Kompletni dokument srpske strane o OVČARI i grobištima, te njihovo priznanje da su ubojstva srpske djeca iz vrtića bezočna laž!

0
7195

Ne znamo  kako radi ninistar Medved u svom resoru i ekipa u minstarstvu branitelja, oni tvrde  da su saznali ovih dana da je JNA sudjelovala u pokapanju i obilježavanju grobišta u Vukovaru, u dokumentu piše kako je srpska strana lagala o likvidacijama srpske djece u vukovarskom vrtiću od strane hrvatske vlasti , što pojedini srpski političari i danas pronose u svijetu. Na osnovu te laži još je više mržnja narasla među srpskom  stranom , koja je počinila teške ratne zločine prema Hrvatima.

inbound4529129268325270248

Podnosioc izvješća je dokazao da su to laži i traži odgovornost onih koji su prenosili te laži i mržnju.

inbound1902274356100794724 inbound7797244437344979951

Taj dokument mi smo objavili 2018, o čemu ministar  Medved govori tek danas, dokument je iz 1992. godine, pa kakvo je to ministarstvo koje ima lošije informacije od nas ili im treba 3 godine da to iznesu u javnost, dokument je iz 1992, a početkom 2017 . godine nekoliko je branitelja uspjelo doći do njega, a neke osobe vjerojatno i puno prije od njih?

Objavit ćemo dokument srpske strane u cijelosti i ovaj puta da se vidi ta blasfemija . Dokument je PDF-u. Jasno se vidi da smo ga objavili 2 godine prije ministarstva. Kakva je to ekskluziva ?

Srpski dokumenti o odgovornosti vrha JNA za genocid u Vukovaru

“VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
KOMANDA 1. VOJNE OBLASTI
Str. pov.br. 1614-424

 

20.02.1992. godine
Izveštaj o asanaciji bojišta i sanaciji prostora Vukovara,
drugih ugroženih rejona,
dos:;tavlj a.- SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NO
– Operativna uprava pozadine –
Na osnovu vašeg akta str.pov.br. 683-106 od 19.11.1991. godine, ova
Komanda je svojim naredjenjem str.pov.br. 1614/176 i 182 od 20. i
23.11.1991. godine, preduzela sve naredjene mere i u vremenu od 23.ll.199l. godine do 20.02.1992. godine izvršila asanaciju, razminiranje i saniranje kompletnog stanja na prostoru Vukovara, Borova i drugih ugroženih rejona.
Za izvršenje ovog kompleksnog zadatka odredjena je posebna komisija koja je imala na raspolaganju sve potrebne snage i sredstva l.VO, stručne ekipe VMA, eksperte SANU, organe MUP Srbije, organe Crvenog krsta,i odgovarajuće strukture zdravstvene službe i organe vlasti SAO Krjine Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.
Po našoj oceni komisija je sa svim angažovanim snagama, uspeš no izvršila postavljane zadatke-‘
u prilogu akta dostavljamo vam na uvid izveštaj komisije za asanaciju sa prilozima, predlozima i pokazateljima izvršenih zadataka.”

Potpisao ga je  general Života Panić, što u biti znači da je isti odgovoran i za ratne zločine koje je priznao u ovome dokumentu. Ubijanje civila, klanja preko tisuću ljudi, oko 30000 komada stoke je stradalo, ogroman broj kuća, imanja je uništen, stanbeni fond.

Srpska strana hrvatsku stranu kao i danas naziva ustašama u toj bitci za Vukovar.  Iz opsega potrošnje goriva , prijeđenih kilometara jasno je da je JNA sa zapovjednim kadrom trebala odgovarati za ove zločine.

jna ov

Zapovijed 1.VO Str.pov.br. 1614-82/27 od 15.10.1991.god. govori da se sve paravojne i dobrovoljačke jedinice na području Vukovara koje ne žele pod komandu JNA ,odmah odstrane sa teritorija.
Dana 21.11.1991.god. TO Vukovar je podčinjen 80.mtbr. što znači da su bili pod komandom JNA, a sa zadaćom osiguranja i kontrole samog grada Vukovara.
Štab TO Vukovar je sutradan 22.11.1991.god. dobio dopis u svezi asanacije Vukovara i Borova gdje mora osigurati „ Grupu od 100 ljudi radi nošenja leševa…“

jna uboj

Asanacija se vršila po naređenju 1.VO i to od 23.11.1991.god. pa do 20.02.1992.god. pri čemu je sakupljeno i ekshumirano iz grupnih i pojedinačnih grobnica 1304 tijela.
U konačnom izvješće o asanaciji na stranici 11 se navodi da se sve do njihovog odlaska 20.02.1992.god. pronalaze svježi ljudski leševi, da je u gradu organizirana tiha likvidacija ljudi, koji su ubijani, klani, spaljivani ….
Zna se tko je bio zapovjednik „TO Vukovara“ i tko su bili pripadnici istoga. Mnogi od njih žive i danas u Vukovaru i vjerojatno svi boluju od sinkope.

Kompletan dokument na PDF-u.

 

 HOP