Odvjetnica H. Bašić: Zašto je država stvorila takav protuustavni, proturazumni , nepravedni , pravni okvir u čijim granicama se provodi ovrha?!

0
5127

 

inbound6101640814037061068

Odvjetnica

Hajra Bašić. Martićeva 67. Tel. 0914311909. E-mail:  [email protected]

 

KAKO PREŽIVLJAVAJU ONI GRAĐANI  KOJI U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA OD SVOJE ZARADE TEMELJEM ZAKONA NE MOGU DOBITI NI KUNU NA RUKE?

 

Ustav Republike Hrvatske u čl. 56. jamči svakom zaposlenom građanu  pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i svojoj obitelji slobodan i dostojan život. Ali, nažalost , u Hrvatskoj živi preko 200 000 zaposlenih  građana ( obrtnika, odvjetnika, liječnika, arhitekata , inžinjera  koji imaju privatnu praksu  i  drugi osoba koji obavljaju slobodne djelatnosti ) ,a  koji  u slučaju blokade žiro – računa na  ruke ne mogu dobiti ni jednu jedinu-jednu  kunu sve dok je račun blokiran.

Da samo 10%  ( puno   je više, samo  u Zagrebu par stotina odvjetnika ima blokiran račun ) od tih 200 000 građana  ima blokiran žiro račun , to znači da  u ovom trenutku u ovoj  državi  živi temeljem zakonski propisa najmanje 20 000 građana koji rade a koji od svoje zarade ne mogu dobiti ni dio te zarade-svoje plaće.

  Kako žive, kako egzistiraju  te osobe bez primanje-bez plaće, a čijim životnim agonijama nema ni slova u javnom mediskom prostoru?

Svaki obrtnik, svaki poduzetnik ,svaka osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem može iz neki objektivnih razloga ( npr. nemogućnost naplate svojih  potraživanja, bolesti, nemogućnosti plasiranja svojih usluga i proizvoda i sl.)  u određenom trenutku zapasti u blokadu računa . Ako se račun blokira zbog nekog sitnog iznosa duga problem se još može i riješiti, ali ,ako se račun blokira zbog nekog većeg iznosa duga odnosno , neke dugoročne obaveze  koja  u slučaju blokade u cijelosti dolazi na naplatu a ovršenik nema imovinu kojom bi mogao pokriti  taj dug , tog trenutka za  osobu kojoj od ovrhe nije  zaštićen ni jedan dio njene zarade  nastaje ovozemaljski pako ,ta osoba  postaje u poslovnom i financijskom smislu  mrtva osoba jer, svi  njeni računi, ne samo žiro-račun nego i tekući račun, štedni računi u bankama, devizni  računi , svaki dotok novca s osonova zarade, i sva imovina koju ima , sve se blokira. Tako blokirana osoba ne može više na isti način nastaviti poslovati  jer joj  u trenutku blokade računa njena egzistencija postaje ugrožena i, ta osoba ima samo dvije alternative.

Prva alternativa je  pokušati naći posao u privatnom ili javnom sektoru. To je vrlo teško ili gotovo nemoguće, što zbog godina ( jer veliki  broj tih osoba  su u zrelim godinama) , nedostatka radnih mjesta, nemogućnosti kvalf /preklf. i sl.

Ako ne uspiju  naći posao u ( a 90% ne nađe zbog navedenih okolnosti) onda, ako se radi o mlađim osobama  oni  u najvećem broju slučajeva odlaze u inozemstvo i tamo se zapošljavaju, ( dosad su otišli deseci i deseci tisuća) a, ako se radi o starijim osobama i ako nemaju uvjete za mirovinu (  takvi je najviše) a kako  moraju od nečeg preživjeti , oni u pravilu ostaju u biznisu  i posao nastavljaju raditi na crno, tj. raditi u sivoj zoni, raditi ilegalno, često puta na rubu zakona.

Svi koji su prisiljeni nastaviti raditi  na crno odmah u startu gube  najmanje 60-70 % poslova koje su do tada radili, jer najveći broj korisnika njihovi usluga neće i ne mogu poslovati sa osobom koja radi na crno, a preostale poslove  oni rade za najmanje 50% manju cijenu.  Oni su  u stalnom  strahu  od potencijalne kontrole i kazne, oni  od te ilegalne zarade ne mogu  ni preživjeti a kamoli plaćati doprinose i tako  u pravilu ostaju  bez mirovine, drugi partneri se ne žele sa njima poslovno udruživati, oni ne mogu aplicirati za nikakva sredstva ,za  kredit , za najam gradskog poslovnog prostora, oni ne mogu imati nikakve bankovne kartice, ne mogu ništa kupiti i otplaćivati  na rate, ne mogu koristiti bankomat,  i sl. a i  pored svega toga  i dalje ostaju  dužnici , ( mnogi do kraja života)  jer , svoj dug koji se svakodnevno uvećava za novonastale obaveze ( doprinose) i kamate ne mogu otplatiti,  ako i uspiju nešto otplatiti onda otplate samo  dio ti lihvarski kamata i troškova . STRAŠNO!? JEZIVO!?

U zadnjih nekoliko godina kontinuirano pokušavam na sve moguće načine ukazati ( i ne samo ja, pokušala je i Obrtnička komora, neki saborski zastupnici, i dr. , ali oni ništa konkretno nisu poduzeli, a mogli su)  Vladi Republike Hrvatske, Saboru, Ministarstvu pravosuđa ,Ministarstvu financija, parlamentarnim strankama, saborskim zastupnicima  i drugima,  na te  neustavne , proturazumske, nelogične,  nepravedne odredbe Zakona o ovrsi, i  provedbene propise tog zakona , na nemoguće životne uvjete i pakao  koji prolaze svi oni na koje se sticajem  okolnosti primjenjuju te odrebe, te na pogubne kratkoročne i dugoročne posljedice po natalitetnu politiku i  vladevinu prava i pravnu sigurnost u ovoj državi.

Manje-više svi su se oglušili kao  da to nije njihov problem , premda svi znaju i priznaju  da se radi o protuustavnim, proturazumskim,  nepravednim propisima, propisima koji su protivni svim mogućim zakonima i međunarodnim propisima   o pravima čovjeka.  Ali , ako samo jedan građanin u ovoj državi  temeljem zakona ili propisa o provedbi zakona  ne može od svoje zarade dobiti ni dio kako bi mogao preživjeti, onda mi svi koji živimo u ovoj državi imamo ozbiljan problem.

Ponovo sam prije  nekoliko  mjeseci  poslala pismo-predstavku Predsjedniku republike Hrvatske, Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu pravosuđa i Ministarstvu  financija i ukazala na alarmantne -nepodnošljive teškoće  života i poslovanja ti osoba , koje teškoće su dodatno otežane nastalim  prirodnim nepogodama  pandemijom i  potresima.  Nažalost ,od sviju je uslijedio  isti muk-šutnja  kao i do sada, osim, Predsjednika  Republike Hrvatske koji je  promptno reagirao u granicama svojih ovlasti. Isti je tu moju predstavku proslijedio Ministru financija na postupanje. Ministarstvo financija nakom 3-4 mjeseca proslijedilo je  Ministarstvu pravosuđa,ali do danas  se ništa  nije promjenilo, niti će se najvjerojatnije promjeniti.                                                                                     Želim naglasiti da intencija ove borbe nije stvaranje zakonski okvira da se dug ne plati, porez i  dug se moraju  plaćati jer je to temelj postojanja i funkcioniranja svake pravne države, ali je činjenica da dužnik ne može dug otplaćivati ako ne može dobiti ni dio svoje zarade  a drugi posao ne može dobiti, jer u tom slučaju  nema od čega  preživjeti, pa kako onda može dug  vraćati. Da krade, da vara!?  Ni jedna država, ni jedno društvo nema pravo  neovisno o razlogu blokade računa  onemogućiti  ni jednom svome građanu da ne može dobiti ni dio svoje zarade odnosno, da mu od ovrhe ne bude zaštićen  ni  jedan dio njegove zarade- njegovi primanja  koja su mu neophodna za život. Nema pravo svojim građanima ugrožavati egzistenciju.

Zašto je ova država donijela takve propise , zašto je stvorila takav protuustavni, proturazumni,  nepravedni , pravni okvir u čijim granicama se provodi ovrha navedenih osoba , koji pored svih upozorenja, zahtjeva, prijedloga godinama egzistira,nikom dobronamjernom   nije jasno, s tim više što  i vjerovnik-ovrhovoditelj i država trpe štetu?!

Ovršni zakon  se u zadnjih nekoliko godina nekoliko puta mijenjao i dopunjavao ali sporne odredbe zakona  i pravila  o primjeni zakona se nisu mijenjala , neovisno o činjenici da je primjena i način primjena ti odredaba  doveo  i dovodi  u pitanje život-egzistenciju stotine pa i tisuće ljudi. Pojedinim odredbama Ovršnog zakona i načinom primjene ti odredaba povređen je čl. 3. i čl. 56 . Ustav Republike Hrvatske. O ovoj dramatičnoj problematici godinama u mediskom prostoru nema ni riječi.

                                                                                                                         Moje pitanje: KAKO MOGU PREŽIVJETI GRAĐANI KOJI RADE A MJESEČNO NE DOBIJU NI JEDNU, JEDINU KUNU OD SVOJE ZARADE?                                                             ODVJETNICA

Zagreb, 15. 07. 2021 god.

Hajra  Bašić