Prof. dr.sc. Davor Vidas: Nisam se zalagao za ZERP već za isključivi gospodarski pojas

0
1211

Predmet: Zahtjev za ispravljanjem neistinitog navoda objavljenog na vašem portalu 3. rujna 2019 u članku “Zašto hitno moramo proglasiti gospodarski pojas”

Sadržaj poruke:
U članku “Zašto hitno moramo proglasiti gospodarski pojas”, objavljenom na vašem portalu 3. rujna o.g., (https://www.hop.com.hr/2019/09/03/zasto-hitno-moramo-proglasiti-gospodarski-pojas/) objavljen je neistinit navod. Riječ je o sljedećoj rečenici:

“… i Davor Vidas, sveprisutni i stalno citirani stručnjaci, stvarali su atmosferu predavanjima o pravu Hrvatske da proglasi ZERP, a ne da proglasi IGP, koji je svjetski projekt i ima potpunu zaštitu Međunarodnog prava.”

Nikad nisam iznio tvrdnju da je “pravo Hrvatske da proglasi ZERP, a ne da proglasi IGP” (tj. isključivi gospodarski pojas); suprotno tome, u brojnim tekstovima, studijama, knjigama, izlaganjima i intervjuima objavljenima u Hrvatskoj i inozemstvu u posljednjih 15-ak godina redovito sam naglašavao i objašnjavao pravo Hrvatske da proglasi isključivi gospodarski pojas, odnosno EEZ (exclusive economic zone), u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1982.

Takvo je moje stajalište o pravu Hrvatske na proglašenje punog isključivog gospodarskog pojasa javno poznato i niz puta potvrđeno otkako je, još 2003. godine, počela rasprava o tzv. “ZERP-u” – sto je stajalište koje dosljedno zastupam od tada pa do danas, npr. u zadnjem intervjuu za Hrvatski tjednik iz svibnja o.g., objavljenom na mrežnim stranicama HKV-a: https://www.hkv.hr/razgovori/32029-prvi-istup-u-javnosti-svjetski-priznatoga-stručnjaka-za-međunarodno-pravo-mora-nakon-arbitražne-odluke.html

Stoga molim da se ispravi neistinit navod objavljen u navedenom članku na vašem portalu.

S poštovanjem,

Prof. dr.sc. Davor Vidas

Ovo je ispravak netočnog navoda na tekst i inicijativu Hrvatskog žrtvoslovnog društva  u vezi proglašenja gospodarskog pojasa.

Zašto hitno moramo proglasiti gospodarski pojas

HOP