Na beogradskom portalu Telegraf.rs Srbi teška srca priznali kako trećina srpskog naroda nosi hrvatske gene!

0
2625
Na Vučićevu internetskom portalu Telegraf.rs kojega uređuje Aleksandar Jovanović Srbi su objavili genetsku mapu Europe. Tamo su dali grafički prikaz naroda Europe gdje se vidi da Srbi u samoj Srbiji imaju 33% hrvatske dinarske haplo grupe I2 a2, a onda i 20% grčkih gena, a u ostatku je to velika mješavina gena Vlaha, Bugara, Turaka, Cigana, Armena, Gruzina, Azijata, Afrikanaca, u manjem postotku od 8% čak i arijevske i sjevernogermanske rase iz nordijskih zemalja. Dakle, to je potpuni gemišt od naroda a hoće vladati drugim narodima i u mašti barem polovicom Europe, iako genetski sastav pučanstva govori da su tikva bez korijena. Zato i sami ne znaju, niti će ikad imati pijma tko su i što su i od kiga su sve etnički nastali. Pomiješani su sa svim okolnim narodima, a zločinačka SPC je od otpadnika drugih naroda i vjera umjetno sklepala srpsku naciju. Zanimljivo, od 1833 anonimno anketirana čitatelja upitana vjeruju li u ta genetska otkrića da Srbi zapravo pitječu od Hrvata njih gotovo 70% potvrdno odgovara, jer više ne mogu bježati od istine. Ali, zato su uživo u komentarima srpskoga teksta na portalu Telegraf.rs bili aktivni neumorni Vučićevi stranački botovi. Od njih 302 čitateljska komentatora preko 90 – 99% su uzaludno pokušavali opovrgavati za njih surovu i bolnu istinu da trećina Srba nosi hrvatske gene.