U H.T. dr. Kutleša nije uvažio povijesne činjenice o Hrvatima nakon poraza Avara, a to su Hrvati pravoslavci sve do pojave kneza Branimira na prostoru Dioklecijanove Dalmacije

0
2156

U HT od 6. svibnja, 2021. godine pojavio se članak uvaženog doktora znanosti i filozofa Stipe Kutleše koji navodi da SPC-i treba zabraniti djelovanje u Hrvatskoj.

Naveo je tri razloga sa kojima se u potpunosti slažem, ali pridodao bih i četvrti. SPC-a u Hrvatskoj, te u BiH i Crnoj Gori, je tajna teroristička organizacija koja odgaja četnike i najodgovornija za sve ratove koji su se dogodili na Balkanu u 20. stoljeću i inicijator je širenja Srbije na tuđe teritorije. Nju treba zabraniti u svim novonastalim državama međusobnim dogovorom.

No, nije mi jasno zašto gospon Kutleša nije uvažio povijesne činjenice o Hrvatima nakon poraza Avara, a to su Hrvati pravoslavci sve do pojave kneza Branimira na prostoru Dioklecijanove Dalmacije, sve do rijeke Morave na istoku i do rijeke Save na sjeveru, jer tim Hrvatima kršćanstvo je nametnuo Bizant. Naime, 924. godine Rim se povukao na Drinu i prostorom između Morave i Drine su zavladali Bugari kao i sa Raškom. Nigdje se ne spominju Srbi. Mađari koji sebe nazivaju Hungari , a izvorno su živjeli u Transilvaniji i bili su pravoslavci, ali prihvaćanjem jurisdikcije Rima, oni su zavladali su hrvatskim teritorijem i tako podijelili sjeverne i južne Hrvate. Na hrvatskom etničkom prostoru nastaje mađarsko i austrijsko carstvo.
Nije jasno zašto su hrvatski povjesničari prihvatili srbijansku laž da je Raška isto što i Srbija. To nema nikakve logike jer ta dva naziva nisu povezana etimologijski. Raška je bila velika županija u novonastaloj Cervenoj Hrvatskoj. Prostor između Morave i Drine pripadao je prvoj hrvatskoj državi koja se također zvala Cervena, odakle i naziv carevina, koji se preko tuđeg pisma odrazilo kao kraina, odnosno, krajina. Cervena je bila država Harvača jana, a Cervena je nazvano na tuđem pismu i jeziku. Neki povjesničari tu državu nazivaju Avarski kaganat, a to je bila prva hrvatska suverena janska država nakon propasti zapadnog rimskog carstva.
Ovdje se nameće pitanje: Tko su bili Avari? Jesu li oni autohtoni Harvači koji su se još ranije opirali rimskom Imperiju ili su Avari Azijati, kako je tvrdio Rim? Ako poznamo starija pisma i ako razumijemo način pisanja, onda su Avari bili jedna od dvije hrvatske janske kaste koja je vjerovala u reinkarnaciju. To je bila kasta ratara, stočara, obrtnika i trgovaca. Drugu kastu su činili vladari i janski prosvjetitelji, dakle, janski didi. Znanost se tada zvala veda ili vida, odakle imena Vida i Vid. Na temeljima te religije je nastao feudalizam.

Kako je onda nastao naziv Avar?

Naziv Avar je nastao čitanjem naziva Haravača sa desna na lijevo, što je postalo Čavaraha ili Čavara. Kako Latini nisu imali slova za glasove H i Č, Čavarahe su postali Avari. Od naziva Čavalaha ili Čavala su nastali nazivi Vlah, Vlas i Vlaj. Slično se naziv jani pisao UNI, odakle je izveden pogrešan naziv Veni jer Latini nisu imalo slovo za glas Č, te pogrešan naziv Huni umjesto Veni. Naziv Veni je nastao od naziva Večni, a to je bog Višni. Naziv Avar se još pojavljuje kao Aval, što je nastalo od naziva Čavala. U to doba Hrvati su još koristili sanskritsku gramatiku.
Kako je onda nastao naziv Cerveni, koji je još zabilježen kao Erveni?

Što nam onda znači toponimi Ervenik, Crvenka ili Erevan u Armeniji koji se izgovara Jerevan umjesto Herevan. Odakle naziv planine CER? Bez ikakve sumnje naziv Cerveni na latinskom označuje Hrvate jane. Oni se još pojavljuju kao Claveni, što se odrazilo kao Slaveni. Od naziva Harvač nastaje naziv Helvet, što se odrazilo kao Kelt na grčkom, a Celt na latinskom jeziku. Od naziva hara je nastala je riječ cara. Ta riječ je označavala sunce i od nje je nastala titula car. Sunce je u tom učenju bilo donositelj života i simbol muškosti.

Od naziva Cerveni je nastao i latinski naziv Servi, što nije označavalo robove nego etnik Harvač. Kako bizantsko pismo nije imalo slovo za glas V, Servi su postali Serbi ili Sarvi su postali Sarbi ili Sari. Dakle, bez ikakve sumnje naziv Serbi u na grčkom pismu označuje Hrvate, a možda je nastao još kad je Cervena ili Krajina bila vazal Bizanta jer Bizant je tim Harvačima nametnuo istočno kršćanstvo ili pravoslavlje. Tada je nastao hrvatski toponim za Istanbul koji je Carigrad, što bi značilo vladari Hrvata.
Zahvaljujući hrvatskoj povijesnoj ignoranciji, Hrvate pravoslavce Srbijanci su pretvorili u Srbe nastankom kraljevine Jugoslavije. Međutim, Srb i Srbijanac su dva različita pojma. Naziv kraljevina je nastao od naziva craena, odnosno, krajina, koja je postala kraljevina. Dakle, naziv kralj je nastao od riječi kraj pa su stari hrvatski iseljenici Hrvatsku zvali Stari Kraj, dakle, stara Hrvatska.
Trenutno, najveći problem Hrvata je hrvatski jezik koji je srbijanski, a najmanje hrvatski. Dosta se piše o novijoj hrvatskoj povijesti, ali za povijest Hrvata u antici i srednjem vijeku nitko ne brine. Dakle, to nikoga ne zanima, a bez toga ne možemo dokazati da su Srbijanci i Srbi izmišljeni narod zbog tuđeg pisma i tako pokušavaju oteti hrvatski jezik i hrvatsku baštinu jer svoje nemaju. Hrvatsku povijest ne možemo razumjeti bez poznavanja starijih pisama i način pisanja, a mi takve stručnjake nemamo.

Za vrijeme kneza Branimira jurisdikciju nad hrvatskim pravoslavcima je preuzeo Rim. Dio Hrvata je prihvatila rimsku, a dio je zadržao bizantsku liturgiju. Tako imamo Islam latinski i Islam grčki. Riječ islam ne označuje islamsku religiju nego zemaljske učitelje Ni tu nema spomena naziva Serb.
Zbog pravoslavlja Venecija je pokušala zavladati hrvatskom obalom, a nastankom kraljevine Jugoslavije hrvatska obala je podijeljena između Italije i Jugoslavije. Veliki dio Italije je bio hrvatski teritorij, a to nam pokazuju toponimi i prezimena. Tada Srbijanci izjednačuju hrvatske Serbe sa Srbijancima koji su dobili etnik po kneževini Srbiji.

U tomu su veliku ulogu odigrali Mađari i Austrijanci i hrvatska ilirska avangarda, a Srbiju su izmislile i stvorile tadašnje kolonijalne sile, a to nisu shvatili ni Mađari ni Austrijanci. Na koncu Srbijanci su oteli hrvatski teritorij.
Povijest i jezik nam moraju biti učitelji, ali mi smo krivotvorili hrvatsku povijest i jezik. Vratimo se razumu i dajmo sami sebi mjesto koje nam povijesno i jezično pripada.

 

Srećko Radović