Popović dobivenom bitkom nad Severinom može dobiti puno bolju za poslovnjaka hrvatsku putovnicu od one srpske!

0
1273

“Kad je riječ o konkretnom slučaju, smatramo da ga je potrebno u najvećoj mjeri rješavati izvan medija pa apeliramo na obje strane, na njihove pravne zastupnike i sve uključene da se suspregnu od iznošenja pojedinosti slučaja koje bi mogle nepotrebno izložiti malodobno dijete javnosti jer to doista nije u interesu djeteta’, priopćila je Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo u svezi slučaja Severina Kojić. Upravo iz tog razloga nismo pisali niti slova o ovom slučaju.

Ono što smo primijetili iz medija koji se silno bore za ravnopravnost svega i svačega, a razvlače dijete po medijima poput Neta, Večernjeg lista, Jutarnjeg lista i 24 sata, da je bivši muž od Severine odlučio preseliti svu djecu u Zagreb.

 

Hoćete li se s porodicom preseliti u Zagreb zbog Aleksandrovog školovanja? Kako ćete da živite dalje?

Bojana (prim.aut. Milanova partnerka sa kojom ima dvojicu sinova) i moj stariji sin su i do sada bili u Zagrebu sa nama, namera nam je da tako i nastavimo. Drugi sin će krenuti u Zagrebu i u vrtić.-odgovara Popović za srpski Blic…

Što to u biti znači?

Znači ako je nekom odobren stalni boravak u Hrvatskoj, a mora mu biti odobren ako je sudskom odlukom određeno da dijete ide ovdje u školu, onda može prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, iako ne udovoljava ostalim uvjetima. Preko djeta dobio je stalni boravak, a preko djeteta može dobiti i putovnicu koja znatno više vrijedi od srpske.

Članak 8. (NN 102/19)
Prirođenjem može steći hrvatsko državljanstvo stranac koji je podnio zahtjev za primanje u hrvatsko državljanstvo ako udovoljava ovim pretpostavkama:
1. da je navršio 18 godina života;
2. da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo;
3. da živi u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravkom 8 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva i ima odobren status stranca na stalnom boravku;
4. da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje;
5. da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirio dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.
Smatrat će se da je udovoljeno pretpostavci iz točke 2. stavka 1. ovoga članka, ako je zahtjev podnijela osoba koja je bez državljanstva ili koja će ga prema zakonu zemlje čiji je državljanin izgubiti samim prirođenjem.
Ako strana država ne dopušta otpust ili za otpust postavlja pretpostavke kojima se ne može udovoljiti, dovoljna je izjava osobe koja je podnijela zahtjev da se pod pretpostavkom stjecanja hrvatskog državljanstva odriče stranog državljanstva.
Ispunjenje pretpostavke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, utvrđuje se provjerom poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, kulture i društvenog uređenja.
Osobe starije od 60 godina ne moraju ispunjavati pretpostavke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.
Članak 8a.
Strancu koji je podnio zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema otpust iz stranog državljanstva ili nema dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo, može se izdati zajamčenje primitka u hrvatsko državljanstvo ako udovoljava ostalim pretpostavkama iz članka 8., stavka 1., ovoga zakona.
Zajamčenje se izdaje s rokom važenja od dvije godine.
Članak 9. (NN 102/19)
Osoba koja je rođena na području Republike Hrvatske i živi u Republici Hrvatskoj te ima odobren stalni boravak, može prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljava pretpostavkama iz članka 8. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona o državljanstvu.

 

Prirođenje ili naturalizacija, kao osnova stjecanja hrvatskog državljanstva, odnosi se na prijem stranaca u hrvatsko državljanstvo.

Naturalizacijom stječe stranac državljanstvo na vlastitu molbu posebnim aktom državne vlasti. Prema tome, za razliku od stjecanja državljanstva podrijetlom, naturalizacija se ne provodi automatski po samoj sili zakona, nego je za to potrebno izričito očitovanje volje dotične osobe i poseban akt državne vlasti.

Prirođenjem (naturalizacijom) može steći hrvatsko državljanstvo stranac koji je podnio zahtjev za primanje u hrvatsko državljanstvo ako kumulativno udovoljava ovim pretpostavkama:

da je navršio 18 godina života te da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;
da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo;
da živi u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravkom 8 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva i ima odobren status stranca na stalnom boravku;
da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje;
da se iz njegova ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak i običaje u Republici Hrvatskoj.[1] Ovdje se radi o općim pretpostavkama za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem (redovita naturalizacija).

Ali uz određene uvjete ne mora ispunjavati ovo naprijed napisano, recimo ako mora stalno boraviti u Hrvatskoj zbog djeteta, to je razlog da može dobiti državljanstvo…neovisno o uvjetima koje propisuje zakon.

Drugim riječima Popović ovom odlukom suda može jednim udarcem ubiti dvije muhe. Dobiti putovnicu koja ga ne ograničava u daljnjem radu i poslovanju.

Zanimljivo je za Hrvate i činjenica kako je teško ostati bez državljanstva…

Teže je otići iz hrvatskog državljanstva,  Hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom, odricanjem, ili po međunarodnim ugovorima.

1. “Otpust”

Otpust podrazumijeva da ste Hrvatsko državljanstvo napustili s punom suglasnošću Republike Hrvatske, tj. da su u trenutku “otpusta” podmirene sve vase obveze kao hrvatskog građanina prema RH. To uključuje služenje vojne obaveze, plaćene poreze, materijalnu zbrinutost roditelja i drugih osoba koji ostaju u HR a čiji ste zakonski skrbnik, nepostojanje kaznenog ili prekršajnog postupka protiv vas, odnosno izdržanu kaznu ukoliko ste već osuđivani po nekom takvom postupku i tako dalje. Vlasništvo nad nekretninom također može predstavljati problem kod otpusta ako postajete državljaninom zemlje s kojom ne postoji reciprocitet u priznavanju vlasništva, odnosno u kojoj HR državljani ne mogu posjedovati nekretnine pod istim uvjetima kao i domicilno stanovništvo.

 

HOP