Pupovac postao vikar hrvatskog premijera Plenkovića ili srpski povjerenik za Hrvatsku?

0
1472

Milorad Pupovac puno laže i ne želi prihvatiti srednjo vjekovnu povijesnu istinu utemeljenu na činjenicama. Isto vrijedi i za premijera Plenkovića.

Današnjim prostorom Srbije od rijeke Morave do Crnog mora su vladali Bugari sve do dolaska Osmanlija. Oni su zavladali i sa Raškom i nametnuli joj pravoslavlje jer Raška je prije toga bila katolička i dio Cervene Hrvatske. Bugari su osnovali pećku Episkopiju nakon što je Stefan Prvovjernčani priklonio Bizantu mada je okrunjen za kneza Raške od rimskog Pape.

Međutim, Hrvati su Mađare zvali Ugri, dakle, Vagri jer su sa njima vladali Bugari. Bugari su također vladali sa današnjim Rumunjima i današnjim Mađarima u Transilvaniji.

Današnji Mađari u Transilvaniji su bili pravoslavci. Bugari su tek 924. godine zavladali prostorom između rijeke Morave i Drine koji je ranije pripadao Hrvatima. Istovremeno su se Mađari u Transilvaniji priklonili Rimu i širili se prema hrvatskom teritoriju da bi razbili jedinstvo Harvača jana između sjevera i juga.

Mađari su sebe nazvali Hungari, što je pogrešno, jer oni su bili Ungari, dakle, VAN GARI, što je označavalo jane Harvače. U to doba nitko osim bizantskog cara Porfirogeneta ne spominje naziv Serbi.

Mađari su također 1102. godine zavladali današnjom Hrvatskom, a htjeli su zavladati i Bosnom uz blagoslov Rima. U tome nisu uspjeli jer im se suprotstavio Petar Svačič koji je poginuo u sukobu sa njima.

Tako je nastala hrvatska janska država Bosna u kojoj su se Hrvati vratili svojoj prijašnjoj religiji. Stoga bi Pupovcu trebalo objasniti nastanak različitih etnika, ali on kao okorjeli  prihvaća samo nauk SPC koja je izvor srbijanskih laži i obmane.

On ne vidi nikakvu razliku između etnika Serb i Srbijanac ili Srbin. Srbijanci ili Srbini su dobili ime po kneževini Srbiji 1874. godine nakon poraza Osmanlija na etnički tuđem prostoru, a Serbi su dobili ime po kršćansko latinskom nazivu za Hrvate – CERVI, dakle, Servi koje je zbog bizantskog pisma koje nije imalo slovo za glas V nazvani Serbi. Serb je, dakle, bilo bizantsko ime za Hrvate kršćane jer njima je kršćanstvo nametnuo Bizant dok su Srbijancima kršćanstvo nametnuli pravoslavni Bugari.

Prihvaćanjem kršćanstva, Hrvati jani poznati još kao Cerveni postaju Cervi, a ovi su nazvani Servi. Servi nisu bili nikakvi robovi nego kršćanski vjernici i pravoslavci jer im je kršćanstvo nametnuo Bizant.

Hrvati su se u 9. stoljeću priklonili Rimu. Mnogi Hrvati su zadržali bizantske običaje i liturgiju, a tek nastankom kraljevine Jugoslavije, oni postaju Srbi. Međutim, na temelju naziva Srbin ili Srbijanac ne možemo reći da su oni kršćani, ali možemo sigurno zaključiti da su bili Hrvati jani.

Naime, dolaskom kršćanstva na etnički prostor Hrvata, čija religija se zvala JANA, dolazi do sukoba sa kršćanima.

Zbog tog sukoba nastaje Avarski kaganat koji je postao država Hrvata jana, dakle, Hrvata pučana. Hrvati pučani su bili poznati kao Čavarahi, Čavari ili Savari, a na latinskom pismu kao Avari. Na semitsko latinskom pismu su bili poznati kao Savali i Avali. Hrvati su sebe prije kršćanstva religijski zvali janači ili INCI, kako ih je zvao Petar Zoranić. Od naziva INAC nastaju riječi INAČE i INI sa značenjem drukčije ili drugi.

Janska religija je vjerovala u reinkarnaciju i bila je dvojna po uzoru na prirodu koja ih okružuje, a simboli reinkarnacije su bila godišnja doba. Na to nam ukazuju mnogi simboli, posebice hrvatski grb od 64 bijelo i crveno ili crnih polja, koji nalazimo u mnogim crkvama diljem Europe uklesan na kamenu. Na godišnja doba nam ukazuju prva četiri polja u dvoredu tog grba koja označuju kvadrat sa četiri polja. U ta četiri polja je skrivena tajna stvaranja. O tome drugom prigodom.

Zbog janske religije, latinski kršćani su Hrvate jane zvali Cerveni, dakle, Harvačani. Naziv Cerveni je odigrao glavnu ulogu u nastanku etnika Veni ili Veneti. Prema društvenim podjelama, Veni su označavali isto što i Vlahi, dakle, pripadali su istoj društvenoj kasti. Kršćani su Hrvate jane na istoku Europe podijelili na Cervene i Bele, dok su Hrvate jane na Alpama nazvali Helveti. Beli Hrvati su isto što i Veli Hrvati koji su prihvatili stari Zavjet, a to znači da su slavili Avela, odnosno, Abela. Njih su katolici nazvali Židi, a pravoslavci Jevreji.
Hrvatski pučani su slavili boga Perona i božicu Čavela ili Avela još poznatog kao Avila. Avila je kod Hrvat još poznat kao VILA. Ovi nazivi su označavala boga Sunca i božicu Zemlje. Hrvate su stari Grci zvali Kelti, a kršćanski Latini Celti. Kod Latina slovo C izvorno stalo za glas K, a kod Hrvata, slovo C se odrazilo kao S. Tako su Hrvati kršćani postali Servi. Kako je Hrvatima kršćanstvo nametnuo Bizant, na bizantskom pismu Porfirogenet ih je nazvao Serbi. Dakle, Serb je samo bizantsko ime za Hrvate.
Naziv Cerveni danas susrećemo u mnogim hrvatskim riječima. Od tog naziva su nastali pridjevi crven i crn, imenica cera, a od naziva Carvani nastaje imenica car i etnik Vani. Od ovog naziva sa izmiješanim vokalima nastaju imenice carevina, što se još odrazilo kao krajina. Od ovog naziva suglasničkim pisanjem nastaje imenice crv i krv. Crv ima kolute pa možemo zaključiti da ih ima i krv. Na čakavici od naziva Kraj nastaje titula kralj.

Hrvati danas moraju znati da se preko semitskog pisma glas R pisao i slovom L. Tu promjenu su na ove prostore donijeli semitizirani Feničani, a još prije njih Hrvati poznati kao Liburni preko pisma koje je uzrok da su stari Grci sebe nazvali Heleni umjesto Hereni. Dakle, na prostoru stare Grčke su živjeli Harvači kojima je nametnuto feničko pismo koje im je izmijenilo jezik. Međutim, mnogi staro grčki pjesnici i mudraci su zadržali u svojim imenima haravačko suglasničko ime kao prefiks Aris.
Toliko o ignoranciji hrvatskih komunističkih i jugoslavenskih povjesničara te laži i podvala velikoSrba.

Toliko o ignoranciji hrvatskih iliraca. Dakle, srednjo vjekovnu povijest se ne može razumjeti bez poznavanja starijih pisama i načina pisanja te gramatičkih promjena. Ovakvu lažnu srednjo vjekovnu povijest prihvaćaju samo ignoranti jer oni ne razumiju kako i zašto su se mijenjali etnici i jezici. Velike etničke promjene su se dogodile pored pisma nametanjem kršćanstva jer je trebalo iskorijeniti jansku religiju.

inbound6982471498186248520

Pupovac se ponaša kao velikoSrbin iliti četnik. To je dokazao u više navrata, ali Plenković ga uzima za svojeg vikara jer su karakterno i politički isti.

Plenković stvara neku novu Jugoslaviju, a Pupovac stvara Veliku Srbiju na tuđem teritoriju kao u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori i Makedoniji. U tome mu pomaže tajna teroristička organizacija – SPC koja u

Hrvatskoj djeluje protuzakonito prema izvornom hrvatskom Ustavu i prema pravoslavnom kanonu. Tu mogućnost joj je dao komunist Račan, isti Račan koji je Slovencima gotovo poklonio cijelu Savudrijsku valu. Toliko je volio suverenu Hrvatsku.

Ako se ukine SPC i osnuje HPC, u Hrvatskoj će doći do mira, a velke  laži Pupovca  će ostati bez ikakvog utjecaja.

Dokle god se to ne dogodi, Hrvatska će živjeti u siromaštvu sa njegovim agitacijama – lažima, optužbama i uvredama, a Srbi u Hrvatskoj nikada neće biti prihvaćeni jer njegov posao je da provocira Hrvate i izaziva bijes prema Srbima.

To ne razumije poliglot Plenković i kao sluga imperijalnih sila ruši krvlju stečenu državu Hrvatsku u suradnji sa Pupovcem.

Zamislimo ovaj apsurd: Katolici mogu biti Srbi, a pravoslavci ne smiju biti Hrvati mada je HPC dosta starija od SPC.

Karakterno Pupovac je velikosrbijanski lažac i licemjer jer se predstavlja kao ateist, a surađuje sa SPC.

Takvo ponašanje ne dolikuje hrvatskom saborniku, ali on je kao takav postao vikar hrvatskog premijera Plenkovića.

On je čak optužio katoličku crkvu za vrijeme četničke okupacije da prevodi pravoslavnu srbsku djecu na katoličanstvo.

A što tek reći o njegovim lažima o dr. Šreteru? Umjesto da kao hrvatski sabornik slavi Oluju, on odlazi u Srbiju te pljuje po Oluji zajedno sa četnikom Vučićem.

Sa tim se slaže Plenković jer nikad nije reagirao na takvo ponašanje. Dakle, Pupovac govori sve što od njega traži Plenković, a to nam otkriva Plenkovića kao izdajnika i kukavicu koji se u komunističkoj nemoći priklonio globalizmu, ali ne i demokraciji.

Kao pravi kotarac i posrbljeni riščanin Pupovac je sklon lažima. Što je razlog da su mu dva brata prešla na četničku stranu, a on iz Hrvatske svijetu nudio laži o Hrvatima? Nema sumnje – SPC.

Kad laže, najprije pogleda uokolo kako može pobjeći, a nakon toga daje izjave. To smo svjedočili više puta u Saboru i izvan Sabora, a od nedavno mu se pridružila i četnikuša Jeckov.

Međutim, to ne vidi izdajnik Plenković čije karakter je despotski i demagogijski. On hrvatskom narodu prodaje maglu, ali ima ulogu koju su mu dali naivni Hrvati na izborima, a ona mu omogućuje da ucjenjuje i ponižava Hrvate koji misle drukčije.

inbound4784886949771954709

U Hrvatskoj se ponaša kao despot dok se u Europi ponaša kao sluga. Takvo je njegovo licemjerstvo.

Plenković je toliko tašt da želi voditi gospodarstvo, a o njemu ne zna baš ništa, što stalno dokazuje. On je hrvatski narod uz pomoć Pupovca doveo na prosjački štap i natjerao ga da se iseljava ili da mu egzistencija ovisi o europskim mrvicama, ubijajući u Hrvatima ponos i dostojanstvo. Istovremeno ga je razoružao pa mu još jednom prijeti opasnost od Pupovčeve imperijalne Srbije.

inbound7858071154720412018

Zbog toga izdajnik Plenković mora otići sa hrvatske političke scene da bi Hrvatska preživjela, ali to ne razumiju mnogi hrvatski pučani jer su komunistički oportunisti i licemjeri. Oni se ni po čemu ne razlikuju od hrvatskih neobrazovanih partizana jer su protivnici hrvatske suverenosti.

Sve ovo je omogućio Pupovcu komunist Račan izmjenama izvornog hrvatskog Ustava 2000. godine uz blagoslov za mlade komuniste najvećeg uma u Hrvata Vlade Gotovca i udbaša Šeksa. Uzvišeni Gotovac nije mogao kontrolirati svoju mržnju prema Tuđmanu. Posljednji blagoslov je dala premijerka Kosor uz pomoć udbaša Šeksa kad je Srbima dala tri mjesta u Saboru, a broj zastupnika dijaspore i iseljeništva smanjila na tri mada Hrvata u dijaspori i iseljeništvu ima više nego li u Hrvatskoj. Hrvatskim državljanima izvan BiH je onemogućila glasovanje jer se glasati može samo u hrvatskim ambasadama i konzulatima.

Hrvatski narode, zar nije došao je čas da se probudiš ako želiš sačuvati krvlju stečenu suverenu hrvatsku državu, a to možeš postići tako da se odrekneš udbaškog HDZ-a i kosovskog SDP-a. Znam da na vidiku ne vidite hrvatskog državnika, ali možda vidite nekoga tko bi pokrenuo lustraciju i spasio Hrvate od komunističkog jarma.

Srećko Radović