Nadzorni odbori-

Pitamo se što su nadzirali – polovica poduzeća iz tablice je riknula.

tablica nadzorni odbori - članovi uprave i predsjednici uprava(1)

Izračunajte  koliko su love za “nadzor” dobili…

. Nagrada članovima nadzornog i upravnog odbora treba se sastojati od:
fiksnog dijela koji je nepromjenjiv i ne ovisi o rezultatima poslovanja, osim ako su rezultati poslovanja društva takvi da bi isplata fiksne naknade bila nepravedna i u velikom nerazmjeru s rezultatima poslovanja
varijabilnog dijela koji je uvjetovan rezultatima poslovanja u određenomu prošlom i budućem razdoblju.

3.16.
Nagrada za obavljanje funkcije

Preporučuje se da nagrada za obavljanje funkcije bude sastavljena od osnovne naknade za obavljanje funkcije; dodatka za ispunjavanje posebne dužnosti, zadaće ili funkcije člana; i naknade za obavljanje posebne dužnosti iz zadaća nastalih zbog objektivnih okolnosti u kojima se nalazi društvo.
3.17.

Posebne obveze, zadaće i funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora smatraju se na primjer: funkcija predsjednika i potpredsjednika nadzornog ili upravnog odbora, konkretne zadaće za koje se zadužuje pojedini član itd.
3.18. Objektivne okolnosti društva koje mogu prouzročiti posebne obveze i zadaće članovima nadzornog i upravnog odbora smatraju se na primjer: prezaduženost društva, negativna bilanca poslovanja, pripreme za preuzimanje društva ili moguće preuzimanje drugoga društva, itd.
3.19. Preporučuje se da se nagrada za obavljanje funkcije člana odredi u godišnjem iznosu koji se može isplatiti jednokratno ili u mjesečnim obrocima.
3.20. Preporučuje se da se nagrada za obavljanje posebnih obveza, zadaća i funkcija odredi kao postotak od osnovne naknade s obzirom na tu posebnu obvezu, zadaću ili funkciju.
3.21. Preporučuje se da se dodatak za ispunjenje posebnih obveza i zadaća poradi objektivnih okolnosti društva odredi kao postotni dodatak na osnovnu nagradu, uzimajući u obzir specifičnost okolnosti u kojima se društvo nalazi ili se očekuje da će se naći.
Sudjelovanje na sjednicama
3.22. Nagrada za sudjelovanje na sjednicama je nagrada za vrijeme koje član nadzornog ili upravnog odbora ili član komisije nadzornog ili upravnog odbora provede pribivajući sjednicama tih tijela.
Naknada troškova i pogodnosti
3.23. Članovima nadzornog i upravnog odbora naknađuju se svi posebni troškovi koji nastanu u vezi s njihovom djelatnošću u nadzornom ili upravnom odboru (trošak prijevoza, dnevnice, troškovi stanovanja, administrativna i druga davanja, itd.), te troškovi članarina u strukovnim organizacijama i troškovi obrazovanja, koji su u neposrednoj vezi s obavljanjem njihove funkcije u nadzornom ili upravnom odboru.
3.24. Preporučuje se omogućivanje članovima nadzornog i upravnog odbora i drugih pogodnosti ako su one smislene i potrebne za obavljanje njihove funkcije.
Preporučene visine nagrada
3.25. Preporučuje se da cjelokupni iznos nagrade člana upravnog odbora bude viši nego što bi bio u slučaju kad bi obavljao funkciju člana nadzornog odbora u istom društvu kad bi ga ono imalo.
3.26. Preporučuje se da nagrade za posebne obveze, zadaće i funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora iznose:
za predsjednika nadzornog ili upravnog odbora društva 50% do 100% osnovne naknade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora
za potpredsjednika nadzornog ili upravnog odbora društva 10% dodatnog iznosa na naknadu za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora, bez obzira na stvarni opseg djelovanja u toj funkciji.
3.27. Preporučuje se da nagrada za posebne okolnosti koje proizlaze iz objektivnog položaja društva ne premašuje 50% od osnovne naknade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora.
3.28. Preporučuje se da ukupni iznos nagrade za sudjelovanje na sjednicama, s obzirom na predviđeni ili uobičajeni broj sjednica nadzornog ili upravnog odbora, ne prelazi 50% osnovne nagrade za obavljanje funkcije člana.
3.29. Preporučuje se da nagrada članu nadzornog ili upravnog odbora za obavljanje dodatne funkcije člana komisije iznosi 50% osnovne naknade za obavljanje funkcije člana nadzornog ili upravnog odbora.
3.30. Preporučuje se da se vanjske suradnike u komisijama plaća tako da se osigura članstvo vrhunskih neovisnih stručnjaka.
3.31. Preporučuje se da nagrade za sudjelovanje na sjednicama članova komisija budu jednake nagradama za sudjelovanje na sjednicama za članove nadzornih i upravnih odbora.
3.32. Preporučuje se da postotak dodatne nagrade za obavljanje funkcije predsjednika i potpredsjednika komisija bude jednak postotku nagrade za te funkcije u nadzornom ili upravnom odboru.

Nagrade postoje, novac kapa, ali niti jedan  član iz nadzornog odbora nije procesuiran za loš nadzor…iako tvrtke stalno uz silan nadzor propadaju…

Država ima 1500 tvrtki. One svojim radom zapravo muzu naš novac i stavaraju skupu državu. Nije ih lakše prodati nego održavati  i plaćati tzv. nadzor?  Da li je sve ovo slika političke uhljebnice koja muze i uništava državu, te  je uzrok ogromnog iseljavanja?

Nada Landeka

HOP