5000 stranica DOKUMENATA ZA KOJE JE “PFIZER” – od suda u SAD-u i od “Agencije za hranu i lijekove” SAD-a, – TRAŽILA ZABRANU OBJAVLJIVANJA NA ROK OD 75 GODINA!

0
998
Molim znanstvenike, profesore, političare i druge da – svakako – međusobno komunciraju o ovdje navedenim informacijama i da “dijele” ove i ovakve informacije – KOJE KORPORATIVNA PROPAGANDA PREŠUĆUJE/ZATAŠKAVA- drugim ljudima;:

Nadalje kao brojne mass-medijski prešućene-zataškane – ali javno dostupne RELEVANNTNE i PROVJELJRIVE INFORMACIJE KOJE dokazuju političke planove koji se kriju iza “korona pandemije” i p/l/andemije “majmunskih boginja” prilažem:


– poveznice na baze podataka sa više od 5000 stranica NOVIH DOKUMENATA ZA KOJE JE TVRTKA “PFIZER” – od  suda u SAD-u i od “Agencije za hranu i lijekove” Vlade SAD-a, prije presude Suda – TRAŽILA ZABRANU OBJAVLJIVANJA NA ROK OD 75 GODINA;
– 
 prilažem i poveznicu na bazu podataka sa izvještajem o tvrtke “’Pfizer’ o “ ‘Pfizer’ mRNA ‘cjepivu’” u kojemu su prikazani i – prethodno cenzurirani/‘zacrnjeni’ podaci – i u kojemu su evidentirane  brojne, različite tzv. neželjene reakcije”/POVREDE LJ-U-D-I koje se odnose na brojna oboljenja mnogih lj-u-d-i (od kojih su mnoga teška i kronična oboljenja) – koja uključuju i brojne smrti lj-u-d-i, povezano sa primanjem “’Pfizer’ mRNA ‘cjepiva’”;

– ‘Podnesku’ prilažem i poveznicu na bazu podataka “Agencije za zdravstvenu sigurnost”, Vlade Velike Britanije, sa novim javno dostupnim, mass-medijski prešućenim-zataškanim dokumentima “Agencije za zdravstvenu sigursnost” Vlade Velike Britanije u kojim je (dokumentima) evidentirano da je 90% ljudi “umrlih od Covid-19” prethodno ‘cijepljeno’ mRNA tehnologijom;

Molim Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru kao i javnost da – svakako – obrate pažnju na činjenicu da pojam “INFORMIRANI pristanak” (pacijenta) u svojem smislu kao i sadržaju – ima različito značenje i različit smisao od pojma “pristanak” (pacijenta).

 

– Državnom odvjetništvu RH, zastupnicima u Hrvatskom saboru i drugim čitateljima ovog ‘Podneska’ skrećem pažnju na činjenicu da se – pod različitim izgovorima –  ne vrše autopsije mnogih ljudi koij su umrli nakon primanja “mRNA ‘cjepiva’ i da se ne vrše autopsije mnogih ljudi za koje se navodi da su “umrli-zaraženi-sa-Covid-19 kao i da se ne vrše autopsije ljudi “umrlih-od-Covid-19” . (ne samo retoričko pitanje – ZAŠTO?)

– Tek kao neke od brojnih – relevantnih – dokaza koji ukazuju na NEZAKONITE I NE-ETIČNE političke planove  i namjere financijski i politički moćnih grupa ljudi i organizacija, u čijoj su funkciji i moćni vojno-obavještajni centri kao i tzv. “korporativni mediji” (zapravo propaganda), a koji su potpuno otuđeni od “običnih” ljudi i demokracije  – i za koje propaganda lažno tvrdi da su “izmišljotine luđaka” i “teorije zavjera” – ovom ‘Podnesku’ prilažem i brojne druge relevantne, javno dostupne, ali prešućene-zataškane informacije i dokumente kao i JAVNO DOSTUPAN – NATO DOKUMENT koji su izradile službe njemačkog Bundeswehra i britanskog Ministarstva obrane, koji govori o – (još uvijek) NEZAKONITOJ i (zauvijek) NE-ETIČNOJ I NEMORALNOJ ‘NUŽNOSTI’ PRIMJENE TRANSHUMANISITČKIH/EUGENIČKIH ‘mRNA TEHNOLOGIJA’ I O ‘NUŽNOSTI’ PRIMJENE “SINTETSKE BIOLOGIJE” (i) NA LJUDIMA (koje uključuju  i takozvano mRNA ‘cjepivo’) a u dokumentu se navodi i ‘NUŽNOST’  PRIMJENE – RAZNIH – KIBERNETIČKIH TEHNOLOGIJA i ‘Internet of Bodies’ KONCEPATA SVEOPĆE K-O-N-T-R-O-L-E LJUDI uz napomenu, u navedenom NATO dokumentu “KAKO ĆE SE ZAKONI I ETIČKE VRIJEDNOSTI USKORO PROMIJENITI (?!?!?!??).

Bitna digresija: Transnacionalnu oligarhiju čine državljani SAD-a, Rusije, Kine, EU, Indije (…) koji su većinom osobnim uvjerenjem socijalni darvinisti i transhumanisti/eugeničari, a lokalni veleizdajnici su korupmirani tzv. “novinari” i korumpirani dio “znanstvenika” koji namjerno iskrivljuju stvarsnost, zataškavaju informacije i šire polu-informacije, dakle dezinformacije.

***

 Dodatno, zastupnicima u Hrvatskom saboru, Državnom odvjetništvu RH i javnosti  a zbog opisa bitnih okolnosti  događaja povezanih sa “korona pandemijom” –  prilažem MASS-MEDIJSKI PREŠUĆENE-ZATAŠKANE RELEVANTNE i PROVJERLJIVE INFORMACIJE koje ukazuju na – neke od – vjerojatnih, više različitih, POLITIČKIH MOTIVA i POLITIČKIH CILJEVA za organiziranje I provođenje “korona pandemije” poput, primjerice:

– javno dostupnih, ali mass-medijski prešućenih informacija o održavanju tzv. “EVENT 201” ‘simulacije socio-ekonomskih učinaka izbijanja korona-pandemije’ – na kojoj su (simulaciji) sudjelovali i visoki predstavnici CIA-e (Avril Haines) kao visoki predstavnici kineske države (George Gao), uz predstavnike najvećih PR agencija, a koja je održana u listopadu 2019., dva mjeseca prije ‘izbijanja’ “korona-p/l/andemije”, u organizaciji privatnih organizacija“World Economic forum”, “Bill and Melinda Gates Foundation”;

Prilažem poveznicu na knjigu u  ‘pdf’ formatu koju je napisao sin ubijenog Robert Kennedy-a i nećak ubijenog predsjenika SAD-a John F. Kennedy-a, odvjetnik Robert F. Kennedy Jr – :
“Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health
” u kojoj se nalaze PROVJERLJIVE INFORMACIJE, KAO DOKAZI o tome: Kako je ‘vojno-industrijski kompleks’ uključujući CIA-u – a za račun interesa transnacioalnih plutokrata, (su)vlasnika transnacionalnih korporacija i banaka – organizirao PsyOp – “korona p/l/andemiju.

https://libgen.is/book/index.php?md5=D94325ED1A8329C160B7AB76DD872603

 

Navedena knjiga sa – medijski zataškanim, provjeljivim informacijama o političkoj zavjeri plutokrata protiv “običnih” ljudi nalazi se i na poveznici:

https://3lib.net/md5/D94325ED1A8329C160B7AB76DD872603

 

–  ‘Podnesku’ prilažem I druge RELEVANTNE, javno dostupne INFORMACIJE koje korporativna propaganda/’mainstream mediji’ PREŠUĆUJE-ZATAŠKAVA o koje ukazuju na javno komunicirane – nikad-i-nigdje-demokratski-usvojene/demokratski odobrene ekonomsko-političke planove moćnih i utjecajnih grupa, transnacionalne plutokracije-oligarije, korumpiranog dijela ‘znanstvenika’ i “političara”, koje čine državljani SAD-a, RusijeKine, Indije, EU (…), okupljeni i oko tzv. “World economic foruma” – a koji (javno obznanjeni planovi) govore o PLANOVIMA ZA PROMJENU PARADIGME KAPITALIZMA I PROMJENI DRUŠTVENIH ODNOSA uz sprovođenje tzv. “Četvrte industrijske revolucije” – a zapravo nametanju tehno-fašiszma kroz ‘uvođenje’ (zapravo, nametanje) novih tehnologija – bez obzira na ‘cijenu’ za “obične” ljude – uz smanjenje obujma ekonomijesmanjnje proizvodnjesmananje dostupnosti usluga kao i smanjenje dostupnosti energije i sirovina kao i hrane “običnim” ljudima, uz propagandni izgovor-slogan “održivog razvoja”. Iste možne I utjecajne grupe kao političke ciljeve ističu nametanje totalne kibernetičke kontrole-upravljanja ekonomijama i društavima do razine čovjeka-pojedinca (koncept: ’Internet of Bodies’), uz eugeničko/transhumanističke planove genetskih promjena svojstava čovjeka/ljudske vrste – primjenom ‘gene editing’, CRISPR-Cas9 tehnologija iz područja ‘sintetske biologije’.

–  Isto tako, tek kao ilustraciju zataškanih, relevantnih informacija – za koje propaganda manipulira da su “izmišljotine ‘teoretičara zavjera’/’luđaka’” – navodim i konkretne podatke, znanstvene radove, kao i konkretne patente za – jednu od –  mogućih – vojnih primjena mRNA tehnologije, a u funkciji  kontrole ljudskog ponašanja, na razini pojedinca. Radi se o tehnologiji za kontrolu intenziteta ljudskih osjećaja i nagona uz, prethodno injektiranje nano-čestica (“magnetoproteina”) pomoću mRNA tehnologije

 Screenshot_20220524-075912_Gallery

Još jednom molim Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao i javnost da – SVAKAKO – obrate pažnju da pojam “INFORMIRANI PRISTANAK u svojem smislu kao i sadržaju – ima različito značenje i različit smisao od pojma “PRISTANAK”.

Bitna digresija:
Povezano sa sadržajem ovog ‘Podnseka’ – kao bitnu i lako dokazivu činjenicu ovdje navodim da postoje mnogi, ne svi – ljudi sa doktoratima koji se lažno predstavljaju kao “znanstvenici”, a predstavljaju se lažno – jer svoj rad i rezultate svojeg rada prilagođavaju specifičnim interesima onih koji ih plaćaju, a to su razne privatne organizacije ili korporacije ili Vlade država, sa specifičnim interesima – i ti se ljudi sa doktoratima, tada, često, ne uvijek, lažno predstavljaju kao “znanstvenici” jer u svojem radu i djelovanju NE tragaju za objektivnom istinom i NE djeluju za ‘opće dobro’ i NE djeluju za dobrobit čovječanstva

Između mnogih relevantnih i provjerljivih ali prešućenih-zataškanih informacija i  dokumenata prilažem poveznice na baze podataka sa dokumentom tvrtke ‘Pfizer’, “Cumulative analysis of post-authorization adverse event reports of pf-07302048 (bnt162b2) received through 28-feb-2021, REISSUE,  a koji, povezano sa drugim  podacima navedenim u ovom ‘Pondesku’ – dokazuje postojanje organiziranog zločina.

 

Nadalje, ističem da postoje – relevantni – znanstvenici kao i znanstveni radovikoji se zataškavaju u mass-medijima i znanstvenim časopsisima, a koje financiraju korporacije i privatne, takozvane “filantropske udruge”  – a koji (znanstvenici i znanstveni radovi) upozoravaju  na vrlo moguću pojavu jako teških oboljenja – obzirom na masovnu primjenu mRNA tehnologije na ljudima, pa u tom kontekstu navode i teške neurološke poremećaje i bolesti kao i razne vrste tumora.

Štoviše, primatelji mRNA tehnologije (lj-u-d-i)– NAMJERNO I SVJESNO SU, OD STRANE – nekih, ne svih – “LIJEČNIKA” I “ZNANSTVENIKA” U REPUBLICI HRVATSKOJ, DOVOĐENI U ZABLUDU I – neki -“LIJEČNICI” SU SE SVJESNO i UNAPRIJED POKUŠALI ZAŠTITI OD – ZAKONSKOG SANKCIONIRANJA SVOJIH ZLOČINA – NEZAKONITE – PRIMJENE mRNA TEHNOLOGIJE NA LJ-U-D-I-M-A     – NA NAČIN DA SU LJUDIMA NA KOJIMA SU PRIMJENIVALI “mRNA TEHNOLOGIJU” POPUT “‘PFIZER’ mRNA ‘CJEPIVA’ ” – DAVALI “NA POTPIS” DOKUMENT NA KOJEMU “PRISTAJU” NA PRIMJENU “mRNA TEHNOLOGIJE”, ALI NA TOM DOKUMENTU N-E PIŠE IŠTA O MOGUĆIM “NEŽELJENIM POSLJEDICAMA”/POVREDAMA ZBOG PRIMANJA “mRNA TEHNOLOGIJE”, A “LIJEČNICI” ISTO TAKO NISU USMENO KOMUNICIRALI KOJE SU SVE “NEŽELJENE POSLJEDICE”/POVREDE ZBOG PRIMJENE mRNA TEHNOLOGIJE – a KOJE SU MOMOGUĆE  I-ILI POZNATE, OBZIROM DA – POVRH ZNANSTVENIH RADOVA – POSTOJI DOKUMENT TVRTKE “PFIZER” (prilažem ovom ‘Podnesku’) KOJI (dokument) DOKAZUJE DA JE TVRTKA ‘PFIZER’ ZNALA ZA POJAVU – BROJNIH – TEŠKIH POVREDA KAO I SMRT, KOJE ČESTO UZROKUJE PRIMJENA ” ‘PFIZER’ mRNA TEHNOLOGIJE” NA LJUDIMA.

 Ovim ‘Podneskom’ želim – DODATNO – skrenuti pozornost Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i drugim institucijama Republike Hrvatske na – brojne – informacije iz – relevantnih – izvora koji upućuju da – grupa državljana Republike Hrvatske, uz pomoć grupa stranih državljana i organizacija – prouzročuje smrt i-ili teške povrede nad brojnim hrvatskim državljanima/lj-u-d-i-m-a,  a pri tome sakrivaju-zataškavaju brojne, relevantne informacije  O STRADAVANJIMA LJ-U-D-I USLIJED PRIMJENE MRNA TEHNOLOGIJE, dok se istovremeno služe organiziranom  propagandom i zastrašivanjem državljana Republike Hrvatske prikazujući bolest SARS-Cov-2 smrtonosnijom nego što ta bolest, prema znanstvenim podacima – zapravo jest.

Prilažem poveznicu na bazu podstaka sa dokumentima tvrtke “Pfizer” koje je odlukom Suda u SAD-u bila prisiljena objaviti “Agnecija za ranu i lijekove” Vlade SAD-a (u sadržaju ovog ‘Podneska’ navodim i podatke Sudu kao i presudi Suda).

 

Do sada je objavljeno 5000 stranica, koji se odnosi na istraživanja mRNA tehnologije pod oznakom “Pfizer-bnt162b2” – a za koji je kompaniija ‘Pfizer’ – prije presude Suda u SAD-u – tražila zabranu objave na rok od 75 godina. “

 

“Agencija za hranu ilijekove” Vlade SAD-a objaljvivati će dodatne dijelove dokumenata  i podataka koji se odnose na “Pfizer mRNA ‘cjepivo’ u nadolazećem vremenu, a po u vremenskom slijedu koji je u presudi odredio Sud SAD-a.

 

https://phmpt.org/

Jedan od bitnih mass-medijski prešućenih-zataškanih dokumenata tvtke ‘Pfizer’ se nalazi (i) na poveznici baze podataka neprofitne udruge “Medicinski djelatnici iz javnog zdravstva za transparenciju” koja je, koristeći zakonski institut “prava na pristup informacijama” putem Suda u SAD-u ishodila objavu – manjeg dijela – dokumenata tvrtke ‘Pfizer’ koji se odnose na mRNA tehnologiju, a koje je tvrtka Pfizer prethodno dostavila “Agenciji za hranu i lijekove”, Vlade SAD-a:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

ili, u slučaju brisanja navedenog ‘Pfizer’ dokumenta sa prethodno navedene poveznice, dokument se nalazi i na poveznici servisa za arhiviranje web-stranica “Wayback Machine”:

https://web.archive.org/web/20220404144230/https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

ili, u slučaju brisanja navedenog ‘Pfizer’ dokumenta sa prethodno navedene poveznice, dokument se nalazi i na poveznici servisa za arhiviranje web-stranica “Wayback Machine”:

https://web.archive.org/web/20220513195453/https://phmpt.org…

Ovdje navodim, tek mali dio navoda iz – dokumenta “ ‘Pfizer’ – cumulative analysis of post-authorization adverse event reports of pf-07302048 (bnt162b2) received through 28-feb-2021” – koji je (dokument) kompanija ‘Pfizer’ pokušala zataškati, no na nalog suca iz Sjedinjenih Američkih Država, agencija Vlade SAD-a, “FDA”,  “Savezna agencija za hranu i lijekove” je prisiljena objaviti (tek manji) dio dokumentacije koju je tvrtka ‘Pfizer’ dostavila navednoj Agenciji Vlade SAD-a.

Navedeni dokument sadrži informacije koje su poznate tvrtki ‘Pfizer’ o takozvanim “neželjenim  rekacijama”/povredama kao i smrtima LJ-U-D-I na kojima se primjenjuje mRNA tehnologija na način “mRNA ‘cjepivo’ “.

Državnom odvjetništvu RH kao i javnosti još jednom skrećem pažnju i naglašavam

da se u samom izvještaju kompanije “Pfizer” navodi da su brojke koje govore o ljudima koji su doživjeli “neželjene posljedice”/povrede primjene  “ ‘Pfizer’ mRNA tehnologije” –  “UNDERESTIMATED” – POTCIJENJENE.

Pri tome u izvještaju je taksativno  – i statističkim brojevima – navedeno preko 1000 različitih vrsta bolesti i poremećaja – od kojih su mnoge teške i trajne – a koje su moguće, kao posljedica primanja “Pfizer” proizvoda, mRNA tehnologije pod oznakom BNT162B2.

Dodatno, ističem da u izvještaju nisu pobrojane – gotovo sigurne –  brojne bolesti  od raznih neuroloških, do izazivanja tumora – koje će se javljati tek protokom vremena – a na što već dugo vremena – argumenirano – upozoravaju brojni ljudi sa doktoratima koji su pošteni i časni – ergo – pravi znanstvenici – koji nisu korupmirani, a kojima se ne dozvoljava pristup javnosti, već ih se progoni i šikanira

Kompanija “Pfizer” je potom zabranila svojim djelatnicima da objave rezultate.

Kako se navodi u uvodu navedenog izvještaja:
“Report Prepared by: Worldwide Safety Pfizer – CONFIDENTIAL – The information contained in this document is proprietary and confidential. Any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination of this information outside of Pfizer, its Affiliates, its Licenseesor Regulatory Agencies is strictly prohibited

Iz izvještaja je razvidno da je kompaniji ‘Pfizer’ poznato da je 1223 ljudi umrlo ubrzo nakon primanja navedene tehnologije , a da se čak 11361 osoba NIJE oporavila od takozvanih “neželjenih reakcija koje su doživjeli ubrzo nakon primanja mRNA ‘Pfizer” “cjepiva”, u vrijeme izrade izvještaja.

Slični događaji (“neželjene reakcije” – od kojih su mnoge (reakcije) teške i trajne povrede lj-u-d-i, a neke uključuju i smrtne posljedice) se – u sličnim statističkim omjerima –  zasigurno događaju i sa stotinama i-ili tisućama hrvatskih državljana/LJ-U-D-I, a što je poznato – barem nekim – odgovornim osobama u Republici Hrvatskoj poput:

– “Predsjednika” Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenkovića i-ili
–  
dr. sc. Vili Beroša u svojstvu ministra zdravstva Republike Hrvatske i-ili
– dr. sc. Alemke Markotić i-ili
– 
dr. sc. Krunoslav Capaka u svojstvu ravnatelja “Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”,
kao i drugih, meni nepoznatih, osoba – NO TI LJUDI TO ZATAŠKAVAJU DOK ‘SA DRUGE STRANE’  – PROPAGANDOM-MANIPULACIJOM – ŠIRE STRAH OD BOLESTI COVID-19 KOJA – DOKAZANO – IMA PUNO MANJU SMRTNOST OD ONE KAKO SE PRIKAZUJE.

 FB_IMG_1653405983369

Ovdje navodim dodatne informacije o dokumentu i okolnostima objave dokumenta, istraživanje tvrtke “Pfizer”;

Navedeni dokument je kompanija “Pfizer” odbijala javno objaviti pa je neprofitna udruga koja okuplja liječnike i profesore medicine, pozivajući se na američki Zakon o slobodi informiranja (‘US Feedom of Information Act’) tužila agenciju američke Vlade, “Upravu za hranu i lijekove” (“US Food and Drug Administration”) koja je temeljem naredbe Suda bila prisiljena objaviti dokument koji joj je prethodno dostavio “Pfizer”.

Neprofitna udruga koja okuplja liječnike i profesore medicine koja je podnijela tužbu zove se “Public Health and Medical Professionals for Transparency“, a sud koji je donio presudu i naredio “Upravi za hranu i lijekove” da Sudu dostavi “Pfizer” dokument je “United States District Court for The Northern District of Texas, Fort Worth Division“. Oznaka predmeta je “No.4:21-cv-1058-P”, datum 02.02.2022. Sudac je Mark T. Pittman, u svojstvu ‘United States District Judge’.

Prethono navedeni dokument “Order” (“Naredba” Suda), nalazi se (i) poveznici:

https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2022/01/ORDER_2022_01_06-9e24e298ae561d16d68a3950ab57077b.pdf

ili, u slučaju brisanja dokumenta sa prethodne poveznice prilažem drugu poveznicu na navedeni document:

https://web.archive.org/web/20220122000511/https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2022/01/ORDER_2022_01_06-9e24e298ae561d16d68a3950ab57077b.pdf

ili pak u slučaju brisanja dokumenta sa prethodne poveznice prilažem poveznicu na navedeni dokument:

https://web.archive.org/web/20220308093653/https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2022/01/ORDER_2022_01_06-9e24e298ae561d16d68a3950ab57077b.pdf

Tek kao jedan primjer zloupotrebe/”neupotrebe” zakonskog instituta “informiranog pristanka” prilažem poveznicu na znanstveni rad koji upozorava na kršenje zakona jer “liječnici” ne komuniciraju ljudima – na kojima primjenjuju mRNA tehnologiju – da, je vlo moguće da mnogi od njih dožive, takozvani “ADE efekt” (skraćenica od: “Antibody-dependent Enhancement”) – laički – da, u naknadnom kontaktu sa virusom “protiv” kojega su “cijepljeni” mRNA tehnologijom dožive – prejaki imunuloški odogovor i da zbog toga – umru.
(u stvarnosti godinama poznati, često fatalni efekt “ADE efekt” kao i “VADE efekt” kojega spominje “Pfizer-ov” dokument koij prilažem su ‘jedno-te-isto’)

Poveznica na ZNANSTVENI RAD:

 “Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease”
(slobodan prijevod:  “Informirani pristanak subjektima primanja cjepiva i rizik od pogoršanja kliničke bolesti, primjenom mRNA ‘cjepiva’” )

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

Naime,  u prethodnim godinama, kada su se vršili pokusi sa mRNA tehhnologijom u pokušaju primjene kao ‘cjepiva’ – mnogi pokusni miševi na kojima je aplicirana mRNA tehnologija/”mRNA ‘cjepivo’ “– i koji su razvili antitijela – U NAKNADNOM KONTAKTU SA VIRUSOM – UMIRALI SU ZBOG PREJAKOG IMUNOLŠKOG ODGVORA, U DOTICAJU SA VISRUSOM ‘PROTIV’ KOJEGA SU “CIJEPLJENI”.

 Takozvani “ADE efekt” poznat je znanstvenim istraživačima godinama i to je jedan od razloga zbog kojih mRNA tehnologija – NIKADA – nije uspjela proći testove sigurnosti u REDOVNOJ PROCEDURU I REDOVNIM KLINIČKM ISPITIANJIMA.

Isto tako postoje brojni – relevantni – mass-medijski zataškani – znanstveni radovi koji upozoravaju da primjena mRNA tehnologije na način “mRNA ‘cjepiva’“ NEGATIVNO UTJEČE NA PRIRODNI IMUNOLOŠKI SUSTAV BROJNIH LJUDI.

Kao primjer navodim poveznicu na znanstveni rad objavljen (i) u javno dostupnoj bazi znanstvenih radova “medRxiv”:

Anti-nucleocapsid antibodies following SARS-CoV-2 infection in the blinded phase of the mRNA-1273 Covid-19 vaccine efficacy clinical trial

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.18.22271936v1

 Kao primjer znanstvenog rada koji govori o  PREŠUĆENIM-ZATAŠKANIM opasnostima i “neželjenim posljedicama”/povredama ljudi nakon primanja “mRNA ‘cjepiva’” navodim  znanstveni rad, uz poveznicu na bazu podataka, znanstvenih radova:

“Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021 “

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346

… dakle za provjeru informacija o povredama i smrtima mnogih lj-u-d-i, nakon primjene “mRNA ‘cjepiva’ “ – ovdje prilažem poveznicu na bazu znanstvenih radova “JAMA network”, na – jedan od brojnih – relevantnih znanstvenih radova koji govori o tek jednoj od brojnih vrsta “neželjenih reakcija”/povreda ljudi nakon primjene “mRNA ‘cjepiva’ – govori o povećanom riziku od miokarditisa (upala srčanog mišića sa vrlo mogućom posljedicom – srčanim udarom) nakon primanja “mRNA ‘cjepiva’ sa zaključkom o “povećanom riziku” od miokarditisa nakon primanja “mRNA ‘cjepiva’ “;

Zaključak znanstvenog rada (na engleskom): “Based on passive surveillance reporting in the US, the risk of myocarditis after receiving mRNA-based COVID-19 vaccines was increased across multiple age and sex strata and was highest after the second vaccination dose in adolescent males and young men. This risk should be considered in the context of the benefits of COVID-19 vaccination.”

Navodim da su sa miokarditisom i perikarditisom povezane i smrti ljudi kao i trajan invaliditet, uslijed srčanih udara.

FB_IMG_1653405940630

Nadalje,

 prilažem poveznicu na obavijest agencije Vlade SAD-a, “Centar za kontrolu bolesti”, “CDC” – koji informira o pojavama – srčanih oboljenja – miokarditisa i perikarditisa ubrzo nakom primanja “mRNA ‘cjepiva’ “, iz 11. mjeseca 2021.;

“Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID-19 Vaccination”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html

 ***********

– “Ljudi – ne znaju da – ne znaju što se događa.” – Noam Chomsky, lingvist, društveni aktivist i rodonačelnik – ‘kognitivne psihologije’

– “ U svakom ludilu ima sistema.” – William Shakespeare

– “Onaj tko kontrolira prošlost, kontrolira budućnost. Onaj tko kontrolira sadašnjost, kontrolira prošlost.” – George Orwell

– Najpodliji trik koji je vrag izveo bio je kad je uvjerio svijet da ne postoji. – Charles Baudelaire

*********

Nadalje,
OBZIROM NA ČESTO –  JAVNO – PONAVLJANE AFIRMATIVNE IZJAVE kao i OBZIROM NA PRAKTIČNO DJELOVANJEDONOŠENJE POLITIČKIH ODLUKAPRAVILA  I ZAKONAB-E-Z relevantnih ZNANSTVENIH DOKAZA o;

a) “SIGURNOSTI mRNA ‘CJEPIVA’”
b) “UČINKOVITOSTI mRNA ‘CJEPIVA’ “,

KOJE SU, OPETOVANO, ČINILI:

– mr. sc.  Andrej Plenković (u svojstvu Predsjednika Vlade RH), kao i
– dr. sc. Vili Beroš (u svojstvu ministra zdravstva RH kao i u svojstvu člana “Kriznog stožera”),
– dr. sc. Alemka Makrotić (u svojstvu u članice “Kriznog stožera” kao i ravnateljice “Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević”),
– dr. sc. Krunoslav Capak (u svojstvu člana Kriznog stožera” kao I ravnatelja “Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”)
KAO I DRUGE – SLUŽBENE I-ILI JAVNE OSOBE SA (često lažnim) “’ZNANSTVENIM’ AUTORITETOM”, A SA DRŽAVLJANSTVOM REPUBLIKE HRVATSKE,  dakle, obzirom na izjave kao i obzirom na praktično djelovanje/donošenje političkih i zakonskih odluka (i) prethodno navedenih osoba – OVDJE ISTIČEM DA TVRTKA “BIO’N’TECH” – KOJA U SURADNJI SA TVRTKOM “PFIZER” – PROIZVODI “mRNA ‘CJEPIVA’ “, U DOKUMENTU, GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU NAMIJENJENOM INVESTITORIMA “FORM-20 – ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934  –  COMMISSION FILE NUMBER: 001-39081 BIONTECH SE – FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 ”,
A KOJI JE (DOKUMENT) PRIJAVLJEN PRI AMERIČKOJ “KOMISIJI SA VRIJEDNOSNE PAPIRE I RAZMJENE” (“UNTED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION”), NAVODI DA (SLOBODAN PRIJEVOD):

 “MOŽDA NEĆEMO MOĆI DOKAZATI DOVOLJNU UČINKOVITOST ILI SIGURNOST NAŠEG CJEPIVA PROTIV COVID-19 I/ILI FORMULACIJA SPECIFIČNIH ZA VARIJANTU DA BISMO DOBILI TRAJNO REGULATORNO ODOBRENJE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, UJEDINJENOM KRALJEVSTVU, EUROPSKOJ UNIJI ILI DRUGIM ZEMLJAMA U KOJIMA JE TO BILO OVLAŠTENI ZA HITNE SLUČAJEVE ILI DANO UVJETNO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET”

(u izvornom obliku:
We may not be able to demonstrate sufficient efficacy or safety of our COVID-19 vaccine and/or variant-specific formulations to obtain permanent regulatory approval in the United States, the United Kingdom, the European Union, or other countries where it has been authorized for emergency use or granted conditional marketing approval.”)

Poveznica:

https://investors.biontech.de/node/11931/html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2806

ili dodatna poveznica na navedeni dokument na servisu za arhiviranje web-stranica “Wayback machine”;

https://web.archive.org/web/20220413065409/https://investors.biontech.de/node/11931/html

****

Nadalje,

navodim još jedan – javno poznati – primjer ZATAŠKAVANJA – RELEVANTNIH – INFOMRACIJA, a KOJE ZATAŠKAVAJU (i) Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Planeković, (i) dr. sc. Krunoslav Capak, (i) dr. sc. Vili Beroš, (i) dr. scALemka Markotić kao i druge, meni nepoznate osobe KOJE SU ODGOVORNE ZA ZDRAVLJE LJUDI U REPUBLICI HRVATSKOJ, A KOJE (javno provjerljive – i – relevantne informacije) SVJEDOČE O POGUBNOSTI I DUGOTRAJNIM P-A-T-NJ-A-M-A  LJ-U-D-I  kao i UČESTALIM DOGAĐAJIMA SMRTI, BROJNIH POJEDINACA, LJ-U-D-I ZBOG PRIMJENE mRNA tehnologija, na način “mRNA ‘cjepiva’ ”;

Kao jedan od BROJNIH PRIMJERA d-o-k-a-z-a-n-i-h brojnih povreda ljudi, uzrokovanih  primjenom “mRNA ‘cjepiva’ “ a koje se zataškavaju navodim slijedeće RELEVANTNE i PROVJERLJIVE informacije:

U listopadu 2021. američki senator Ron Johnson bio je zabrinut brojnim poluprivatnim dojavama kako su mnogi Amerikanci doživjeli “neželjene reakcije”/povrede nakon primjene “mRNA ‘cjepiva’”.

Zbog toga jer se tih tjedana, u SAD, glasno raspravljalo o mogućem uvođenju  – zakonske obaveze – procjepljivanja cjelokupnog stanovištva SAD-a – na saveznoj razini,  senator Ron Johnson iskoristio je svoje zakonske mogućnosti i organzirao je službeno saslušanje u Senatu SAD-a pod nazivom i sa temom: “Ekspertni panel u vezi uvođenja savezne, zakonske obaveze cijepljenja i POVREDA (mRNA) ‘CJEPIVIMA’ ”.

Na panelu su govorili brojni znanstvenici kao i brojni državljani-građani SAD-a koji su, tokom 2021. godine – doživjeli – razne – teške povrede uslijed primjene “mRNA tehnolgiije” koja se za potrebe propagnade naziva “mRNA ‘cjepivo’ ”.

FB_IMG_1653388540405

Poveznica na službenu web-stranicu “US senator Ron Johnson – Press Release”

Sen. Johnson Holds Expert Panel On Federal Vaccine Mandates and Vaccine Injuries

https://www.ronjohnson.senate.gov/2021/10/media-advisory-sen-johnson-holds-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates-and-vaccine-injuries

VIDEO: “Senator Ron Johnson Panel in Washington DC on Federal COVID-19 Vaccine Mandates”, sa svjedočenjima, u trjajanju 3 sata

https://www.bitchute.com/video/FivK5lzEMNTR/

VIDEO: “US Senator Ron Johnson, “SECOND OPINION” saslušanje 24.1.2022. u trajanju 4 sata

https://www.bitchute.com/video/lYnLQDJHEQzj/

Od predstavnika agencija Vlade SAD-a kao i predstavnika farmaceutskih kompanija svjedočili su:

 • CDC Director Dr. Rochelle Walensky
 • Secretary of Defense Lloyd Austin
 • Secretary of Labor Marty Walsh
 • Secretary of Transportation Pete Buttigieg
 • FDA Acting Commissioner Janet Woodcock
 • HHS Secretary Xavier Becerra
 • NIAID Director Dr. Anthony Fauci,
 • NIH Director Dr. Francis Collins
 • Johnson & Johnson CEO Alex Gorsky
 • Moderna CEO Stéphane Bancel
 • Pfizer CEO Albert Bourla
 • BioNTech CEO Ugur Sahin

Od ljudi KOJI I “DANAS” JAKO PATE OD POVREDA UZROKOVANIH PRIMJENOM “mRNA ‘cjepiva’-protiv-Covid 19” sjvedočli su:

Vaccine injured:

Cody Flint, airline pilot from Cleveland, MS who accumulated 10,000 hours of flight time diagnosed with left and right perilymphatic fistula, Eustachian tube dysfunction, and elevated intracranial pressure following Pfizer vaccination

Ernest Ramirez, father from Austin, TX whose only son collapsed playing basketball and passed away from myocarditis following Pfizer vaccination

Amy and Abby Alvo, family from Los Angeles, CA whose daughter suffered adverse reaction from first dose of Pfizer vaccine, having been denied a medical exemption twice, she will be kicked off her collegiate cheer team if she is not fully vaccinated

Doug Cameron, farm operations manager from Idaho, permanently paralyzed following vaccination

Kyle Werner, professional mountain bike racer from Boise, ID diagnosed with pericarditis following vaccination

Suzanna Newell, triathlete from Saint Paul, MN diagnosed with an autoimmune disease and reliant on a walker or cane to walk following vaccination

Kelly Ann Rodriguez, young mother from Tacoma, WA reliant on walker following vaccination

Maddie de Garay, 12-year old Pfizer clinical trial participant from Cincinnati, OH confined to wheelchair and feeding tube

Brianne Dressen, Astra Zeneca clinical trial participant from Utah, co-founded react19.org, a patient advocacy organization dedicated to increasing awareness of adverse events

Dr. Joel Wallskog, orthopedic surgeon from Mequon, WI diagnosed with transverse myelitis following Moderna vaccination

Od liječnika kao i od znanstvenika-eksperata svjedočili su:

Medical experts and doctors:

Dr. Theresa Long

Dr. Linda Wastila, Professor and Parke-davis Chair in Geriatric Pharmacotherapy, University of Maryland School of Pharmacy

Dr. Robert Kaplan, faculty member at the Stanford School of Medicine Clinical Excellence Research Center

Dr. Peter Doshi, Associate Professor of pharmaceutical health services research at the University of Maryland School of Pharmacy

Dr. Joseph Fraiman, board-certified Emergency Medicine Physician

Dr. Patrick Whelan, Associate Clinical Professor of Pediatrics in the Division of Rheumatology at University of California, Los Angeles

Dr. Aditi Bhargava, Professor in the Department of Obstetrics and Gynecology and the Center for Reproductive Sciences at University of California, San Francisco

Dr. Retsef Levi, J. Spencer Standish (1945) Professor of Operations Management at MIT

Dr. David Healy, Professor in the Department of Family Medicine at McMaster University in Ontario

Dr. Iona Heath, retired general practitioner from Kentish Town in London and Past President, Royal College of general Practitioners

Kim Witczak, international drug safety advocate and speaker, serves as Consumer Representative on the FDA Psychopharmacologic Drug Advisory Committee

WHAT:  Panel discussion on vaccine mandates and the consequences and the lack of compassion and response from federal health agencies to those who have experienced adverse events from the COVID-19 vaccine

DODATNO (v-a-ž-n-a   digresija):

 – MOLIM JAVNOST DA “- N-I-K-A-K-O NE KORISTI  IZRAZ “CJEPIVO” KADA JE U PITANJU “mRNA TEHNOLOGIJA”, VEĆ “mRNA TEHNOLOGIJA” ili alternativno “GENSKA TERAPIJA”.

NAZIVATI “mRNA tehnologiju” “cjepivom” JE   I-Z-U-E-T-N-O OPASNO zbog toga jer je takva jezična manipulacija (primjena tehnike ‘neurološko-lingvističkog programiranja) smišljeni propagandni trik i (tek mali djelić) SMIŠLJENA MANIPULACIJA-PSIHOLOŠKO KONDICONIRANJE UMOVA LJUDI OD STRANE CIA-ORGANIZATORA KORONA P/L/ANDEMIJE (vidi pojmove: Avril Haines i “EVENT 201”)

Argument:

Dr.sc Peter Doshi, urednik – znanstvenog “mainstream” časopisa “BRITISH MEDICAL JOURNAL”/”BLM

Dr. sc. Peter Doshi koji je “senior editor” u čuvenom znanstvenom časopisu i jedan od rijetkih – poštenih – “mainstream” ‘znanstvenika’ sa integritetom – koji se ne boji moguće uskrate financijskih sredstava od strane korporacije i-ili javnog sramoćenja-prozivanja-vriješanja/ostracizma EKSPLICITNO TVRDI DA: 

mRNA SREDSTVA (op. misli na “mRNA tehnologiju”) NE SPADAJU U DEFINICIJU CJEPIVA”.

Video: dr. Peter Doshi: “mRNA DEVICES DO NOT FIT THE DEFINITION OF A VACCINE

https://www.bitchute.com/video/JErO40acXdw2/

ili:

https://www.bitchute.com/video/1wQZco36wkTA/

VIDEO: dr. sc. Peter Doshi govori o sastojcima cjepiva:

https://www.bitchute.com/video/i5RSpzWo6hye/

BLM (“British Medica Journal”):

https://www.bmj.com/    ili

https://en.wikipedia.org/wiki/The_BMJ

dr. sc. Peter Doshi – senior editor, biografija, British Medical Journal, “BMJ”:

https://www.bmj.com/about-bmj/editorial-staff/peter-doshi

Nadalje:

PREKO 90% UMRLIH SU CIJEPLJENI (piše u  s-l-u-ž-b-e-n-o-m izvještaju državne “Agencije za zdravstvenu sigurnost”, Ujedinjenog kraljevstva:)

 

Navedeni dokument se nalazi na internet-poveznici, na službenoj internet ‘domeni’ britanske vlade, ‘gov. uk’:

UK HEALTH SECURITY AGENCY – COVID-19 vaccine surveillance report Week 9, 3 March 2022

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058464/Vaccine-surveillance-report-week-9.pdf

ili primjerice podaci u izjveštaju:

UK HEALTH SECURITY AGENCY – COVID-19 vaccine surveillance, Week 13, 31 March 2022

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1066759/Vaccine-surveillance-report-week-13.pdf

kao  i primjerice medijski prešućeni-zataškani izvještaj:
Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report 
As at 28 February 2022 Publication date: 02 March 2022 REVISION: 04 March 2022

https://publichealthscotland.scot/media/12034/22-03-02-covid19-winter_publication_report.pdf

Uz pitanje ZA ČIJE, SVE, RAČUNE JE ISTRAŽIVAO prof dr. Charles Lieber sa Harvarda kojega je 2021 FBI priveo zbog suradnje sa agentima kineske armije i sa institutom u Wuhanu na ovom mjestu navodim KONKRETNE PODATKE, KAO I PATENTE za jednu od mogućih – VOJNIH PRIMJENA mRNA TEHNOLOGIJE, a u funkciji  KONTROLE LJUDSKOG PONAŠANJA, NA RAZINI POJEDINCA.

Iz medijski/propagadno prešućenih-zataškanih, ali relevantnih i provjerljivih podataka koje navodim jasno je da takozvani “vojno-industrijski kompleks” (naziv za spregu korporacija-banaka povezanih sa političarima, obavještajnim službama, cijelim državnim aparatom) ulaže stotine milijuna dolara u razvoj bežične kontrole ljudskog uma i ponašanja – dok ljude koji, temeljem relevantnih podataka kritičkih propitkuju stvarnost – korporativna propaganda (tzv. ‘mainstrem mediji’ i korumpirani dio ‘znanstvenika’) naziva “teoretičarima zavjere”, “luđacima” itsl., sa očitom namjerom da se od “običnih” ljudi –  prikriju – javno dostupne – relevantne i provjerljive – informacije.

Ovdje navodim (tek neke) – PRAKTIČNE, “GOTOVE” tehnologije i patente za kontrolu intenziteta osjećaja i nagona putem elektromagnetskih valova uz prethodno injektiranje nano-čestica (“magnetoproteina”) KOJE SE MOGU INJEKTIRATI mRNA TEHNOLOGIJOM (uz primjenu EM frekvencija 5G mreže? – oko koje oligarhije SAD-a i Kine vode pravi obavještajno-ekonomsko-politički rat) ;

Časopis “The Guardian” izvještava 2016. Godine (uz reference na znanstveni rad):

 “Magneto remotely controls brain and behaviour”

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour

“Magnetoprotein kontrolira mozak i ponašanje, na daljinu”, uz podnaslov: ‘Opaka nova metoda koristi magnetizirane proteine za aktivaciju moždanih ćelija – brzo, povratno i neinvazivno (sa referencama na znanstvene radove)

Ili pak tekst objavljen na stranicama “Rockefeller University-a” (a ne časopisu “Ravna Zemlja”), koji 2017., informira o uspješno provedenom eksperimentu bežične kontrole nad ponašanjem živih bića pod naslovom:
“Flipping a switch inside the head”/“Okrećući prekidač u glavi miša”, uz podnaslov;

‘Sa novom tehnologijom, naučnici su uspjeli preuzeti – bežičnu – kontrolu nad moždanim ćelijama miša jednostanim pritiskom na dugme. Prvo što su učinili – učinili su miša gladnim”

https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/

Nameće se pitanje:
Sa kojom svrhom i razlogom se razvijaju ovakve tehnologije i ulažu stotine milijiuna dolara i tisuće radnih sati, brojnih timova vrhunski obrazovanih znanstvenika, u vrhunski opremljenim, skupim laboratorijima i zašto se ovakve – senzacionalne i zanimljive informacije –  prešućuju-zataškavaju pred “običnim” ljudima dok “mainstream mediji”/propaganda, istovremeno, “obične” ljude ‘bombardira’ (dez)“informacijama” i raznoraznim besmislicama?

Povezano sa navedenim tehnologijama – vijest sa web-stranica Ministarstva pravdje SAD-a, FBI – koja je prešućena-zataškana u mass-medijima/propagandi:

– Tko je prof dr. Charles Lieber, sa Harvarda   kojega je 2020. priveo FBI ‘zbog suradnje sa agentima kineske armije’ (i sa ‘WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY’), a koji je jedan od vodećih svjetskih eksperata i pionira u području nano-nauke i razvoja nano-tehnlogija, osobito sa primjenom u području neuronauke. I KOJI, DULJE OD DESET GODINA RAZVIJA „VIRUSE SIZED TRANZISTORS THAT ENTER HUMAN CELL“ a pri čemu se koristi „coated the hairpin nanowire with a fatty lipid layer (the same substance cell membranes are made of), the device was easily pulled into the cell via membrane fusion, a process related to the one cells use to engulf viruses and bacteria“ – kako piše – Harvard Magazine, 2011

Vijest: Časopis NATURE, 2021 – „Chemist on trial: a guide to the Charles Lieber case“

https://www.nature.com/articles/d41586-021-03752-4

 

Propagandno zvana „mRNA ‘cjepiva’ zapravo dio mRNA tehnologija kao platforme za različite tehnologije i primjene sadrže – LIPIDE (kao u ‘dnašnjim’ mRNA „cjepivima“) KOJI OBAVIJAJU „mRNA“ sekvencu za izgradnju „spike proteina“ (lažno&propagandno) „hiper-smrtonostog Covid-19 virusa“

https://www.harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors

Link SciencedailyNew nanoscale transistors allow sensitive probing inside cells2010

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100812151626.htm

Link: Liquid Computig Charles Lieber, Harvard magazine, 2001

https://www.harvardmagazine.com/2001/11/liquid-computing.html

Scaffolds comprising nanoelectronic components for cells, tissues, and other applications

https://patents.google.com/patent/US20170072109A1/en

Popis patenata prof dr Charels M Liber – Google Patnents

https://patents.google.com/?inventor=Charles+M.+Lieber

 

Link: US Department of Justice (FBI) 2020 – Charles Lieber „Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate China Related Cases

https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related

 

Tekst koji govori o VELIKOM INVESTIRANJU U PROZVODNJU LIPIDA ZA POTREBE MODERNA-e I PFIZER-a, 2021.


Link: „Lipids, the unsung COVID-19 vaccine component, get investment Several specialty chemical companies are adding capacity to supply Moderna and Pfizer-BioNTech“ 2021

https://cen.acs.org/business/outsourcing/Lipids-unsung-COVID-19-vaccine/99/web/2021/02

Link: prof.dr. Charles Lieber, Harvard- Wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Lieber

Osobito područje istaživanja prof. Lieber-a su:

        Nanoelectronics and brain science“ i

        Nanoelectronics for biology and medicine

 

(tek mali dio) ozbiljni – z-n-a-n-s-t-ve-n-i radovi i samo neki PATENTI – TEHNOLOGIJE U KOJE ‘zapadna’ transnacionalna plutokracija – za potrebe propagande „liberalni demokrati“ – a privatno&realno ponašanjem i uvjerenjima korporatisti-fašistisocijalni darvinisti-eugeničari/transhumanisti (alternativni pojam: vojnoinudstrijski kompleks/’zapadne’ banke i korporacije + CIA-MI6-Pentagon) ULAŽE STOTINE MILIJUNA DOLARA (dokazi o prikrivenim planovima, a n-e “teorija zavjere”);

 

Znanstveni rad:

Ferritin Fusion Proteins For Use In Vaccines And Other Applications PATENT US7097841B2, 2006

https://patents.google.com/patent/US7097841B2/en

 

Znanstveni rad:

Časopis – Molecular science:

Magnetoferritin: Process, Prospects, and Their Biomedical Applications

https://www.mdpi.com/1422-0067/20/10/2426

 

Znanstveni rad:

Manipulative magnetic nanomedicine: the future of COVID-19 pandemic/endemic (?????) therapy

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17425247.2021.1860938

i

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17425247.2021.1860938

Znanstveni rad:

Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/

 Soldier Health – Walter Reed Institute of Research:
Unique U.S. Army Developed COVID-19 Vaccine Begins Phase 1 Clinical Trial

https://scitechdaily.com/unique-u-s-army-developed-covid-19-vaccine-begins-phase-1-clinical-trial/

=====

Nadalje:

– ZATAŠKANI relevantni i provjerljivi podaci – ‘World Health Organization’ – službena objava u biltenu takozvane “Svjetske zdravstvene organizacije” O REALNOJ SMRTNOSTI KORONA VIRUSA Covid-19:

 “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data”,

peer-review’ – recenzirano – znanstveno istraživanje uglednog profesora medicine kao i epidemiologije i bio-statistike sa sveučilišta Stanford – prof. dr. John Ioannidisa koji je dokazao da je SMRTNOST  COVID-19 NA RAZINI JAČE EPIDEMIJE SEZONSKE GRIPE. (… gripe koja je “nestala”  od 2020. ?!?


… Baš kao što je iz populacije-čovječanstva od 2020. gotovo “nestao” primjerice i: 
akutni respiratorni sindrom” i DRUGE VRSTE INFEKCIJA I PLUĆNIH OBOLJENJA od kojih su, do 2020. godine, obolijevali
m-i-l-i-j-u-n-i ljudi godišnje /prema podacima iz medicinskih udžbenika/ 
)

Poveznica na bazu podataka “Bulletin of the World Health Organization, 99 (‎1)‎, 19”: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, prod. Dr. sc. John P A Ioannidis

https://web.archive.org/web/20220311133619/https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892.pdf
ili poveznica:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7947934/

kao baza znanstvenih radova: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3

 

dodatno znanstveno istraživanje iz 2021. uglednog znanstvenika – prof. dr. John Ioannidisa, biostatističara, epidemiologa i liječnika kao i sveučilišnog profesora i istraživača-znanstvenika sa ‘Stanford University’ – koje u ovom trenutku (11-2021), čeka na znanstvenu recenziju – o stopi smrtnosti od Covid-19sa posebnim naglaskom na starije osobe.

Istraživanje prof. John Ioannidisa završava zaključkom da:

– su smrtni ishodi Covid-19 “za starije ljude manji no prije izvještavanog” i da je “vrlo mala stopa fatalnih ishoda potvrđena za mlađu populaciju”.
(“Conclusions: The IFR of COVID-19 in community-dwelling elderly people is lower than previously reported. Very low IFRs were confirmed in the youngest populations.”)

baza podataka, znanstvenih istraživanja “medRxiv”:

Infection fatality rate of Covid-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly-An overview, prof. dr. John Ioannidis, 2021.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v2


Zbog čega se;

 a) planirano; b) organizirano – širi propaganda o „smrtonosnoj korona pandemiji“ osim kao izgovor uvođenja raznih „mjera“/tiranijske prisile „cijepljenja“ „običnih“ ljudi mRNA tvarimazapravo vojnim tehnologijama ravijenim od Pentagon-DARPA-e i dondavno službeno zvanim ‘genska terapija’ (znanstveni radovi o tome navedeni, u tekstu) – a obzirom na – znanstveno dokazano ALI ZATAŠKANO – malu smrtnost Covid-19 a kako bi se ostvarili brojni ekonomskim politički i ideološki planovi i ciljevi (koji se zataškavaju-prikrivaju „običnim“ ljudima od strane „mainstream medija“/propagande, a o kojima govore sami akteri, kako je dijelom  navedeno u ovom tekstu)?

 

– (retoričko pitanje) Zbog čega takozvani “mainstream mediji”, zapravo propaganda ne izvještava o brojnimrelevantnim i provjerljivim podacima, informacijama i vezama – koje su pobrojane u ovom tekstu, a KOJE DAJU SASVIM DRUGAČIJU, REALNIJU SLIKU STVARNOSTI?

Nadalje:
Zaaškano pred “običnim” ljudima, o strane “mainstream medija”-korporativno fašističke propagande:

 U trenutku izrade PCR-testa ZA DETEKTIRANJE SARS-Cov-2, AUTORIMA TESTA/ZNANSTVENOG RADA N-I-J-E BIO NA RASPOLAGANJU VIRUS Covid-19, PREMA VLASTITOM PRIZNANJU AUTORA/”ZNANSTVENIKA”.

 U OPISU ZNANSTVENOG RADA KOJI GOVORI O IZRADI PCR-TESTA ZA Covid-19, Drosten et al. – ONI SU KORISTILI MATEMATIČKI MODEL VIRUSA TEMELJEN NA KARAKTERSITIKAMA PRETHODNO POZNATIH VIRUSA(!?!?!).

Link: Eurosurveillance Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, Dorsten et al.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

i poveznica na bazu znanstvenih radova „NCBI-National Center for Biotechnology Information advances science and health USA“, isti znanstveni rad:

Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/

 

Znanstveni rad koji je izradio glavni medicinski savjetnik Angele Merkel, Christian Drosten – a temeljem kojega su (lažno i pogrešno) svakodnevno brojeni novozaraženi koronavirusom, a zbog čega su diljem zapadne Evrope uvedena “zaključavanja”/totalitarizam.

 

Citat – iz znanstvenog rada koji je “kalibrirao”/podesio na SARS-Cov-2 –  ionako medicinsko dijagnotički, neadekvatan – PCR test, a u kojemu jasno piše da u trenutku izrađivanja modela PCR testa virus SARS-Cov2 NIJE DOSTUPAN autorima, pa se stoga koristi genetski materijal “sličnih” virusa kako bi se izradio matematički model za prilagodbu PCR Testa –
„Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, Drosten et al.“;

“ (…) In the present case of 2019-nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available to the international public health community. We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens. Design and validation were enabled by the close genetic relatedness to the 2003 SARS-CoV, and aided by the use of synthetic nucleic acid technology. (…)”

 

– Nadalje:

DA VIRUS COVID-19 NIJE IZOLIRAN U TRENUTKU IZRADE PCR-Testa niti u SAD-u – TEMELJEM KOJEGA SU (lažno) DIJAGNOSTICIRANI „“ASIMPTOMSKI“ KAO I „SIMPTOMSKI“ „ZARAŽENI“ –  POKAZUJE i D-O-K-A-Z-U-J-U  SLUŽBENI DOKUMENTI fedralnih agencija Vlade SAD-a, „Federal and Drug Administration“ i „Center for Desease Control“ ‘na snazi’ i 21.07.2021., u kojemu – izričito – piše kako (slobodan prijevod):


– kvantificirani, izolirani virus 2019-nCoV – 
NIJE BIO DOSTUPAN –  u vrijeme kada je razvijan PCR-Test (odnosno kada je PCR Test prilagođavan za ‘prepoznavanje’ Covid-19) i kada su vođene studije za izradu detekcije 2019-nCov, već su testovi obavljeni na ‘karakterističnim zalihama’ (od prije postojećih korona virusa), k tome in vitro‘ – dakle:
a) 
NIJE BIO DOSTUPAN VIRUS Cov-19 (Gdje je virus?),
b) NIJE IZOLIRAN IZ TIJELA niti ČOVJEKA, NITI „OBOLJELOG ČOVJEKA“/“PACIJENTA“/ i
c) ZA IZRADU-‘KALIBRIRANJE PCR Testa DA „DETEKTIRA“ – novi (ne)postojeći ‘Covid-19’ VIRUS – AUTORI SU KORISTILI – DNK  VIRUSA KOJI UOBIČAJENO KRUŽE MEĐU MILIJARDAMA LJUDI, GODINAMA/STOLJEĆIMA.

  Citat iz dokumenta, str 40: „ Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA

Link – službene WEB-stranice agencije Vlade SAD-a, Federal Drug Administration (FDA)  na dokument: „CDC 2019 Novel Coronavirus (nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel – Instructions for Use“, stranica 40, 21.07.2021, poglavlje: ‘Performance Characteristics, Analytical Performance: Limit of Detection (LoD)’.

https://www.fda.gov/media/134922/download

ili pak dokument na servisu za arhiviranje web-stranica, „way back machine“:

https://web.archive.org/web/20210912095052/https://www.fda.gov/media/134922/download

Nadalje:

VIDEO: Dr. Wu Zunyou, glavni epidemiolog kineskog Centra za kontrolu zaraznih bolesti (CDC) ‘u kameru’ FOX News-a, 2021 VIRUS NIJE IZOLIRAN (iz oboljelog čovjeka)!  kaže. i priznaje da virus SARS-CoV-2 nikada nije izoliran iz čovjeka već iz  životinje i dodaje da „je to nešto drugo“ (op. za ‘kalibriranje’ PCR testova se koristi matematički model proteina virusa)

VIDEO:

https://dokumentarac.hr/novosti/videodr-wu-zunyou-iz-kineskog-centra-za-kontrolu-zaraznih-bolesti-cdc-priznaje-da-virus-nikada-nije-izoliran-s-prevodom/

ili

https://www.bitchute.com/search/?query=zunyou%20wu&kind=video

ili

https://odysee.com/$/search?q=Wu%20Zunyou

Prof. dr. sc. Zunyou Wu, dr. med. izvanredni je profesor epidemiologije na medicinskom fakultetu UCLA Fielding, glavni je epidemiolog kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (China CDC) i direktor za prevenciju HIV-a Nacionalnog centra za AIDS / STD kontrola i prevencija. U javnom obraćanju priznaje da virus SARS-CoV-2 koji izaziva bolest COVID-19 nije izoliran iz tijela oboljelog čovjeka u doba kada je „proglašena p/l/andemija, kada su ‘kalibrirni’ PCR testovi, a ‘službeno’ već nekoliko mjeseci potom su izrađena i prva mRNA ‘cjepiva’.

 

Nadalje:

Koliko ljudi (ni)je čulo za:

“ Deklaracija iz Velikog Barringtona”

Prešućena-zataškana ‘Deklaracija’ – koju su potpisali deseci tisuća POŠTENIH-NEKORUMPIRANIH liječnika i znanstvenika i drugih ljudi – u kojoj najstručniji ljudi na svijetu – profesori medicine, epidemiologije i   medicinske ekonomije – sa Oxforda, Cambridgea, Harvarda – znanstveno-argumentirano kažu da su “mjere ‘zaključavanja’ kontraproduktivne-štetne za: – lj-u-d-e, ekonomije, države i društva i da postoje druga puno kvalitetnija i efiksanija rješenja za ovakvu vrstu zaraze.

Poveznica:

https://gbdeclaration.org/

Autori:

– prof.dr. Sunetra Gupta Oxford University

– “professor of theoretical epidemiology in the Department of Zoology at the University of Oxford, where she leads a team of infectious disease epidemiologists.
– She is a supernumerary fellow of Merton College, Oxford.
– She also sits on the European Advisory Board of Princeton University Press.[6]
– “She performed research on the transmission dynamics of various infectious diseases, including malaria, influenza and COVID-19, and has received the Scientific Medal of the Zoological Society of London and the Rosalind Franklin Award of the Royal Society.

– prof. dr. Jay Bhattacharya Stanford University i National Bureau of Economic Research
– “
focuses on the health and well-being of populations, with a particular emphasis on the role of government programs, biomedical innovation, and economics”

– prof. dr. Marton Kulldorff Harvard University i American Institute for Economic Research

Uprkos tome što su AUTORI DEKLARACIJE JEDNI OD – ZNANSTVENO – NAJMERITORNIJIH LJUDI NA SVIJETU (čak i sa formalnim, ne-baš-uvijek-lažnim   autoritetom) I UPRSKOS TOME ŠTO SU DEKLARACIJU POTPISALI DESECI TISUĆA VRHUNSKI OBRAZOVANIH LJUDI – DEKLARACIJA JE ZATAŠKANA U “MAINSTREAM MEDIJIMA”-KORPORATIVNO-FAŠISTIČKOJ PROPAGANDI  – I O ‘DEKLARACIJI’ SE NE RASPRAVLJA JAVNO NITI U LAIČKIM NITI U ZNANSTVENIM KRUGOVIMA.

 

Nadalje:

Upućujem na video u kojemu Dr. Kary Mullis, dobitnik Nobelove nagrade za – izum PCR testa jasno kaže: “PCR Test se ne može koristiti za medicinsku dijagnostiku (!) – Biografija-Wiki
https://hr.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis

– ZATAŠKANO-PREŠUĆENO u tzv. “mainstream medijima”, zapravo korporativno-fašističkoj propagandi ‘zapadne’ oligarhije:

–  VIDEO: dr.sc. Kary Mullis izumitelj PCR testa i dobitnik Nobelove nagrade za taj izum – osobno – odgovara na izravno pitanje (u kontekstu dijagnosticiranja HIV-a pomoću PCR-testa) “može li se PCR test koristiti za medicinsku dijagnostiku” kaže da ”NE MOŽE i argumentirano objašnjava da je tome tako zbog same naravi-funckoniranja PCR testa, te kako je PCR test pogodan “isključivo za kemijske i biološke laboratorije”;

https://www.bitchute.com/video/7BEyMO5Un2Cc/

ili
https://www.bitchute.com/video/2nAdyClVpObn/
ili

https://www.bitchute.com/video/dVCy2xPFQirN/

ili

https://odysee.com/$/search?q=kary%20mullis%20pcr

ili

– PCR Inventor Kary mullis talks about Anthony Fauci‘He doesn’t know anything really about anything’

https://www.bitchute.com/video/YaIrCm6zpHz9/

“dr Kerry Mullis interview – PCR test fraud!!”

https://www.bitchute.com/video/27wIe0jXTgZh/

(retoričko pitanje:)

Zbog čega se ovakve informacije – prešućuju, kriju od šire’ javnosti-ljudi-građana od strane “političara”, “kriznih stožera” I u tzv. “mainstream medijima”-korporativno-fašističkoj propagndi?

Nadalje:

Dodatak dokumentu “Podnesak” – Državnom odvjetništvu RH

Informacije koje upućuju na – neke od – političkih ciljeva organiziranje “korona pandemije 2020-2022” za korist transnacionalne oligarhije
 – uz javni upit državljana Republike Hrvatske upućen “Predsjedniku” Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkoviću –

Umjesto uvoda, navodim citat:

  “Najbolji agent je onaj agent koji ne zna da je agent”   – Richard Helms, bivši direktor CIA-e i jedan od najopasnijih i najopakijih obavještajaca ikad, igdje

Plenkovic-Schwab WEF 1.jpg image.png

FOTO: “Predsjednik” Vlade RH, Andrej Plenković i Klaus Schwab, predsjednik takozvanog “Svjetskog ekonomskog foruma” i ko-autor knjiga “COVID-19: The GREAT RESET” i “Četvrta industrijska revolucija”


poveznica na VIDEOPredsjednik tzv. “Svjetskog ekonomskog foruma” – koji je suorganizator “simulacije socioekonomskih učinaka izbijanja korona-pandemije” održane 2019, dva mjeseca prije ‘izbijanja’  “korona pandemije”, na kojoj su sudjelovali i visoki predstavnici CIA-e (Avril haines) kao i predstavnici kineske države (George Gao) pod nazivom “EVENT 201” – KLAUS SCHWAB JOŠ 2017. GODINE JAVNO IZJAVIO: “PENETRIRALI SMO KABINETE (SVJETSKIH VLADA)”, TE POTOM NAVEO (I) IMENA: VLADIMIR PUTINA, EMMANUEL MACRONA, ANGELE MERKEL, KANADSKOG PREMIJERA…

https://www.bitchute.com/search/?query=we%20penetrate%20the%20cabinets&kind=video

ili poveznica na video sa izjavom Klaus Schwaba:

https://odysee.com/$/search?q=we%20penetrate%20the%20cabinets

 

Kao državljanin Republike Hrvatske pozivam “Predsjednika” Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovića da se obrati hrvatskoj javnosti i očituje: – O ČEMU KOMUNICIRA I ŠTO DOGOVARA “U IME HRVATSKE” u svojstvu PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE na takozvanom “Svjetskom ekonomskom forumu” – privatnoj organizaciji transnacionalnih plutokrata, OBZIROM NA PROKLAMIRANE POLITČKE CILJEVE –  ali i praktična djelovanja – TE PRIVATNE ORGANIIZACIJE ČIJI PREDSTAVNICI, formalnim državljanstvom Anglo-saksonci, Kinezi, Rusi, Indijci (…) NIKAD NIGDJE NISU IZABRANI, LEGALNIM DEMOKRATSKIM PUTEM.

Isto tako,

pozivam “Predsjednika” Vlade RH Andrej Plenkovića, da javno kaže:

– kakav je odnos Andrej Plenkovića i Vlade Republike Hrvatske obzirom na IZUZETNO VAŽNO POLITIČKI, VOJNO-SIGURNOSNI, ETIČKI (i ini) PROBLEM, a OBZIROM NA INFORMACIJE iz raznih medije O TOME DA O P/L/ANDEMIJSKIM “MJERAMA” UBUDUĆE  VIŠE NE BI ODLUČIVALE NACIONALNE DRŽAVE, VEĆ NAD-NACIONALNA ORAGANZACIJA PREPUNA  “ZNANSTVENIKA” SA PRIVATNIM UGOVORIMA SA TRANSNACIONALNIM KORPORACIJAMA, a čiji se sukus sadržaja može podvesti pod naslov:

(takozvana) ” ‘Svjetska zdravstvena organizacija’ planira novi sporazum o pandemiji”

https://off-guardian.org/2022/02/26/who-planning-new-pandemic-treaty-for-2024/

1. VIDEO: Klaus Schwab:
“At the end, what Fourth Industrial Revolution will lead to is fusion  of our physical, our digital and our biological  indentities.”
(“Na kraju “Četvrta industrijska revolucija” – će voditi spajanju naših fizičkih, naših digitalnih i naših bioloških identiteta”)


https://odysee.com/@NoNewAbnormal:4/Klaus-Schwab_-Fusion-of-our-Physical,-Digital—Biological-Identity-360p:2

 

2. VIDEO (sa prijevodom) – JAVNA TAJNA – “Svjetskog ekonomskog foruma” – KLAUS SCHWAB:
 Četvrta industrijska revolucija mijenja ljude
-‘iznutra'” – IDENTITET, ono što oni  jesu
“.

Uz mass-medijski prešućene-zataškane izjave Klaus Schwaba,nalazi se i (tek jedna od brojnih) izjava  Yuval Noah Harari-ja povjesničara koji je javnim uvjerenjem i zalaganjem transhumanist/eugeničar I koji je jedan od ideologa ‘zapadnih’ transnacionalnih kororatista-fašista.

VIDEO: “Human animal i “Hackable Humans

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Pt-S19A0Og

 
KLAUS SCHWAB
 je predsjednik takozvanog “Svjetskog ekonomskog foruma” I koautor knjiga “Četvrta industrijska revolucija” i “Covid 19- GREAT RESET”.

Takozvani “Svjetski ekonomski forum” je  privatna udruga transnacionalnih plutokrata korporatista-fašista – koji su formalnim državljanstvom Amerikanci, Britanci, RusiKinezi, Indijci (…) – i koji su uvjerenjem socijalni darvinisti I transhumanisti/eugeničari , a koji se za potrebe propagande, ‘za javnost’ prikazuju kao “liberalni demokrati” i – koji je (navedeni tzv. “Svjetski ekonomski forum”), u suradnji sa “Bill and Melinda Gates Foundation i “John Hopkins Institute” UZ PRISUSTVO VISOKIH PREDSTAVNIKA CIA-e (Avril Haines) i prisustvo visokih predstavnika kineske države (prof. dr. George Gao) SUORGANIZRATOR “EVENT 201” “simulacije socio-ekonomskih učinaka izbijanja korona-pandemije” DVA MJESECA PRIJE IZBIJANJA P/L/ANDEMIJE, u listopadu 2019.

Predstavnici takozvanog “Svjetskog ekonomskog foruma” – privatne udruge NEIZABRANIH super-bogataša u svojim istupima i pisanim tekstovima zalažu se za PROMJENU PARADIGME KAPITALIZMA (uz takozvanu “NET-ZERO politiku”/smanjenje BDP-a/smanjenje ekonomskog rasta/smanjenje obujma proizvodnje i potrošnje, itd., itsl.) KAO i ZA SMANJENJE DOSTUPNOSTI ENERGIJESIROVINA kao i za “UVOĐENJE”/NAMETANJE – brojnih, različitih TEHNOLOGIJA i KONTROLU INFORMACIJA kao i “uvođenje”/nametanje – “GENE EDITING” ‘USAVRŠAVANJE’ ČOVJEKA(NAMETANJE NOVIH TEHNOLOGIJA, BEZ OBZIRA NA NA “CIJENU” ZA “OBIČNE” LJUDE – poput pada standarda, velike trajne nezaposlenosti, gladi…).

 

 

Isto tako – predstavnici takozvanog “Svjetskog ekonomskog foruma” – državljanstvom Rusi, Kinezi, Amerikanci, Britanci, Indijci (…) – u svojim – javno dostupnim – brojnim dokumentima ali i knjigama (poput knjiga koje potpisuje Klaus Schwab, npr: “COVID19: Great reset”) razrađuju tehnologije tzv. “četvrte industrijske revolcuije” – koje uključuju:

– informatiku
– sintetsku biologiju (‘uređivanje gena’, ‘gene editing’)
– kibernetiku
– povezivanje, praćenje I TOTALNU KONTROLU – svih – ekonomskih, energetskih i bioloških sustava, uz povratnu vezu i regulaciju (zapravo totalnu kibernetičku kontrolu svih informacijskih, ekonomskih i bioloških sustava i na razini ljudi-pojedinaca).

 

Nadalje – iste moćne grupe ljudi, okupljene oko velikih korporacija i banaka kao i znanstvenih instituta koje financiraju korporacije i tzv “filantropske fondacije”  kao i obavještajne službe koje su u funkciji ostvarivanja interesa plutokrata, poput CIA-e – već godinama razrađuju načine kako nametnuti “običnim” ljudima brojne tehnologije tzv. “Četvrte industrijske revolucije”, a obzirom da bi “uvođenje”, zapravo nametanje, brojnih tehnologija tzv. “četvrte ndustrijske revolucije”, kao jednu od posljedica imalo veliku – i trajnu – nezaposlenost  i “nužnost” (sa stanovišta transnacionalne oligarhije-plutokracije) UVOĐENJA SASVIM DRUGAČIJEG MODELA/PARADIGME KAPITALIZMA kao i DRUŠTVENIH ODNOSA.

(op. vidjeti pojmove:
“sintetska biologija” i “gene editing”/uređivanje gena koji se nalaze u dokumentima “Svjetskog ekonomskog foruma, ali i brojnim drugim istraživanjima – poput primjerice DARPA-e “Agnecije za  istraživanje naprednih vojnih tehnologija” američkog Ministarstva obrane )

Poveznica: “EVENT 201” – CIA i “korona pandemija”;

 

“EVENT 201” održan je u listopadu 2019. a na službenoj web-stranici opisan je kao:
simulacija socio-ekonomskih učinaka ‘korona pandemije’ ” 
(a ne primjerice medicinsko-epidemiološka simulacija) – dakle “EVENT 201” održan je u listopoadu 2019, dva mjeseca prije “spontanog” izbijanja “korone-p/l/andemije”, a na “vježbi”/simulaciji je, kao “player” sudjelovala i Avril Haines – koja je ‘danas’ na funkciji “USA Director of National Intelligencefunkciji koja je nadređena direktorima CIA-e, NSA I drugih US obavještajnih (realno subverzivnih) ‘službi’.

Link službene stranice: simulacija “EVENT 201” 2019 (u organizaciji: “World Economic Forum”, “Bill and Melinda Gates Found.”, “John Hopkins Institute”, Avril Haines sudionica/CIA):
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Link iste web-stranice na servisu za arhviranje web stranica:
https://archive.is/bQ9ZU

– ŠTO JE – zapravo – “EVENT 201” i tko je/kakva je osoba – DOISTA –  Avril Haines, sudionica “EVENT-a 201”,  koja se trenutno nalazi na funkciji US ‘Director of National Intelligence’ – dakle nadređena šefovima – svih 13 – američkih obavještajnih lužbi, uključujući CIA-u I NSA?

– “EVENT 201” je vježba iz domene “teorije igara”simulacija socio-ekonomskih učinaka izbijanja ‘korona pandemije’ ” održana 2019., dva mjeseca prije “SLUČAJNOG”&“SPONTANOG” “izbijanja” “ ‘smrtonosne’ korona p/l/andemije”.

Prema službenoj objavi sa službene web-stranice – suorganizatori “EVENT 201” su “Bill and Melinda Gates Foundation”, “World Economic Forum” privatna udruga-sindikat ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija i banaka –  i “John Hopkins Institute koji redovito služi (i) kao ‘think-tank’ Vlade SAD-a, uključivo Pentagon.

John Hopkins” je složena institucija I ‘think-tank’ sa dugom poviješću koja često savjetuje ‘zapadne’ korporacije kao i razne urede institucije Vlade SAD-a uključujući i Pentagon kao i ‘Vijeće za nacionalnu sigurnost SAD-a’ (tijelo koje daje političke smjernice za rad CIA-e), a ‘World Economic Forum’ je privatno udruženje, sindikat zapadnih transnacionalnih mega-banaka i mega-korporacija (koje realno funkcioniraju kao karteli), a koje djeluje (i) kao središte za – koordiniranje – ‘zajedničkih’ – nedemkoratski usvojenih/u parlamentima neraspravljanih – politika ‘managera’ i “nacionalnih” ‘političara’ “koje-bira-‘narod’” i koji bi trebali sprovoditi politike u cilju kvalitetnog života “običnih” ljudi (a ne suvlasnika i top-managera zapadnih transnacionalnih banaka i korporacija).

Avril Haines – sudionica/’player’ na “EVENT 201” i CIA

– Prema podacima sa službenih web-stranica “EVENT 201” – jedan od “playera” – ključnih igrača “EVENT 201” bila je Avril Haines koja je bila zamjenica direktora CIA-e u mandatu Baracka Obame, a koju je Joe Biden 2021. postavio na funkciju “Director of national intelligence” funkciju koja je nadređena šefovima – svih 13 – obavještajnih službi SAD-a, uključivo CIA-u i NSA.

Poveznica na službenu web-stranicu EVENT 201” – Avril Haines navedena kao ‘player

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/haines.html

Poveznica na istu web-stranice na servisu za arhviranje web stranica:

https://archive.is/mSHs7

Radi boljeg razumijevanja konteksta “EVENT-a 201”;

Tko je DOISTA i KAKVA JE OSOBA Avril Haines?
… Predstavljena kao “player” na web-stranicama “EVENT 201”?

 

Avril Haines je u administraciji Barack Obame bila OSOBITO ZASLUŽNA ZA IMPLEMENTACIJU PROGRAMA – UBIJANJA CIVILA DRONOVIMA – PRI ČEMU JE UBIJENO VIŠE TISUĆA CIVILA, U PODRUČJIMA IZVAN RATNIH SUKOBA I – BEZ –  IKAKVOG SUĐENJA (Afganistan, Sirija, Pakistan, Libija, Somalja, Jemen…). Samo u Pakistanu – Wikipedija – ubijeno je bez suđenja 3096 (lj-u-d-i), većinom civila.
Link: Drone strikes – Wikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_strike

“ (…) nearly 90 percent of the people killed in airstrikes were not the intended targets.” “ (Pentagon-CIA vrši tisuće udara dorovima godišnje, sa tisućama ubijenih civila (i mnoštvom djece) i bez suđenja, u državama sa kojima ‘zapadne’ države nisu u ratu);

Link: Avril Haines,  Director of National Intelligence, biografija – Wikipedia (uz iscrpno opisanu biografju – prešućeno je sudjelovanje u EVENT 201)

https://en.wikipedia.org/wiki/Avril_Haines

(digresija:)

– CIA je ‘udarna šaka’ ostvarivanja interesa ‘zapadne’ oligarhije – transancionalnih korporacija i banaka povezanih sa korumpiranim “političarima” – tzv. “vojno-industrijskog kompleksa” (kako je interesni spoj /korumpriranog dijela/ tehnokrata-‘znanstvenika’, plutokrata-korporatista i ‘političara’, nazvao general i predsjednik SAD-a, Dwight Eisenhower u oproštajnom govoru u kojemu je upozorio na opasnost za budućnost demokracije), a “EVENT 201”  ORGANIZIRAN 2019. – DVA MJESECA PRIJE ‘IZBIJANJA’ “KORONA P/L/ANDEMIJE” je organizirana simulacija-vježba – iz područja vojnih (ali i financijskih ekonomskih i socijanlih) simulacija – “teorije igara” i dio “oparacijskog istraživanja” – uigravanja-koordiniranja a) CIA-Pentagon ‘PsyOP’ propagande i b) pripreme – managmenta ‘zapadnih’ banaka i korporacija – za financijsko prilagođavanje:“lockdown”/”zaključavanja”/pad trgovine opsega i usluga uslijed donjošenja “mjera” – a na kojoj su sudjelovali, predstavnici WEF-a/sindikata-udruge svih ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija i banaka. visoki predstavnici CIA-e kao i predstavnici najvećih ‘public relation’ kompanija.

 ===

 Zatrašujući NATO – d-o-k-u-m-e-n-t, a ne “teorija zavjere” (javan-objavljen na serverima njemačkog ‘Bundeswehra’ kao i UK-Ministarstvo obrane):

https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm

 “Human augmentation – Dawn of New Paradigm, strategic implications project (“Ljudsko proširenje-Zora nove paradigm, projekt strateških implikacija”) – javni, ali medijski prešućeni-zataškani NATO d-o-k-u-m-e-n-t koji ocrtava (tek neke) od ciljeva “korona p/l/andemije, uključujući promjenu funkcija čovjeka (posljedično fiziologije, psihologije, neurologije…) promjenom DNK, uz uvođenje u društva (raznih i različitih) kibernetičkih tehnologija  poput primjerice permanentnog očitavanja kretanja ili pak bioloških, neuroloških (…) funkcija pojedinaca uz ‘feedback.

Postepena “implementacija” (zapravo nametanje) i primjena ovakvih kibernetičkih i transhumanističkih tehnologija koje mijanju društvene odnose, ekonomije od kojih mnoge mijenjaju biologiju ljudi ili kontroliraju čovjeka “iznutra” –  odnose se na cijelo društvo, a ne “samo” na vojnike i raspravljani se u mnogim dokumetnima zapadnih državnih ureda, korporacija, ‘think-tankova’ ili korporativnih udruga poput primjerice “World Economic Foruma”) – a “obični” ljudi o tome ne znaju ništa.

 

Službeni link na bazu podataka, na službenoj internet domeni –  gov.uk – Vlade Velike Britanije – dakle – relevantan izvor podataka – kao i svi podaci u ovom tekstu – znači: nije „neka-budala-nalijepila-na-fejsbuk“ čime propaganda neprekidno manipulira pokušavajući umanjiti značaj ovakvih informacija pred „običnim“ ljudima lijepeći – na sve opravdane sumnje “običnih” ljudi –  ekitetu “na internetu svašta piše”:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf

– Dokument NATO-a koji su zajednički izradile službe – britanskog ministarstva obrane i njemačkog Bundeswehra – govori o “nužnosti” primjene – raznih – tehnologija nanotehnologija, biotehnologijabioinformacijskih tehnologija i kognitivne znanosti na stanovništvu-“običnim” ljudima – zbog “održavanja strateške prednosti” kao i zbog potreba ”nacionalne sigurnosti” – uključivo takozvana mRNA ‘cjepiva’ i “gensku terapiju” (uz primjenu brojnih senzora uključivo “brain implantants”/nanotehnologija-neuro-implantati).

 

U priručniku ministarstava obrane zemalja članica NATO-a (Hrvatska je članica NATO-a, a hrvatske obavještajne službe I hrvatska Vlada su – međudržavnim ugovorima – legalno koordinirane /realno, subordinirane/ sa CIA-om, MI6, Pentagonom) se, uz tehničke opise i načine primjena raznih transhumanističko-eugeničkih tehnologija na lj-u–d-i-m-a – spominje važnost “združivanja čovjek-stroj ili primjerice pojam “ljudska platforma” uz primjenu nanotehnologija, ‘umrežavanja’ i primjenu bioinformatike I sintetske biologije (“mRNA ‘cjepiva’ “ i “genske terapije”).

U slučaju brisanja podataka sa prethodnog ‘linka’, ovdje se nalazi ‘rezervni’ link: “web archive”, servis za arhiviranje web-stranica:

https://web.archive.org/web/20210811205105/https://www.gov.uk/government/publications/human-augmentation-the-dawn-of-a-new-paradigm

I ‘pdf’ datoteka dokumenta na “web archive”:

https://web.archive.org/web/20210811083555/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf

U tom dokumentu NATO-a – piše (slobodan prijevod):

 “Novi procesi cijepljenja i genske terapije, kao primjeri ‘ljudskog proširivanja’ (‘human augmentation’) su u toku (‘already in pipeline’)” i da se – ‘zbog razloga nacionalne sigurnosti’ i ‘održavanja strateške prednosti’ – ne može čekati na – etičke – procjene primjenjivanja, raznih, tehnologija ‘ljudskog proširivanja’ na ljudima.

 Isto tako piše: “etička perspektiva ‘ljudskog proširivanja’će se promijeniti kao i da će se očekivana promjena etičkih vrijednosti dogoditi brzo” (!?)

U daljnjem tekstu slijede drugi (tek neki) relevantni – provljerljivi dokumenti i javni – događaji kao i javne izjave – financijski i/ili politički vrlo utjecajnih/moćnih pojedinaca i grupacija –  koje takozvani “mainstream mediji”/” ‘uvaženi’-mainstream-komentatori” (zapravo korporativno-fašistička propaganda ‘zapadne’ oligarhije) –  kriju/prešućuju od “običnih”  ljudi-javnosti. a ovdje su navedeni kao primjer – planova, nikad odobrenih od strane “običnih” ljudi-glasača-građana, a koje ‘zapadna’ oligarhija beskrupulozno provodi pod – različtim – propagandnim izgovorima – dok “obični” ljudi –  na brojne različite načine – stradavaju.

– Dokument na web stranicama NATO država-članica: “Human Augmentation-The Dawn of new Paradigm” jasno pokazuje na (samo) neke od brojnih informacija koje su javne i provjerljive, ali prešućene/zataškane i o kojima-je-zabranjeno-raspravljati i-ili postaviti pitanje dok se pak pojedince, školovane i razumne, požrtvovne ljude koji upozoravaju i šire – relevantne i provljerljive – informacije, a koje pokazuju realnu ‘sliku stvarnosti’, različitu od propagandnog narativa  – propagandno i planski, medijski – ponižava, ismijava, egzistencijalno ugrožava  ostracizmom, gubitkom posla, čak i policijsko-obavještajnom represijom.

=======

Nadalje: 

Relevantni – znanstveni i politički dokumenti iz državnih institucija Kanade i SAD-a – KAO DOKAZ PRIMJENA – NIKAD – U JAVNOSTI RASPRAVLJANIH, KAMOLI U PARLAMENTIMA ODOBRENIH-IZGLASANIH DALEKOSEŽNIH  POLITIKA KOJE SE VEĆ PROVODE;

Link – Dokument koji opisuje političke smjernice Vlade Kanade, a koji se nalazi na službenim stranicma Vlade Kanade – “Policy Horizons Canada”
(“Policy Horizons” je – ”organizacija savezne Vlade koja provodi predviđanja za Vladu”, a dio obaveza ove državne organizacije je “pomaganje Vladi da razvije ‘robusne’ i ‘otporne’ programe obzirom na razorne promjene”):

Dokument: „Exploring biodigital convergence – sa zastrašujućom tvrdnjom: „More than a technological change, this biodigital convergence may transform the way we understand ourselves and cause us to  (!) redefine what we consider human (!) or natural“.


(‘Biodigital convergence’ – ‘biodigitalno stjecanje’ – je pojam koji označava stjecanje biodigitalnih tehnologija – sintetske biologije/genetičkih tehnologijananotehnologijekognitivne znanosti i informatike – “u čovjeku” sa reperkusijama na društvene odnose, radne procese. životne navike i ekonomiju)

https://horizons.gc.ca/en/2020/02/11/exploring-biodigital-convergence/
ili Link na ‘archive is’: https://archive.is/IEVar

 

O raznim dalekosežnim planovima i politikama koji se već provode nad ljudima i društvima, a kojih „obični“ ljudi „koji-žive-u-‘zapadnoj’ demokraciji“ nisu uopće svjesni/nemaju pojma i „obični ljudi“ nisu obaviješteni putem mass-medija i nije demokratski raspravljano niti je demokratskim putem donesena odluka o usvajanju i primjeni raznih transhumanističkih planova izravno, u parlamentu (izvan specijaliziranih agencija i foruma u kojima djeluju ljudi sa specifičnim financijskim i osobnim interesima).

 

Sve se to odvija u okruženju onoga što – propagandno nazvani – “mainstream mediji” – a zapravo korporativno-fašistička propaganda naziva “liberalna demokracija, slobodno tržište&sloboda misli i izražavanja”.

Nadalje:

Relevantni dokumenti kao dokazi namjera i dugogogišnjih mass-medijski prešutkivanih planova/političke zavjere ‘zapadne’ transnacionalne oligarhije-plutokrata i tehnokrata spram “običnih” ljudi:

link: DOKUMENT – RAND Corp. Research Report – Internet of Bodies – Oportunities, Risk and Governance 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3226.html

 – KAKO IZGLEDA i FUNKCIONIRA TOTALNO POROBLJAVANJE&KONTROLA U PLANOVIMA RAND Corporation – Pentagon ‘think-tank’-a, a za korist ANGLO-AMERIČKE. ‘ZAPADNE’ APSOLUTNE TEHNO-DIKTATURE (i –relevantne i –provjerljive informacije o – pravoj,  višedeteljetnoj –  političkoj zavjeri ‘zapadne’ oligarhije (plutkorata i dijela tehokrata, zajedničko: eugeničara-transhmanista-socijalnih darvinista), a za čije interese “operiraju” – ubijaju i proprgandno manipuliraju, širom svijeta – CIA-MI6 i Pentagon), nikako n-e “teorija zavjere”)

 

Link VIDEO: The RAND CorporationWhat Is the ‘Internet of Bodies’?

https://www.rand.org/multimedia/video/2020/10/29/what-is-the-internet-of-bodies.html

 

Link RAND web-site: – Are We Ready for the ‘Internet of Bodies’?, 2021

https://www.rand.org/blog/rand-review/2021/01/are-we-ready-for-the-internet-of-bodies.html

Brain computer ineteface – non invasive:

Nije ‘budućnost’, već – sadašnjost:

Brojni znanstveni radovi koji govore o uznapredovalim-postojeće tehnologije povezivanja ljudskog mozga-kompjutora – na NEINVEZIVAN NAČIN (dakle, putem nanotehnologije i elektromagnetskih valova) tzv. ‘VOJNO-INDUSTRIJSKI KOMPLEKS’ (banke, korporacije, ‘znanstvenici’ političari-najmoćnijih država) JE ULOŽIO STOTINE MILIJUNA DOLARA I ANGAŽIRAO PUNO LABORATORIJA I MNOŠTVO ZNANSTVENIKA – RESURSA – DA RAZVIJE OVE TEHNOLOGIJE. ZAŠTO? … da bi „pomogli bolesnim ljudima“? (?????)

https://www.google.com/search?q=rand+brain+computer+interface+non+invasive+pdf&newwindow=1&ei=9iHnYcmTCIPUsAej6YK4DQ&ved=0ahUKEwjJ5tfvkLz1AhUDKuwKHaO0ANcQ4dUDCA4&uact=5&oq=rand+brain+computer+interface+non+invasive+pdf&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAUoECEEYAEoECEYYAEoECEMYAVCqAliUE2CjFmgBcAJ4AIABgwKIAeEFkgEFMC4zLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz

 

NACRT TOTALNE KONTROLE lj-u-d-i na razini pojedinca ili kako izgleda i funkcionira TOTALNO POROBLJAVANJE&KONTROLA NA RAZINI POJEDINCA (emocije, biološke informacije prenošene u realnom vremenu, potrošnje kalorija, konzumiranja kalorija, kretanja, komuniciranja, pristupa informacijama, kontakata, osobnih navika…KAO I RAZINI DRUŠTAVA I ORGANIZACIJA U PLANOVIMA RAND Corporation, – CIA-Pentagon ‘think-tank’, a za korist ANGLO-AMERIČKE TEHNO-DIKTATURE.

 

Što je, zapravo, RAND Corporation koja se bavi konceptima, primjenama i tehnologijama tzv. „Internet of Bodies“

RAND Corporation – WIKI

https://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation

RAND je ‘think-tank’ – jedan od vodećih i utjecajnih institucionalnih savjetnika Vlade SAD-a, Pentagona, ali i upravnih odbora raznih ‘zapadnih’ transnacionalnih korporacija i banaka –  koji je “svijetu podario”: (slijede tek neke od brojnih RAND-ovih ‘high-tech’ umnih ‘ljepota’ IZMIŠLJENIH OD propagandno prikazanih „INGENIOZNIH ‘NAUČNIKA“, ZAPRAVO MAHOM FAH-IDIOTA, UJEDNO NEMORALNIH, a koja su nam olakšale&uljepšale život, kao što svakodnevno svjedočimo:

 

– doktrinu uzajamnog nuklearnog uništenja – zastrašivanja (filmski lik dr Strangelove iz filma o nuklearnom holokaustu. režisera Stanley Kubrick-a nastao je na osobi Hermann Kahn-a, RAND-ovog futurista-analitičara)

– koncept ‘teorije igara’ (koji se primjenjuje u različitim prilikama – od vojnih do ekonomskih, financijskih, ali I EPIDEMIOLOŠKIH situacija)

– za potrebe Pentagona, a kako bi vojne komunikacije funkcionirale i u slučaju atomskog rata – osnovne koncepte na kojima je izgrađen internet

– koncepte radnog zakonodavstva implementiranog u brojne zemlje (a na – isključivu – korist korporacija, banka i plutokracije i lokalne izdajničke oligarhije, a protiv interesa velike većine „običnih“ ljudi)

– koncepte poreznog zakonodavstva i „subvencija“ korporacijamaimplementiranog u brojne zemlje (a na – isključivu – korist korporacija, banka i plutokracije i lokalne izdajničke oligarhije, a protiv interesa velike većine „običnih“ ljudi

– bitne smjernice Vladi SAD-a za intelligence policy (čitaj: svrgavanja legalno izabranih Vlada i tehnike, metode i planove za izvođenje operacija kontrole i pljačke – masovnih zločina CIA-e, Pentagona kao i KONCEPTE, TEHNIKE i MODELE PSIHOLOŠKOG RATOVANJA u svakom kutku svijeta a za račun korporatista-fašista, ‘zapadnih’ plutokrata i tehnokrata.)

U RAND korporaciji radilo je i radi više od 30 dobitnika Nobelove nagrade, iz raznih područja.

 

Link: čaospis FORBESWhat Is The Internet Of Bodies? And How Is It Changing Our World

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/12/06/what-is-the-internet-of-bodies-and-how-is-it-changing-our-world/?sh=32fa914b68b7

„ (…) Internet of Bodies (IoB) is an extension of the IoT and basically connects the human body to a network through devices that are ingestedimplanted, or connected to the body in some way. Once connected, data can be exchanged, and the body and device can be remotely monitored and controlled. (…)

„ (…) There are three generations of Internet of Bodies that include:

– Body external: These are wearable devices such as Apple Watches or Fitbits that can monitor our health.

– Body internal: These include pacemakers, cochlear implants, and digital pills that go inside our bodies to monitor or control various aspects of our health.

– Body embedded: The third generation of the Internet of Bodies is embedded technology where technology and the human body are melded together and have a real-time connection to a remote machine. (…)„

 

====

– “Ljudi – ne znaju da – ne znaju što se događa.” – Noam Chomsky, lingvist, društveni aktivist i rodonačelnik – ‘kognitivne psihologije’

– “ U svakom ludilu ima sistema.” – William Shakespeare

– “Onaj tko kontrolira prošlost, kontrolira budućnost. Onaj tko kontrolira sadašnjost, kontrolira prošlost.” – George Orwell

– Najpodliji trik koji je vrag izveo bio je kad je uvjerio svijet da ne postoji. – Charles Baudelaire

Primjerice;
Ono što “mainstream mediji”/korporativno-fašistička propaganda prikazuje kao: “mjere za sprječavanje pandemije” koje propisuje takozvana “Svjetska zdravstvena organizacija”, a koje – “požrtvovno&zbog-pomoći-ljudima” –  sprovode ‘nacionalni’ “političari” uz pomoć (korumpiranog dijela) “znanstvenika” – Konvencija UN-a iz 1984 naziva: psihološkom torturom i mučenjem.

Većini ljudi nisu poznate osnovne tehnike psihološke torture u cilju promjene ponašanja, prisile i “ispiranja mozga” (doslovno) – a opisane su u Konvenciji UN-a protiv mučenja iz 1984. – dok su koraci-tehnike razrađene i u tzv. ”Bidermanovoj tablici prisile” (“Biderman’s Chart of Coercion”) a opisano je i u dokumentu: “Projekt MKULTRA-CIA-in program istraživanja u ‘modificiranju ponašanja’ ” iz 1977. – Senata SAD-a, koji je nastao tokom “združenog saslušanja Odbora za obavještajne poslove-pododbor za zdravlje i znanstvena istraživanja”.

Dokument se nalazi na –  službenim – stranicama Senata SAD-a.

Project MKULTRA, The CIA’s Program of Research in Behavioral Modification”;

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/95mkultra.pdf

‘Bidermanova tablica prisile’ opisuje korake koje je potrebno provesti u cilju “modificiranja ponašanja”/”ispiranja mozga”, a koje UN smatra “mučenjem” – uključuje slijedeće korake:

1. izolacija 2. Monopolizacije percepcije 3. Poniženje i degradacija 4. Iscrpljivanje 5. Prijetnje 6. Povremena popustljivost/nagrade 7. Demonstracija moći
8. Nametanje trivijalnih zahtjeva i pravila

https://www.google.com/search?q=bidermans+table+of+coercion&newwindow=1&ei=Q9jnYfDoK42UkwXHloLoCA&ved=0ahUKEwiwlr3dvr31AhUNyqQKHUeLAI0Q4dUDCA4&oq=bidermans+table+of+coercion&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABKBQhEGIEISgQIQxgDUABYAGCIDGgBcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBBcABAQ&sclient=gws-wiz

Albert Biderman je “‘ugledni’ znanstvenik” i “professor” bio je stručnjak iz područja – psihologije, sociologije, kriminologije, političke znanosti i statistike – kojega ‘Washington post’ opisuje kao “savjetnika vojske, korporacija, Kongresa i federalnih agencija SAD-a u pitanjima koje uključuju vojnu politiku, indoktrinaciju i (policijsko-obavještajna) saslušavanja (‘interrogation’)”.

Biderman je 1962. objavio knjigu “The Manipulaton of Human Beaviour”.
Metode koje je opisao – dokazano je u istrazi Komiteta za obavještajne službe Senata SAD-a, 1977. – koristi CIA.

“Bidermanova tablica prisile” sa tehnikama koje prema ‘New York Timesu’ i brojnim drugima primjenjuje (i) CIA nad zatvorenicima u Guantanamu – nastala je 1957.

Kongres SAD-a je zakonom zabranio korištenje ovih metoda psihološkog ratovanja Vojsci SAD-a, ali je predjednik George Bush “izvršnom naredbom” odobrio CIA-i korištenje navedenih metoda iz oblasti vojne discipline “psihološkog ratovanja”, ovog puta u cilju “modifikacije ponašanja” (kolokvijalno “ispiranje mozga”)

 https://www.nytimes.com/2008/07/02/world/americas/02iht-gitmo.1.14167656.html

Psychological Torture – Wikipedia
odjeljak: Types of psychological torture

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_torture

United Nations Convention against Torture

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Torture

=======

Nadalje:

Julian Huxley prvi predsjenik UNESCO-a i prethodno do 1944. predjednik „Eugeničkog društva“.

Tko je – doista – Julian Huxley?

https://hr.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley

 

Julian Huxley, brat Aldous Huxley-a, autora ‘romana’ “Vrli novi svijet” – ovdje je naveden tek kao, jedan od brojnih, predstavnika dominantnog promišljanja među „zapadnim“ tehnokratima/brojnim „znanstvenicima“, odnosno;

– kakva razmišljanja I (ne)“vrijednosti”  I (ne)moral – ‘dijeli’ zločinačka oligarhija – propagandno, samoprozvana „elita“ – a što „mainstream mediji“/korporativno-fašistička propaganda krije i zataškava – dok permanentno&svakodnevno zaglupljuje „obične“ ljude – doslovce – kretneskim informacijama i propagandom o ‘blagodatima’ “liberalne demokracije“ ;

Huxley je, u nastupnom govoru objavljenom pod nazivom “UNESCO-svrha i filozofija”, postavši predsjenikom UNESCO-a, nakon 2. svjetskog rata, 1946., jasno i izričito rekao GOVOREĆI O “ ‘RADIKALNOJ EUGENICI’  ” I “SVJETSKOJ VLADI” – kako je zadaća (i) UNESCO-a (uz druge organizacije i ‘znanstvene’ institute) “DA – U PSIHOLOŠKOM SMISLU – ‘U NAJMANJU RUKU’ UČINI DA NEZAMISLIVO – POSTANE ZAMISLIVIM” (!?!!)

Tekst: Julian Huxley: „UNESCO – „Its Purpose and its Philosophy“, 1946

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068197

 

„ (….) The implications of the transfer of full sovereignty from separate nations to a World Organization. . .Political unification in some sort of World Government will be required. . .Even though. . . any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, with the greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that now is unthinkable may at least become thinkable (…) „

 

Julian Huxley –  predsjednik „Eugeničkog društva“ do 1944. i prvi predsjednik UNESCO-a skovao je izraz “transhuamnizam” kao zamjenu za kompromitirani izraz “eugenika”

–  Julian Huxley je – ne u svojstvu nekog “marginalca” ili “luđaka” – već kao predsjednik UNESCO-a, ‘zaslužan’ za implementiranje programa obrazovanja-(de)formiranje umova učenika, studenata širom svijeta –  izjavio je u nastupnom govoru koji je desetljećima zataškan od “obične” javnosti slijedeće monstruozne tvrdnje;

 

Julian Huxley je –  među ‘zapadnim’ „znanstvenicima“ i, propagadno samoprozvanim „političkim ‘liberalima’„ (koji su realno – korporatisti-fašisti) – slavljen kao jedan od najvećih humanista – a prema brojnim serioznim knjigama „Julian Huxley bio je istaknuti član Britanskog eugeničkog društva i vodeća figura eugeničkog pokreta.

 

Bio je potpredsjednik (1937. – 1944.) i predsjednik (1959. – 1962.) društva. Smatrao je da je eugenika važna za uklanjanje nepoželjnih gena iz ljudske zalihe gena, da je rasa beznačajan koncept u biologiji te da su najniže društvene klase genetički inferiorne.

 

Neki od njegovih stavova su: socijalna ovisnost o državi indikator je genetske defektnostisterilizacija je uvjet za dobivanje socijalne pomoći; potrebno je izjednačavanje socijalnih uvjeta; potrebno je smanjenje dostupa liječenju; sposobniji su sirovina za pozitivnu eugeniku; potrebno je ukidanje individualizma i kršćanske etike (u smislu empatije i solidarnosti).

Huxley je 1957. godine skovao termin „transhumanizam kao zamjenu za kompromitirani pojam eugenika – kako bi opisao ideju o čovjeku koji sebe unapređuje pomoću znanosti i tehnologije. 

Nadalje:

Prof dr. Jonas Salk izumitelj cjepiva protiv polia UVJERENJEM SOCIJALNI DARVINIST i EUGENIČAR/TRANSHUMANIST u knjizi “Opstanak najmudrijih”, u poglavlju 7. “Mutacije” otvoreno piše kako je čovjek nastao pod utjecajem mutacija i da “elita” (oligarhija) treba PREUZETI UPRAVLJANJE EVOLUCIJOM  UKLJUČUJUĆI I UTJECAJ NA DNK POMOĆU “CJEPIVA.

 knjiga u ‘pdf’ formatu “The Survival of the Wisest”, prof dr. Jonas Salk nalazi se na poveznici:
https://libgen.is/book/index.php?md5=9CCA5720FB0B0D20AB4F7FA2FDF17707

kao i na poveznici:

https://3lib.net/book/11061183/d71645

Prof. dr. Jonas Salk u knjizi iznosi stav, koji potom obrazlaže da: 
odluku o tome tko će ići dalje – tko preživjeti, a tko umrijeti – trebaju određivati „znanstvenici“ i da imaju moralno pravo na to, A DA „TRADICIONALISTI“ (kršćani, muslimani, budisti (…) – svi koji slijede etiku ‘zlatnog pravila‘) zbog toga jer su – povrh vjerskih dogmi – EMPATIJA i SOLIDARNOST u osnovi nauka kršćanstva, budizma, islama (…) – trebaju biti – ELIMINIRANi  zbog toga jer empatija i solidarnost priječe funckoniranje zakona evolucije/opstanak samo najsposobnijih.

 

VIDEO: Jonas Salk i prikazane stranice knjige, traje tek 20 minuta – pogledajte:
WHY DOES THE FATHER OF MASS VACCINATIONS JONAS SALK WANT TO KILL EVERYONE?

https://www.bitchute.com/video/NlHwdIW5zIdz/

ili JONAS SALK – “POLIO HERO” WANTS YOU DEAD – IS THE CDC FOLLOWING HIS EUGENICS PLAN?
https://www.bitchute.com/video/y15QhqbQuzbP/
“FATHER OF INOCULATIONS” JONAS SALK SURVIVAL OF THE WISEST
https://www.bitchute.com/video/ynQtnwiszZvc/

ili

 https://www.bitchute.com/video/Uhp9d3A2Tz13/

 

Slijede (samo neki od) ZASTRAŠUJUĆI službeni podaci agencije Vlade SAD-a o epidemiji „autoimunih bolesti“, donedavno vrlo rijetkih, a o čemu je zabranjeno kritički raspravljati (zabranjeno – na suptilan-nepisan, ali svima jasan način; prozivanje-ismijavanje-sramoćenje u „mainstream medijima“ kombinirano sa ostracizmom/“cancel culture“/uskraćivanjem prostora za javno djelovanje, potom uskrata sredstava za istraživanja, nemogućnost napredovanja-ostvarivanja karijere ect. itsl.):

 


Podaci o epidemiji autizma u SAD-u objalvjeni na službenom web-stranicama agencije Vlade SAD-a, „CDC“:

Link – 
Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

 

PRIMJERICE – još jedan ZATAŠKANI ZLOČIN (u trajanju):
U GENERACIJAMA ROĐENIM 60-ih GODINA XX STOLJEĆA AUTIZAM JE BILJEŽEN U 1 na 10 000 SLUČAJEVA DOK JE TO ZA LJUDE ROĐENE 1992. 1 na 150, potom, primjerice 2000. 1 na 88, a  za ljude rođene 2008. 1 na 54 (!?!?!?)  


… “Gdje su tek” brojke koje prikazuju prave epidemije ostalih autoimunih – teških – bolesti poput multipleskleroze, ali i prave 
epidemije drugih strašnih – autoimunih – bolesti od kojih – jako – pati sve više ljudi – A O KOJIMA ‘ŠIRA JAVNOST’ (pa brojni liječnici) NE ZNA GOTOVO NIŠTA (takozvani „mainstream mediji“, zapravo -korporativno-fašistička propaganda ne izvještava o tome niti se o tome govori na javnim forumima)?

Zbog čega se toliko inzistira na aluminijumu i-ili živi u cjepvima kao i na tome da se cjepiva primjenjuju na tek rođenoj djeci?

Da li zbog toga da se spriječi razvoj centara u mozgu koji su neurološka podloga za razvoj psiholoških funkcija empatije i sa tim povezane solidarnosti – zbog čega ljudi pomažu bolesnima i nemoćnima pa –  prema izopačenim umovima eugeničara-transhumanista, omogućava da se “loši” geni prenose dalje i tako  “sprječava” funkcioniranje zakona evolucije, razvoj čovječanstva, eliminacijom “manje sposobnih”?

… DOK JE ZAPRAVO ISTINA DA JE ČOVJEK BEZ EMPATIJE I SOLIDARNOSTI TEK INTELIGENTNA I OPASNA ZVIJER I DA JE ČOVJEK LOVIO, IZGRADIO GRADOVE, POSTAO HUMAN (U POZITIVNOM SMISLU TE RIJEČI) POVEZUJUĆI SE, SURAĐUJUĆI, I POMAŽUĆI JEDAN DRUGOME.

 

Povrh ovoga – čovjek bez empatije i solidarnosti se ne može – efikasno – povezivati niti političkipa se tako ljudi ne mogu efikasno povezati kako bi ostvarili – zajedničke –  političke, ekonomske i druge interese koji su – sasvim različiti – od interesa koji zastupaju i motiviraju pripadnike – bilo koje – oligarhije.

 

Takve ideje odgovaraju i oligarhiji jer je ”razmrvljenim’ ljudima koji se ne mogu povezivati, pa tako niti politički povezivati – lako vladati.

Tek neki primjeri (od brojnih, zataškanih);

WEB-stranica takozvane „Svjetske zdravstvene organizacije“, obavijest o pojavi epidemije polia-virusa iz – C-J-E-P-I-V-A (!!)


– Poliomyelitis: Vaccine derived polio2017

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/poliomyelitis-vaccine-derived-polio

– Zbog čega se ne raspravlja javno o ovakvim događajima, podacima, tehnologijama i načinima – „dobrovoljne“ – primjene na NEUPUĆENIM LJ-U-D-I-M-A (???)

Među mnogim  primjerima – još dvije epidemije polio-virusa iz cjepiva koje bilježi takozvana „Svjetska zdravstvena organizacija“, ovaj puta u Sudanu, 2020 – a što „javnost“ ‘zabavljena’/zaglupljena „sportom“, „seks temama i starletama“, „show biznis“-filmovima, ‘TV serijama’, prenapuhanim „aferama“-bez-kraja-i-konca, ne primjećuje i ne temtizira:


WHO: „Circulating 
vaccine-derived poliovirus type 2 – Sudan, Disease outbreak news, 1 September 2020 „

https://www.who.int/csr/don/01-september-2020-polio-sudan/en/

WHO EuropeCirculating vaccine-derived poliovirus type 1 confirmed in Ukraine2015

https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2015/09/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-ukraine

link WHO:  dokument u pdf formatu External Second Assessment: Circulating Vaccine Derived Poliovirus Type 2 (cVDPV2) Outbreak Response Myanmar, 25 September–8 October 2016

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280121/SEA-Immun-106-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Wilhelm_Society

 SVE OVO – i puno više od toga, ovdje pobrojanog – SU PROVJERLJIVE Č-I-NJ-E-N-I-C-E KOJE UKAZUJU NA POLITIČKU ZAVJERU ‘ZAPADNE’ OLIGARHIJE, A NE „TEORIJA ‘ZAVJERE‘ “ KAKO SU POVIJESNE i RECENETNE POLITIČKE DOGAĐAJE MANIPULATORSKI, ETIKETIRALI CIA-MI6 PsyOp STRUČNJACI NA PLAĆI OLIGARHIJE (timovi psihologa, sociologa, antropologa, teoretičara komunikacija /…/).

Primjerice,

(samo neki) podaci o ‘Rockefeller&Co.’ financiranim zločinima  – najveći dio relevantnih informacija o – permanentnim – zločinima „zaapadnih“ transnacionalnih plutokrata – treba potražiti u „ozbiljnim“ knjigama /koje ‘većina’, ukljkučujući i akademike –  ne čita/:

Kaiser Wilhelm Society of Anthropology, Human Heredity and Eugenics + Rockefeller Foundation i Drugi svjetski rat

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Wilhelm_Society


Isti su nacistički “ugledni” profesori i “liječnici” koji su „humano“ ubijali pacijente tokom 2. Svjetskog rata – prethodno su, uoči 2. Svjetskog rata, obrazovani u SAD-u i Velikoj Britaniji


SAD i Velika Britanija su pobijedile u 2. svjetskom ratu, a ‘zapadna’ je oligarhija nastavila provoditi eugeničke planove, sakriveno od javnosti. Posljedice vidimo (i) danas, ALI I U VELIKOM PORASTU AUTIZMA, AUTOIMUNIH BOLESTI ECT. (DOISTA MISLITE DA JE TO NEPOVEZANO SA SADRŽAJEM „CJEPIVA“?)

Na koncu, još jednom molim i tražim Državno odvjetništvo da istraži informacije navedene u ovom ‘Podnesku’ i da postupi  u skladu sa obvezama i ovlastima koji proizlaze iz Zakona Republike Hrvatske.

Pozdravljam Vas,

Goran Luetić

Goran Luetić - Potpis-čisti.JPG