Veza 5g tehnologije i SCENIHR – Znanstvenog odbora EK-e

0
4161
Što je SCENIHR – Znanstveni odbor EK za nove i novoustanovljene zdravstvene rizike?

 

image.png

Europska komisija je 2008. donijela odluku o uspostavljanju savjetodavnog tijela, Znanstvenog odbora za  za nove i novoustanovljene zdravstvene rizike (SCENIHR). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:241:0021:0030:EN:PDF

To tijelo treba vršiti sveobuhvatnu procjenu zdravstvenih  rizika, zasnovanu na rezultatima znanstvenih istraživanja te objavljenih radova. S obzirom na naglo rastuću izloženost zračenjima elektromgnetskih polja taj znanstveni odbor treba pratiti i analizirati moguće štetne učinke razvoja bežičnih tehnologija  i donijeti mišljenje koje će biti znanstvena podloga za kreiranje EU politika kao i za donošenje preporuka i odgovarajućih standarda zaštite.

SCENIHR čini deset stalnih članova, stručnjaka za područja sigurnosti potrošača, javnog zdravlja i okoliša. Mandat im traje tri godine i mogu biti članovi u najviše tri uzastopna mandata.

Bitni preduvjeti za rad odbora su znanstvena izvrsnost, nepristranost, neovisnost i transparentnost. Problemi mogu nastati ako se u odbor ili vanjske ekspertne grupe imenuju članovi vezani uz industriju, odnosno ako se propusti utvrditi da li bi mogli biti u sukobu interesa.

SCENIHR je 2015. donio dokument pod nazivom “ Mišljenje o mogućim zdravstvenim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima”. https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/d…

Radna grupa koja ga donijela  sastojala se od dva stalna člana Odbora i deset vanjskih suradnika.

Njihov zaključak (Final Opinion 2015) bio je  kako  elektromagnetska polja koja emitiraju mobiteli, Wi Fi uređaji, dalekovodi ili elektronički uređaji i bazne stanice ne predstavljaju rizik za zdravlje  ljudi.

Zaključak se temeljio na procjeni rezultata oko 700 studija, s time da je u samom dokumentu priznata selektivnost u njihovom izboru. Navedeno je kako nisu uzete u obzir sve objavljene studije te da su  “mnoge studije dokazale biološke učinke kao rezultat izloženosti EM poljima, ali u mnogo slučajeva opis izloženosti je bio nedostatan za ponavljanje eksperimenta pa su te studije imale malu ili nikakvu vrijednost u procjeni rizika”. (“Not all identified studies are necessarily included in the Opinion. Over time, many studies have reported biological effects as a result of EMF exposure. However, in many cases the description of the exposure is insufficient for reproducing the experiment. Papers with poor description of essential data, such as the exposure, are therefore of little or no value in risk evaluation”- str.12).

Drugim riječima,Odbor je nedvosmisleno priznao  kako su isključili mnoge studije koje su utvrdile štetne biološke učinke, jer prema njihovom mišljenju, nisu dobro opisana elektromagnetska polja s kojima su vršena istraživanja.

Dokument nije usvojen jednoglasno. Član ekspertne grupe, švedski znanstvenik Kjell Hansson Mild, PhD., Department of Radiation Sciences, Umeå University, odbio ga je potpisati i u otvorenom pismu izvršnom direktoru  Direktorata za javno zdravlje Europske komisije (Mr John F. Ryan) ukazao na nepravilnosti u radu ekspertne grupe te isključivanje ključnih novih studija, između ostalih i radova poznatog švedskog onkologa, prof. dr. Lenarta Hardela.  U pismu navodi  kako dokument ima i  “fatalne nedostatke” i treba ga korigirati. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/03/Annexe-4-Kjell-Hansson-Mild-comments.pdf

Završnom dokumentu prethodila je preliminarna verzija koja je dana na javnu raspravu.  Iz redova znanstvene zajednice upućeno je mnoštvo primjedaba i zamjerki, koje su članovi Odbora uglavnom ignorirali. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/followup_cons_emf_en.pdf

image.png

U preambuli dokumenta izrijekom je navedeno  da on predstavlja pogled nezavisnih znanstvenika, članova Odbora, ali da oni ne odražavaju nužno stajalište Europske komisije kao i da je  dokument objavljen samo na engleskom jeziku !?

(“The Opinions of the Scientific Committees present the views of the independent scientists who are members of the Committees. They do not necessarily reflect the views of the European Commission. The Opinions are published by the European Commission in their original language only.”)

Vijest o donošenju “ Mišljenja o mogućim zdravstvenim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima” promptno je objavljena u svim našim glavnim medijima.

Objava koju je prenijela HINA glasila je: Europska komisija objavila je u petak putem svog Znanstvenog odbora za nove i novoutvrđene zdravstvene rizike (SCENIHR) zaključak da elektromagnetska polja koja emitiraju mobiteli, Wi-fi uređaji, dalekovodi ili elektronički uređaji i bazne stanice ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi.

http://hr.n1info.com/Znanost/a35444/Zracenje-odasiljaca-i-mobitela-nije-opasno-za-zdravlje.html

Zanemarena je činjenica da se radi o “pogledu nezavisnih znanstvenika, ali ne nužno i stajalištu Europske komisije”, kao i da je dokument objavljen samo na engleskom, ali ne i na službenim jezicima EU članica.

Na dokument su burno  reagirali mnogi znanstvenici i znanstvene organizacije, ukazujući na nedostatak nepristranosti, izvrsnosti, neovisnosti i uravnoteženosti ekspertne grupe SCENIHR-a. Objavljen je poduži spisak najvažnijih znanstvenih studija koje je eksperna grupa samovoljno isključila, a koje bi zasigurno rezultirale donošenjem drugačijeg zaključka.  http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-Europea… , https://www.bioinitiative.org/wp-content/uploads/2014/03/Len…

https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_…

Četrdesetak nevladinih organizacija podnjelo je zajedničku pritužbu protiv SCENIHR-a Europskom pučkom pravobranitelju (European Ombudsman) te Europskoj komisiji.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/bias-in-the-ass….

 U toj se pritužbi naglašava kako su zaključci SCENIHR-a kontradiktorni stavovima niza međunarodno relevantnih znanstvenika i znanstvenih udruženja kao što su EMFscientist.org (www.emfscientist.org), Bionitiative ( https://bioinitiative.org/ ) te  Europska akademija za medicinu okoliša (https://europaem.eu/en/academy). 

Naglašava se kako je stručna skupina uglavnom bila pristrana prema pro-industrijskom znanstvenom gledištu i da su stručnjaci SCENIHR-a propustili razmotriti drugačije zaključke znatnog dijela znanstvene zajednice. Skrenuta je pozornost kako neki stručnjaci iz espertne grupe SCENIHR-a imaju uske veze s telekomunikacijskom industrijom.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015…

 

U svom prigovoru EK nevladine organizacije postavile su zahtjeve:

1. Provođenje istrage  Europskog pučkog pravobranitelja o imenovanju i sastavu radne skupine SCENIHR -a, uključujući pitanja pluralizma, transparentnosti, korporacijskog utjecaja, sudjelovanje ne vladinih organizacija i integraciju prijedloga s javnog savjetovanja.

 

2. Poništenje izvješća SCENIHR-a o EMF zdravstvenim rizicima izloženosti elektromagnetskim poljima

3. Imenovanje nove radne skupine u kojoj neće biti sukoba interesa

4. Izrada nove, neovisne i uravnotežene procjene

5. Osnivanje stalnog odbora koji će u procesu odlučivanja o politici, zakonodavstvu, istraživanju i stručnoj procjeni učinaka elektromagnetskih polja razmatrati stajališta nevladinih organizacija.
 

U javnost su dospjeli dokumenti koji pokazuju da su neki od članova SCENIHR-a radili na brojnim projektima teleoperatera.  Neki eksperati iz radnog tijela SCENIHR-a koje je donijelo kontroverzno mišljenje o mogućim zdravstvenim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima, imaju zanimljive biografije.

Theodoros Samaras je bivši konzultat u Vodafonu (https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihr_samaras_en.pdf,), Maths-Olof Mattsson radio je za ICNIRP i Znanstveno telekom operatera vijeće Telia Sonera (https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihrwg_mattsson_en.pdf),

Zenon Sienkiewicz je također radio u ICNIRP-u, ali i bio konzultant japanske električne unije (https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/d…),  

a projekte Anssija Auvinena financirali su proizvođači mobilne opereme (https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihrwg_auvinen_en.pdf)

„Ovo bi moglo objasniti zašto su oni odbacili sve alarmantne studije o tumorima mozga i drugim bolestima. Hitno je potrebna nova uravnotežena ocjena ako ne želimo riskirati javno zdravlje politikama temeljenim na nepotpunim i pristrasnim podacima“,  izjavila je  Mona Nilsson, predsjednica Švedske fondacije za zaštitu od zračenja.

Europski pučki pavobranitelj reagirao je na pritužbe brojnih nevladinih organizacija te brojnih znanstvenika i zatražio od EK da za ekspertnu radnu grupu osigura uravnoteženost, provjeru sukoba interesa i transparentnost ( „the balanced representation of all relevant interests should be a mandatory requirement, no individual with any actual, potential or apparent conflict of interest will be appointed to an expert group, use the Transparency Register’s categorisation”).

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/58861

Ovo kontroverzno „Mišljenje o mogućim zdravstvenim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima” SCENIHR-a, kao i preporuke private ekspertne grupe ICNIRP, osnova su Ministarstvu zdravstva RH za politiku zaštite hrvatskih građana od zračenja eklektromagnetskih polja.

To je navedeno na snjihovomim stranicama u odjeljku “Znanstvena istraživanja kao temelj zaštite od elektromagnetskih polja” https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/zastita-od-zracenja/znanstvena-istrazivanja-kao-temelj-zastite-od-elektromagnetskih-polja/1780

Nije jasno da li je takav pristup posljedica utjecaja korporativnog lobija u Hrvatskoj ili potkapacitiranosti i nedostatka kompetencija  stručnjaka kojima je povjeren izuzetno važan i odgovoran zadatak  donošenja mjera i prijedloga legislative za zaštitu zdravlja od elektromagnetskog zračenja. Ministarstvo zdravstva očito ne shvaća da odgovornost za to ne snose ni SCENIHR, ni INCNIRP, nego isključivo i jedino oni.

ICNIRP se u dokumentu ICNIRP STATEMENT GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON‐IONIZING RADIATION  ogradio od svoje odgovornosti.

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf  

Na str. 545 i 546  piše :

Uloga ICNIRP-a kao znanstvenog savjetodavnog tijela je analiza rizika s obzirom na razine posljedica koje se mogu kvantificirati. Prihvatljivost takvih rizika temelji se i na društvenim i ekonomskim pitanjima i kao takva  je izvan djelokruga ICNIRP-a.

Nacionalna tijela odgovorna za upravljanje rizikom trebala bi pripremiti daljnje preporuke i  strategie za izbjegavanje učinka ili ograničavanje rizika.

(“The role of ICNIRP as a scientific advisory body would be to analyze the risk in terms of levels of consequences that could be quantified. The acceptability of such risks would, however, be based also on social and economic considerations, and, as such, fall outside the remit of ICNIRP. National authorities responsible for risk management may provide further advice on strategies to avoid the effect or limit the risk”).

Stajalište EK je kako je “odgovornost za zaštitu građana od potencijalno štetnih učinaka elektromagnetskig polja u prvom redu na zemljama članicama, uključujući izbor mjera koje će se primjenivati, ovisno o dobi I zdravstvenom status” the primary responsibility for protecting the public from potential harmful effects of electromagnetic fields remains with the Member States, including the choice of measures to be adopted based on age and health status.)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003975-ASW_EN.html

Nakon reakcije Europskog pučkog pravobranitelja, Europska komisija je 2016. imenovala novo savjetodavno tijelo, koje je, pod  izmjenjenim nazivom Znanstveni odbor za zdravlje, okoliš i novoutvrđene rizike (SCHEER) zamijenilo raniji SCENIHR. To novo tijelo je 2018 donijelo o dokument (Statement) u kojem navodi: ” Nedostatak jasnih dokaza za razvoj smjernica o izloženosti 5G tehnologiji, ostavlja otvorenu mogućnost ne namjernih bioloških posljedica,“ (st 14).   Porast zračenja elektromagnetskih polja, SCHEER  identificira kao jedan od rizika visokog prioriteta (str.39).

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf)U.

Neshvatljivo je da taj novi odbor SCHEER nije pune četiri godine dobio od EK mandat analize zdravstvenih učinaka izloženosti elektromagnetskim poljima niti izrade “ “mišljenja “.

EK na pitanja parlamentarnih zastupnika o sukobu interesa članova SCENIHR-a odgovara kako sada postoji novi Odbor, ali kod toga se uporno poziva na mišljenje starog odbora.

Primjerice, u odgovoru zastupniku u EP Klausu Buchneru  stoji kako je SCHEER donio 2015. mišljenje, u kojem nije dano nikakvo znanstveno opravdanje za promjenu granica koje je Međunarodna komisija za zaštitu od ne ionizirajućeg  zračenja (ICNIRP) predložila 1998. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004409-ASW_EN.pdf

S obzirom da je SCHEER osnovan godinu dana kasnije, 2016.,  EK je mišljenje starog odbora, SCENIHR-a, čiji su članovi selektivno birali samo studije koje odgovaraju teleoperaterima, jednostavno pripisala novom odboru SCHEER.

 

U odgovoru zastupniku Hristovu stoji kako novi odbor SCHEER ima mandat EK za pripremu nove procjene zdravstvenih rizika vezanih uz izloženost elektromagnetskim poljima (“ The Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks has a standing mandate from the Commission to provide an independent update of the scientific evidence available, including the assessment of health risks that may be associated with exposure to electromagnetic  fields.)” 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004560-ASW_EN.html

 

U odgovoru zastupnici Rivasi piše kako SCHEER nema mandat za procjenu rizika ni za elektromagnetska polja, a ni za 5G. (“ The SCHEER has not received any mandate related to electromagnetic fields ( EMF), nor to 5G.”)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000221-ASW_EN.html

 

Zanimljivo je da je oba ova odgovora u ime EK dala ista osoba, Ms. Krikadis, istog dana, 03. 03. 2020.

Sedmoro EU zastupnika ( među kojima je, uz njemačkog onkologa, dr. Buchnera i naš Ivan Vilibor Sinčić)  postavilo je EK  pitanja:

1. Da li je Komisija uzela u obzir učinak slabljenja imunološkog sustava uslijed dugotrajne izloženosti radiofrekvencijskim elektromagnetskim valovima prije promocije 5G i sličnih tehnika koje značajno povećavaju razinu ozračivanja?

2. Da li je razmotrila moguće povećanu replikaciju  virusa uzrokovanu izlaganjem radiofrekvencijskim elektromagnetskim valovima?

3. Koji savjetodavni odbor pruža potrebne činjenice o zdravstvenim učincima elektromagnetskog zračenja?

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498_EN.html

Dobili su odgovor u kojem piše kako je EK dala SCHEER-u mandat za izradu  procjene zdravstvenih rizika.

(“The Commission gave its independent Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks a mandate for the assessment of potential health risks that may be associated with exposure to electromagnetic fields”) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-00249…

Prethodnom odboru je za analizu znanstvenih radova i donošenje mišljenja trebalo više od dvije godine.

Iako je SCHEER još 2018 g identificirao porast zračenja elektromagnetskih polja kao rizik visokog prioriteta, čini se da je tek nedavno dobio mandat krenuti u analizu desetaka tisuća znanstvenih radova, kako bi pripremio najprije preliminarno mišljenje za javnu raspravu, a onda i konačni dokument  na osnovu kojeg bi EK trebala zauzeti stajalište o mogućim zdravstvenim rizicima uvođenja 5G.

A do tada već 5G antene biti  sastavni dio našeg života, sretat ćemo ih na svakom koraku. Uz desetke tisuća telekomunikacijskih satelita čije postavljanje u ionosferi je već počelo, na našem planetu zaista neće biti mjesta kamo bismo se mogli sakriti.

Da je tomu tako evo sažetak zastrašujućeg govora predsjednika FCC-a (Federalne komisije za komunikacija) Toma Wheelera o 5G:

5G će prodrijeti materijalne predmete bolje, zahvaljujući “briljantnim inženjerima”: dakle, još će biti teže zaštititi se od zračenja.

5G će biti infrastrukturno jači: plan je da se diljem planete dodatno postavi još nekoliko milijuna baznih 5G stanica, te 20 000 5G satelita u svemiru, čime pojam “elektromagnetska juha” ili pokrivač, dobiva na značaju.

5G će donijeti desetke milijardi dolara svojim vlasnicima, nakon čega Wheeler ušuti, potom udari šakom po stolu i kaže: To je prokleto važno!

5G neće čekati na državne standarde (sigurnosne standarde)

5G će zahtijevati dijeljenje frekvencija sa vojskom (5G MREŽA KORISTI ISTE EMF VALOVE KAO I PENTAGONOV “CROWD CONTROL SYSTEM” (SUSTAV ZA KONTROLIRANJE MASA))

5G je tehnološki temelj za internet stvari. Wheeler navodi kako će “stotine milijuna mikročipova” biti doslovno u svemu (a ako uspiju u svom naumu, bit će i u svima nama).

Prema procjenama, 200 milijardi prijenosnih objekata, bit će dio Interneta stvari do 2020. godine, a jedan trilijun objekata nekoliko godina kasnije. I svi oni zrače, što će dovesti do zasićenosti gradskih i ruralnih područja zračenjem te onormnim porastom oboljelih od najtežih oblika bolesti.

 

https://sadamalo.blogspot.com/2020/05/zastrasujuci-govor-predsjednika-fcc.html

image.png

Zanimljivo je kako vladajuće garniture pa i najveći dio izabranih zastupnika u Sabor kroz protekle mandate nije pokretao i objasnio važnost Schumannovih rezonancija, kao i “zašto ionosferički poremećaji mogu mijenjati krvni tlak i melatonin te izazvati “ rak, reproduktivne, srčane i neurološke bolesti i smrt.

Ti elementi našeg elektromagnetskog okoliša već su promijenjeni zbog zračenja dalekovoda. Harmoničko zračenje dalekovoda doseže Zemljinu ionosferu i magnetosferu i tamo se pojačava interakcijom val-čestice.
Dr. Robert O.Becker je 1985. upozorio da je harmonijsko zračenje dalekovoda već promijenilo strukturu magnetosfere i da neprestani porast tog utjecaja “ugrožava opstojnost cjelokupnog života na Zemlji”.

Postavljanje desetaka tisuća satelita direktno u ionosferu i magnetosferu, koji emitiraju modulirane signale u milijunima wata i milijunima frekvencija, vjerojatno će promijeniti naše elektromagnetsko okruženje izvan naše mogućnosti prilagodbe.

Neformalni nadzor već je pokazao ozbiljne učinke na ljude i životinje, izazvane utjecajem oko 100 satelita koji od 1998. pružaju 2G i 3G telekomunikacijske usluge iz niske orbite.

Ti se učinci ne mogu razumjeti, ako se razmatraju samo niske razine zračenja sa Zemlje. Treba uzeti u obzir i ostale relevantne znanstvene discipline, uključujući fiziku atmosfere i elektrofiziologiju ljudskog tijela.

Dodavanje 20,000 5G satelita dodatno će zagaditi globalni električni krug, a može i promijeniti Schumannove rezonancije, s kojima se razvio sav život na Zemlji.

Učinci će biti univerzalni i mogu biti razarajući, tvrde znanstvenici.

https://2012-transformacijasvijesti.com/manipulacije/medunarodni-apel-znanstvenika-i-lijecnika-zaustavite-5g

image.png

Završismo  tako TREĆU temu kojom vam želimo približiti mateiju nimalo jednostavnu za stručnjake a kamo li za običnog čovjeka, laika,  te vam omogućiti da i sami istražujete. 

Nadamo se kako će I FAKTOGRAF istraživati a ne samo ignorirati sve ono što im nije po volji I “nalogu” njihovih nalogodavaca I financijera.

Mi sa temama vezanim za ovaj globalni zastrašujući eksperiment I nakanu implementacije 5G nastavljamo pisati isključivo istinu uz sve relevantne izvore dostupne svima.

 

U svom intervjuu još u veljači 2020. naš  svjetski priznati znanstvenik, prof. Miroslav Radman,  izrekao je jednu značajnu rečenicu, danas, par mjeseci od tada, njeno značenje je još veće:

“Uključimo zdrav razum i biologiju!”

Probudimo se!

Vrijeme nam galopirajuće bježi.

 

HOP

 

IZVORI:

www.emfscientist.org

https://2012-transformacijasvijesti.com/alternativna-medicina/5g-veliki-rizik-za-zdravlje-nepobitni-dokazi-dr-martin-l-pall

https://sadamalo.blogspot.com/2020/05/zastrasujuci-govor-predsjednika-fcc.html

https://2012-transformacijasvijesti.com/alternativna-medicina/postavljanje-5g-baznih-stanica-i-satelita-mora-biti-zaustavljeno

https://2012-transformacijasvijesti.com/manipulacije/medunarodni-apel-znanstvenika-i-lijecnika-zaustavite-5g

http://www.thelibertybeacon.com/international-appeal-stop-5g-on-earth-and-in-space/

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:241:0021:0030:EN:PDF

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/03/Annexe-4-Kjell-Hansson-Mild-comments.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/followup_cons_emf_en.pdf

http://hr.n1info.com/Znanost/a35444/Zracenje-odasiljaca-i-mobitela-nije-opasno-za-zdravlje.html

http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-European-Commission-SCENIHR-2015-08-31.pdf , https://www.bioinitiative.org/wp-content/uploads/2014/03/Lennart-SCENIHR-2013-comments.pdf

https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exposure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/bias-in-the-assessment-of-electromagnetic-fields-emf/.

https://bioinitiative.org/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/03/Annexe-3-Encl.-3-SCENIHR-Experts-2015.pdf

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihr_samaras_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihrwg_sienkiewiz_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihrwg_auvinen_en.pdf

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/58861

https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/javnozdravstvena-zastita/zastita-od-zracenja/znanstvena-istrazivanja-kao-temelj-zastite-od-elektromagnetskih-polja/1780

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003975-ASW_EN.html

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf)U

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004409-ASW_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004560-ASW_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000221-ASW_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498-ASW_EN.html

HOP