HČSP: Srbija snima laži o Jasenovcu da bi prikrila 48000 ubijenih u srpskom logoru Sajmište

0
7707
TRBUHA OŠTRO: STRAŠNA PODVALA SRPSKE KINOMATOGRAFIJE KOJA RADI IGRANI FILM O JASENOVCU!
Srpska kinematografija uz pomoć države ulaže 2.3 milijuna eura u igrani film o Jasenovcu.
HČSP bi kao odgovor na ovu srpsku laž, provokaciju i uporno prikazivanje Hrvata kao genocidnim narodom  odgovoriila snimanjem filma o beogradskom koncentracijskom logoru Sajmiše u kojem su Srbi na čelu sa Nedićem i njegovom kolaboracionističkom vladom pobili preko 48.000 Židova i Roma do kraja 1942. godine i sa tim činom završili pitanje Židova u Srbiji.
Koliko onda morate biti drzak, pokvaren i lažljiv narod do same srži da lažima idete blatiti Hrvate umjesto da napravite film o svojim zločinima.
Procjenjuje se da je kroz logor Sajmište u Beogradu prošlo oko 100.000 zatvorenika od kojih su mnogi odvedeni u druge logore po okupiranoj Europi, dok je izravno u logoru Sajmište ubijeno oko 48.000 zatvorenika. Logor je radio sve do rujna 1944. Broj žrtava odredila je Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača koja je objavila svoj izvještaj br. 87 u listopadu 1946. godine.
Dok je za razliku od Sajmišta Jasenovac bio radni i sabirni logor zato je i bio bombardiran i srušen do temelja kako se nebi mogla utvrditi njegova stvarna namjena, a to je bila proizvodnja vojne kao i druge opreme.Postavlja se pitanje tko bi išao uništavati dokaze o tome što se Jasenovcu i NDH stavlja na teret.
Pametnome dosta.

Zato Srbi svojm lažima i obmanama svoje zločine uporno žele prebaciti na Hrvate što je slučaj bio i u Domovinskom ratu.Žalosti to što im sve do sada “naše” Vlade to dopuštaju.

Bog i Hrvati!

Predsjednik HČSP-a
Davor Trbuha