Tužba protiv Beroša, Markotićke i Božinovića zbog štete koju su napravili korona krizom

0
8478

Zagreb, 13. srpnja 2020.

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
Ulica grada Vukovara 84
10000 ZAGREB

Tužitelj:
dr. sc. T. D.
Tuženici:
(1) dr. sc. Davor Božinović, ministar, Zagreb, Savska c. 39
(2) prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar, Zagreb,
(3) prof. dr. sc. Alemka Markotić

TUŽBA
u četiri primjerka

Radi: Naknada štete.-

Ad 1.
U zločinački projekt kodnog imena “COVID-19”, kojemu je cilj podvrći narode (ovdje: Hrvatski Narod) i nacionalna gospodarstva bjelosvjetskim “financijerima” i “investitorima”, uvučena je mimo svoje volje i Republika Hrvatska.
Provedba dotičnog zločinačkog projekta u RH povjerena je Nacionalnom stožeru civilne zaštite, zapravo tuženicima, zapravo trojki koja ga vodi i medijski propagira: dr. sc. Davor

2

Božinović, ministar u Ministarstvu unutarnjih poslova RH, prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar u Ministarstvu zdravstva RH i prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” iz Zagreba.
Dokaz:
BEROŠ I MARKOTIĆ NISU ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, A DOZNALI SMO KAKO SU SE NAŠLI NA NJEGOVBIM SVAKODNEVNIM PRESICAMA, Ante Srzić, www.tportal.hr, 11. svibnja 2020 u 22:01 sati

Ad 2.
Tuženici preko Nacionalnog stožera civilne zaštite operativno djeluje putem sljedeće zakonski neverificirane metodologije:
(1) odluke se ne objavljuju na državo-pravno propisani način,
(2) odluke se donose na način u javnosti poznat kao “sisanje iz prsta” odnosno “od oka”, bez standardne znanstvene elaboracije,
(3) odluke ne polaze od relativnih pokazatelja razine ugroza od bolesti ovog “koronavirosa” po cjelokupno pučanstvo,
(4) odluke se segmentarno (promičbeno krajnje usmjereno) medijski predstavljaju, pri čemu se u potpunosti izostavljaju komparacije s ukupnim zdravstvenim stanjem,
(5) odluke protuustavno ograničavaju slobode građana u svakodnevnom životu, te posebno u gospodarstvu gdje nose ogromne gubitke, a bez ikakve naznake tko će ih pokriti.

3

Dokaz:
OD PONEDJELJKA U TRGOVINE ĆEMO MOĆI SAMO S MASKAMA, EVO GDJE ĆE IH I TKO JOŠ MORATI NOSITI www.jutarnji.hr, 11. srpnja 2020. u 10:18 sati

Ad 3.
Predmetne odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite oštetit će Državni proračun Republike Hrvatske za 10 milijardi EUR-a, odnosno za 7.534,162.000,00 kuna, a u tome mene osobno (samo po ovom osnovu) za 17.583,10 kuna.
Dokaz:
KOLIKA BI MOGLA BITI RUPA U PRORAČUNU I KOME SVE REZATI?, Marko Rakar, www.24sata.hr, petak, 24. travnja 2020 u 13:29 sati

Ad 4.
Reference tužitelja glede predmetne teme (prema knjizi – Lovorka Dragun Mirković: “Tomislav Dragun, Život i djelo”):
Dokazi:
77. “Analiza poslovanja zdravstvenih ustanova na području Komunalne zajednice socijalnog osiguranja Vinkovci”, suautori: Nikola Gvozdić, Danilo Lekić i Ljubo Pavlović, Vinkovci, 1968. godine, ukupno str. 171
151. “Kako analizom utvrditi elemente za uvođenje proširenog zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika”, “Informator”, Zagreb, br. 1222, 24. studenog 1965. godine, str. 23-27
4

154. “Primjer analize potrošnje u zdravstvene svrhe na području jednog zdravstvenog centra”, 1. dio, “Informator”, Zagreb, br. 1396, 26. srpnja 1967. godine, str. 13-15
155. “Primjer analize potrošnje u zdravstvene svrhe na području jednog zdravstvenog centra”, 2. dio, “Informator”, Zagreb, br. 1404, 23. kolovoza 1967. godine, str. 10-11
187. “Analiza uvjeta poslovanja zdravstvenih ustanova”, “Privreda kotara Osijek”, Osijek, br. 5, 1967. godine, str. 10-18
188. “Analiza raspodjele dohotka – metodološki pristup na primjeru zdravstvenih ustanova”, 1. dio, “Privreda kotara Osijek”, Osijek, br. 7, 1967. go-dine, str. 13-19
189. “Analiza raspodjele dohotka – metodološki pristup na primjeru zdravstvenih ustanova”, 2. dio, “Privreda kotara Osijek”, Osijek, br. 9, 1967. go-dine, str. 29-36
190. “Proizvodnost rada u zdravstvenoj ustanovi”, “Privreda”, Osijek, br. 8, 1968. godine, str. 28-36
193. “Dohodak zdravstvene ustanove ostvaren zaslugom radne jedinice”, “Privreda”, Osijek, br. 2, 1970. godine, str. 35-42
224. “Ispitivanje zdravstvene potrošnje područja u analizi poslovanja zdravstvenih organizacija”, “Zdravstvo”, Zagreb, br. 6, 1967. godine, str. 14-36
225. “Ispitivanje cijena zdravstvenih usluga u analizi poslovanja zdravstvenih organizacija”, “Zdravstvo”, Zagreb, br. 9, 1967. godine, str. 20-42
231. “Ima li lijeka velikim bolovanjima?”, Radio-Vinkovci, 23. siječnja 1966. godine
5

241. “Mijenja se zakon o zdravstvenom osiguranju poljoprivrednika”, Radio-Vinkovci, 19. lipnja 1966. godine
247. “Stabilizira se financijska situacija Fonda zdravstvenog osiguranja radnika”, Radio-Vinkovci, 11. rujna 1966. godine
250. “Gdje su uzroci gubitka Fonda zdravstvenog osiguranja radnika Vinkovci?”, oko 1965. godine (u rukopisu)
252. “Kako smanjiti bolovanja”, 13. veljače 1966. godine (u rukopisu)

Ad 5.
Tužitelj predlaže Općinskom građanskom sudu u Zagrebu donijeti sljedeću
PRESUDU
Nalaže se tuženicima nadoknaditi štetu počinjenu tužitelju u iznosu od 17.583,10 kuna (prvotuženik: 6.000,00 kuna, drugotuženik 9.000,00 kuna, trećetuženik: 2.583,10 kuna), uvećano za zatezne kamate od dana podnošenja tužbe, pa do isplate.

dr. sc. Tomislav Dragun

Tužba je izvorna, s time da su osobni podaci skriveni, a podaci su poznati redakciji.

HOP